K46 – K50

46 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ AT
____________ ARD9
____________ 95
____________♣ VT983

___________________Doğu:
___________________ ♠ R98643
___________________  V4
___________________ ♦ RT
___________________ ♣ A62

Güney

Batı Kuzey Doğu
1♣

1♠

2

Pas 2 Pas
2NT Pas 3NT

H.Pas

Atak: ♠7

Yerden ♠T oynanır.

Doğu olarak nasıl defans yaparsınız?

 

+++

 

46 Cevap

Küçük oynayın! Eğer umduğunuz gibi ortağınızda 2 parça Pik var ise, ilk el tuttuğunda tekrar Pik dönebilir. Güney, sizin Pik deklareniz üzerine Sanzatu dediğine göre elinde ♠DVx olmalı. Yine deklarasyona göre, ortağınızda en fazla 4/5 OP olabilir. Bu durumda elinde minör renklerden Dam olabilir. Amacınız eli Doğuya geçirip Pik oynamasını sağlamak olmalı. Siz de ♣A ile el aldığınızda kalan Pikleri temizlersiniz.

____________Kuzey:
____________♠ AT
____________ ARD9
____________ 95
____________♣ VT983

Batı:                                                           Doğu:
♠ 73                                                             ♠ R98643
 87652                                                      V4
 D876                                                        ♦ RT
♣ D4                                                            ♣ A62

____________Güney
____________♠ DV5
____________ T3
____________ AV432
____________♣ R75

Atağı boşlarsınız. Deklaran 9 el alabilmek için, Treflden el almak zorundadır. Ortak da, deklaranın tercihine göre ilk ya da ikinci tur ♣D ile el tutup Pik oynar. Henüz sizin ♣A düşmemiştir. Deklaran 2 Pik, 4 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl eli alarak, 8 de kalır.

Eğer ilk el ♠ R ile el alırsanız. Pik oynasanız bile ortağın oynayacak Piki kalmayacağından, kontratı batıramazsınız.

 

+++

 

47 Defans

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ AR
____________ AV82
____________ 964
____________♣ ARVT

___________________Doğu:
___________________ ♠ DT63
___________________ ♥ DT9
___________________ ♦ RD72
___________________ ♣ 72

Kontrat: Güneyden 4 Kör

(1) ♠4, ♠R, ♠3, ♠9

(2) 2, 9, R, 5

(3) 3, ♠2, A, T

(4) ♣A, ♣2, ♣4, ♣3

(5) ♣R, ♣7, ♣D, ♣5

(6) ♣V, ?

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

47 Cevap

Ya şimdi ya hiç bir zaman. Koz Damı ile alacaksınız ama 3 el daha almaya ihtiyacınız var. Eğer A deklaranda ise, kontratı garanti. Hatta belki fazlası bile var. Öyle ise, A ı ortakta bulmak şart. Ancak yine de dikkatli oynamanız şart. Batıda Karo sadece iki parça olabilir. Bu yüzden önce küçük Karo oynarsınız ve ortağınızın As ile alıp Karoya devam etmesini beklersiniz.

____________Kuzey:
____________♠ AR
____________ AV82
____________ 964
____________♣ ARVT

Batı:                                                           Doğu:
♠ V8742                                                     ♠ DT63
 5                                                                ♥ DT9
 AT                                                              RD72
♣ 98653                                                     ♣ 72

____________Güney
____________♠ 95
____________ R7643
____________ V853
____________♣ D4

♣V yi çakmalısınız. Deklaran elden Karo defos eder. Ardından 2 oynarsınız. Eğer şimdi çakmazsanız, deklaran tekrar Trefl oynayıp elinden ikinci kayıp Karosunu da atar.

 

+++

 

48 Defans

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ T9
____________ AD4
____________ ADT974
____________♣ A5

___________________Doğu:
___________________ ♠ A82
___________________  763
___________________  R6
___________________ ♣ VT983

Güney

Batı Kuzey Doğu
1

Pas

1♠

Pas 3 Pas
3NT

H.Pas

(1) V, 4, 3, R

(2) V, 5, 4, ?

Doğu olarak nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

48 Cevap

Karo Rua çıktıktan sonra, deklaranın 3 Kör, 5 Karo ve 1 Treflden hazır eli var. Öyle ise acilen Pikten 4 el almak lazım.

____________Kuzey:
____________♠ T9
____________ AD4
____________ ADT974
____________♣ A5

Batı:                                                           Doğu:
♠ RV73                                                        ♠ A82
 VT98                                                        763
 53                                                               R6
♣ R72                                                          ♣ VT983

____________Güney
____________♠ D654
____________ R52
____________ V82
____________♣ D64

Rua ile eli alınca dikkatli oynamalısınız. Körü körüne Kör oynamamalısınız!  Güneyin, 1 Pik deklarasyonu vardı. En azından bir onörlü 4 Parça Pik vardır kabul etmek lazım. Eğer önce ♠A, sonra ♠2 oynarsanız 4 el alamazsınız. Önce ♠2, sonra ♠A ve ♠8 oynarsanız yine renk tıkanır. Doğru sıra, önce ♠8 (Batı ♠V ile alıp küçük Pik döner), sonra ♠A ve ardından ♠2. Artık Batı deklaranın Damını makasa alabilir!

 

+++

 

49 Defans

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 94
____________ 9
____________ T542
____________♣ DT9432

___________________Doğu:
___________________ ♠ V3
___________________  AT7
___________________  9873
___________________ ♣ R876

Güney

Batı Kuzey Doğu
Pas

Pas

1♠

2 Pas 3
3♠

H.Pas

Atak: R

Doğu olarak nasıl defans yaparsınız?

 

+++

 

49 Cevap

Ortak 2 Kör ile araya girdiğine göre Rua sekansı ile başlayan altılı Körü olmalı. Yerde tek Kör olduğunda göre, deklaranda 3 parça Kör olmalı. Eğer yerin kozları elimine edilebilirse, Körden 3 el almak mümkün.

____________Kuzey:
____________♠ 94
____________ 9
____________ T542
____________♣ DT9432

Batı:                                                           Doğu:
♠ AT2                                                         ♠ V3
♥ RDV864                                                 AT7
 V6                                                             9873
♣ V5                                                            ♣ R876

____________Güney
____________♠ RD8765
____________ 532
____________ ARD
____________♣ A

Kör As ile alıp ♠3 oynarsınız. Deklaran bir onörünü koymak zorundadır. Eli As ile alan Batı ♠2 oynar. Sizin Vale diğer Koz onörünü çıkarınca, ortağın ♠T de terfi etmiş olur. Artık 2 Pik ve 3 Kör alıp kontratı batırırsınız.

 

+++

 

50 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 9854
____________ 85
____________ AR
____________♣ RDT98

Batı:
♠ AD7
 AD2
 DT9864
♣ 6

Güney

Batı Kuzey

Doğu

Pas

1♠ 2 4♠

H.Pas

Atak: ♣6

Deklaran yerden ♣8 ile kazanır. Doğu ♣7 verir.

