60 1 Sanzatuya Defans Yaparken de Sabırlı Olun

34 nolu tavsiyede 1 Sanzatu oynarken sabırlı olun demiştik. Aynı tavsiyeyi defans yapanlar için de söyleyebiliriz, 1 Sanzatuya defans yaparken de sabırlı olun. Daha önce de gördüğümüz gibi, bir rengin onörleri oyuncular arasında dağılmış olduğunda, renge ilk giren taraf kaybediyordu.

Bir çok defans oyuncusu, atak sonrasında bir şey kaçırdıklarını düşünüp farklı bir renge hücum ederler ve bir eli rakibe hediye ederler. Halbuki çoğunlukla aynı rengi oynamanın vereceği zarar çok daha azdır. Defans olarak amacınız deklarana hak etmediği elleri vermemektir.

Aşağıdaki problemi inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ DT9
____________ DV42
____________ D93
____________ T53

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        R52
 …                                                        AR86
 …                                                         R76
 …                                                       V86

Güney     Kuzey

1♣              1

1NT (12-14 OP)

Ortağınız ♠3 atak eder. Yerden ♠9 konur. Defans planınız nedir?

47 nolu tavsiyede, elinizdeki onörü yerin onörünü ezmek için bekletin demiştik. Ancak eli alınca ne oynayacaksınız? Karo ve Trefl renkleri çok tehlikeli. Elinizdeki onörleri, yerin onörlerini ezmek için saklamalısınız. Kör içinde benzer bir durum var. Öyle ise, el aldığınızda en doğru defans atak rengine devam etmek olmalı. Bu nedenle ilk el Rua koyarsınız ki, deklaran bunu As ile alır. Kör oynadığında yerin Damını elinizden ezersiniz. Yerde ♠DT olmasına rağmen Pik oynarsınız. Aslında ♠V nin yeri zaten belli olmuştu! Bu pasif oyun size ekstra löve kaybettirmez!

____________Kuzey:
____________ DT9
____________ DV42
____________ D93
____________ T53

Batı:                                                    Doğu:
 V873                                                 R52
 95                                                      AR86
 V842                                                 R76
 A92                                                   V86

____________Güney:
____________ A64
____________ T73
____________ AT5
____________ RD74

Yerden Piki alan deklaran, yerden küçük Kör elden T oynar, siz boşlarsınız. Tekrar Kör oynadığında Körden 2 el tahsil edersiniz. Farkındaysanız, deklaran da minör renklere kendi girmek istemiyor! Tekrar Pik ile eli yere verirsiniz. Yerden bu sefer Trefl oynayıp elden ♣R oynar. Sıra ortağa gelmiştir. Bu seferde ortak boşlar. Deklaranı elden bir minör renk oynamaya mecbur bırakırsınız. Artık deklaran dışarıdaki onörlerin yerini kendi tahmin etmek zorunda kalır. Ona yardımcı olmadığınızdan, yanlış tahmin yapması halinde toplam 20 puanla 1 Sanzatu kontratının batma ihtimali ortaya çıkmıştır.

Bu elde defansın sabırlı olması çok önemli idi. Eğer Kör ile eli aldığında Doğu Karoya dönse idi, deklaran batmak yerine doğru oyun ile 10 ele ulaşabilecekti!

Bernard Magee

+++

59 Koz Terfisinden Önce Alıcılarınızı Tahsil Edin

Önce koz terfisinin (koz promosyonun) ne olduğunu tarif edelim. Defans olarak, deklaranı büyük çakmaya mecbur ederek, ortaklıktaki alıcı olmayan bir koz onörünün alıcı hale getirilmesidir. Örnek;

____________ RD5
____________ 876

 V98                                                     43
 T2                                                       ARDV93

____________ AT762
____________ 54

Koz Pik. Ortağınız Kör atak edince 2 tur Körü alıp, 3.cü Kör onörünü oynarsınız. Eğer deklaran As ile çakarsa, ortağın Valesi alıcı hale gelir. Çakmazsa ya da küçük çakarsa ortak eli alabilir.

Bu tür oyunlarda zamanlama çok önemlidir. Deklaran çakmayıp elindeki kayıp bir kağıdı kaçmayı tercih edebilir. Bu yüzden defans, koz terfisinden önce alıcılarını bir an önce almalıdır!

