Çıkarımlar 10

4.     Konvansiyonel ataklar yapıldığında

(Jack denies, Ten implies)

[Not: Bu konvansiyona göre oynayan ortaklıklar, şöyle oynar. Vale atak edildiğinde, elde daha büyük onörü ret eder. 10 ya da 9 lu oynandığında ise, bitişik olmayan 2 ya da 0 onör gösterir. Yani kırık sekansları farklı oynarlar.

RVTx den T, RT9x den 9, DT9x den 9 gibi.]

Bu konvansiyonu oynayan bir ortaklığın örneğine bakalım;

____________Kuzey:
____________♠ AV9
____________ 54
____________ 76
____________♣ ADT652

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
♠                                                             ♠ 762
♥                                                             AV3
♦                                                             VT98
♣                                                            ♣ 987

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣ Pas 2NT (13-15 OP)
Pas 3NT H.Pas

(1) Ortak T atak ederse (0 veya 2) ?

(2) Ortak 9 atak ederse (0 veya 2) ?

(1) Ortak T atak ettiğine göre, deklaranda RD var demektir. Bunun anlamı deklaran siyah renklerden 8 ya da 9 el alabilecek durumda ve ortağın Körlerini sağlayacak zaman yok demek ki. Öyle ise ortakta, ADxx bulmak umudu ile eli alıp Karo oynamalısınız.

(2) Ortak 9 atak ettiğine göre, Batıda RT9xx ya da DT9xx var demektir. Eli Asla alıp hemen Vale dönersiniz.

 

Örnek 24

 ____________Kuzey:
____________♠ 4
____________ 632
____________ ADVT87
____________♣ RD3

                                                            Doğu: (Siz)
_________________♠ RD3
_________________♥ A74
_________________♦ 6432
_________________♣ A76

Batı Kuzey Doğu Güney
1 Pas 1
Pas 2 Pas 3NT
H.Pas

Batı ♠V atak eder.  Siz de rengin bloke olmasını önleme adına ♠D oynarsınız. El sizde kalınca ♠R ile devam edersiniz. Bu el de sizde kalır. Şimdi 3.cü Pik oynamalı mısınız?

Deklaranın lövelerini sayın. Pik Ası deklaranda, Karo Rua kimde olursa olsun 6 lövede Karodan gelecek. Sizin As düşünce de Treflden epeyi bir el alma potansiyeli var. Eğer 3.cü Piki oynarsanız, sağlanan Pikleri alabilmek için eli nasıl ortağa aktaracaksınız?

Eğer ortakta R var ise bu mümkün. Ama deklaranda ise küçük Kör oynadığınızda mutlaka Ruayı koyacaktır. Aslında kontratı batırabilmek için ihtiyacınız D ı ortakta bulmaktır.

Şimdi küçük Kör oynayın, deklaran Rua ile eli alsa bile, henüz ♣A elinizde olduğu için 2 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batıracaksınız. Artık Pike devam etmenin anlamı yok. Pikten alabileceğinizi aldınız. Kontratın batarı, kendinizin ve deklaranın lövelerini saymakta yatar.

Oynamak için tıklayın

5.     Singleton atak

Örnek 25

____________Kuzey:
____________♠ RT95
____________♥ DT
____________♦ RDT76
____________♣ AR

                                                             Doğu: (Siz)
_________________♠ A84
_________________♥ 965
_________________♦ A932
_________________♣ T95

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas 1♦ Pas 1♠
Pas 3♠ Pas 4♠
H.Pas

Batı ♦4 atak eder. Bu singleton olmalıdır. Doğal olarak, içgüdüsel olarak ilk aklınıza gelen, hemen As ile alıp ortağa çaka vermek olmalı. Ancak ilk akla gelen her zaman doğru değildir! Daha doğru yaklaşım lövelerinizi saymaktır. Kontratı batırabilmek için 4 löveye ihtiyacınız var ve siz ancak 3 löve sayabiliyorsunuz. 2 As ve bir çaka. Deklarasyondan Batıda 2 Pik olduğu anlaşılıyor. Eğer elinde 2 tane singleton olsa idi, herhalde konuşmalara müdahale ederdi. Yani Karo çakasını daha sonra da verebileceksiniz. Rakip eli alıp koza girse bile bu mümkün görünüyor. Bu yüzden 4.cü löveyi sağlayabilmek adına Köre girmelisiniz. Zira deklaranın elindeki kayıp Körleri, yerin Karolarına kaçabilir!

Oynamak için tıklayın

6.     Kalan “eşit markalardan” oyun

Bu ne anlama gelir. Aşağıdaki örneğe bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♠ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
♠ V9865                                              ♠ AT2

____________Güney:
____________♠ RD4

♠6 atak edersiniz. Doğu As ile alıp ♠T oynar. Deklaran Rua koyar. Bu noktada elinizde ♠V985 var. Elinizdeki V98 şu anda “eşit markalardır”. Bu bilgiyi ortağınıza aktarmak için Vale oynarsınız. Böylece ortak Damın deklaranda olduğunu anlar.

Kural şudur;

Atak ettiğiniz renk ikinci tur oynandığında, ister ortak ister deklaran eli kazanacak olsun, elinizden “eşit markalar” arasından en büyük kartınızı oynarsınız ki, üstü olmadığı anlaşılsın. 

Aşağıdaki örnekte, bu oyun tarzı ortağın durumu anlamasını kolaylaştıracaktır.