Yerden ♠9 oynar. Doğu ♠2, elden ♠3 oynanır.

Batı olarak nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

50 Cevap

Deklarasyonu, yeri ve elinizdeki puanları dikkate aldığınızda ortağınıza en fazla 2 puan kalıyor. Yani ortakta ancak Dam ya da Vale bulabileceksiniz (şu anda tüm Damlar gözüküyor, ortakta Dam olamaz!). Halbuki kontratı batırabilmeniz için elinizdeki Kör As, koz As ve Damın yanı sıra bir elde çaka almaya ihtiyacınız var. Bunun için ortağa bir geçit açmalısınız! Bu da ancak V Doğuda ise mümkün.

____________Kuzey:
____________♠ 9854
____________ 85
____________ AR
____________♣ RDT98

Batı:                                                           Doğu:
♠ AD7                                                         ♠ 2
♥ AD2                                                         ♥ V9743
♦ DT9864                                                  V75
♣ 6                                                              ♣ 7543

____________Güney
____________♠ RVT63
____________ RT6
____________ 32
____________♣ AV2

Eli Dam ile alıp D oynarsınız. Deklaran bunu size bırakamaz ve Ruasını koyar. Pik As ile el geçirdiğinizde, 2 oynayıp eli ortağa geçirirsiniz. Deschapelles Darbesi. O da size çakmanız için Trefl oynar!

 

+++

 

K41 – K45

41 Yer Oyunu

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ V53
____________ 973
____________ AT2
____________♣ RD73

 

____________Güney
____________♠ ART9876
____________ AR8
____________ R95
____________♣ –

Güney

Batı Kuzey Doğu

5♣

5♠

Pas 5NT Pas
6♠

H.Pas

Atak: D

Atağı elden alıp, ♠A oynadığınızda Doğu Trefl defos eder.

Oyunu nasıl başaracaksınız?

 

+++

 

41 Cevap

Dışarıdaki kozlar 3-0 olunca, ancak 10 el sayabilirsiniz. 11.ci el Treflden gelebilir. 12.ci el için, Batıya kırmızı renklerden squiz uygulamak gerekecektir. Zaten Doğunun barajı dengesiz dağılıma işaret etmektedir. Ancak bunları başarabilmek için yere ek antre yaratmalısınız.

____________Kuzey:
____________♠ V53
____________ 973
____________ AT2
____________♣ RD73

Batı:                                                           Doğu:
♠ D42                                                          ♠ –
 DVT52                                                     64
 V8643                                                     ♦ D7
♣ –                                                               ♣ AVT986542

____________Güney
____________♠ ART9876
____________ AR8
____________ R95
____________♣ –

Üçüncü elde, yerin Valesini alıcı hale getirmek için elden küçük koz oynarsınız. Batı Dam ile alıp bir tur daha Kör döner. Elden alıp yerin koz Valesine doğru küçük Pik oynarsınız. Yerden ♣R oynadığınız da Doğu mecburen Asını koyar. Koymazsa zaten eksik lövelerden birini almış olursunuz! Doğu Ası koyduğunda çakarsınız. Batı Kör ya da Karo defos eder. Artık hemen hemem tüm ellerin dağılımını biliyorsunuz. Doğunun eli 0 Pik, 9 Trefl 2 Kör ve kalan 2 elde Karo/Kör. Batının eli ise 3 Pik, 0 Trefl, Toplam 10 adet Kör ve Karo.

Tüm Pikleri çekersiniz. Son Pikten önceki durum şudur;

____________Kuzey:
____________♠ –
____________ 9
____________ AT
____________♣ D7

Batı:                                                           Doğu: (önemi yok)
♠ –                                                               ♠ –
 T5                                                             –
 V86                                                           D7
♣ –                                                               ♣ VT9

____________Güney
____________♠ 8
____________ 8
____________ R95
____________♣ –

Güney son kozunu oynadığında, Batı Kör defos eder. Yerden Trefl atılır. Ancak yere A ile geçilip ♣D çekildiğinde, Batı sıkışır. Kör kaçarsa 9 alıcı hale gelir, Kar kaçarsa Doğu ve Batıda sadece birer Karo kalacağından eldeki 2.ci Karo sağlanmış olur.

 

+++

 

42 Yer Oyunu

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ 762
____________ V85
____________ AT52
____________♣ R76

 

____________Güney
____________♠ RDV
____________ ARD
____________ RD83
____________♣ AD8

Güneyden: 6 Sanzatu

Atak: ♠T

Doğu atağı As ile alıp ♠5 oynar.

Kontratı nasıl sağlama alacaksınız?

 

+++

 

42 Cevap

Eğer Karodan 4 löve sağlanabilirse diğer 8 löve hazır. Karoda kötü dağılıma hazırlıklı olmak lazım. Eğer 4 parça Karoda Batıda çıkarsa sorun olmaz empas ile Valesi alınır. Ancak eğer Doğuda 4 parça Karo var ise, yere geçiş imkanı çok sınırlı olduğundan dikkatli oynamak gerekir. Yapılması gereken rakiplerin el dağılımını anlamak için kağıtları saymaktır. 3.cü Pike Doğu uymaz. 3 tur Kör çekince Doğu yine 3.cü tura uymaz. Elden ♣A ve ♣D çekilir. Herkes uyar. Artık eller belli olmuştur uzun Karolar Doğudadır. Zira Batıda en fazla 1 adet Karo olabilir.

____________Kuzey:
____________♠ 762
____________ V85
____________ AT52
____________♣ R76

Batı:                                                           Doğu:
♠ T9843                                                    ♠ A5
 T9743                                                    ♥ 62
 4                                                                V976
♣ T2                                                            ♣ V9543

____________Güney
____________♠ RDV
____________ ARD
____________ RD83
____________♣ AD8

Yere A ile geçilir ve 2 oynanır. Eğer Doğu küçük verir ise 8 ile empas yapılır. Büyük verir ise elden löve alınıp, ♣R ile yere geçilir ve bir kez daha Karo empasına gidilir.

 

+++

 

43 Yer Oyunu

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ RT3
____________ 832
____________ 87542
____________♣ A3

 

____________Güney
____________♠ ADV864
____________ A65
____________ AD
____________♣ D5

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: 4

Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

43 Cevap

Onörlerin kötü yerleşmesi durumunda, 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl kaybı var. Karoların 3-3 ya da 4-2 dağılımı veya Karo Ruanın tek parça olması halinde, 5.ci Karoyu sağlamak mümkün. Bu oyun tarzının başarılı olma ihtimali %87 dir. Karo Damına empas yapmak ve 3-3 dağılıma oynamanın başarılı olma şansı %70 dir. İlk seçeneği uygulamak daha akılcı gözüküyor!