Örnek:

____________Kuzey:
____________ A532
____________ DV42
____________ 93
____________ A84

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        8
 …                                                        ART86
 …                                                        AD765
 …                                                      T2

Güney      Kuzey

1♣               1

1♠               3♠

4♠

Kontrat Güneyden 4 Pik. Atak 9. Yerden Dam konur. Nasıl defans yapacaksınız?

Görünüşe göre karşı tarafın kozu 4-4. Bu durumda ortakta da 4 parça koz var. Muhtemelen Batı 2 parça Körden açıldı. Kör devam ederek koz promosyonu (terfisi) mümkün olabilir. Önce As ve Ruayı çekersiniz. Herkes uyduğuna göre, bundan sonra ki Kör hem deklaran hem de ortağınız çakabilir durumda. Ama dikkat, kurnaz bir deklaran oyun tarzınızdan durumu anlayıp, 3.cü Köre çakmayıp elinden kayıp kağıt (muhtemelen Karo) atabilir. Bu yüzden önce alıcılarınızı yani Karo Asını çekmelisiniz. Sonra tekrar Köre dönebilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ A532
____________ DV42
____________ 93
____________ A84

Batı:                                                    Doğu:
 T974                                                 8
 95                                                      ART86
 RV842                                              AD765
 95                                                     T2

____________Güney:
____________ RDV6
____________ 73
____________ T
____________ RDV763

Bu oyun tarzı yüzünden kontrat batar. Artık deklaranın kozdan el vermemesine imkan yoktur.

Koz promosyonu için oynarken, önce alacaklarınızı almaya bakın.

Bernard Magee

+++

58 Yerin Güçlüsüne Atak Et, Yerin Zayıfına Oyna

Defans oyuncusu olarak, yerde (Kuzey) ♠765 görüyorsanız, pozisyonunuza bağlı olarak bu rengi oynarsınız. Batı olarak bu renge girmek hoşunuza gitmeyecektir. Zira deklaranın elinde muhtemelen bu renkten kuvvet vardır ve rengi ilk oynayarak ona hediye el vermiş olabilirsiniz. Ancak Doğuda oturuyorsanız yerin zayıf rengine doğru oynamak sizi endişelendirmez.

Eğer yerde (Kuzey) AD görüyorsanız, bu sefer tersine Doğudan değil Batıdan renge atak etmek doğru olacaktır. Eğer Rua Doğuda ise el alabilecektir.

Bu iki örnek, “Yerin güçlüsüne atak et” ve “Yerin zayıfına oyna” sözlerini doğrular niteliktedir. Batının umudu, Doğunun yerin bir onörünü ezmesi iken, Doğunun umudu, Batının deklaranın bir onörünü ezmesidir.

Yerde A732 varken, hangi taraf bu renge girmeli?

Burada işler biraz karışır. Çünkü Batı, Doğunun yerin onörünü ezmesini istemektedir ama öyle bir imkan yoktur. Bu yüzden, Doğunun oynaması halinde belki deklaranın ortanca büyük kağıdını Batı ezebilecektir. Bu nedenden ötürü deyişi, “Yerin geçilebilir güçlüsüne atak et” şeklinde değiştirmekte fayda vardır.

Çoğunlukla, daha sonra el tutulduğunda atak edilen renge devam edilir. Ancak eliniz zayıf ve antreleriniz çok kısıtlı ise, başka rengi tercih etmek daha doğru olabilir.

____________Kuzey:
____________ VT32
____________ AV42
____________ AV
____________ 532

Batı:                                                    Doğu:
 ….                                                       A9
 ….                                                       T8
 ….                                                       8752
 ….                                                     T9764

Kontrat Güneyden 4 Pik ve ortağınız R atak eder. Deklaran yerden As ile alıp, hemen koza girer. Doğu olarak bir defans planınız var mı?

