Löveleri Sayma (6) – Örnekler

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ 63
____________ ADV
____________ 42
____________ RDT763

Batı: (Siz)                                         Doğu:
AV92                                                R85
9873                                                 T64
865                                                   AT973
V2                                                     84

____________Güney:
____________ DT74
____________ R52
____________ RDV
____________ A95

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♣  Pas  3NT (16-17OP)
H.Pas       

Atak: ♠2

Doğu Rua ile alıp ♠8 oynar. Deklaran ♠T, siz ♠V koyarsınız. Şimdi ortağın tekrar Pik gelebilmesi ve böylece Güneyin Damını makasa alabilmeniz için, Doğuya el geçirecek bir kağıt bulmalısınız. Yere bakınca ortakta, ya Kör Rua ya da minörlerden birinde As olmalı. Ama acaba hangisi?

Eğer Doğuda ♣A var ise acele etmeye gerek yok. Zira deklaran Trefl rengine girmek zorunda. Eğer Doğuda R var ise, o zamanda deklaranın elinde ARD olmalı ki, bu durumda ♣A da elinde olacağından, 10 eli hazır demektir. Kör Ruaya empas yapmaz. O zaman en mantıklı çözüm, A ı ortakta bulmayı ummaktır. Böylece 1 Karo ve 4 Pik alarak kontratı batırabileceksiniz.

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ D2
____________ A6
____________ 65
____________ ARDV652

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
63                                                      AVT874
T8742                                              D53
AV93                                                 R74
98                                                     3

____________Güney:
____________ R95
____________ RV9
____________ DT82
____________ T74

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣ 1♠ 1NT
Pas 3NT H.Pas

Atak: ♠6

Yerden ♠2 konur. Normal olarak ♠T koymayı ve Rua çıktıktan sonra kalan Pikleri sağlamayı düşünürsünüz. Ama durum “normal” değil! Yerde çok güçlü bir renk var. Yerde 8 el hazır görünüyor. Eğer deklaran Pikten de bir el alabilirse kontratını çıkarıyor! Tek umdunuz Batıda AD9x ya da AV9x bulmak. Bu yüzden ♠A ile eli alıp, küçük Karo oynarsınız. Ortakta eli kazanınca eli R ile size kazandırır ve Karodan 4 el alarak kontratı batırırsınız.

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ AR652
____________ A6
____________ 765
____________ A65

Batı: (Siz)                                         Doğu:
V7                                                      T984
R93                                                  42
RV42                                                 A83
DVT7                                                9832

____________Güney:
____________ D3
____________ ADT876
____________ DT9
____________ R4

Batı Kuzey Doğu Güney
      1 
Pas  1♠  Pas 2 
Pas  4♥  H.Pas  

Atak: ♣D

Yerden ♣A, ortak ♣2, deklaran ♣4 verir. İkinci el oynananV yi Rua ile alırsınız. Deklaranın löveleri sayarsınız. Elinde 6 parça Kör olmalı. Bu durumda ortakta iki parça koz var demek. Valeyi büyütmediğine göre tüm onörler deklaranda demek. Ortak Trefl atağına olumsuz apel verdi. Rua da deklaranda demek. Bu durumda, kontratı batırabilmek için tek şansınız Karodan 3 el alabilmektedir. Ancak A Doğuda ise, bunu başarabilirsiniz. Küçük karo oynarsınız. Eğer Karo As ve Dam deklaranda ise, bu oyun ile bir el fazla vereceksiniz demektir. Ama bu da dünyanın sonu değildir!

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ A2
____________ 763
____________ RV765
____________ ADT

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
R9874                                              VT5
852                                                   DVT9
–                                                         AD43
87532                                              64

____________Güney:
____________ D63
____________ AR4
____________ T982
____________ RV9

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  2NT (13-15OP) 
Pas  3NT  H.Pas   

Atak: ♠7

Yerden ♠2, siz ♠T ve deklaran ♠D koyar. İkinci el, elden T oynar. Ortak ♣2 defos eder ve D ile kazanırsınız. 11 kuralına göre, deklaranın Pikten sadece yerde As onörü kaldığını anlarsınız. Hemen ♠V yi oynarsınız. Karo As ile kazanınca da 3.cü Pik dönersiniz. 2 Karo ve 3 Pik lövesi alarak kontratı batırırsınız. Eğer 3.cü lövede Pike devam etmezseniz, deklaran 2 Pik, 2 Kör, 3 Karo ve 3 Trefl lövesi alır.

 

Löveleri Sayma (5)

Deklaranın koz lövelerini sayma

Koz kontratlarında löve sayarken, işin içine başka unsurlar da girer.

    1. Deklaranın elinde kaç adet koz var? Deklaranın görünmeyen elinde kaç adet koz olduğunu bildiğinizde lövelerini saymak kolaylaşır.
    2. Şunu unutmayın ki, deklaranın elindeki uzun kozlardan çakması ona ekstra el kazandırmaz. Ancak kozların kısa olduğu taraftan çakar ise, ekstra el kazanmış olur.
    3. Karşılıklı çaka durumu var ise;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ RV97

Batı:                                                    Doğu:
♠ 53                                                      ♠ 642

____________Güney:
____________ ♠ ADT8

Koz Piktir. Hem yerde hem elde, kısa renkler vardır. Eğer deklaran tüm kozlarını çakmak için kullanır ise, 8 el alır. Eğer defans 1 tur koz dönebilirse, bu el sayısı 7 ye, eğer 2 tur koz dönebilir ise, el sayısı 6 ya inecektir. Son olarak defans 3 tur koz dönme şansı bulur ise, deklaranın el sayısı 5 e iner. Bu da her hâlükârda yapabileceği löve sayısıdır.

  1. Gizli uzun yan renk tehlikesi

Eğer deklaran dışarıdaki kozları toplayıp, her iki tarafta da koz bırakabilirse, yeni bir tehlike ortaya çıkar. Deklaranın elindeki uzun yan renge yerden kart kaçıp, deklaranın elinde kayıp kağıtları olan bu rengi yerden çakması!

____________Kuzey:
____________ 74
____________ DT986
____________ DV5
____________ RD5

Batı:                                                     Doğu:
ARD63                                              VT952
53                                                       7
A72                                                    RT863
643                                                   72

____________Güney:
____________ 8
____________ ARV42
____________ 94
____________ AVT98

Batı Kuzey Doğu Güney
     Pas 1 
 1♠  2♠ (CueBid – Güçlü Kör desteği) 4♠  5 
H.Pas       

Batı Pik atak eder ve ortağından sayı sinyalini alır. Artık deklaranın ikinci Pike çakacağını bilirsiniz. Buna rağmen bir çok oyuncu ikinci Piki oynamayı tercih eder! Bu da büyük hata olur. Zira deklaranın elinde uzun Treflleri vardır. İkinci Piki çakar, kozları toplar ve elindeki Trefllere yerden iki defa Karo kaçar. Sonuç olarak, 1 Pik ve 1 Karo lövesi vererek kontratı yapar.

