Bridge Class (05) – Aktif Pasif Defans

Aktif Defans / Pasif Defans İçin İpuçları

 • Aktif Defans; Bir an önce alabileceklerimizi alma şeklinde yapılan defanstır. Deklarana kendi oynayarak yapamayacağı löveleri kaptırma riski vardır.
 • Aktif defans, (i) bir an önce alacakları alabilmek için defans ortaklığının uzun renginden onör çıkılarak yapılır.
 • Aktif defans, (ii) yerin çok sağlam bir rengi var ve yere geçişleri az ise, deklaran kozları topladıktan sonra o rengi kullanmasını önlemek için o renk oynanır.
 • Aktif defans, (iii) “kuşatma oyunu” ile deklaran sıkıştırılarak yapılır. Kuşatma oyunu;

___T85

R63              AV92 (Siz)

___D74

Tüm elleri almak için yerin en büyük kağıdı olan Onluyu elinizdeki As, Vale ve Dokuzlu ile kuşatabiliyorsunuz. Önce V oynarsınız. Deklaran küçük koyarsa 2 ile devam edersiniz. Artık tüm eller defansın. Deklaran büyük koyarsa ortağınız Rua ile alır ve tekrar oynadığında yerin T sini makasa alırsınız.

 • Oyunda şu durumlardan biri var ise, aktif defans yapmayı tercih edin;
  • Yerde, elde ki kayıpların kaçılabileceği uzun bir renk vardır.
  • Deklarasyondan hem elin hem de yerin kuvvetli olduğu anlaşılmıştır.
  • Elde veya yerde uzun ve kapalı bir renk vardır. Örneğin rakiplerden biri Gambling 3NT deklere etmiştir.
 • Pasif Defans; ise deklarana kendi yapabileceği dışında el yaptırmama prensibine göre yapılan defanstır. Burada ki riskte, defans alacağı löveleri alamadan, deklaranın löveleri toplamasıdır.
 • Pasif defans, (i) firesiz atak yapmak için sıralı onörlerin tepesinden çıkılır.
 • Pasif defans, (ii) onörlerin dağılımı aleyhinize olduğunu düşünüyorsanız ya da deklaranın eldeki kayıplarını yerdeki kozları ile çakacağını düşünüyorsanız, koz oynanır.
 • Oyunda şu durumlardan biri var ise, pasif defans yapmayı tercih edin;
  • Yerde, elde ki kayıpların kaçılabileceği kaliteli ve uzun bir rengi yoktur.
  • Deklaran kuvvetli ve yer zayıftır.
  • Rakipler “Grand Şlem” oynuyorlardır.
 • Pasif defansın amacı deklarana hak etmediği eli vermemek olduğundan, kozlu kontratlarda şu tür atakları yapmak uygun olacaktır;
  • Sekans başından (AR, RDV gibi),
  • Onörü olmayan (ortağınızda da onör olmadığını umduğunuz) renkten (xxx gibi),
  • Ortakta Rua, Dam veya Vale gibi onörlerin olmadığını düşündüğünüz koz rengini oynamak. Hedef kozun kısa olduğu taraftan çakaları önlemektir. Şu durumlarda koz atağını yapmak uygun olur;
   • Rakip misfittir. Rakip ya basit renk tercihi yapmıştır ya da ortağınız take-out konturuna pas geçmiştir.
   • Yer sanzatudan kaçmıştır.
   • Yer iki renk söyleyip üçüncüyü tutmuştur.
   • Koz dışındaki renkler defans tarafında kuvvetlidir.
   • Rakip baraj konuşması yapmıştır.
   • Rakiplerin yan renginde durdurucularınız vardır.
 • Sanzatu kontratlarında, her renk değiştirmenin, yarım löveye mal olduğu düşünülür. Bu yüzden kesin batırıcı bir planınız yoksa defansta renk değiştirmeyin. Öte yandan, renge devam ettiğiniz taktirde deklaranın başarılı olacağını düşünüyorsanız, başka bir rengi deneyin.
 • Sanzatuya Rua atak etmenin önemli bir mesajı vardır; ortağına “Asın varsa al ve renge devam et, başka onörün varsa debloke et, aksi taktirde sayı bildir”.