Muhtemelen oyunda alabileceğiniz tek eli alıyorsunuz. As ile aldıktan sonra ne oynayacağınız çok önemli. Ortağınızın rengi Karoyu oynayabilirsiniz ve ortağınız Dam ile alabilir. Ama bu kontratı batırmaya yetmez. Yerin zayıf rengi Trefldir. Eğer Batı bu renkteki onörleri makasa alabiliyor ise, ancak o zaman kontrat batırılabilir.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ VT32
____________ AV42
____________ AV
____________ 532

Batı:                                                    Doğu:
 75                                                       A9
 9765                                                 T8
 RDT6                                                8752
 AD8                                                  T9764

____________Güney:
____________ RD864
____________ RD3
____________ 943
____________ RV

Eğer ortağınıza yardımcı olmayıp, ezbere Karo oynasa idiniz, eli alacak olan ortağınız Trefl oynayamayacaktı. Bu arada deklaran da kozları bitirip, yerin son Körüne elinden kayıp Trefli kaçma imkanı bulacaktı.

Doğru renge geçme analizini yapma, çok iyi bir alışkanlıktır. Hele de elinize sadece bir kere geçiş imkanı var ise. Ortağınıza yardımcı olabileceğinizi düşünmelisiniz. Yerdeki kağıtlar doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır.

Bernard Magee

+++

 

57 Açılacağınız Renkte Onörünüz Yok İse Büyükçe Bir Kağıt Oynayın

Bir rengi ilk kez oynarken ki atacağınız kağıt, elinizde o renkten onör olup olmadığını gösterebilir. En bilinen atak şekli, sanzatuda rengin 4.cü büyüğünü atak etmektir. Buna “Değersiz uzunluktan, rengin 2.ci büyüğü atak edilir” ve “Onör yoksa, renge ilk girişte büyükçe kağıt oynanır” prensiplerini ekleyin. Bu prensipleri, oyun boyunca tüm renklere uygulayın.

Böylece ortak, oynanan rengin onörü var mı yok mu anlayabilecektir. Bu da oyun ile ilgili vereceği kararları çok etkiler. İleride devam edip etmemeye, büyük ya da küçük koymak gibi kararlarını daha doğru verecektir.

Aşağıdaki 2 örneği kıyaslayalım;

(1)

____________ AV8

 D7643                                                     RT2

____________ 95

 

(2)

____________ AV8

 97643                                                     RT2

____________ D5

 

(1) nolu pozisyonda, ♠4 atak ettiğinizde, onör vaat ettiğiniz için, ortak kolayca D sizde olduğunu tahmin edip, T koyup eli alacak ve Asa hücum etmek için R oynayacaktır.

(2) nolu pozisyonda yine 4 atak edilir ise, büyük sıkıntı olacak. Deklaranın D eli alacak. Artık Ruanın el alabilmesi için Batının el tutup Pik gelmesi gerekecek. Artık Pikte geçiş imkanı da kalmayacağından, Batının elindeki Pikleri tahsil edebilmesi için, bir kez daha el tutması gerekecektir.

Eğer “Değersiz uzunluktan, rengin 2.ci büyüğü atak edilir” prensibine göre, ♠7 atak edilse idi, deklaran muhtemelen yerden küçük oynanacak ve ortak ♠R ile eli alacaktı. Rengin de kuvvetli olmadığını bilerek, Doğu eline göre, belki başka renge dönecek belki renge devam etme kararı verecektir. Artık her iki oyuncu da bir sıkıntı yaşamadan rengi oynayabilecektir.

En kötü durum (2) nolu pozisyonda koz kontratına karşı küçük Pik oynanıp, Doğunun yanılıp ♠T koymasıdır. Artık 3. Pik çakılacağından, defans renkten hiç el alamaz.

Değersiz bir renkten çıkarken, en büyüğü değil “ikinci büyüğü” oynayın. Zira, en büyük kağıdınız 3.cü turu bazen kazanır.

____________♣ RT

♣ 97643                                                    ♣ AV2

____________♣ D85

♣7 oynarsınız. ♣T, ♣V ve ♣D. İkinci tur Treflde ortağınızın Ası, yerin Ruasını ezer ve elinizdeki ♣9 alıcı olur.

Onörünüz yok iken, büyükçe bir kağıt oynamanın faydasını gösteren bir örnek;

____________Kuzey:
____________ T43
____________ DV6
____________ D7
____________ AR432

Batı:                                                    Doğu:
 ADV                                                  9865
 432                                                   AR7
 98652                                              VT3
 T8                                                    965

____________Güney:
____________ R72
____________ T985
____________ AR4
____________ DV7

Kontrat: Güneyden 3 NT

Batı 8 atak eder. Yerden D eli kazanır. 6 oynar. Doğu Rua ile kazanır.