Halbuki ikinci elde, doğru oyun kontratın tek batarı olan Karo Ruayı ortakta bulabilmek adına Karo As ve küçük Karo oynamaktadır. Eğer yerde RVx olsa idi, yapmanız gereken deklaranı tahmin yapmaya zorlamak adına küçük Karo oynamak olacaktı.

  1. Yerin uzun yan rengi var mı? Eğer var ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

  2. Deklaran yerin uzun rengini kozlayarak sağlayabilir mi? Eğer öyle ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

Eğer yan renkten kaç el alabileceğini hesaplayabiliyorsanız, defansınızı ona göre planlayabilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            V53
                                                            86
                                                            AT875
                                                            V72

Batı Kuzey Doğu Güney
2 (zayıf)
Pas 4 H.Pas

Batı R atak eder. Yerdeki uzun Pikler, minörlerden 4 el alamazsanız kontratın batarı olmadığını söylüyor. 1 löve Karodan 3 löve de Treflden almalısınız. Bunun için atağı Asla alıp, ♣V oynamalısınız. Kontrat, ellerin dağılımı aşağıdaki gibi ise batar.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                    Doğu:
764                                                    V53
72                                                      86
RD43                                                 AT875
ADT3                                               V72

____________Güney:
____________ 8
____________ RDT953
____________ V92
____________ R95

 

Deklarasyon ve yerdeki kartlardan, defans lövelerinin yerin uzun rengini çakarak geleceği gözüküyor ise, bunu değerlendirin! Çoğunlukla bu rengi oynamayı normal şartlarda düşünmezsiniz.

____________Kuzey:
____________ DT9
____________ DVT
____________ DVT97
____________ T2

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
64                                                     82
9843                                                 R76
A85                                                   R4
DV76                                                AR9853

____________Güney:
____________ ARV753
____________ A52
____________ 632
____________ 4

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  Pas  1♣  1♠ 
2♣  2♠  3♣  4♠ 
H.Pas       

Batı ♣D atak eder. Yer açılınca siz de durumu analiz edersiniz. Ortak Trefle destek verdiğine göre, muhtemelen elinde 4 parça Trefl var. Bu durumda deklaranda Trefl tek parça olmalı. Ayrıca ortağın artırıma katılabilmesi için elinde bir As ya da Rua olmalı. Eğer bu koz renginde ise, kötü haber kırmızı Aslar deklaranda demektir ve sizin Rualar empasa düşecektir. Eğer Kör As batıda ise Körden iki el daha alacaksınız demektir. Ama bu da kontratı batırmaya yetmez. Ancak Karo As Batıda ve deklaranda 3 parça Karo var ise, kontratı batırabilirsiniz.

Atağı alıp R oynarsınız. Karo devam edip, ortağın Asla alıp size Karo çakası vermesini beklersiniz.

 

Aşağıdaki el 1972 Briç Olimpiyatında, Jim Jacoby tarafından oynanmıştır. Usta bir oyuncunun, löve sayarken ki becerisine iyi bir örnektir.

____________Kuzey:
____________ D754
____________ 4
____________AT2
____________ D9532

Batı:                                                    Doğu: (Jim Jacoby)
986                                                    V3
DT63                                                A9852
D7654                                               R98
4                                                        876

____________Güney:
____________ ART2
____________ RV7
____________ V3
____________ ARVT

 

Batı Kuzey Doğu Güney
      2NT (20-21OP) 
Pas  3♣ (Stayman)  Pas  3♠ 
Pas  4♣ (Gerber)  Pas  5♣ (3 Key Card) 
Pas  6♠  H.Pas   

Atak: 5

Yerden As ile alan deklaran 3 tur koz çeker. Ardından 5 tur Trefl oynar. İkinci tur Trefle Batı 4, sonra Kör ve daha sonra ki Trefllere de 2 kez Karo defos eder. Son Trefle, deklaran elinden Karo kaçar.

Jim Jacoby deklaranın lövelerini sayar. 5 Pik, 5 Trefl ve 1 Karo ile 11 löve hazır. Demek ki 1 Kör lövesi daha alabilirse, kontrat çıkacak. Yerden Kör oynadığında, Jim Jacoby düşünmeden küçük koyar. Amacı eğer elinde RVx var ise, yanlış tercih yapmasına fırsat vermektir. Masada da böyle olur, deklaran Valeyi koyunca defans Körden 2 el alır.

 

Yerin uzun renginin çakarak sağlanması

Bazen, yerdeki uzun rengi deklaran elden çakarak sağlayabilir. Ama burada kilit bir nokta vardır. Kozlar toplandıktan sonra, sağlanan rengi sağlayabilmek için yere geçiş imkanı. Deklaran için bundan istifade edebilmek için iki yol vardır; (1) Kozları toplarken, son kozu alırken yerde kalmak. (2) Kozları topladıktan sonra yan renkten yere geçiş.

Buna karşın sizin karşı hamleniz nedir? Ya alıcı kağıtlarınızı bir an önce çekersiniz ya da yere geçiş kağıdını bir an önce öldürürsünüz. Bunu yapabilirseniz, sırtınıza yaslanıp deklaranın elleri size teslim etmesini beklersiniz.

Önce deklaranın, söz konusu renkten lövelerini saymaya çalışalım.

Koz Kör iken Piklerin yan renk olduğunu varsayalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V98                                                  ♠ D54

____________Güney:
____________ ♠ R3

Deklaran Rua, As ve 3.cü Piki oynadığında elden çakar. Eğer renk 3-3 dağılmış ise, kalan kağıtları sağlar. Ama dağılım aşağıdaki gibi olur ise, rengi hemen sağlayamaz.

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V984                                                ♠ D5

____________Güney:
____________ ♠ R3

Ancak yere yeteri kadar geçişi var ise, 5.ci Piki sağlayabilir. Defans olarak deklaranın Pikten 3 eli olduğunu hesaplamalısınız.

Bazen yere geçişi sağlayabilmek adına, deklaran kozları toplarken son kozu çektiğinde yerde kalmaya gayret eder. Ancak kurnaz defans oyuncuları buna engel olabilir.

____________Kuzey:
____________ AR8752
____________ T3
____________ AV5
____________ T9

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
T43                                                   DV9
V9542                                               ARD
632                                                    4
R6                                                     875432

____________Güney:
____________ 6
____________ 876
____________ RDT987
____________ ADV

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♠  Pas  2♦ 
Pas  2♠  Pas  3♣ 
Pas  4♦  Pas  5 
H.Pas       

Atak: 4

3 tur Kör oynadığınızda, deklaran 3.cü Köre yerden çakmak zorunda kalır. Batıda 3 parça koz olduğundan, artık deklaran yerin Piklerini sağlayamayacaktır.

Eğer 3.cü tur Kör yerine Trefl oynasa idiniz, deklaran elden As ile alıp, 3 tur Pik çeker, kozları toplarken de yerde kalır ve sağladığı Pikleri tahsil ederdi.

Halbuki 3.cü Körü oynamanız, deklaranı kaybedecek Trefl empasını yapmaya mecbur bırakır. Kontrat bir batar.