____________Kuzey:
____________♠ RT3
____________ 832
____________ 87542
____________♣ A3

Batı:                                                           Doğu:
♠ 975                                                          ♠ 2
 DT74                                                       RV9
 RT                                                             V963
♣ R876                                                      ♣ VT942

____________Güney
____________♠ ADV864
____________ A65
____________ AD
____________♣ D5

Defansın ♣A na hücum etmesini engellemek için atak elden As ile alınır. Pik dağılımının çok kötü olma ihtimaline (4-0) tedbir olarak elden Pik onör oynanır. Her iki tarafta uyar. Eğer 4-0 dağılım ile karşılaşılsa idi, mecburen Karo empasına başvurulacaktı.

Karo As ve Dam oynanır. Eli Batı kazanır. Batı Trefl ya da Pik dönerse yerden alınıp Karo oynanır. Batının muhtemelen oynayacağı Körlerle defans 2 el daha alır. Deklaran eli tekrar alınca yere 3 kez geçiş imkanı vardır. 2 Pik onörü ve Trefl As. Her yere geçtiğinde Karo oynayıp elden büyük koz ile çakar. Yerin son Karosu sağdır ve eldeki kayıp Trefl buna atabilir. Empastan sakınmanın faydası. Deklaran empas denemiş olsa ide, yere geçiş için çok değerli bir antresini kullanmış olacak ve başarısız kalacaktı!

 

+++

 

44 Yer Oyunu

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 753
____________ D98
____________ ARD
____________♣ D732

 

____________Güney
____________♠ ARDV2
____________ V6
____________ V8632
____________♣ 4

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: ♣V

Yerden ♣2, Doğu ♣6, elden ♣4. Batı ♣T ile devam eder.

Kontratı yapmak için nasıl plan yaparsınız?

 

+++

 

44 Cevap

Kontratı yapabilmek için 5 el Pikten, 5 el Karodan almalısınız. Eğer kozlar 3-2 ise sorun yok. Ancak ikinci tur koza Piklerin 4-1 dağıldığını anlarsınız.

____________Kuzey:
____________♠ 753
____________ D98
____________ ARD
____________♣ D732

Batı:                                                           Doğu:
♠ T964                                                      ♠ 8
 AT4                                                         R7532
 75                                                             T94
♣ VT98                                                     ♣ AR65

____________Güney
____________♠ ARDV2
____________ V6
____________ V8632
____________♣ 4

Yapmanız gereken yerdeki son kozu koruyup (daha sonra ele geçiş için kullanacaksınız), İki tur Karo As ve Rua çekersiniz. Batıda tek Karo var ise batacaksınız. Bu risk vardır ama kontratı yapabilmeniz için başka da şansınız yoktur. Batı iki tur Karoya uyar. Şimdi Koz ile ele geçer ve kalan kozları toplarsınız ve bu sırada (en önemli husus deblokaj yapıp) yerden son Karo onörünü kaçarsınız!

 

+++

 

45 Yer Oyunu

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ AD
____________ RDV
____________ 3
____________♣ V976432

 

____________Güney
____________♠ R
____________ A
____________ ARDT9864
____________♣ ARD

Güney

Batı Kuzey Doğu
2♣ Pas 3♣

3♠

4NT

Pas 5 Pas
7NT

H.Pas

Atak: ♠7

Kontratı yapmak için nasıl oynarsınız?

 

+++

 

45 Cevap

Gerçek hayatta, dikkatsiz oynayıp da 38 OP ile bu eli batırırsanız, her halde çok üzülürdünüz! Evet dikkatli bir planlama şart! El ve yerde Kör ve Pik onörlerinin yanı sıra 9 parça Karo ve 10 parça Trefl var. Elde mi yerde mi kalmalı? Esas soru bu. Eğer ele çekerseniz Karoların 4-0 dağılmamasına dua etmek zorumdasınız.

____________Kuzey:
____________♠ AD
____________ RDV
____________ 3
____________♣ V976432

Batı:                                                           Doğu:
♠ 765                                                          ♠ VT98432
 T872                                                       ♥ 96543
 V752                                                         –
♣ 85                                                            ♣ T

____________Güney
____________♠ R
____________ A
____________ ARDT9864
____________♣ ARD

Doğru oyun yerden ♠A ile alıp. ♠D çekip elden Kör Ası defos etmek! Bitmedi. Yerin Kör onörlerine de elden ♣ARD atmak ve dışarıdaki Trefllerin 2-1 dağılımını ummak!

 

+++

 

 

K36 – K40

36 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ RV92
____________ D9
____________ R8743
____________♣ R4

___________________Doğu:
___________________ ♠ A75
___________________  T742
___________________  A652
___________________ ♣ DT

Güney

Batı Kuzey Doğu

Pas

1♣

Pas 1 Pas

1♠

Pas 3♠

Pas

4♠

H.Pas

Atak: 9

Yerden 3 oynanır. Doğu olarak nasıl defans yaparsınız?

 

+++

 

36 Cevap

Atağı A ile alacağınız kesin. Ortağın ikinci Karoya çakma ihtimali var gibi. Ama kontratı batırmaya yetmiyor! Bir el daha üretmek lazım, bu da ancak Körden olabilir. Kör As ortakta ise sorun yok. Ancak Kör Rua ortakta ise, önce ona yardımcı olmak için Kör oynamalısınız. Böylece Karo çakası aldığında Ruayı tahsil eder.

____________Kuzey:
____________♠ RV92
____________ D9
____________ R8743
____________♣ R4

Batı:                                                           Doğu:
♠ 83                                                             ♠ A75
 R8653                                                      T742
 9                                                                 A652
♣ V9753                                                     ♣ DT

____________Güney
____________♠ DT64
____________ AV
____________ DVT
____________♣ A862

İkinci el hemen Karo çakasına gitmemek size löve kaybettirmez. Zira Batının elinde 2 Piki olduğu deklarasyondan anlaşılmıştır. Hem 4 parça kozu olduğu, hem de açar puanı olabilmesi için elinde DV ve A ya da R olması gerektiği de anlaşılmıştır.

 

+++

 

37 Defans

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ RV72
____________ AD
____________ RDV2
____________♣ 753

___________________Doğu:
___________________ ♠ A6
___________________  T653
___________________ ♦ A6
___________________ ♣ R8642

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1NT

Pas
2♠*

H.Pas

  • Transfer oynamıyor

Atak: Önce ♣A, sonra ♣9. Siz ♣R ile alırsınız. Deklaran ilk el ♣V, ikinci el ♣D verir.

Defansı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

37 Cevap

Batı muhtemelen 3.cü Trefle çakacak. Her ne kadar deklaran büyük onörlerini elinden attı ise de, elinde ♣DVT varken hangisini attığı önemli değildir. Ancak yine de acele etmemeniz gerekiyor. 2 Trefli, 2 As ve Trefl çakası ancak 5 löve ediyor. Bir löveye daha ihtiyacınız var. Bunu da Karo çakası ile yapabilirsiniz. Yapmanız gereken önce Karo As, sonra küçük Karo oynayıp, koz Ası ile eli alınca da 3.cü Trefli ortağa çaktırmaktır. O da size Karoyu çakabilmeniz için dönecektir ve kontratı batıracaksınız.