Doğu ataktan şüphe duymuştur. Ortağın rengi uzun olabilir ama onörü yoktur. Bu yüzden As ve Ruayı çıkarabilmek için 2 tur daha Karo oynamak gerekecektir. Daha sonra da Batının el tutabilmesi gerekecektir. Buna vakit kalmayacağını düşünen Doğu, renk değiştirmeye karar verir. Pik oynayacaktır ama Pikten onörü olmadığını da bildirmesi gerekir. Bu yüzden ♠8 oynar. Eli Batı ♠V ile kazanır.

Batı, Kör Asın deklaranda olduğunu öğrenmiştir. Eli ortağına aktarabilmek için Kör oynar ve Doğu As ile kazanıp tekrar Pik oynar. Batı hemen iki el daha Pik alıp kontratı batırır.

Ortakta onör olup olmadığını bilerek, çok daha hassas defans yapabilirsiniz.

Bernard Magee

+++

 

56 Tek Onörlü Dört Parça Renginizi Açılırken Dikkatli Olun

Sanzatu kontratlarına karşı atak ederken, en uzun renginizden başlamanız beklenir. Eğer uzunluğunuz 5 parça ise, az bir risk karşılığında renkten 2~3 el alma umudunuz vardır. Bu yüzden deklarana bir el vermekten fazla endişe etmezsiniz. Ancak, aynı durum 4 parça renk için söylenemez. Rakibinize kaptıracağınız bir el, size pahalıya patlayabilir.

Bu yüzden 4 parça renk ile atak edecekseniz, ortağınızdan ne kadar desteğe ihtiyacınız olduğuna ve renkteki ara kağıtları iyi analiz edin. Eğer 2.ci ve 3.cü kağıtlarınız sağlam ise, alacağınız riske değebilir.

♠ D983   – 9 ve 8 umut vaat ediyor.

D752   – Bu rengi atak etmek oldukça riskli. Hiç bir şey almadan bir el hediye edebilirsiniz.

D7532 – Pek kuvvetli bir renk değil. Ama ileride bir kaç el alabilirsiniz.

♣ RV73   – Atak etmek için fena değil. Ortaktan fazla bir şey beklemiyorsunuz. 3 veya 4 el olmasa da, son 2 eli alabilirsiniz.

En arzulanmayan atak şekli, 4 parça, tek onörlü ve hiç bir ara kağıdı olmayan renkten çıkmaktır. (Yukarıdaki Kör rengi gibi). Bu tür eller özellikle, ikili turnuvalarda en istenmeyen dağılımdır. Çünkü kazançtan çok kayıp getirir ve deklarana hak etmediği bir el hediye eder.

Şunu unutmayın ki, aşağıdaki örnekte olduğu gibi rengin onörleri oyuncular arasında dağılmış olduğunda, o rengi ilk oynayan kaybeder.

____________ A85

 R743                                                           V62

____________ DT9

♠3 atak ederseniz, rakibiniz ortağınızın Valesini yutup sizin Ruayı da empasa alıp 3 el alır. Eğer 4.cü Piki alabilirseniz şanslısınız demektir.

2 onörünüz olduğunda durum dramatik olarak değişir;

____________ A85

 RV43                                                           762

____________ DT9

♠3 atağı, yerin 8 ne el vereceğinden çok başarılı olmaz. Ancak ortağınız el alıp tekrar Pik oynadığında artık renkten 2 el alabilir hale gelirsiniz.

Eğer renginiz atak için “cazip” değil ise ne yapabilirsiniz?

Rakipleriniz Sanzatu kontratı deklare etmeden önce acaba hangi renkleri konuştular? Konuşulmayan bir rengi atak etmeyi düşünün. Muhtemelen ortağınızda o renkte bir miktar kuvvet vardır. Bunu göz önüne alarak aşağıdaki elden ne atak edersiniz?

Batı:
 V532
 54
 R843
 986

Güney    Kuzey

1              1♠

2NT          3NT

Konuşulmayan renkler Karo ve Trefl. Karonuz daha uzun ama, tek onörlü 4 parça. Bu yüzden Trefl çıkmanız daha uygundur. ♣9 atak edin.