 

 

Löveleri Sayma (4)

Yerin güçlü rengindeki löveleri sayma

Yer ne kadar güçlü olursa, alacağı löveleri saymak o kadar kolay olur. Bazen bir defans oyuncusu, deklaranın löveleri hakkında, diğer defans oyuncusundan daha fazla bilgiye sahip olur.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDVT

Batı:                                                    Doğu:
♣ 432                                                  ♣ A76

____________Güney:
____________♣ 985

Kontrat sanzatudur ve yere diğer renklerden geçiş imkanı vardır. Batıda oturan oyuncu deklaranın Asını kimde olduğuna bağlı olarak, Treflden 3 ya da 4 lövesi olduğunu düşünür. Doğu ise, deklaranın Treflden 3 kesin lövesi olduğunu biliyordur.

Eğer Doğu ile Güneyin ellerini yer değiştirirseniz, her iki defans oyuncusu da Trefl Asın kimde olduğunu bilmemektedir. Eğer, deklaran yerden onörlerini çekip alıyor ise, Asın elinde olduğundan ve Treflden 4 löve alacağından emin olabilirsiniz.

 

Bazen görünüş aldatıcı olabilir.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDV9

Batı:                                                    Doğu:
♣ 72                                                     ♣ AT53

____________Güney:
____________♣ 864

Batı deklaranın Treflden kaç el alacağından emin olamaz, ama Doğu deklaranın sadece 2 eli olduğunu bilir. Eğer Doğuda Onlu yerine daha küçük bir kağıt olsa idi, Doğuda deklaranın Treflden 3 lövesi olacağını bilecekti. Ancak bu durumda elindeki ♣T rengi durduracaktır.

 

Yerde ki güçlü renkler sayımı kolaylaştırır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADVT

Böyle bir elde deklaran Trefle atak etmiyor ise, ♣R nın deklaranda olduğunu varsayın. Eğer deklaran empas yapar ve kaybederse, Treflden 3 lövesi olduğunu hesaplayın. Eğer ♣R Batı olarak sizin elinizde ise ve deklaranın yeteri kadar empas yapacak elinde Trefl var ise, deklaranın 4 lövesi olduğunu düşünün.

 

Elinizde yerin uzun kağıdının onörlerin olduğunda, sizin onörlerin ile yerin onörlerin arasındaki ilişki kritiktir. Önce sizin onörlerin yerin onörlerini geçtiği pozisyona (iyi haber) bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ 432                                                   ♣ RV95

____________Güney:
____________♣ 76

Batının deklaranın renkten lövelerini bilme imkanı yoktur. Öte yandan siz biliyorsunuz ki, Trefl oynamadığınız sürece deklaran renkten sadece 1 löve alabilecektir.

Şimdi elleri ters çevirip (kötü haber) duruma bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı: (Siz)                                         Doğu: (Ortak)
♣ RV95                                               ♣ 432

____________Güney:
____________♣ 76

Trefl empasları çalışacağından, eğer ilk empası ♣T ile yaparsa deklaranın 3 löve alacağını biliyorsunuz. Doğu ise, elinde hiç keseri olmadığından deklaranın Treflden 4 lövesi olduğunu düşünür.

 

Defansın onör kartlarının, yerin onörlerine göre durumu kontratı batırma şansları hakkında iyi fikir verir.

____________Kuzey:
____________ 8753
____________ ADT5
____________ RT54
____________ 3

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
RV9                                                   62
64                                                      RV93
A83                                                     V97
DV965                                              T842

____________Güney:
____________ ADT4
____________ 872
____________ D62
____________ AR7

Güney 1NT açtıktan sonra kontrat 4 Pik olur. Deklaran henüz bilmemektedir ama hem Pik, hem de Kör empasları tutmayacaktır. Ayrıca V, T un arkasında beklemektedir. Böyle bir durumda defans hata yapmaz ise, kontrat batacaktır. Öte yandan, Doğu ile Batının elleri yer değişir ise, deklaran şlem bile yapar.

Buradan çıkarılacak ders, sizin kaç tane onörünüz olduğu değil, onörlerin rakip onörlere göre pozisyonu önemlidir.

Çoğunlukla löve sayımı, görünmeyen onörün, kapalı iki elin hangisinde olduğuna bağlıdır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ AD3

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ ?                                                        ♣ VT954

____________Güney:
____________♣ ?

Size (Doğu) göre ♣R deklaranda ise, Treflden 3 lövesi var demektir. Ama ♣R Batıda ise, deklaran 2 lövede kalacaktır. Bu durum, bazen deklarasyondan anlaşılır bazen anlaşılmaz!

 

Deklaranın yan rengindeki löveleri saymak

Yerin uzun rengindeki löveleri saymak, deklaranın elinde görünmeyen renkteki löveleri saymaya göre daha kolaydır. Çok dikkatli bir gözlem gerektirir. Deklaran yan rengine (koz değil) girdiğinde, eğer son oyuncu iseniz, şu bilgilerden istifade edersiniz;

(1) Ortağın sayı sinyali

(2) Çıkan kartlar

(3) Ortağın oynadığı onör.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 32

Batı: (Siz)                                          Doğu: (Ortak)
♣ A6                                                     ♣ 4

____________Güney:
____________♣ R

Durum 1; Güney iki kez Trefl konuşmuş ve kontrat 3NT ye bağlanmıştır. Deklaran yerden Trefl oynadığında ortak ♣4 verir, elden Rua konur. Şimdi durumu analiz edelim.

Ortak sayı sinyali ile elinde tek sayıda Trefl olduğunu gösterdi. Demek ki, deklaranda 6 parça Trefl var. Tabii, bir ihtimalde ortak da 4 parça Trefl olup, sinyal vermek için harcamak istemediği büyük kağıtları olabilir. Bu durumda deklaranın 5 parça Trefli olacaktır. Ancak kesin olan deklaranın elinde RD vardır. Bu yüzden genellikle ilk turu boşlamak doğru olacaktır. Eğer deklaranın Treflleri RDT ile başlıyorsa, tekrar yere geçip, bir kez daha Trefl oynamak zorunda kalacaktır. Sizin elinizde Asın doubleton olduğunu bilmemektedir ve bir tahmin yapmak zorunda kalır. Yanlış tahminde bulunup Dam koyar ise, As ile alırsınız ve ortağın Valesi alıcı olur. Eğer deklaranın eli zaten kapalı ♣RDVxxx ise, Treflleri tahsil edebilmek için bir kez daha ele geçmek zorunda kalacaktır.

Durum 2; Güney hiç Trefl konuşmamıştır ve 3NT kontratı oynamaktadır. Doğu ve Güney aynı kartları oynar. Şimdi ne yapacaksınız? Ortakta 5, deklaranda 4 parça Trefl olmalı. Zira 6 parça Trefl olsa idi, herhalde Güney bunu konuşurdu. Bir kez daha, doubleton As ile ilk turu boşlarsınız. İlk turda, deklaranın Treflden kaç löve alacağını kestiremezsiniz. Ama ikinci tur daha iyi anlayacaksınız. Eğer deklaran Trefl oynamak için yere geçiyor ise, elinde kapalı RDVT olmadığını anlarsınız.