____________Kuzey:
____________♠ RD72
____________ AD
____________ RDV2
____________♣ 753

Batı:                                                           Doğu:
♠ 43                                                            ♠ A6
 R9742                                                     T653
 9843                                                        A6
♣ A9                                                           ♣ R8642

____________Güney
____________♠ VT985
____________ V8
____________ T75
____________♣ DVT

 

+++

 

38 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ R95
____________ AD7
____________ RDT84
____________♣ T9

Batı:
♠ 86
♥ V963
 A3
♣ R8732

Güney

Batı Kuzey

Doğu

Pas

Pas 1 Pas
2NT Pas

3NT

Atak: ♣3

Doğu As ile alıp, ♣D döner. Deklaran elinden, ♣4 ve ♣6 verir.

Batı olarak defansı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

38 Cevap

Plan yapmadan oynayan bir çok oyuncu, ortağın Damına düşünmeden küçük verip, bir tur daha Trefl oynamasını bekler. Ama ya Doğunun elinde Trefli 2 parça ise ne olacak!

Deklarasyondan Güneyin elinde 10-12 OP li ve dengeli bir eli olduğu anlaşılıyor. Yani yerin Karolarından istifade etmeden 9 löveye ulaşmasına imkan yok! A sizde olduğuna göre mutlaka size müracaat edecek. Bu yüzden tedbirli davranıp, Trefl renginden 5 el almayı hayal etmek yerine, 4 el almaya razı olun ve kontratı batırın. Yani ortağın Damını Rua ile ezip, bir tur daha Trefl oynayın!

____________Kuzey:
____________♠ R95
____________ AD7
____________ RDT84
____________♣ T9

Batı:                                                           Doğu:
♠ 86                                                            ♠ T7432
 V963                                                        842
♦ A3                                                              952
♣ R8732                                                     ♣ AD

____________Güney
____________♠ ADV
____________ RT5
____________ V76
____________♣ V654

 

+++

 

39 Defans

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 73
____________ RDV2
____________ R
____________♣ RDT976

Batı:
♠ A54
 8764
 VT843
♣ 5

Güney

Batı Kuzey Doğu
1♣

Pas

1♠

Pas 2♣ Pas
3♠ Pas 4♠

Pas

4NT

Pas 5♣ Pas
5♠

H.Pas

Atak: ♣5. Yerden ♣6, ♣3 ve ♣A. Güney ♠R oynar.

Batı olarak nasıl defans yaparsınız?

 

+++

 

39 Cevap

Muhtemelen deklaranda 7 parça Pik var. Eğer şimdi As ile alırsanız, Trefl çakabilmek için ortağa Kör ile mi yoksa Karo ile mi el verebileceğinizi bilemeyeceksiniz. Halbuki birinciyi boşlayıp ikinci turu alırsanız ortağınız size gerekli sinyali verecektir. (2.ci koz dönüşüne Doğu 9 defos eder)

____________Kuzey:
____________♠ 73
____________ RDV2
____________ R
____________♣ RDT976

Batı:                                                           Doğu:
♠ A54                                                          ♠ 2
 8764                                                        A953
 VT843                                                     ♦ D97652
♣ 5                                                               ♣ 32

____________Güney
____________♠ RDVT986
____________ T
____________ A
____________♣ AV84

 

+++

 

40 Defans

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ V
____________ A95
____________ DVT97
____________♣ AR62

___________________Doğu:
___________________ ♠ AD3
___________________  V8632
___________________  43
___________________ ♣ 875

Güney

Batı Kuzey Doğu
1

Pas

1♠

Pas 2♣ Pas
2NT Pas 3NT

H.Pas

Atak: ♠4

Doğu olarak defansı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

40 Cevap

11 kuralına göre, deklaranın elinde 4 parça Pik olduğunu anladınız. Eğer şimdi Ası koyarsanız inisiyatif defanstan deklarana geçer ve kontratını yapar. İkinci tur oynayacağınız Pik Damını Rua ile alır ve hemen Karoya girer. Ortağınızın Karo Ruası kazansa bile, elindeki Piklerin hepsini tahsil edemez.

Ancak ilk tur, ♠D girerseniz, deklaranın işi zorlaşır. Rua ile alır ise, daha sonra Karo Rua ile el tutacak Batı yine Pik oynar ve deklaranın elindeki tüm Pikleri alır pozisyona gelirsiniz. Deklaran eli size bırakır ise, Pik As ve Pik devamı size Pikten 4 löve sağlar.

____________Kuzey:
____________♠ V
____________ A95
____________ DVT97
____________♣ AR62

Batı:                                                           Doğu:
♠ T8542                                                    ♠ AD3
 D4                                                            V8632
 R82                                                         ♦ 43
♣ DT9                                                        ♣ 875

____________Güney
____________♠ R976
____________ RT7
____________ A65
____________♣ V43

 

+++

 

K31 – K35

31 Yer Oyunu

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ A43
____________ T32
____________ 8742
____________♣ A82

 

____________Güney
____________♠ RDV8
____________ AR854
____________ A65
____________♣ 5

Güney

Batı Kuzey Doğu
Pas

Pas

1

Pas 1NT Pas
2♠ Pas 4

H.Pas

Atak: ♣D

Yerden As ile alıp, 2 oynarsınız. Eli As ile alırken, Doğudan 6, Batıdan V gelir.

Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

31 Cevap

Karodan 2 el kaybınız var. Bu yüzden Kördeki kaybınızı 1 el sınırlamalısınız.  Kozun ilk turunda Batıdan Vale düştü. Yanında Dam varsa ve elden Ruayı oynarsanız, kozdan hiç el vermezsiniz. Ama Vale tek parça ise, Doğuda D976 var demektir. Böyle oynarsanız Körden 2 el verirsiniz. Bu nedenle emniyetli oyunu tercih etmelisiniz!

Üçüncü el, elden yerin T ya doğru küçük koz oynarsınız. Eğer Batıda tek parça çıkar ise, Doğunun 9 nu empasa alabileceksiniz.

____________Kuzey:
____________♠ A43
____________ T32
____________ 8742
____________♣ A82

Batı:                                                           Doğu:
♠ 9752                                                        ♠ T6
 V                                                                D976
 D93                                                           RVT
♣ DVT63                                                    ♣ R974

____________Güney
____________♠ RDV8
____________ AR854
____________ A65
____________♣ 5

Alternatif emniyetli oyun, Pik As ile yere geçip, yerden 3 oynayıp elden 8 koymaktır. Burada dikkat edilecek husus; yere geçince T oynamamaktır. Zira Doğu Damını koyduğunda empası tekrarlamak için yere geçiş kalmaz. Halbuki o sırada Doğuda 97 vardır.