____________Kuzey:
____________ R986
____________ V2
____________ A652
____________ V53

Batı:                                                    Doğu:
 V532                                                 T74
 54                                                      DT93
 R843                                                 V7
 986                                                  ADT2

____________Güney:
____________ AD
____________ AR876
____________ DT9
____________ R74

Atağı ortak boşlar ve deklaran ♣R ile kazanır. Deklaranın 3 eli Pikten, 1 eli Karodan, 1 eli Treflden hazır. Körden de 4 el alabilirse kontratı çıkaracak. Bu yüzden yerin Valesine doğru küçük Kör oynar. Eli Dam ile alan Doğu, hemen 3 el de Treflden alır. Körden bir eli kendisine teslim edilmesi için elinden Kör oynar. Artık kontrat batacaktır.

Eğer Karo çıkmış olsa idiniz, deklaran Karodan kolayca 3 el alacaktı ve 9 ele ulaşmakta hiç zorlanmayacaktı.

Bu konu ile ilgili bir hususu daha göz önünde bulundurun; Eğer zayıfça bir renkten çıkıyorsanız, onörler dışarıda demektir ve ortağınızdan çok ciddi destek bulmanız gerekir. Ayrıca, uzunluğunuzdan istifade edebilmeniz için ele antreye ihtiyacınız olacaktır. Bir çok Sanzatu kontratı, ortakta bulunabilecek bir uzunluğu aramak yerine kendi en uzununu çıkmakta ısrar eden defans oyuncusu yüzünden çıkarılmaktadır.

Sanzatuya atak ederken, tek onörlü 4 parça renkten atak faydadan çok zarar getirir.

Bernard Magee

+++

 

55 Koz Kontratlarında As Altından Atak Etmeyin

“Koz Kontratlarında As Altından Atak Etmeyin”. Bu tavsiye, herhalde tüm Briç kitaplarında yazılıdır. Bunu bir kez daha vurgulamak istememin amacı, Asın altından oynayıp da işler kötü gidince, ortağınız ile büyük problem yaşayacağınızı hatırlatmaktır.

Bunu yapmamanızın en önemli nedeni deklaranda rengin tek olma ihtimalidir ve Asınız artık el alamaz hale gelir. Daha da dramatik durum, ortağın Asın sizde olmadığını düşünmesidir.

____________♠ D87

♠ …….                                                ♠ RT642

Kontrat 4 Kör. Ortak ♠3 atak eder. Yerden ♠7 konur. Ne oynayacaksınız?

Ortak küçük oynadığına göre onörü olmalı ama ası olamaz. Öyle ise Valesi var. Bu yüzden Ası çıkarmak için ♠T oynarsınız. Eli aşağıdaki gibi düşünürsünüz.

____________♠ D87

♠ V93                                                ♠ RT642

____________♠ A5

Ama deklaran ♠V ile alınca küçük dilinizi yutarsınız. Elin dağılımı şöyle imiş;

____________♠ D87

♠ A93                                                ♠ RT642

____________♠ V5

Artık Pikten iki değil sadece bir el alabileceksiniz!

Oyunun ilerleyen bölümlerinde Asın altından küçük oynayabilirsiniz, ama ilk atak olarak değil. Asın altından Sanzatu kontratına atak edebilirsiniz. Örneğin yukarıdaki el koz değil de Sanzatu kontratı olsa idi sorun yoktu. Çünkü defans ilk el aldığında Pikten 4 el birden alacak.

Benzer şekilde koz kontratlarında Asın altında Rua yoksa Ası oynamayın. Ancak başka hiç bir rengi oynayamıyorsanız, mecburen Ası oynayın. Bunu çok nadir durumda yapın Asın görevi diğer onörlerin ezmektir.

Bir atak problemi;

Güney      Kuzey

1♠                3♠

4

Batı:
 432
 A76
 A98
 A865

Hangi kağıdı atak edeceksiniz?

Ne Kör, Ne Karo ne de Trefl atak için uygun. Korumasız Asınızı da As altından küçük de atak etmek istemezsiniz. Tek çözüm koz atak etmektir.

Briç uzmanlarına, “hangi kurala sıkı sıkıya bağla kalıyorsunuz?” diye sorsanız, herhalde hemen hepsi bu kuralı söylerdi.