 

Kapalı eldeki yan renkten löveleri saymak, yerde onörler olduğu zaman daha kolaydır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ R64

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ AV5                                                  ♣ 82

____________Güney:
____________♣ DT973

Deklaran elden küçük Trefl oynar. Siz de küçük verirsiniz. Yerden Rua ile alıp bir tur daha elindeki Onluya doğru Trefl oynar. Ortak büyük küçük ile sayı sinyali verdiğinde, tüm dağılımı anlamış olursunuz. Sonuçta deklaran Treflden 3 löve alacaktır.

 

Ortak ikinci pozisyonda onör oynarsa, deklaranın lövelerini saymak daha kolaylaşır. Sekanstan hangi onörün oynanacağı konusunda ortak ile anlaşmanız olmalıdır. [Buradaki örnek sekansın tepesinden oynayan ortaklıklar içindir.]

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 832

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ 65                                                     ♣ VT97

____________Güney:
____________♣ ARD4

Ortak Vale koyduğunda, deklaranın elini anlarsınız.

 

Deklaran bir onör oynadığında, ortak görünmeyen en büyük onörü oynadı ise, ortağın elindeki o renkten son kartı oynadığını varsayın.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 832

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ 76                                                     ♣ D5

____________Güney:
____________♣ ARVT94

 

Koz Trefldir. Deklaran As ve Ruayı oynar. İkinci tur ortaktan Dam geldiğinde, ortağın elinde başka Trefl kalmadığını yani Valenin elinde olmadığını anlarsınız. Yani deklaran Treflden 6 el alacak demektir. Eğer ortakta DV5 olsa idi, önce 5 sonra Dam değil, önce 5 sonra Vale oynardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löveleri Sayma (3)

Konvansiyonel ataklar yapıldığında

(Jack denies, Ten implies)

[Not: Bu konvansiyona göre oynayan ortaklıklar, şöyle oynar. Vale atak edildiğinde, elde daha büyük onörü ret eder. 10 ya da 9 lu oynandığında ise, bitişik olmayan 2 ya da 0 onör gösterir. Yani kırık sekansları farklı oynarlar.

RVTx den T, RT9x den 9, DT9x den 9 gibi.]

Bu konvansiyonu oynayan bir ortaklığın örneğine bakalım;

____________Kuzey:
____________ AV9
____________ 54
____________76
____________ ADT652

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            762
                                                            AV3
                                                            VT98
                                                            987

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣ Pas 2NT (13-15 OP)
Pas 3NT H.Pas

(1) Ortak T atak ederse (0 veya 2) ?

(2) Ortak 9 atak ederse (0 veya 2) ?

(1) Ortak T atak ettiğine göre, deklaranda RD var demektir. Bunun anlamı deklaran siyah renklerden 8 ya da 9 el alabilecek durumda ve ortağın Körlerini sağlayacak zaman yok demek ki. Öyle ise ortakta, ADxx bulmak umudu ile eli alıp Karo oynamalısınız.

(2) Ortak 9 atak ettiğine göre, Batıda RT9xx ya da DT9xx var demektir. Eli Asla alıp hemen Vale dönersiniz.

 

____________Kuzey:
____________ 4
____________ 632
____________ ADVT87
____________ RD3

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
VT9852                                            RD3
D85                                                    A74
9                                                         6432
954                                                   A76

____________Güney:
____________ A76
____________ RVT9
____________ R5
____________ VT82

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  1 
Pas  2  Pas  3NT 
H.Pas       

Batı ♠V atak eder.  Siz de rengin bloke olmasını önleme adına ♠D oynarsınız. El sizde kalınca ♠R ile devam edersiniz. Bu el de sizde kalır. Şimdi 3.cü Pik oynamalı mısınız?

Deklaranın lövelerini sayın. Pik Ası deklaranda, Karo Rua kimde olursa olsun 6 lövede Karodan gelecek. Sizin As düşünce de Treflden epeyi bir el alma potansiyeli var. Eğer 3.cü Piki oynarsanız, sağlanan Pikleri alabilmek için eli nasıl ortağa aktaracaksınız?

Eğer ortakta R var ise bu mümkün. Ama deklaranda ise küçük Kör oynadığınızda mutlaka Ruayı koyacaktır. Aslında kontratı batırabilmek için ihtiyacınız D ı ortakta bulmaktır.

Şimdi küçük Kör oynayın, deklaran Rua ile eli alsa bile, henüz ♣A elinizde olduğu için 2 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batıracaksınız. Artık Pike devam etmenin anlamı yok. Pikten alabileceğinizi aldınız. Kontratın batarı, kendinizin ve deklaranın lövelerini saymakta yatar.

 

Singleton atak

____________Kuzey:
____________ RT95
____________ DT
____________ RDT76
____________ AR

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
63                                                       A84
RV432                                               965
4                                                         A932
D8732                                               T95

____________Güney:
____________ DV72
____________ A87
____________ V85
____________ V64

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  1  Pas  1♠ 
Pas  3♠  Pas  4♠
H.Pas       

Batı 4 atak eder. Bu singleton olmalıdır. Doğal olarak, içgüdüsel olarak ilk aklınıza gelen, hemen As ile alıp ortağa çaka vermek olmalı. Ancak ilk akla gelen her zaman doğru değildir! Daha doğru yaklaşım lövelerinizi saymaktır. Kontratı batırabilmek için 4 löveye ihtiyacınız var ve siz ancak 3 löve sayabiliyorsunuz. 2 As ve bir çaka. Deklarasyondan Batıda 2 Pik olduğu anlaşılıyor. Eğer elinde 2 tane singleton olsa idi, herhalde konuşmalara müdahale ederdi. Yani Karo çakasını daha sonra da verebileceksiniz. Rakip eli alıp koza girse bile bu mümkün görünüyor. Bu yüzden 4.cü löveyi sağlayabilmek adına Köre girmelisiniz. Zira deklaranın elindeki kayıp Körleri, yerin Karolarına kaçabilir!

 

Kalan “eşit markalardan” oyun

Bu ne anlama gelir. Aşağıdaki örneğe bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
V9865                                              AT2

____________Güney:
____________ RD4

♠6 atak edersiniz. Doğu As ile alıp ♠T oynar. Deklaran Rua koyar. Bu noktada elinizde ♠V985 var. Elinizdeki V98 şu anda “eşit markalardır”. Bu bilgiyi ortağınıza aktarmak için Vale oynarsınız. Böylece ortak Damın deklaranda olduğunu anlar.

Kural şudur;

Atak ettiğiniz renk ikinci tur oynandığında, ister ortak ister deklaran eli kazanacak olsun, elinizden “eşit markalar” arasından en büyük kartınızı oynarsınız ki, üstü olmadığı anlaşılsın. 

Aşağıdaki örnekte, bu oyun tarzı ortağın durumu anlamasını kolaylaştıracaktır.