 

+++

 

32 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ T9
____________ RV953
____________ DV
____________♣ DV42

 

____________Güney
____________♠ A5
____________ A
____________ RT7543
____________♣ ART3

Güney Batı Kuzey Doğu
1 Pas 1 Pas
2♣ Pas 3♣ Pas
6♣ H.Pas

Atak: ♠R

Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

32 Cevap

Karo Asa el kaybedeceğiniz garanti. Mutlaka elinizdeki Pik kaybını da yerin Kör Ruasına atmanız gerekiyor. Buraya kadar tespitte sorun yok. Ancak bir çok oyuncunun seçeceği şu yolu seçerseniz, yapabileceğiniz kontratı batırırsınız;

Elden Pik As, Trefl As ve Rua, Kör As, Trefl Vale, Kör Rua (elden Pik kaçılır), Karo Dam.

Karolar 3-2 dağılmış ise problem yok. Ama eğer Karolar 4-1 dağılmış ise, As ile alan oyuncu, sizi son kozunuz ile elden çakmaya zorlamak için Pik oynar. Yerde V, elde RT754 olmasına rağmen, ele geçiş imkanı kalmadığından tüm Karoları tahsil edemezsiniz ve 1 batarsınız!

____________Kuzey:
____________♠ T9
____________ RV953
____________ DV
____________♣ DV42

Batı:                                                           Doğu:
♠ RD82                                                      ♠ V7643
 76                                                             DT842
 9862                                                        A
♣ 985                                                         ♣ 76

____________Güney
____________♠ A5
____________ A
____________ RT7543
____________♣ ART3

Doğru oyun; Pik As, Kör As, yere Trefl Vale ile geçiş, Kör Ruaya elden Pik, bir tur daha koz çekilir. Bu aşamada dışarıda 1 adet koz bulunmasına rağmen, antreleri koruma adına, koz çekilmez ve Karo oynanır. As ile alan oyuncu yine sizin kozunuzu ve antrelerinizi kısaltmak için Pik oynar. Elden çakıp yere doğru Karo oynarsınız. Yukarıdaki dağılıma göre, Karosu kısa olan Doğunun kozu kalmadığından çakamaz. Son kozu elden alıp Karoları tahsil edersiniz.

Şimdi, aklınıza şu soru geliyor olabilir; “Ya Doğu 2.ci Karoya çakabilse idi!”. Aslında bu bir yanılgıdır. Çünkü, Karosu tek ve kozu üçlü olan taraf varsa, kozları önceden toplasanız bile, 4-1 Karo dağılımından ötürü zaten batacaktınız!

 

+++

 

33 Yer Oyunu

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ R542
____________ RT75
____________ 652
____________♣ T4

 

____________Güney
____________♠ AV8
____________ AV9642
____________ R7
____________♣ RD

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

Pas 2 Pas
4

H.Pas

Atak: ♣A. Eli alan Batı ♣5 ile devam eder.

Kontratı nasıl yapacaksınız?

 

+++

 

33 Cevap

İlk bakışta kolay gibi duruyor, ama yine de dikkatli oynamak lazım! 2 Pik, 6 Kör ve 1 Treflden 9 löve hazır. 10.cu löve nereden gelecek? Eğer siz almaya çalışırsanız kaybetme riski var. Bırakın rakipler size versin.

____________Kuzey:
____________♠ R542
____________ RT75
____________ 652
____________♣ T4

Batı:                                                           Doğu:
♠ DT97                                                      ♠ 63
 3                                                                D8
 AD3                                                          VT984
♣ A8653                                                    ♣ V972

____________Güney
____________♠ AV8
____________ AV9642
____________ R7
____________♣ RD

Eğer Karo Ruayı kaçırmayı ya da Pik Vale empası denerseniz, yanlış oyun olur. Doğru oyun kozları bitirdikten sonra, yerden ♠2 oynayıp, elden ♠8 oynamaktır. Batı eli ♠9 ile alır ama, ne oynarsa oynasın size 10.cu löveyi hediye eder! Yatırma oyunu için güzel bir örnek.

 

+++

 

34 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ A54
____________ R63
____________ R8742
____________♣ 94

 

____________Güney
____________♠ 7632
____________ A87
____________ AD
____________♣ AR53

Güney

Batı Kuzey

Doğu

Pas

Pas Pas
1NT Pas 3NT

H.Pas

Atak: ♠R

Kontratı nasıl başaracaksınız?

 

+++

 

34 Cevap

8 Hazır eliniz var. 9.cu eli Pik ya da Karodan bulmanız mümkün. Hem Piklerin 3-3 dağılımını umarak hem de defans oyuncuları arasındaki geçişi engellemek için, ilk 2 tur boşlarsınız. 3.cü tur Piki aldığınızda, Pikin 4-2 dağıldığını görürsünüz. Karo As ile ele geçersiniz. Doğudan 3, Batıdan 9 çıkar. Elden Karo Dam oynadığınızda, Batı T verir. Şimdi tasarruf yapayım da yerden küçük vereyim, daha sonra Kör ile yere geçip Karoları çekerim derseniz batarsınız. Karoları saydı iseniz, dışarıda bir tek Karo onörü Vale kaldığını fark etmiş olmalısınız. Şimdi Rua ile Damı ezip, 8 oynarsınız ve kontratı garantiye alırsınız!

____________Kuzey:
____________♠ A54
____________ R63
____________ R8742
____________♣ 94

Batı:                                                           Doğu:
♠ RDVT                                                      ♠ 98
 D92                                                          VT54
 T9                                                             V653
♣ DT76                                                      ♣ V82

____________Güney
____________♠ 7632
____________ A87
____________ AD
____________♣ AR53

 

+++

 

35 Yer Oyunu

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ R54
____________ 87
____________ RT86
____________♣ R765

 

____________Güney
____________♠ ADV3
____________ ARVT94
____________ –
____________♣ 432

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: ♣D. Yerden küçük verince, Batı alır ve ♣V oynar yine yerden küçük verince, üçüncü turda ♣T oynar ♣R nızı Doğu As ile alır. Doğu D oynar.

Defansa 3 el verdiniz . Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

35 Cevap

Buna çakıp Körleri kayıpsız toplamanız lazım. Doğuda olabilecek 4 parça koza (Dxxx) karşı tedbirli olmalısınız. Yerden iki kere empas yapacak şekilde oyunu planlamalısınız. Yere sadece bir kez Pik Rua ile geçiş imkanı olduğundan, 4 yü elinizde saklamalısınız. Karoya kozun Vale, Onlu ya da dokuzlusu ile çakmalısınız. Yerden 8 oynadığınızda, Doğu Dam koymazsa, 4 yi verip empası tekrarlarsınız.