Bernard Magee

+++

 

54 Ortağın Rengini Atak Ederken Standart Kağıdınızı Çıkın

En yanlış bilinen briç deyişlerinden biri ” Ortağın rengini çıkıyor isen en tepe onörünü çık” dır. Bu oyun tarzı geçmişte bir çok oyuncuya öğretilmiştir. Kuvvetli nedenlerden ötürü, bir çok standart atak metodu vardır. Sanzatuya 4.cüden, koz kontratına 3 ya da 5.ciden gibi. Neden şimdi bunu bozuyorsunuz ki!

Sanki biri “Ama ortağın onörümüz olduğunu bilmesi gerekiyor!” dediğini duyar gibiyim. Benim cevabım, “Eğer küçük oynarsanız onör olduğunu vaat ederiniz!” olacaktır.

Onörünüzün vazifesi vardır (rakip onörlerini ezmek). Sadece onörlü doubleton (ikili) var ise, onörünüzü oynayın. Aynı normal olarak da, ikiliden oynayacağınızda olduğu gibi.

Aşağıdaki örnekte, ortağın rengi diye ♣R oynarsanız ne oluyor, normal atak olan ♣3 oynarsanız ne oluyor diye düşünün.

____________ 6

 R83                                                AVT974

____________ D52

Rua oynamanız halinde deklaran Damı ile kesin bir el alıyor. Küçük oynamanız halinde, ortağınız As ile alıp Vale oynuyor ve deklarana Treflden hiç el vermiyorsunuz.

Ayrıca ortağın siz de o renkten kaç adet olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır. Eğer gelişi güzel onör oynarsanız bilemez. Ama onörü sadece doubleton olduğunda oynarsanız elinizde o rengin 2 parça olacağını bilecektir.

____________♠ DT53

♠ …                                                       ♠ AR874

Koz Kör ve deklarasyon sırasında siz Pik ile araya girmiştiniz. Batı ♠V atak eder. Yerden ♠D konur. Siz As ile alırsınız. Ortağınızda ya tek ya da iki Pik olduğundan eminsiniz. ♠R ve ardından 3.cü Pik oynarsınız. Ya ortağınız üste çakacaktır, ya basit çaka yapacaktır ya da deklaran yeteri kadar yüksek koz ile çaktı ise, işe yaramayan bir kağıt defos eder (ve belki de defansın kozu terfi eder).

Şimdi aynı eli eski okul mezunu bir briç ortağı ile oynayalım.

____________♠ DT53

♠ V92                                                ♠ AR874

____________♠ 6

Yine en büyük onörü olan Valeyi oynar ise, siz de yukarıdaki gibi oynarsanız deklarana bir el hediye etmiş olursunuz.

Tepe onörü çıkmamak için bir örnek daha;

____________Kuzey:
____________ DT52
____________ RV4
____________ 6
____________ ARDV5

Batı:
 643
 9762
 R32
 832

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♣

1
1NT Pas 3NT

H.Pas

Ortağınız rengi olan Karonun 2lisini atak edersiniz. Doğu A ile alıp. ♠A oynayıp, ardından 5 ile devam eder. Ne yapacaksınız?

____________Kuzey:
____________ DT52
____________ RV4
____________ 6
____________ ARDV5

Batı:                                                    Doğu:
 643                                                    ARV
 9762                                                 T85
 R32                                                    AT975
 832                                                    76

____________Güney:
____________ 987
____________ AD3
____________ DV84
____________ T94

Ortak, sizin eli alıp Pik oynamanızı istiyor. Zira Pik asını oynamanın başka mantığı olamaz. Böylece 3 Pik ve 2 Karo eli alarak kontratı batıracaksınız.

Şimdi düşünelim, eğer Karo Rua ile başlasa idik ilk el bizde kalacaktı. Peki ne oynayacaktık? Piki bulursanız, üstün psişik güçleriniz olduğuna inanabilirim.

Umarım, ortağın rengini oynarken normal oyununuzu oynamanız gerektiğine sizi ikna edebilmişimdir. Şimdi, koz kontratına karşı ortağın renginde Axx var ise ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; kesinlikle Asın altından küçük oynamayın. Mümkün ise başka bir renk oynayın. Eğer bu rengi atak etmenizin şart olduğuna inanıyorsanız, o zaman As ile başlayın. Ama mümkün mertebe desteksiz Astan oynamamaya çalışın!

Bernard Magee

+++