 

+++

 

Soru 1

 

Batı: (Siz)
 R5432
 A2
 T987
 43

Kuzey    Güney

1♣            1

3♣            3

3            3♠

4NT        5

6             Pas

 

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Pasif defans yapacak olsanız T oynardınız. Ancak yerde uzun ve kuvvetli Trefller olduğunu biliyorsunuz. Eğer deklaranın elinde Pikten kayıp varsa bunu Trefllere atabilir. Bu yüzden küçük bir Pik oynamalısınız. Eğer ortakta Pik Damı yoksa kontratı batırmak imkansız gibi.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ T8
____________ VT9
____________ AV
____________ ARDV97

Batı:                                                     Doğu:
 R5432                                                D976
 A2                                                       543
 T987                                                  543
 43                                                       862

____________Güney
____________ AV
____________ RD876
____________ RD62
____________ T5

 

Pik dışında hangi rengi oynarsanız rakip şlem kontratını yapıyor. Riski ve ödülü yüksek bir el! Pik Dam ve Valenin yerini değiştirseniz, sanki deklaranın Damına boşuna el verilmiş yanılgısına düşmeyin. Deklaran zaten Damı yerin Trefllerine kaçacaktı!

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 2

____________Kuzey:
____________ RDVT3
____________ V4
____________ A4
____________ T732

Batı: (Siz)
 42
 R73
 RDV7
D854

Güney   Kuzey

1            1♠

2            3♣

3            Pas

 

Atak: R (Yerden A, ortak 2, deklaran 5 oynar. İkinci tur yerden Kör oynanınca, Doğu As ile alıp Karo oynar ve Vale ile alırsınız. Ortak 3)

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

Ortağın sinyali Karolar tek (yani 5 parça olmalı). Deklaran Piki tercih etmediğine göre, Piki üçlü değil. Öyle ise yerin Piklerini izole etmek için Pike girersiniz.

Deklaran, A ile alır ve bir kez daha koz oynar. Rua ile alırsınız ve ikinci tur Pik oynarsınız. Yerden alır. Piklerin 3-3 dağılmasını umarak deklaran Pik oynar ve elinden Trefl kaçar. Siz üçüncü Pike çakarsınız. Deklara bir tane de Trefl kaybeder. Kontratı, 1 Pik çaka, 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl alarak batırırsınız.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RDVT3
____________ V4
____________ A4
____________ T732

Batı:                                                     Doğu:
 42                                                        9874
 R73                                                     A6
 RDV7                                                  98632
D854                                                    R9

____________Güney
____________ A5
____________ DT9852
____________ T5
____________ AV6

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 3

____________Kuzey:
____________ AV7
____________ VT96
____________ R987
____________ R7

__________________Doğu: (Siz)
__________________♠ DT6
__________________ AR5
__________________ AD3
__________________♣ T852

Güney   Kuzey

1            1

1NT         3NT

Pas

Atak: 6 (yerden 7 oynandı.)

Nasıl defans yaparsınız?

 

+++

____________Kuzey:
____________ AV7
____________ VT96
____________ R987
____________ R7

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
 8543                                                  DT6
 732                                                     AR5
 652                                                     AD3
 V63                                                    T852

____________Güney
____________ R92
____________ D84
____________ VT4
____________ AD94

D ile eli alırsınız. Ortak uzun bir renkten oynamamış gözüküyor. Yerde 12 OP, sizde 15 OP gözüküyor. Açanda da 12 OP olsa toplamı 39 OP ediyor. Demek ki ortakta en fazla bir Vale olabilir. Bu da olsa olsa V olabilir. Öyle ise, yerin Trefllerine kuşatma oyunu oynanabilir. Önce 8 oynanır. Eğer deklaran elden küçük koyarsa yerden Rua ile almak zorundadır. Bu durumda dördüncü tur Trefliniz (5) alıcı olur. Eğer deklaran elden 9 koyarsa ortağınız V ile büyütür ve Ruayı çıkarır. Daha sonra el tuttuğunuzda T oynarsınız. Bu şekilde yerin 7lisi iki kez kuşatılmış olur.

