Bridge Class (01) Koz Kontratlarına Atak

Koz Kontratlarına Ataklar İçin İpuçları

Renk Seçimi yapılırken şu unsurlardan yararlanılır;

 1. Deklarasyon (konuşulan renkler ve kontrat seviyesi)
 2. Ortağın rengi: Defans oyuncularının araya girmelerinin bir nedeni de ihale rakiplerde kalır ise, ortağına atak göstermek içindir. Ancak şu hususlara dikkat edin;
  • Ortak elinde yeteri kadar puan varken, bir seviyesinde konuşma şansı olduğu halde o rengi söylememiş ise, sizde çok kuvvetli olmadığı sürece o rengi açılmayın.
  • Ortak ancak bir seviyesinde araya girebilecek puanı var iken, iki seviyesinde araya giremedi ise (yani 10 OP den az puan ama iyi bir rengi var ise) o rengi atak edebilirsiniz.
  • Eğer ortak bir renge negatif kontur atmış ve başka bir renk koz olmuş ise, söz konusu renkten çaka verme umudu ile bu rengi açılabilirsiniz.
  • Eğer ortağınız hem araya girmiş hem de kontrata kontur atmış ise, bu “Lightner Kontur” olabilir. Yani sizden bilinenin dışında bir atak istiyor demektir. Ortağın rengini atak etmeyin.
  • Ortak transfer, stayman, RKCB yanıtları gibi artifisyel (gerçek renkleri değil) konuşmaya kontur attı ise, muhakkak o rengi çıkın.
 3. Konuşulmayan renk
  • Konuşmalardan rakiplerde, kuvvetli ve uzun olmayan bir renk olduğu anlaşılmıştır. Örneğin şleme giderken kontrolleri eksik olduğundan şlemden caymışlardır ya da Sanzatu yerine minör renk kontratına karar vermişlerdir. Söz konusu renk rakiplerin en zayıf halkası demektir!
 4. Uzun / Kuvvetli renk
  • Ortağa çaktırma umudu var ise uzun renk atak edilir. Koz kontrolü rakiplerde olacağı için uzunluktan löve kazanmak çok uzak ihtimaldir.
  • Aktif defans yolu ile bir an önce alacakları tahsil etmek için kuvvetli renk atak edilir.
  • Uzun renginizden değil, defans ortaklığının kuvvetli renginden löve üretmelisiniz. Bu yüzden ortaklığın kuvvetli renginden atak edin.
  • Bir löveye mal olabilecek ataklardan kaçının.
 5. Kontrat seviyesi
  • Zayıf 3 ve 4 açışlarına, singleton, kuvvetli ya da sekansı olan rengi açılın.
  • Şlem kontratlarına atak ederken şu hususları dikkate alın;
   • Genellikle aktif defans faydalıdır.
   • Konuşulmayan rengi atak ederken, deklaranın uzun yan rengini atak etmekten kaçının.
   • Ortakta As bulacağınızdan emin değilseniz, çaka almak gayesi ile singleton renginizi oynamayın.
   • Deklarasyondan ortağınızda tek olduğunu düşündüğünüz rengin Asını çıkıp ikinci tur ortağa çaka vermeyi düşünebilirsiniz.
   • Ortağınızın, atak yönlendiren kontrlarını dikkate alın.
  • Grandşlem kontratlarında, rakipler acemi oyuncular değil ise, tüm keycardların ellerinde olduğundan emin olabilirsiniz. Şlem kontratının da üzerine çıktıklarından ya 13 el hazırdır ya da bir eksiği vardır. Bu yüzden ekstra el kaptırmamalısınız. Tek yol pasif defans yapmaktır.
 6. Atak yönlendiren konturlar

Kart Seçimi yapılırken şu unsurlardan yararlanılır;

 1. Sekans (bitişik onörler) / Kırık sekans
  • ARD, ARx, RDx, DVT, VT9, AR
  • RVT9, RT98, DT9
 2. Ortağın renginde
  • İkili ise büyük kart atak edilir
  • Üçüncü ya da beşinci kart atak edilir.
  • Tutuş gösterilmiş bir renkte onör varsa önceki gibi, onör yok ise en büyük kart atak edilerek ortağa onör olmadığı bildirilir.
 3. Diğer renklerde (yukarıdaki gibi)

 

+++

 

Örnek 1- 4

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1♠

Pas 2♣

Pas

2

Pas 2♠

Pas

3♠

Pas 4♠

H.Pas

Batıdasınız. Aşağıdaki eller ile ne atak edersiniz?

1 2 3 4
♠ D64
V8
R97
♣ DVT92
♠ A863
97
R9752
♣ 84
♠ A64
D75
T86432
♣ 9
♠ 853
AV84
D864
♣ 75

 

+++

 

Cevap 1

♣D. Kuzeyin rengi olmasına rağmen hem kuvvetli renginiz olması hem de sekans başı olması nedeni ile tercih edersiniz. Oynamak için tıklayın.

Cevap 2

2. Kozunuz 4 parça. Deklaran muhtemelen 5-3 Piklere oynuyor. Eğer deklaranın kozlarını kısaltabilirseniz koz kontrolü size geçer. Bu yüzden en uzun renginizin beşincisini atak edersiniz. Oynamak için tıklayın.

