Çıkarımlar 01

Düşünmeyi öğrenmek – Çıkarımlar

Oyundaki dağılımı tahmin etmeden başarılı olmak çok zordur. Bunu yapabilmek için de, eldeki muhtelif verileri kullanmak gerekir.

Biz de bundan sonra çıkarımlar konusunda, her dersin başında fikir jimnastiği yapacağız. Burada kazanacağınız düşünme alışkanlığı, ileride size çok faydalı olacaktır.

Briç ustalarının, usta olmalarının önemli bir nedeni, hızlı bir şekilde deklarasyondan, ataktan, ortağın defans tercihinden ve deklaranın oyun biçiminden ellerin dağılımı hakkında çıkarım yapabilmelerindedir!

Çıkarımlar Alıştırmalar;

1 Ortak, Koz Pik iken, konuşulmamış renk olan Trefli atak etmez ve yerde Treflden ne As ne de Rua gözükmektedir. Çıkarımınız nedir?

Trefl As ve Rua ortakta olamaz. Ya ikisi de deklarandadır ya da onörler ortak ile deklaran arasında dağılmıştır. Benzer ama o kadar kuvvetli olmayan çıkarım da, aynı şeyi görünmeyen Rua ve Dam için de söylenebileceğidir.  

2 Ortak bir renk okumuştur ve siz de bu rengi desteklemişinizdir. Ama ortak farklı bir renk atak eder. Bunun 4 ayrı nedeni olabilir;

i Ortağın elinde renginin AD ya da AV si vardır ve Ruayı deklaran kaptırmaktan çekiniyordur.

Ama rengin Ası elinizde ise, başka nedenleri olmalıdır;

ii Atak renginde sekansı vardır.

iii Atak renginde kısalığı vardır ve ileride çakmayı planlıyordur.

iv Ortak deklarasyonu unutmuştur!!

3 Ortağınız baraj konuşması ile araya girdi ve bu rengi çıkmıyor. Neden?

Muhtemelen elinde singleton vardır.

Eğer singleton da çıkamıyor ise büyük olasılık ile, bu kısalık koz rengindedir.

4 Eğer, yer ikinci bir renk göstermiş, hem de ortağın kozunu desteklemişken, ortak koz atak ediyor ise. Ne dersiniz?

Bunu ortağın yan rengini kestiği olarak kabul edin. Yoksa ortak pasif defansı tercih etmemeliydi.

5 Eğer ortak, yerin iki kez okuduğu rengi atak ediyor ise, ne dersiniz?

Bunu singleton kabul edin.

6 Ortak rakiplerin sadece Sanzatu konuştuğu kontrata 2 atak ediyor ise ve daha sonra Karosunun tek olduğu ortaya çıktığı görülmüş ise, eli hakkında ne diyebilirsiniz?

Ortağın elini 4-4-1-4 kabul edin. Aksi takdirde 5 parça olan rengini atak ederdi.

7 Eğer Sanzatu kontratına ortak, elinde kısa olan bir renkten atak ediyor ise,

bunu ortağın uzun renginin, deklarasyon sırasında okunan bir renk olduğunu kabul edin.

8 3NT ye karşı atak ediyorsunuz. Hem elinizin zayıflığı hem de tek konuşulmayan renk olan Kör 9 u (elinizde 962) atak etmeye karar verdiniz.  

Yerden 543 çıktı. Ortak 7 verdi. Deklaran As ile aldı. Ne dersiniz? Körde hayat var mı?

Ortak en küçük verdiğine göre yok.  

Eğer ortağın yerinde olsanız ve elinizdeDVT87 olsa ne verirsiniz?

İlk tur T sonra 7

9 Koz Kör. Elinizde  RT853 varken, küçük Pik atak ettiniz. Yerde AD6 çıktı.

Deklaran As koyarsa ne dersiniz? muhtemelen elinde tek parça Pik var demektir. Eğer, iki parça olsa idi, Dam ile empas denemek daha normal oyun olurdu.

Deklaran Dam koyarsa ne dersiniz? Valeyi ortakta beklemek doğrudur. Eğer Vale elinizde olsa idi herhalde eli kendinize doğru çekerdiniz. Değil mi?

Bu örnek, görünmeyen onörün yerini tespit etmeye çalışan defans oyuncusunun düşünmesi gereken yöntemi gösteriyor. Eğer görünmeyen onör deklaranın elinde olsa idi böyle oynar mıydı? Cevabınız “Hayır” ise, bu onör ortakta demektir!

10 Koz Kör. Elinizde Batı olarak RT853 varken, küçük Pik atak ettiniz. Yerde A62 çıktı. Yerden As kondu. Ne dersiniz? Dam kimde?    Muhtemelen ortakta!

Halim Hanyaloğlu
%d