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 4

Batı: (Siz)
 VT3
 64
 RVT4
 AV63

Güney   Kuzey

1            1

1NT        2NT

3NT        Pas

 

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Deklarasyona sırasında deklaranın Karo konuşması var. Körlerde muhtemelen ortağınızdadır. Ayrıca 3NT kontratına oldukça zorlanarak geldiler. Ekstra puanları yok gibi. Bütün bunlar nedeni ile “pasif defans” yapmak daha akıllıca görünüyor. V atak edin.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RD7
____________ AV973
____________ 65
____________ DT2

Batı:                                                     Doğu:
 VT3                                                     9652
 64                                                       RD82
 RVT4                                                  753
 AV63                                                  75

____________Güney
____________ A84
____________ T5
____________ AD98
____________ R984

Atağı elden alan deklaran T ile empas dener. Eli Doğu alır. Karo oynayınca deklaran 9 oynar ve eli T ile alırsınız. Tekrar pasif defansa devam edip Pik oynarsanız, kontratın çıkarı kalmaz. Deklaran ancak 3 Pik, 1 Kör, 2 Karo ve 2 Trefl alabilecektir. Eğer Trefl açılsa ya da eli alınca oynasa idiniz , muhtemelen deklaran Treflden 3 el alacaktı!

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 5

Batı: (Siz)
 65
 D53
 D975
 RDT3

Güney   Kuzey

1            1♠

2           3

3           4

Pas

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Eğer onörler deklaranın aleyhine dağılmışsa, “pasif defans” olarak koz oynamak defansın lehine olur. Deklaranın renklerini sağlamakta zorluk çekeceğini düşünüyorsanız, çakalarını önlemek için koz oynamalısınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AD9832
____________ 92
____________ A862
____________ V

Batı:                                                     Doğu:
 65                                                       RVT4
 D53                                                    74
 D975                                                  T4
 RDT3                                                 A9862

____________Güney
____________ 7
____________ ARVT86
____________ RV3
____________ 754

 

Siz koz açılırsınız, Doğuda ♣A ile alınca koz dönerse, Deklaran 3 Trefl ve 1 Karo vermekten kurtulamaz!

Buna karşın atak ♣R olsa idi ve Doğu büyük vererek sizin Pik oynamanızı istese idi, oynayacağınız Piki yerden As ile alır. Yere 2 kez Trefl çaktırır. Sadece Kör, Karo ve Treflden birer el vererek kontratı yapar. Doğu ♣R atağını As ile alıp hemen Kör dönmelidir. Böylece deklaran yerden sadece 1 Trefl çakabilir. 1 Kör, 1 Karo ve 2 Trefl vererek batar.

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 6

____________Kuzey:
____________ AT6
____________ 85
____________ RDVT3
____________ V93

Batı: (Siz)
 974
 RDT63
95
 862

 

Güney    Kuzey

1NT         3NT

Pas

Atak: R (yerden 5, Doğu 2, deklaran 4 oynadı.)

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

 

Sanzatuya Rua atak ettiniz, ancak ortaktan A ya da V gelmedi! Demek k, bu onörler deklaranın elinde. Köre devam edemezsiniz. Renk değiştirmeniz gerekiyor! Yoksa Körden deklarana hak etmediği bir el vereceksiniz. En doğru renk Pik görünüyor.

Artık deklaran Pik Asını koysa da, koymasa da batacak duruma gelmiştir.