Cevap 3

♣9. Sizde sadece 6 OP olduğuna göre, ortağınızda 8/9 OP olabilir. Yani el tutma şansı var demektir. Siz çaka alma umudu ile Trefl oynamalısınız. Oynamak için tıklayın.

Cevap 4

♠5. Sizin uzun renginiz olan Kör deklaranın ikinci rengi. Deklarasyona göre yerde, minimum 5 adet Trefl ve 3 adet Pik var. Yani yerden Körlere çakma ihtimali var demektir. Bunu önlemek için bir an önce koza girmelisiniz. Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 5

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1

Pas

1♠

Pas 2NT

Pas

3

Pas 3♠

Pas

4NT

Pas 5

Pas

6♠

H.Pas

Eliniz:

♠ A4
DV53
 9754
♣ T64

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 5

Deklarasyondan Kuzey ve Güneyin dörder parça Karosu olduğu anlaşılıyor. Demek ki ortağınızda tek parça. Pik Ası sizde olduğuna göre ortağınıza Karo çaktırma imkanı olacak. Bu yüzden 5 çıkarsınız.

Oynamak için tıklayın.

+++

 

Örnek 6

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1♠

Kontr

H.Pas

Eliniz:

♠ T9
ART3
 RDT
♣ AV95

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 6

Ortağınız konuşma (takeout) konturuna Pas geçtiğine göre 5+ sayıda kaliteli Piki var ve diğer renklerde cevap veremiyor. Muhtemelen yerde zayıf çıkacak. Bu yüzden bir an önce kozda kontrolü ele alabilmek için koz çıkın. Atak ♠T olmalı.

Oynamak için tıklayın.

+++

 

Örnek 7

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1♠

Pas 2♣

Pas

2♠

Pas 4♠

H.Pas

Eliniz:

♠ 5
RT853
♦ 975
♣ DT73

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 7

Deklarasyondan rakiplerin zon puanı ve toplam 8 kozları olduğu anlaşılıyor. Sizde tek koz olduğuna göre ortağınızda dört parça olabilir. Sekansı olan kaliteli bir renginiz yok. En iyi seçenek, deklaranı ileride kozlamaya zorlamak için Kör oynayın. 3 en doğru atak görünüyor.

Oynamak için tıklayın.

+++

 

Örnek 8

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1

Pas

1♠

Pas 3

Pas

3♠

Pas 4♠

H.Pas

Eliniz:

♠ 86
RV3
 VT9
♣ 97542

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 8

Deklarasyondan Kuzeyin kaliteli ve uzun (6+) Karosu olduğu anlaşılıyor. Kozda da fitleri var. Aktif defans yapmalısınız. Yerin dört kaybını bir an önce buldunuz buldunuz yoksa deklaran 10 eli kolayca yapabilir. Körde şansınızı denemelisiniz. 3 atak edin.

Oynamak için tıklayın.

+++

Örnek 9

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1

Pas

1♠

Pas 3

Pas

4NT

Pas 5

Pas

6

Pas Pas

Kontr

H.Pas

 

Eliniz:

♠ DVT5
4
V853
♣ DT98

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 9

Ortağın deklerasyonun sonunda şleme kontr dedi. Ya tek başına kontratı batıracak eli olmalı, ancak elinde 2 As olması imkansız. Ya da sizden normal olmayan bir atak bekliyor. Bu bir “Lightner Kontr” olmalı. Yani bir renge çakıyor ve bir Ası olmalı. Bu yüzden elinizde ♠DVT olmasına rağmen, ortağınızın çakma olasılığı en yüksek renk olan Karoyu atak etmelisiniz.

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 10

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1

Pas 2

Pas

4

H. Pas

 

Eliniz:

♠ 4
R54
AD85
♣ AV95

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 10

Sizde 14 puan varken Pik Asını ortağınızda olması mümkün değildir. Bu yüzden Pikten çaka beklemek ancak hayal olur. Minör renklerden atak yaparsanız olası bir löve kaybedersiniz. Öyle ise en iyisi pasif defans yapmak için küçük bir Kör atak etmektir.

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 11

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1

Pas 3(10-12)

H.Pas

 

Eliniz:

♠ AT5
VT4
RD8
♣ D862

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 11

Deklerasyondan fazla bilgi yok. Koz dışındaki renklerden atak bir löveye mal olabilir. Deklaranın yerden olası çakalarını önlemek için pasif defansı tercih etmelisiniz. 4 atak edin.

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 12

Batı (Siz) Kuzey

Doğu

Güney

1♠

Pas 2♠

Pas

3♠

H. Pas

 

Eliniz:

♠ VT92
3
R975
♣ RT84

Hangi kartı atak edersiniz?

 

+++

 

Cevap 12

Elde tek Kör olmasına rağmen çaka için atak etmemelisiniz. Zira elinizdeki VT92 kozdan bir el alacak. Eğer minör renklerinizde Rualar korumasız olmasa idi, o rengi atak ederdiniz. O halde hem Ruaları riske atmamak hem de yerden olası çakaları önlemek adına sekans başı olan ♠V atak etmelisiniz.

Oynamak için tıklayın.

+++

 

 

Halim Hanyaloğlu
%d