____________Kuzey:
____________♠ R54
____________ 87
____________ RT86
____________♣ R765

Batı:                                                           Doğu:
♠ 9872                                                       ♠ T6
 2                                                                D653
 A9532                                                      DV74
♣ DVT                                                        ♣ A98

____________Güney
____________♠ ADV3
____________ ARVT94
____________ –
____________♣ 432

 

+++

 

K26 – K30

26 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ D3
____________ AT7
____________ VT875
____________♣ ADT

___________________Doğu:
___________________ ♠ RV8765
___________________  V6
___________________  A43
___________________ ♣ 87

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

1♠
2NT Pas 3NT

H.Pas

Atak: ♠4

Doğu olarak nasıl defans yaparsınız?

 

+++

 

26 Cevap

Kontratı batırabilmeniz için Batının iki parça Pik ile başlaması ve elinde alıcı bir kağıda daha ihtiyaç vardır. Eğer atağa Rua ya da Vale koyarsanız, deklaran eli boşlar ve ikinci tur Pik oynadığınızda alır. Artık ortağınız eli aldığında oynayacak Piki yoktur ve deklaranın elinde hala Pik durdurucusu vardır. Yani kontratı batıramazsınız.

Ama ilk tur küçük koyarsanız, deklaran mecburen alır. Artık ikinci tur Piki boşlasa da, eli alsa da Pikleri sağlayabileceksiniz!

____________Kuzey:
____________♠ D3
____________ AT7
____________ VT875
____________♣ ADT

Batı:                                                           Doğu:
♠ 42                                                            ♠ RV8765
 R953                                                      ♥ V6
 D6                                                            A43
♣ 96432                                                   ♣ 87

____________Güney
____________♠ AT9
____________ D842
____________ R92
____________♣ RV5

 

+++

 

27 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ R8
____________ R62
____________ VT642
____________♣ AT7

Batı:
♠ DV
 VT83
 D95
♣ V952

Güney

Batı Kuzey Doğu
Pas

Pas

1

Pas 3 Pas
6

H.Pas

(1) V, 2, 4, A 

(2) A, 5, 2, ♠2

(3)  R, 9, 4, ♠3

(4) ♠A, ♠V, ♠8, ♠4

(5) ♠T, ♠D, ♠R, ♠5

(6) R, 5, 7, 3

(7) 6, 9, D, 8

(8) 3, D, 6, 6

Batı olarak, şimdi ne oynayacaksınız?

 

+++

 

27 Cevap

Oyun tarzından, çıkan kağıtlardan ve deklaranın kalan elleri henüz talep etmediğinden, Güneyin elindeki Trefllerin olasılıklarını tahmin etmelisiniz. Dağılım şunlardan biri olmalı; Dx – Dxx – Rxx veya R8x.

İlk üç olasılıkta ♣8 ve Rua ya da Dam Doğuda olacağı için, hangi Trefli oynarsanız oynayın bir el alırsınız. Ama deklaranda, R8x var ise, ortağın Damını koruyabilmek için, ♣V yi oynamalısınız.

____________Kuzey:
____________♠ R8
____________ R62
____________ VT642
____________♣ AT7

Batı:                                                           Doğu:
♠ DV                                                           ♠ 9765432
 VT83                                                       954
 D95                                                          –
♣ V952                                                      ♣ D43

____________Güney
____________♠ AT
____________ AD7
____________ AR873
____________♣ R86

 

+++

 

28 Defans

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ 987
____________ A863
____________ A872
____________♣ RV

___________________Doğu:
___________________ ♠ DVT5
___________________  DVT
___________________  V95
___________________ ♣ AD6

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

Pas 3 (forsing) Pas
4

H.Pas

(1) ♣5, ♣V, ♣D, ♣9

(2) ♣A, 2, ♣2, ♣R

(3) 4, 7, A, T

(4) 3, V, R, ♣3

(5) ♠A, ♠2, ♠7, ♠5

(6) ♠R, ♠4, ♠8, ♠T

(7) 5, ♣7, 6, D

(8) ♠D, ♠3, ♠6, ♠9

Doğu olarak, kontratı batırabilmek için nasıl oynarsınız?

 

+++

Deklaranın elini sayarsınız; 3 Pik, 5 Kör, 4 Karo ve 1 Trefl olmalı.

____________Kuzey:
____________♠ 987
____________ A863
____________ A872
____________♣ RV

Batı:                                                           Doğu:
♠ 642                                                          ♠ DVT5
 7                                                                DVT
 D4                                                             V95
♣ T875432                                               ♣ AD6

____________Güney
____________♠ AR3
____________ R9542
____________ RT63
____________♣ 9

Son 5 el öncesi durum:

____________Kuzey:
____________♠ –
____________ 8
____________ A872
____________♣ –

Batı:                                                           Doğu:
♠ –                                                               ♠ V
 –                                                                –
 D4                                                            ♦ V95
♣ T84                                                         ♣ 6

____________Güney
____________♠ –
____________ 9
____________ RT63
____________♣ –

Sanki şimdi Pik ya da Trefl oynarsanız, bir elden çakıp diğer elden kayıp atacakmış gibi durmakla beraber, her iki elde de dörder Karo olduğundan, defansa Karodan bir el vermek zorunda kalır. Eğer şimdi Karo oynarsanız, deklaranın doğru oyun ile tüm Karoları alabileceğine dikkat edin!

 

+++

 

29 Defans

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ DV
____________ RD6
____________ ADV872
____________♣ T8

___________________Doğu:
___________________ ♠ A4
___________________  VT
___________________  943
___________________ ♣ ARV765

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♣

1♠ Pas 2♣

Pas

2

Pas 3 Pas
3♠ Pas 4♠

H.Pas

Atak: ♣4

Hemen Trefl As ve Ruayı çekip 2 el alırsınız. Doğu olarak şimdi ne oynamalısınız?

 

+++

 

Cevap 29

Pik Asınız bir el daha alacak ama, kontratı batırabilmeniz için ortağında bir el alması lazım. Deklarasyona göre, Batıda Kör As olamaz. Kör ya da Karodan el alma şansı da yok! Öyle ise tek şansınız, Doğuda ♠Txx veya ♠9xxx var ise, kozunu terfi ettirmek olabilir!

Bu yüzden 3.cü Trefli oynarsınız. Deklaran elden çakar. Yerden bir kağıt kaçar. Aslında kaçtığı kağıdın önemi yoktur, çünkü zaten kaybı yoktur!  Koz Asını almak için deklaranın iki tur koz oynamasını bekler veee şimdi 4.cü Treflinizi oynarsınız. Deklaran mecburen Rua ile çakmak zorunda kalır ve Doğunun kozu terfi eder!

____________Kuzey:
____________♠ DV
____________ RD6
____________ ADV872
____________♣ T8

Batı:                                                           Doğu:
♠ T32                                                          ♠ A4
 9542                                                        VT
 T65                                                           943
♣ D94                                                         ♣ ARV765

____________Güney
____________♠ R98765
____________ A873
____________ R
____________♣ 32

 

+++

 

30 Defans

Kimse Zonda Değil

____________Kuzey:
____________♠ AR95
____________ 3
____________ ARDT7
____________♣ T85

___________________Doğu:
___________________ ♠ 832
___________________  A94
___________________  53
___________________ ♣ A7632

Güney Batı Kuzey Doğu
1 Pas
1♠ Pas 3♠ Pas
3NT Pas 4♠ H.Pas

Atak: 6

Doğu olarak defansı planlayın?