Ası koyarsa defans 3 Pik, 1 Kör ve 1 Karo alarak kontratı batırır. Ası koymazsa Doğu el alınca Kör döner. Deklaran Kör Asını beklemek zorundadır. Siz eli alıp Pik döndüğünüzde, artık 3 Pik, 2 Kör ve 1 Karo vererek kontrat batar.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AT6
____________ 85
____________ RDVT3
____________ V93

Batı:                                                     Doğu:
 974                                                     RD53
 RDT63                                               972
95                                                        A42
 862                                                    T75

____________Güney
____________ V82
____________ AV4
____________ 876
____________ ARD4

Eli oynamak için tıklayın

 

+++

 

Soru 7

____________Kuzey:
____________ RDV
____________ D53
____________ ADT763
____________ A

Batı: (Siz)
A864
AT6
8
RV972

Batı     Kuzey    Doğu    Güney

1♣          X              3♣         3

Pas       4NT         Pas      5♦ (1-4)

Pas

Atak: ♣2 (yerden ♣A, Doğu ♣3)

Deklaran Karo Ruası ile ele geçti. Yerden bir Trefle çaktı. Ortak ♣4 verdi. Yerden ♠R oynanınca ortak 2 li verdi.

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

Deklareden ortağınızda 5 adet Trefl, ♠2 den vermesinden ötürü 3 adet Piki olduğu anlaşılıyor. Bu durumda deklaranın elinde 3 adet Pik olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden aktif defans yapmaya gerek yok. Pik As ile alıp Pik oynayın. Deklaran Köre kendi girsin. Böylece Körden 2 el alırsınız. Körü kendiniz oynarsanız bir elde kalırsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RDV
____________ D53
____________ ADT763
____________ A

Batı:                                                     Doğu:
A864                                                932
AT5                                                    V972
8                                                          5
RV972                                              DT543

____________Güney
____________ T75
____________ R84
____________ RV942
____________ 86

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 8

____________Kuzey:
____________ D976
____________ DVT
____________ A542
____________ 52

Batı:                                     Doğu: (Siz)
_________________♠ 52
_________________8542
_________________ 763
_________________♣ AR87

Batı          Kuzey       Doğu      Güney

–                  –                 –             1♠

Dbl           3♠ (davet)  H.Pas

Atak: ♣D

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Ortağınız Pike kontr attığına göre, muhtemelen 4 parça Körü olmalı. Eli 2434 olmalı. Bu durumda deklaran yerin Körlerini sağlayıp elinden Karo kaçabilir. Bu nedenle aktif defans yapmalısınız. Ortağın Damını Rua ile alıp Karo oynayın. Ortak Kör ile eli alıp Trefl As ile eli size verir ve tekrar Karo oynarsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D976
____________ DVT
____________ A542
____________ 52

Batı:                                                     Doğu:
83                                                        52
AR93                                                8542
DT8                                                    763
DVT3                                                AR87

____________Güney
____________ ARVT4
____________ 76
____________ RV9
____________ 986

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 9

____________Kuzey:
____________ 53
____________ RV96
____________ ADV72
____________ R5

Batı: (Siz)
RV92
A52
3
DVT62

Güney     Kuzey

1♠                2

2               4

Atak:2

Deklaran yerden 9 ile alıp, Pik oynadı ve elden Damı koydu. Rua ile aldınız.

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

Yerin Karolarından çekinmenize gerek yok. Zira Rua ortağınızda değil ise işiniz zor demektir. Bu durumda ♣A deklaranda olmalı ki oyunu açabilsin. İlk planınıza devam edin A ve sonra son Körünüzü oynayın.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 53
____________ RV96
____________ ADV72
____________ R5

Batı:                                                     Doğu:
RV92                                                  64
A52                                                    43
3                                                          RT954
DVT62                                              9873

____________Güney
____________ ADT87
____________ DT87
____________ 86
____________ A4

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 10

____________Kuzey:
____________ 3
____________ D962
____________ VT963
____________ ARV

Batı: (Siz)
D9742
RV3
D4
754

Güney     Kuzey

1NT             2♣

2♠               3NT

Atak: ♠4

Deklaranda 4 adet Pik olduğunu bilmenize rağmen Pik atak ettiniz. Ortak Valeyi koyunca deklaran As ile aldı. Yere ♣R ile geçti. Ortak ♣2 verdi. Yerden V oynanınca da ortak 2 verdi. Deklaran küçük koyunca eli Dam ile alırsınız.