____________Kuzey:
____________ ARDT
____________ 765
____________ AR84
____________ V9

Batı: (Siz)                                          Doğu:
976                                                    V832
V92                                                    AR84
6                                                         2
AD8732                                            T654

____________Güney:
____________ 54
____________ DT3
____________ DVT9753
____________ R

Batı Kuzey Doğu Güney
3
Pas 5 H.Pas

2 atak edersiniz. Doğu sırasıyla Kör Rua ve As oynar. İkinci tur deklaran T oynar. Demek ki, D deklaranda. Bu bilgiyi ortağa aktarmak için, elinizdeki eşitlerin en büyüğünü, yani V verirsiniz. Bu oyun Damın sizde olmadığını belirtir. D ın deklaranda olduğunu anlayan Doğu. Trefl oynar ve kontrat bir batar.

Eğer ikinci tur Valeyi oynamazsanız, ortak Köre devam eder ve artık ♣A el alamaz.

 

“Eşit” onörlerden defos

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
♣ D42                                                  ♣ VT986

____________Güney:
____________♣ AR5

Sanzatu kontratına farklı bir renk atak edersiniz. Yerde 2 küçük Trefl görüyorsunuz, ama deklaranın elinde ne var bilmiyorsunuz? Burada deklaranın Trefl lövelerini sayamıyorsunuz. Ancak, eğer Doğu başka bir renge ♣V defos ederse, elinde daha büyük onör olmadığını anlarsınız. Demek ki deklaranın Treflden 2 lövesi var.

 

 

 

Löveleri Sayma (2)

Yerden elde edilecek ipuçları (Devam)

Bazen ortağın defosu, löve saymanıza yardımcı olur.

____________Kuzey:
____________ RDT
____________ 876
____________ 92
____________ RVT94

Batı: (Siz)
9
RV54
DT843
A62

Batı Kuzey Doğu Güney
1NT
Pas 3NT H.Pas

Kör yerine Karo atak etmeye karar verirsiniz. Atağınız 4 olur. Doğu V oynar. Deklaran R ile eli alır. Demek ki As da deklaranın elinde. İkinci tur elden küçük Trefl oynar. Siz küçük oynayınca, yerden Vale ile eli alır. Doğu renge uyar. Yerden ♣T oynandığında, Doğu ♠2 defos eder. Şimdi ne olacak?

Şöyle düşünebilirsiniz; “Deklaranın Karodan 2 eli var. Kör Rua ile ileride eli alabilirsem, Karo löveleri ile kontratı batırabilirim”. Bu probleme bir bakış şeklidir. Ama ters açıdan bakıştır. Bu bakış açısı size oyun sonunda alabileceğiniz löveler hakkında fikir verir. Halbuki deklaranın hemen alabileceği löveler önemlidir!

Deklaranın Karodan 2 ve Treflden 4 hazır eli var. Ortağın ♠2 defosu ise, ♠A ın deklaranda olduğuna işaret ediyor. Demek ki deklaran Pikten de 3 löve alacak ve toplam 9 ya da 10 löveye ulaşacak. Yani deklaran ilk eli aldığında kontratı başarabilecek. Şimdi tek şansınız, ♣A ile eli alınca Köre saldırmaktır.

Deklaranın lövelerini saymayan oyuncular, Karo ile devam edeceklerdir. Çok şükür ki, siz o seviyede bir oyuncu değilsiniz! Siz eli alınca hemen küçük Kör oynarsınız. Hedefiniz, ortakta Axx(x) bulmaktır. Ellerin dağılımı şöyle olması halinde kontratı batırabileceksiniz;

____________Kuzey:
____________ RDT
____________ 876
____________ 92
____________ RVT94

Batı: (Siz)                                          Doğu:
9                                                         V876542
RV54                                                A32
DT843                                              V5
A62                                                   8

____________Güney:
____________ A3
____________ DT9
____________ AR76
____________ D753

Ortak Kör As ile eli alıp, Kör döndüğünde Körden 4 löve alırsınız. Ama dikkatsiz bir ortak, eli alıp Karo dönerse sizin iyi defansınıza yazık olur! Artık deklaran kolayca 9 löveye ulaşır.

Doğu, ortağın ilk rengi olan Karoyu mu yoksa ikinci rengi olan Körü mü dönmesi gerektiğine nasıl karar verecek.

Doğu bunu ancak, ikinci renginize çıkış kağıdının izafi büyüklüğüne bakarak anlayabilir. Eğer ikinci renginizde izafi olarak küçük kart oynuyorsanız, ikinci renginizi, eğer izafi olarak büyük kart oynuyorsanız, ilk renginizi istediğinizi belirtmiş olursunuz. Umarım tercih sinyalinin nasıl yapılacağı anlaşılmıştır!

“İzafi” kavramı, kolayca karıştırılabilir. Eğer, oyunda 2,3,4,5 gözükürken 6 oynadı iseniz, bu sadece izafi değil gerçekten en küçük kağıttır. Ama bunların hiç biri görünmüyorsa, 6 yı “izafi” olarak büyük kabul edin.

Bu “renk değişikliği” kuralı, küçük oynamanın onör vaat etmesi ve tersine büyükçe bir kağıt oynamanın ise onör ret etmesi kuralı ile uyumludur. [HH Not: Bakınız önceki yazılar] Eğer ilk renginiz olan Karoyu ortağınızın oynamasını istiyorsanız, büyükçe bir Kör oynamalısınız. Yani elinizde V8x(x) veya T8x(x) den 8 oynamalısınız.

Şunu idrak etmelisiniz ki, “ikinci renge geçmenizin” nedenin, ilk renginizi sağlayacak vakit olmamasıdır.

 

____________Kuzey:
____________ R432
____________ RDV
____________ 65
____________ VT63

Batı: (Siz)
DVT97
92
AV93
R5

Batı Kuzey Doğu Güney
      1NT 
Pas 2♣  Pas  2 
Pas  3NT H.Pas   

Doğal olarak ♠D atak edersiniz. Yerin Ruası löveyi alır. Yerden ♣V oynanır. Ortak ♣2 verir. Rua ile eli alırsınız. Deklaranın kaç hazır eli var?

Deklaranın Pikten 2 eli olduğu kesin. Körden en fazla 3 eli var. Zira deklarasyondan 4 parça Körü olmadığı anlaşılmıştı. Etti 5 löve. Peki ya Trefller? Ortak ♣2 verdiğine göre, ortakta 3 deklaranda 4 Trefl var. Muhtemelen 3 löve de Treflden alacak. Eder 8 löve. Demek ki en az 1 löve de Karodan almak zorunda. Hemen Karoya girmek için acele etmeye gerek yok. Bekleyin. Önce ♠A ı çıkarmaya gidin. Nasıl olsa deklaran Karo oynamak zorunda! Ellerin dağılımı.