 

+++

 

30 Cevap

Atağı As ile alırsınız. Deklarasyonu ve yeri analiz ettiğinizde, eğer eli bir kere deklarana kaptırırsanız, kontratı batırma imkanı kalmayacağını görürsünüz!  Öyle ise tek şansınız, Treflden 3 el almak ama nasıl? Eğer ortakta ♣Rx varsa amacınıza ulaşabileceksiniz. Bu yüzden önce küçük Trefl oynarsınız. Ortağınız Rua ile alınca o da Trefl oynar. Hangi Trefli oynarsa oynasın (♣D oynasa bile), ♣A ile alıp 3.cü Trefle çaktırırsınız!

____________Kuzey:
____________♠ AR95
____________ 3
____________ ARDT7
____________♣ T85

Batı:                                                           Doğu:
♠ 76                                                            ♠ 832
 RV7652                                                  A94
 R62                                                          53
♣ RV                                                           ♣ A7632

____________Güney
____________♠ DVT4
____________ DT8
____________ V94
____________♣ D94

 

+++

 

 

K21 – K25

21 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ ARVT
____________ 9753
____________ R
____________♣ 7532

 

____________Güney
____________♠ 654
____________ ARVT864
____________ –
____________♣ R64

Güney

Batı Kuzey

Doğu

Pas

Pas Pas
4

H.Pas

Atak: A

Yerden Rua, Doğudan 7 konur. Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

21 Cevap

Elinizde 9 adet alıcı kağıt var. 10.cu el Pik ya da Treflden gelebilir. Tehlikeli el Doğudur. Eli ona kaptırmamanız lazım. Burada emniyetli oyun atağa elden Pik defos etmektir.  Artık Pik ve Trefl empasları uygun pozisyonda olmasa bile kontrat başarılır.

____________Kuzey:
____________♠ ARVT
____________ 9753
____________ R
____________♣ 7532

Batı:                                                           Doğu:
♠ 87                                                             ♠ D932
 2                                                                D
 AV8643                                                   DT9752
♣ ADT8                                                      ♣ V9

____________Güney
____________♠ 654
____________ ARVT864
____________ –
____________♣ R64

İlk eli alan Batının oynayabileceği en iyi kağıt Piktir. Yerden As ile alıp kozları toplarsınız. Daha sonra ♠R ve ardından ♠V oynarsınız. Eğer Doğu Damı koyarsa, çakarsınız ve yere geçip son Pike elden Trefl atarsınız. En kötü durumda, iki el daha Treflden verip kontratı çıkarırsınız. Eğer Doğu 3.cü Pike küçük verir ise, elden Trefl kaçarsınız. Pik Damı Batıda bile olsa, kontratı batıramaz!

Bu manevranın amacı, tehlikeli el olan Doğuya el vermeyerek, Trefl oynamasını engellemektir. Eğer ilk el burada ki gibi oynamazsanız, kontratınız batacaktır.

 

+++

 

22 Yer Oyunu

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 2
____________ V852
____________ D84
____________♣ T6432

 

____________Güney
____________♠ VT96543
____________ AR
____________ AR
____________♣ 75

Güney

Batı Kuzey Doğu
Pas Pas

Pas

1♠

Dbl Pas 1NT
2♠

H.Pas

Atak: Batı ♣R, ♣A ve ♣D oynar. Doğu ♣8, ♣9 ve ♣V verir.

Nasıl oynarsınız?

 

+++

 

22 Cevap

İlk iki eli verdiğinize göre tek problem kozdan 4 el vermemektir. Kozlar 3-2 dağıldı ise sorun yok, ama 4-1 dağıldı ise dikkatli olmak lazım. Amacınız defansa kozdan 4 el vermemektir. 4-1 dağılıma karşı tedbir olarak, As, Rua ya da Dam onörlerinden birinin tek parça olma ihtimaline karşı, eli kozla aldıktan sonra, elden küçük koz oynarsınız.

____________Kuzey:
____________♠ 2
____________ V852
____________ D84
____________♣ T6432

Batı:                                                           Doğu:
♠ A                                                               ♠ RD87
 T964                                                       D73
 T9752                                                     V63
♣ ARD                                                        ♣ V98

____________Güney
____________♠ VT96543
____________ AR
____________ AR
____________♣ 75

Eğer ilk el koz Valesini oynarsanız kontrat batardı!

 

+++

 

23 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ V53
____________ D852
____________ ADV6
____________♣ A3

 

____________Güney
____________♠ ART42
____________ A74
____________ R8
____________♣ RD2

Güney

Batı Kuzey Doğu

Pas

1♠

Pas 2 Pas
3NT Pas 4♣

Pas

5♣

Pas 5♠ Pas
6♠

H.Pas

Atak: ♣6

Yerden As, ♣5 ve ♣2.

İkinci el yerden ♠3, ♠6, elden ♠A ve Batıdan 9.

Oyunu nasıl oynarsınız?

 

+++

 

23 Cevap

İkinci el kötü haberi alırsınız. Doğuda 5 adet Koz varmış! Şimdi kontratı yapabilmek için kozdan bir el dışında, hiç el vermeyeceğiniz bir dağılıma ihtiyacınız var. Bu durumda 1 Kör, 4 Karo, 3 Trefl ve 4 Pik almalısınız. Yani Doğunun eli 5142 olmalıdır. Ama bu da yeterli olmaz dikkatli de oynamanız gerekiyor!

____________Kuzey:
____________♠ V53
____________ D852
____________ ADV6
____________♣ A3

Batı:                                                           Doğu:
♠ –                                                               ♠ D9876
 RV963                                                     T
 T74                                                           9532
♣ T8764                                                    ♣ V95

____________Güney
____________♠ ART42
____________ A74
____________ R8
____________♣ RD2

Şimdi bir koz daha oynarsanız batarsınız. Önce A. Sonra 3 tur Trefl ve ardından 4 tur Karo oynarsınız. Elden 2 Kör defos edersiniz.

Şimdi ki durum;

____________Kuzey:
____________♠ V5
____________ D8

Batı: (Önemli değil)                           Doğu:
♠                                                                  ♠ D987
♥                                                                   –

____________Güney
____________♠ RT42
____________ –

Yerden Kör oynadığınızda Doğu mecburen çakar. Tek yapmanız gereken elden küçük koz vermektir. Şimdi Doğunun tüm Piklerini alabilirsiniz.