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

♠AR Güneyde olduğu kesin. Muhtemelen AR da onda. Belki Karo onörlerinden biri Doğu da olabilir ama o zamanda A deklaranda demek olur ki, o zaman kontratı batırma şansınız olmaz. Pasif defans ile kontratı batırma şansınız yok gözüküyor. Tek umut ortakta ATxx olmasıdır. Bu yüzden V yi oynayın.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 3
____________ D962
____________ VT963
____________ ARV

Batı:                                                     Doğu:
D9742                                              V65
RV3                                                    AT74
D4                                                      852
754                                                    962

____________Güney
____________ ART8
____________ 85
____________ AR7
____________ DT83

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 11

____________Kuzey:
____________ DV83
____________ DT63
____________ R3
____________ A76

Batı:                                                  Doğu: (Siz)
_________________♠ A432
_________________V942
_________________ 854
_________________♣ VT8

Güney       Kuzey

1♣                 1

1♠                 4♠

Atak:D

Yerden Rua ile alıp, bir tur daha Karo oynadı. As ile elden alıp üçüncü Karoya yerden çaktı. Batı sırasıyla 6 ve T verdi.Yerden ♠D oynanır. Küçük verirsiniz. Tekrar Pik oynandığında As ile alırsınız.

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Elinizde ki Kör ve Trefller pek umut vermiyor. Buradan oynarsanız muhtemelen deklarana hak etmediği bir löveyi vereceksiniz. Bu yüzden Pasif Defansı tercih edip, son Pikinizi oynamalısınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ DV83
____________ DT63
____________ R3
____________ A762

Batı:                                                     Doğu:
76                                                      A42
A85                                                    V942
DVT62                                              854
R54                                                    VT8

____________Güney
____________ RT95
____________ R7
____________ A97
____________ D93

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 12

____________Kuzey:
____________ AV8753
____________ 52
____________ 52
____________ AV8

Batı:                                                  Doğu: (Siz)
_________________♠ DT2
_________________R6
_________________ 863
_________________♣ RD952

Güney       Kuzey

1                 1♠

2               2♠

3♠               4♣

4NT           5

6               Pas

Atak: ♣3

Yerden küçük verilince Dam ile aldınız.

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Pik oynamak mantıklı görünmüyor. Kırmızı renklerde de pek umut yok. Deklaran kozları topladıktan sonra bir Pike elden çakarak Pikleri sağlar ve elindeki kayıpları Piklere kaçabilir. Tek şansınız yere geçişi önlemek için Trefl oynamaktır. Bu durumda deklaranın tek şansı Kör empası yapıp yerden Köre çakmak olacaktır. Ancak sizde üste çakabileceksiniz.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AV8753
____________ 52
____________ 52
____________ AV8

Batı:                                                     Doğu:
64                                                      DT2
V9843                                              R6
T74                                                    863
T73                                                    RD952

____________Güney
____________ R9
____________ ADT7
____________ ARDV9
____________ 64

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 13

____________Kuzey:
____________ DVT6
____________ A32
____________ 852
____________ AD3

Batı:                                                  Doğu: (Siz)
_________________♠ A852
_________________R8
_________________ 63
_________________♣ RT852

Batı      Kuzey       Doğu     Güney

–               –               1♣             2

Pas          4            H.Pas

Atak:D

Deklaran atağı elden Rua ile alıp Kör Ası çeker. Ardından tekrar Kör oynar. Rua ile alırsınız.

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Deklaranın ellerini sayarsanız 2 Pik, 5 Kör, 2 Karo ve 1 Trefl alarak kontratı yapacağını öngörebilirsiniz. Öyle ise Pasif defans işe yaramayacak demektir. Öyle ise kontratı hemen batıracak bir yol bulmanız gerekiyor. Deklaranın elinde Karo kaybı olsa bile bunu yerin Piklerine kaçma imkanı olacaktır. Tek şansınız deklaranda 2 Pik ve 3 Trefl olmasıdır. Eğer ♣V ortakta ise batırma şansınız olacak demektir. Küçük Trefl oynayın. Pik ile el tutunca tekrar Trefl oynarsınız. Böylece 2 Pik, 1 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batırırsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ DVT6
____________ A32
____________ 852
____________ AD3