____________Kuzey:
____________ R432
____________ RDV
____________ 65
____________ VT63

Batı: (Siz)                                          Doğu:
DVT97                                              6
92                                                      T7543
AV93                                                 D842
R5                                                      942

____________Güney:
____________ A85
____________ A86
____________ RT7
____________ AD87

 

Briç enteresan bir oyundur. Yukarıdaki oyunda, eğer ortak doubleton göstermek için ♣2 değil de, ♣9 vermiş olsa idi, deklaranda 5 parça Trefl sayacağınızdan, rakibin hazır löve sayısı 8 değil 9 olacaktı. (2 Pik, 3Kör ve 4 Trefl) Artık kontratı batırabilmek için hemen Karoya saldırmak zorundaydınız. Umudunuz Doğuda Rxxx bulmaktır. Bunun için 3 oynarsınız.

“11 Kuralı” [HH Not: Bakınız önceki yazılar]  3.cü oyuncunun deklaranın lövelerini saymasına yardımcı olur.

____________Kuzey:
____________ 97

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
6                                                        DT2

____________Güney:
____________ R

Batı Kuzey Doğu Güney
      1NT 
Pas  2♣  Pas  2 
Pas  3NT  H.Pas   

Batı ♠6 atak eder, siz hemen “11 Kuralını” uygularsınız. Ortak 6 verdi, sizde ve yerde bu markadan büyük 4 kağıt var. Demek ki 11-10 = 1, yani deklaranın elinde sadece 1 adet 6 dan büyük marka var. Bu durumda Batıda ♠AV86x(x) var demektir. Deklaran Pikten başka el alamayacaktır. Deklaranın diğer renklerde sizden “el çalmasına” müsaade etmezseniz, defans oyuncularından biri el aldığında kontrat batacak.

 

____________Kuzey:
____________ RD2
____________ 873
____________ ARDT9
____________ 32

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            864
                                                            AT95
                                                            V2
                                                            DVT6

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  2NT (13-15 OP) 
Pas  3NT  H.Pas   

Batı ♠V atak eder. Yerin Damı eli kazanır. İkinci tur yerden, 3 oynanır. Kendinizi şöyle düşünmeye alıştırın: “Ortağın atağına göre deklaranın 3 Pik lövesi var. Karodan da 5 hazır lövesi var gözüküyor. Demek ki, ♣A Batıda değil ise, kontratın batarı yok.” Bu düşünce ile A ile eli alıp, ♣D dönersiniz.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RD2
____________ 873
____________ ARDT9
____________ 32

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
VT97                                                 864
642                                                     AT95
83                                                        V2
A987                                                  DVT6

____________Güney:
____________ A53
____________ RDV
____________ 7654
____________ R54

Deklaran 9.cu eli çalabilmek için Kör oynamıştı, ama siz deklaranın lövelerini saydığınız için bu tuzağa düşmediniz!

 

____________Kuzey:
____________ 653
____________ ARD92
____________ DVT
____________ 76

Batı: (Siz)
AD4
VT
A64
V9432

Batı Kuzey Doğu Güney
    Pas  1 
Pas  1  Pas  1NT 
Pas  3NT  H.Pas   

♣3 atak edersiniz. Ortak ♣T, deklaran ♣R verir. İkinci el, deklaran elinden küçük Karo oynar. Nasıl defans yapacaksınız?

Ortağın ilk atağa verdiği kağıttan, ♣ARD ın deklaranda olduğunu anlarsınız. Yerde de Körden 5 hazır löve var. Deklaranın toplam 8 lövesi hazır demek. Eğer R da deklaranda ise, zaten küçük koymanın anlamı olmayacaktır. Yani küçük koymanız, deklaranın sizden löve çalmasına neden olacaktır. Eli Asınız ile alırsınız ve Pik As ardından Pik Dam çekersiniz. Kontratı batırabilmeniz için ♠R nın ortakta çıkması zorunludur. Eğer deklaranda ♣ARD, ♠R veR olsa idi. Herhalde oyunu 1NT açardı. Peki ortakta Pik Rua değil de, Karo Rua olsa idi ne olurdu? Herhalde bu oyununuzdan ötürü kendinizi kötü hissedecektiniz. Öte yandan, deklaranda ♠RVx veya ♠RTx var ise zaten kontratı batıramayacaksınız. Karo Rua ile eli Batıya vermeniz ve onun da Pik dönmesi halinde bile, kontratı batıracak löve sayısına ulaşamayacaksınız! Bu yüzden tek batırma ihtimali Pikten 4 el alabilmekte yatar.

Ellerin dağılımı şöyledir;

____________Kuzey:
____________ 653
____________ ARD92
____________ DVT
____________ 76

Batı: (Siz)                                          Doğu:
AD4                                                   R972
VT                                                      876
A64                                                    975
V9432                                                T85

____________Güney:
____________ VT8
____________ 543
____________ R832
____________ ARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löveleri Sayma (1)

Briç oyunu, bir “sayma oyunu”dur. Oyunda ne kadar iyi sayarsanız, o kadar iyi oyuncu olursunuz. Önceki bölümde ellerin dağılımını saymayı işlemiştik. Bu bölümde ise, defans olarak sizin ve deklaranın alabileceği löveleri saymayı göreceğiz.

Deklarasyondan elde edilecek ipuçları

Bazen deklarasyon bu konuda çok yardımcı olur. Bu sizin atağınıza yön verecek bilgiyi de sağlar. Örneğin eliniz şöyle olsun;

DT853
AR5
963
32

Batı Kuzey Doğu Güney
      1NT 
Pas  2NT  Pas  3NT 
H.Pas       

Rakipte uzun ve kuvvetli bir renk görünmüyor. Bu yüzden, elinizdeki uzun Pikleri sağlayabilmek için ♠5 atak edersiniz. Ama deklarasyon aşağıdaki gibi olsa idi, durum değişecekti.

Batı Kuzey Doğu Güney
      1♣ 
Pas  1  Pas  3♣ 
Pas  3  Pas  3NT 
H.Pas       

Deklaranın elinde kuvvetli Trefller olduğu kesin. Muhtemelen Kuzeyin elinde de benzer Karolar var. Yani elinizdeki Pikleri sağlamak için yeterli zamanınız olmayabilir. Bu yüzden bir an önce alabileceğiniz bir renge girmelisiniz. Bu potansiyelde ancak Kör renginde var. Ortağınızda Dxxxx ya da deklaranda iki parça Kör varken, ortağınızda Vxxxx var ise kontratı hemen batırabilirsiniz.

Aradaki fark defans stratejinizdedir;

(1) Pasif defans; Uzun rengi sağlayabilmek için rengi bir kaç kez oynamak veya tüm tepe onörlerin rakiplerin elinde olduğu rengi oynamak (deklarana kendi oynaması halinde alamayacağı eli vermemek adına).

(2) Aktif defans; Bir an önce alabileceğiniz elleri alabilmek için saldırmak. Defans strateji kararınız, deklaranın kaç lövesi olduğu ile ilgili tahmininizde yatar.

Bu bölüm, söz konusu problemi çözebilmeniz için gerekli araçlara size sağlayacaktır.