 

+++

 

24 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ VT95
____________ A6
____________ A862
____________♣ ARV

 

____________Güney
____________♠ 8632
____________ 97
____________ 743
____________♣ D742

Güney

Batı Kuzey Doğu
1 Dbl

2

Pas

Pas Dbl Pas
2♠

H.Pas

Atak: R

Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

24 Cevap

Elinizde 6 kayıp var. 3 Pik, 1 Kör ve 2 Karo. Kontratı yapabilmeniz için kozların 3-2 dağılmış olması ve ikili kozu olanın iki onörü olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Trefllerinde 3-3 dağılmış olması gerekli.

____________Kuzey:
____________♠ VT95
____________ A6
____________ A862
____________♣ ARV

Batı:                                                           Doğu:
♠ AD                                                            ♠ R74
 RDV42                                                    T853
 DV9                                                          RT5
♣ T85                                                         ♣ 963

____________Güney
____________♠ 8632
____________ 97
____________ 743
____________♣ D742

Atağı As ile alıp elde kalacak şekilde 3 tur Trefl oynarsınız. 4.cü Trefle yerden kayıp Körü kaçarsınız. Doğu kozlayarak eli alır. Artık kayıplardan birinden kurtuldunuz. (Kayba kayıp oynadınız) Artık defans, toplamda 3 Pik (biri çakarak) ve 2 Karo ile 5 löve alabilecektir!

 

+++

 

25 Yer Oyunu

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ D532
____________ V
____________ ARV9
____________♣ AV75

 

____________Güney
____________♠ V9
____________ AD82
____________ 7432
____________♣ RD3

Güney

Batı Kuzey Doğu
1

Pas

1

Pas 1♠ Pas
2NT Pas 3NT

H.Pas

Atak: ♠7

Doğu As ile alıp, ♠4 döner. İkinci eli Batı ♠R ile alır. Üçüncü el Batı ♠T oynar. Yerden Dam ve Doğu 3 defos eder.

Oyunu nasıl planlarsınız?

 

+++

 

25 Cevap

8 hazır löve var. 9.cuyu nereden bulacaksınız? En uygun renk Karo gözüküyor. Önce D ın tek parça olma ihtimaline karşı, A ı oynarsınız. Trefl ile ele gelip Karo oynarsınız. Eğer Batı uyarsa Karo empasını denersiniz ve her durumda Karodan 9.cu  löve çıkar. Eğer Batı Karoya uymazsa, Batıya oyun sonu yaparsınız.

____________Kuzey:
____________♠ D532
____________ V
____________ ARV9
____________♣ AV75

Batı:                                                           Doğu:
♠ RT876                                                    ♠ A4
♥ R64                                                         ♥ T9753
 5                                                                 DT86
♣ 9862                                                       ♣ T4

____________Güney
____________♠ V9
____________ AD82
____________ 7432
____________♣ RD3

Elden oynanan ikinci Karoya Batı uymayınca, ilk planı değiştirirsiniz ve yerden Rua ile alırsınız. Treflleri tahsil edersiniz. Batıyı yatırabilmek için Pik oynarsınız. Batı Pikten iki el daha alabilir. Ama Körden başka oynayacak kağıdı kalmaz! Yani defans 4 el Pikten almasına rağmen kontratı batıramaz.

 

+++

K16 – K20

16 Yer Oyunu

Kontrat Güneyden 6 Trefl

____________Kuzey:
____________ ARD
____________ R4
____________ VT53
____________ D842

 

____________Güney
____________ 865
____________ A3
____________ ARD
____________ AV765

Atak D

Kontratı yapmayı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

16 Cevap

Tek kaybınız Treflden olabilir. Eğer Trefller tek tarafta ise 2 kaybınız olabilir. ♣RT93 Batıda ise yapacak fazla bir şey yok. Ancak tüm dışarıdaki kozlar Doğuda ise buna karşı tedbir alabilirsiniz! Elden yerin Damına doğru küçük Trefl oynayın. Her iki tarafta uyuyorsa başka el vermezsiniz. Eğer Batı boşluyorsa, Doğu Ruayı alır ama, daha sonra yerden koz oynayarak Doğunun kozlarının makasa alırsınız. 

 

+++

 

17 Yer Oyunu

Güney

Batı Kuzey Doğu
1NT Pas 3NT

H.Pas

____________Kuzey:
____________ AD85
____________ AR8
____________ 652
____________ 642

 

____________Güney
____________ 632
____________ 7632
____________ ARD
____________ AR7

Atak D

8 Hazır löve var. 9. löveyi yapmayı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

17 Cevap

Yerden, Damın altından küçük Pik oynayın. Eğer Doğuda R9 var ise sizde olabilecek V e karşı Ruayı koyar. Elindeki Pikler RVT9 ise zaten yapacak bir şey yoktur!

 

+++

 

18 Yer Oyunu

Kontrat Güneyden 6 Pik

____________Kuzey:
____________ 9642
____________ AD
____________ ARVT9
____________ AD

 

____________Güney
____________ ARDV83
____________ 64
____________ 73
____________ 984

Atak 2

Kontratı yapmayı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

18 Cevap

İlk eli yerden As ile aldıktan sonra dışarıdaki kozlar temizlenir. Sonra sırası ile A, R ve V çekilir elden kayıp Kör atılır. Alan rakip ne gelirse gelsin el alınır ve eldeki kayıp Trefller yerin Karolarına atılır.

 

+++

 

19 Yer Oyunu

Kontrat Güneyden 7 Pik

____________Kuzey:
____________ 9642
____________ AD
____________ ARVT9
____________ AD

 

____________Güney
____________ ARDV83
____________ 64
____________ 73
____________ 984

Atak 2

Bir önceki problemdeki eller ile aynı eller. Tek farkı kontrat bir fazla. Kontratı yapmayı nasıl planlarsınız?

 

+++

 

19 Cevap

Yine ile eli yerden As ile aldıktan sonra dışarıdaki kozlar temizlenir. Şimdi ilk olarak D ın iki parça olması denenir. Eğer düşmez ise Trefl empası denenecektir.

 

+++

 

20 Defans Oyunu

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♠

Pas 2

Pas

2♥

Pas 3♠

Pas

4♠

H.Pas

____________Kuzey:
____________ ADV
____________ DVT
____________ RV53
____________ R63

 

Batı (Siz)
 T742
 7
 A86
DVT98

Atak D

Batıda oturuyorsunuz ilk eli D ile kazandınız. İkinci el V oynadınız. Yerden R Doğudan A ve Güney küçük koz ile çaktı. Üçüncü el T oynadı. Eli nasıl batırırsınız?

 

+++

 

20 Cevap

Puanları sayarsanız D ın ortağınızda olamayacağını anlarsınız. Yerde ve sizde 24 OP gözüktü. Ortağınızda As çıkardı. Öyleyse kalan tüm puanlar Güneydedir. Oyunun batırmanın tek yolu deklaranın kozlarını kısaltmaktır.

Eli A ile alırsınız ve bir Trefl daha oynarsınız. Deklaran kozlamak zorundadır. Artık sizde ki koz sayısı deklarandakinden daha fazladır.

+++