Batı:                                                     Doğu:
943                                                    AR52
54                                                      R8
DVT973                                            63
V9                                                      RT852

____________Güney
____________ 87
____________ DVT976
____________ AR
____________ 764

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 14

____________Kuzey:
____________ V3
____________ D
____________ ARVT98
____________ 9652

Batı:                                                  Doğu: (Siz)
_________________♠ DT85
_________________63
_________________ 7532
_________________♣ AR4

Güney       Kuzey

1                 2

2♠                3

3               4

Atak: ♣7

Siz Trefl Rua ile alıp ♣A ı çekersiniz. Deklaran sırası ile ♣8 ve ♣V. Batı ♣3 verdi.

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Deklaranda muhtemelen 2 Trefl var. Körleri de çok sağlam görünüyor. Ek löveleri alma şansınız Piklerde gibi. Ama Pik As deklaranda ise kozları toplayıp, elindeki kayıp Pikleri yerin Karolarına kaçacaktır. D ortakta olsa bile düşecektir. En iyisi Karo geçişini öldürmek için Karo oynamaktır. Yerin ikinci Karosuna deklaran elinden bir Pik kaçar. Ama hala elinde 2 kayıp Pik vardır. 3. cü Karoya da Pik verirse, bu seferde Doğu çakar.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ V3
____________ D
____________ ARVT98
____________ 9652

Batı:                                                     Doğu:
R62                                                    DT85
8542                                                  63
D6                                                      7532
DT73                                                AR4

____________Güney
____________ A974
____________ ARVT97
____________ 4
____________ V8

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 15

____________Kuzey:
____________ 53
____________ 6
____________ R542
____________ ART964

Batı: (Siz)
V6
V873
A98
DV82

Güney     Kuzey

1♠                2♣

2               3♣

3NT

Atak:3

Doğunun Ruası deklaran As ile alır. Elden ♣7, siz ♣2, yerden ♣T ile eli aldı. Doğu ♣5 verdi. ♣A oynadı. Doğu ♣3, deklaran ♠2 verdi. Küçük bir Trefl daha oynadı. Doğu 3. Deklaran ♠4 verdi.

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

Deklaranın 5431 imiş. Kontratı batırabilmek için Körden 3 el almanız mümkün değil. En iyi 2 Kör, 1 Karo ve 1 trefl alabileceksiniz. Tek şansınız Pikten ekstra el üretmektir. Bunun ♠V oynarsınız. Ortak buna Dam koyar. Deklaran Ası koysa da koymasa da Pikten ek el kaybedecektir. Çünkü Karo Ası ile el tutunca hemen Pik oynarsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 53
____________ 6
____________ R542
____________ ART964

Batı:                                                     Doğu:
V6                                                      RDT9
V873                                                  RT54
A98                                                    V63
DV82                                                53

____________Güney
____________ A8742
____________ AD92
____________ DT7
____________ 7

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Soru 16

____________Kuzey:
____________ A76
____________ T84
____________ AR43
____________ 753

Batı:                                                  Doğu: (Siz)
_________________♠ D98532
_________________AV97
_________________ 9
_________________♣ A2

Batı      Kuzey       Doğu     Güney

–               –               1♠             1NT

Pas          3NT         H.Pas

Atak: ♠4

Ortağınız muhtemelen tek parça Piki atak etti. Damınızı deklaran Rua ile alıp, ♣R oynadı.

Ne oynayacaksınız?

 

+++

Yerde ve elinizde 22 puan sayıyorsunuz. Bu durumda ortakta en fazla 3 puan olabilir. Demek ki deklaranın elinde ♣RDVx olmalı. Kontratı batırabilmek için tek umudunuz, R yı ortakta bulmaktır. Bu maksatla, V oynamalısınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ A76
____________ T84
____________ AR43
____________ 753

Batı:                                                     Doğu:
4                                                          D98532
R32                                                    AV97
87642                                                9
9863                                                  A2

____________Güney
____________ RVT
____________ D65
____________ DVT
____________ RDVT

Eli oynamak için tıklayın.

 

+++