 

Yerden elde edilecek ipuçları

____________Kuzey:
____________ 64
____________ AR3
____________ 74
____________ RDVT74

Batı: (Siz)
DVT98
864
AV92
A

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠ 2♣ Pas 2NT
Pas 3NT H.Pas

♠D atak edersiniz. Doğu ♠2, deklaran ♠R. Ortağın verdiği karttan ♠A ın da Güneyde olduğunu anlarsınız. İkinci el deklaran Trefl oynadığında As ile eli alırsınız. Şu anda deklaranın 2 Pik, 2 Kör ve 5 Trefl lövesi olduğunu sayabiliyorsunuz. D ortakta olsa bile, deklaran eli aldığında 9 löveye ulaşabilecek durumda. Bu yüzden Karoya girmelisiniz.

Deklaran 3 renkten, kontratı yapabilmek için yeterli löveye ulaştığında, hemen 4.cü renge saldırın! Sadece yapın!

Bir çok oyuncu, oyunun bu noktasında eline Karo As ile geçeceğini düşünerek, Pikleri sağlamak maksadı ile deklaranın Ruasını çıkarmak için Pik oynar. Belki yerin durumu farklı olsa, bu oyun doğru olabilirdi. Ama bu durumda değil! Deklaranın çok fazla hazır alıcı kağıdı size göz kırpmaktadır. Karoya saldırmanız gerekmektedir. Umdunuz dağılımın şöyle olmasıdır;

____________Kuzey: (Yer)
____________ 74

Batı: (Siz)                                          Doğu:
AV92                                                 RT3

____________Güney:
____________ D865

Eğer projeksiyonunuz doğru ise, elinizden küçük Karo oynarsınız. Ortak Rua ile alıp Onlu ile devam ettiğinde Karodan 4 el alırsınız. Eğer R ortakta değil ise zaten kontratı batıramazsınız. En azından denemiş oldunuz.

 

İlk atağa oynanandan elde edilecek ipuçları

Önceki örnekte, atağa ortağın verdiği kağıttan deklaranın elinde kaç adet Pik olduğunu keşfetmiştiniz. Başka bir örneğe bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ 432

Batı: (Siz)                                          Doğu:
VT98                                                 5

____________Güney:
____________ R

Vale atak ettiğinizde ortak, ♠5 deklaran ♠R oynar. Ne düşünürsünüz? Sanzatu kontratında bir onör çıktığınızda, elinde onörlü 3 ya da 4 parça ile pozitif sinyal (büyük) vermesi beklenir. {D7x veya D7xx den 7 vermesi beklenir}. Elinde onörlü iki parça varsa onörü koyması beklenir. {Dx, Rx, Ax}. Onörü yoksa da küçük oynaması beklenir. Görünen o ki, Doğuda Pik onörü olmadığından en küçüğünü vermiştir. Bu durumda deklaranda ♠ARD var demektir.

Aşağıdaki pozisyon daha ilginçtir;

____________Kuzey: (Yer)
____________ R43

Batı: (Siz)                                          Doğu:
VT98                                                 7

____________Güney:
____________ D

3NT kontratına karşı ♠V atak ettiğinizde. Yerden küçük verilir. Ortak ♠7, deklaran ♠D verir. Ortağın elinde doubleton değil, ♠A7x(x) olduğunu varsayın. Sanzatu kontratlarında pozitif sinyal, kısalık değil onör vaat eder. Böyle bir durumda deklaranın Pikten sadece 1 eli olduğunu varsayın. Eğer ortak negatif sinyali vermiş olsa idi, deklaranın Pikten 3 el alacağını hesaplayacaktınız.

Bir onör kart atak edildiğinde, her iki defans oyuncusu da deklaranın o renkten kaç el alabileceğini hesaplayabilir. Ancak daha küçük kağıt oynandığında, sadece rengi atak eden oyuncu bu hesabı ortağına göre daha isabetli yapabilir.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 543

Batı: (Siz)                                          Doğu:
D8762                                              T

____________Güney:
____________ A

Sanzatu kontratına karşı ♠6 atak edersiniz. ♠T ve ♠A çıkar. Sizce deklaran Pikten kaç el alacak?   İki. ♠V Doğuda olmalı, yoksa deklaran eli Vale ile alırdı. Öte yandan ♠R ortakta olamaz. Ortağın elinde ♠RVT(x) olsa idi, Rua oynardı. Ayrıca ♠9 ortakta olamaz. Olsa idi ♠T yerine bunu oynardı. Bu durumda deklaranın ve Doğunun eli belli olmuştur.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 543

Batı: (Siz)                                          Doğu:
D8762                                              VT

____________Güney:
____________ AR9

Diyelim ki önceki örnekte, deklaran Asla değil Vale ile almış olsun. Bu durumda deklaranın elinde ♠ARV9 olmalı. Doğuda ise singleton ♠T olmalı. Sanzatu kontratında bu atak ile arı kovanına dalmış oldunuz. Eğer, koz kontratı söz konusu olsa idi, ortağa çaka vermek mümkün olacaktı.

Ortağın normal oyunu, üçüncüden büyük ama eşdeğerlerin en küçüğüdür. Bu da deklaranın alabileceği löveleri hesaplamanıza yardımcı olur. Ayrıca ortak eli alıp, aynı rengi dönerse rengi tam olarak okumanızı sağlar.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 54

Batı: (Siz)                                          Doğu:
AT832                                              R97

____________Güney:
____________ DV6

Deklarasyon sırasında deklaranın elinde 4 parça Pik olmadığını biliyorsunuz. Kontrat Sanzatu. ♠3 atak ettiğinizde, ♠R ve ♠6 çıkar. Doğu elinde kalanlardan büyüğü olan ♠9 oynadığında, deklaranın elinde ♠DV sek kalmış olduğunu anlarsınız. Böyle bir durumda ki doğru oyun, ikinci Piki boşlayıp sizin tarafın el aldığı anda Pikleri tahsil etmesidir.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 54

Batı: (Siz)                                          Doğu:
RT832                                              A6

____________Güney:
____________ DV97

Sanzatu kontratına karşı ♠3 atak edersiniz. Ortak As ile alıp, en küçük kağıdı olan ♠6 yı oynar. Bu elinde Piklerin 2 ya da 4 parça olduğuna işaret eder. Çoğunlukla bu ayırım deklarasyon sayesinde yapılabilir. Ancak bazen bu mümkün olmaz.

Deklaran elinden ♠D oynadığında, Rua ile alıp Pike devam ederseniz, ortak hiç de bu oyundan memnun kalmayacaktır.

Halbuki Pik dağılımı aşağıdaki gibi olsa idi;

____________Kuzey: (Yer)
____________ 54

Batı: (Siz)                                          Doğu:
RT832                                              AV96

____________Güney:
____________ D7

İlk iki turun aynı oynandığını varsayalım. Şimdi Damı Rua ile ezip küçük Pik oynadığınızda, Pik renginden 5 el alabileceksiniz. Bu elleri bir an önce almanızda fayda var.

Nasıl anlayacağım diye endişe etmeyin. 10 da 9 ihtimalle deklarasyondan ya da yerdeki kağıtlardan dağılımı çözebileceksiniz. Bazen kontratı batırabilmenin tek ihtimali, ortakta rengi uzun yakalamaktadır.

Yerden Dam ya da daha düşük seviyede bir kart ile kazandığında, ortak apel sinyali değil, sayı sinyali verir! Zaten siz, ortağın elinde yerin kartını geçecek kart olmadığını biliyorsunuz.

____________Kuzey: (Yer)
____________ DV6

Batı: (Siz)                                          Doğu:
RT82                                              9

____________Güney:
____________ 4

♠2 atak ettiğinizde, yerden ♠V, ortak ♠9 , deklaran ♠4 oynar. Durum nedir? Doğunun elinde ♠9x (eğer elinde ♠9753 olsa idi, ikinci büyük olan ♠7 yi oynamalı idi) ve deklaranın elinde ♠Axxx var. Demek ki, daha sonra elden yerin Damına doğru Pik oynadığında, deklaranın Pikten 3 lövesi olduğunu anlarsınız.

Eğer Doğu ♠9 yerine ♠3 oynamış olsa idi, ortağın elinin ♠xx3 şeklinde üç parça olduğunu anlayacaktınız. Bu durumda deklaranın eli ♠Axx olmalı. Yani siz tekrar Pik oynamadığınız sürece, Pikten ancak 2 löve alabilecek demektir.

____________Kuzey: (Yer)
____________ AR6

Batı: (Siz)                                          Doğu:
V932                                              4

____________Güney:
____________ 5

♠2 atak ettiğinizde, yerden ♠R, ortak ♠4 , deklaran ♠5 oynar. Durum nedir? Doğu yerden As ya da Rua ile el alındığında sayı değil, apel sinyali vermelidir. ♠4 (eğer Doğunun eli ♠D4 doubleton değil ise) deklaranın elinde Dam olduğunu ve Pikten 3 löve alacağını gösteriyor. Aynı zamanda deklaranın elinin ♠DTxx olmadığından da emin olabilirsiniz. Zira eli kendine doğru çekmek için yerden küçük oynaması gerekirdi.

 

 

 

 

 

 

 

Dağılımı Sayma (5) – Örnekler

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ V98765
____________ D2
____________ AD3
____________ 84

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
A3                                                      RDT4
987                                                   T43
8654                                                 T9
VT63                                                A952

____________Güney:
____________ 2
____________ ARV65
____________ RV72
____________ RD7

Batı Kuzey Doğu Güney
1
Pas 1♠ Pas 2
Pas 2 Pas 2NT
Pas 3NT H.Pas

Batı ♣3 atak eder. Deklarasyona göre, deklaranın elinde 5 parça Kör ve 4 parça Karo var. Ataktan (4.cü den çıkış) deklaranda 3 parça Trefl olduğu anlaşılıyor. Bu durumda deklaranın elinde 1 parça Pik var demektir. Öyle ise elin dağılımı 1-5-4-3 demek. En doğru defans, ilk eli Asla alıp ♠4 oynamaktır. Ortakta Ax çıkarsa, Pikten 4 el alıp kontratı batıracaksınız. Eğer ♠A Güneyde ise, buna rağmen eğer Batıda Kör Rua var ise, yine kontratı batırabileceksiniz. İkinci el Pik yerine Trefl oynarsanız Treflden en fazla 4 el alabileceksiniz. Halbuki, kontratı batırabilmeniz için size 5 el lazım.

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ R4
____________ R63
____________ VT7
____________ RVT42

Batı: (Siz)                                          Doğu:
8532                                                  T9
42                                                       DV5
RD862                                              A94
A7                                                     D9853

____________Güney:
____________ ADV76
____________ AT987
____________ 53
____________ 6

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠
Pas 2♣ Pas 2
Pas 2NT Pas 3
Pas 4 H.Pas

R atak edersiniz. Ortak 9 ile pozitif sinyal verir. Küçük Karo ile devam ettiğinizde, Doğu Ası ile alıp bir tur daha Karo oynar. 3.cü tur Karoya deklaran elinden çakar. Deklaran elinden küçük Trefl oynar. Ne oynayacaksınız? Büyük mü küçük mü koyacaksınız?

Eğer deklaranın el dağılımını sayıyorsanız tabii ki As koyacaksınız. Zira deklaranın eli 5-5-2-1 formunda. Deklarasyondan majörlerin 5/5 olduğu anlaşıldı. 2 parça Karosu olduğu da görüldüğüne göre, elinde tek parça Trefli olmalı. Artık kontratı batırabilmek için tek umudunuz, ortakta majörlerden bir alıcı bulmak olmalı.

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ 9
____________ AV7
____________ DT74
____________ RV532

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
DV654                                              T2
5                                                        6432
AR86                                                93
D74                                                  AT986

____________Güney:
____________ AR873
____________ RDT98
____________ V52
____________

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠
Pas 2♣ Pas 2
Pas 2NT Pas 3
Pas 4 H.Pas

Batı A atak eder. Siz 9 verirsiniz. Batı R ile devam eder. 3.cü tur Karoya çakarsınız. Deklaranın eli artık nettir. Eli 5-5-3-0 formundadır. Artık ♣A oynamayı sakın düşünmeyin.

Ortağın eli ise 5-1-4-3 şeklinde. Demek ki, Pikten el alma şansı var. Bu yüzden deklaranın olası kayıp Piklerini yerden çakma şansını azaltmak lazım. Bu yüzden, hemen koza girin. Böylece yerden çakabileceği koz sayısı azalacaktır. Kontratı batıracak tek hamle budur.

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ R532
____________ DVT2
____________ R83
____________ 86

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
AT8                                                   76
94                                                     A863
DT52                                                V974
A972                                                 T53

____________Güney:
____________ DV94
____________ R75
____________ A6
____________ RDV4

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas Pas 1NT
Pas 2♣ Pas 2♠
Pas 3♠ Pas 4♠
H.Pas

Batı 9 atak eder. Ortağın kısa bir renkten çıktığı kesin. Ama eli singleton mu yoksa doubleton mu?

Elinizde Kör Astan başka alıcı olmadığından, yukarıdaki sorunun cevabı çok kritiktir. Eğer Batıda Kör tek parça ise, hemen alıp ortağın çakabilmesi için 2.ci Körü dönmelisiniz. Ancak Batıda Kör iki parça ise, ilk el boşlayıp ikinci tur Köre aynı hareketi yapmalısınız. Tabi koz Ası ortağınızda ise, bu hamle işe yarayacaktır.

Neye karar verirdiniz? Aslında cevap deklarasyonda yatmakta. Eğer Batıda Kör tek parça ise, deklaranın elinde 4 parça Kör olmalı idi. Halbuki bu durumda, staymana cevabı dörtlü Körü ret eden 2♠ olmamalı idi. Bu yüzden cesaret verici sinyal olan 8 i ilk tur oynayın. Ortak ♠A ile eli kazanınca, eli Körden size verir. Kör dönüşünüze çakar ve Trefl Ası da tahsil ederek kontratı batırır.