 Örnek 26

____________Kuzey:
____________ ARDT
____________♥ 765
____________ AR84
____________ V9

Batı: (Siz)                                          Doğu:
976                                                    V832
V92                                                    AR84
6                                                          2
AD8732                                            T654

____________Güney:
____________ 54
____________ DT3
____________ DVT9753
____________ R

Batı Kuzey Doğu Güney
 B 3♦
Pas 5♦ H.Pas

♥2 atak edersiniz. Doğu sırasıyla Kör Rua ve As oynar. İkinci tur deklaran ♥T oynar. Demek ki, ♥D deklaranda. Bu bilgiyi ortağa aktarmak için, elinizdeki eşitlerin en büyüğünü, yani ♥V verirsiniz. Bu oyun Damın sizde olmadığını belirtir. ♥D ın deklaranda olduğunu anlayan Doğu. Trefl oynar ve kontrat bir batar.

Eğer ikinci tur Valeyi oynamazsanız, ortak Köre devam eder ve artık ♣A el alamaz.

Oynamak için tıklayın

7.     “Eşit” onörlerden defos

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
♣ D42                                                  ♣ VT986

____________Güney:
____________♣ AR5

Sanzatu kontratına farklı bir renk atak edersiniz. Yerde 2 küçük Trefl görüyorsunuz, ama deklaranın elinde ne var bilmiyorsunuz? Burada deklaranın Trefl lövelerini sayamıyorsunuz. Ancak, eğer Doğu başka bir renge ♣V defos ederse, elinde daha büyük onör olmadığını anlarsınız. Demek ki deklaranın Treflden 2 lövesi var.

8.     Yerin güçlü rengindeki löveleri sayma

Yer ne kadar güçlü olursa, alacağı löveleri saymak o kadar kolay olur. Bazen bir defans oyuncusu, deklaranın löveleri hakkında, diğer defans oyuncusundan daha fazla bilgiye sahip olur.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDVT

Batı:                                                    Doğu:
♣ 432                                                  ♣ A76

____________Güney:
____________♣ 985

Kontrat sanzatudur ve yere diğer renklerden geçiş imkanı vardır. Batıda oturan oyuncu deklaranın Asını kimde olduğuna bağlı olarak, Treflden 3 ya da 4 lövesi olduğunu düşünür. Doğu ise, deklaranın Treflden 3 kesin lövesi olduğunu biliyordur.

Eğer Doğu ile Güneyin ellerini yer değiştirirseniz, her iki defans oyuncusu da Trefl Asın kimde olduğunu bilmemektedir. Eğer, deklaran yerden onörlerini çekip alıyor ise, Asın elinde olduğundan ve Treflden 4 löve alacağından emin olabilirsiniz.

Bazen görünüş aldatıcı olabilir.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDV9

Batı:                                                    Doğu:
♣ 72                                                     ♣ AT53

____________Güney:
____________♣ 864

Batı deklaranın Treflden kaç el alacağından emin olamaz, ama Doğu deklaranın sadece 2 eli olduğunu bilir. Eğer Doğuda Onlu yerine daha küçük bir kağıt olsa idi, Doğuda deklaranın Treflden 3 lövesi olacağını bilecekti. Ancak bu durumda elindeki ♣T rengi durduracaktır.

Yerde ki güçlü renkler sayımı kolaylaştırır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADVT

Böyle bir elde deklaran Trefle atak etmiyor ise, ♣R nın deklaranda olduğunu varsayın. Eğer deklaran empas yapar ve kaybederse, Treflden 3 lövesi olduğunu hesaplayın. Eğer ♣R Batı olarak sizin elinizde ise ve deklaranın yeteri kadar empas yapacak elinde Trefl var ise, deklaranın 4 lövesi olduğunu düşünün.

Elinizde yerin uzun kağıdının onörlerin olduğunda, sizin onörlerin ile yerin onörlerin arasındaki ilişki kritiktir. Önce sizin onörlerin yerin onörlerini geçtiği pozisyona (iyi haber) bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ 432                                                   ♣ RV95

____________Güney:
____________♣ 76

Batının deklaranın renkten lövelerini bilme imkanı yoktur. Öte yandan siz biliyorsunuz ki, Trefl oynamadığınız sürece deklaran renkten sadece 1 löve alabilecektir.

Şimdi elleri ters çevirip (kötü haber) duruma bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı: (Siz)                                         Doğu: (Ortak)
♣ RV95                                               ♣ 432

____________Güney:
____________♣ 76

Trefl empasları çalışacağından, eğer ilk empası ♣T ile yaparsa deklaranın 3 löve alacağını biliyorsunuz. Doğu ise, elinde hiç keseri olmadığından deklaranın Treflden 4 lövesi olduğunu düşünür.

 Defansın onör kartlarının, yerin onörlerine göre durumu kontratı batırma şansları hakkında iyi fikir verir.

Örnek 27

____________Kuzey:
____________ 8753
____________♥ ADT5
____________ RT54
____________ 3

Batı: (Siz)                                          Doğu:
RV9                                                    62
64                                                      RV93
A83                                                    V97
DV965                                              T842

____________Güney:
____________ ADT4
____________ 872
____________ D62
____________ AR7

Güney 1NT açtıktan sonra kontrat 4 Pik olur. Deklaran henüz bilmemektedir ama hem Pik, hem de Kör empasları tutmayacaktır. Ayrıca ♦V, ♦T un arkasında beklemektedir. Böyle bir durumda defans hata yapmaz ise, kontrat batacaktır. Öte yandan, Doğu ile Batının elleri yer değişir ise, deklaran şlem bile yapar.

Oynamak için tıklayın

Buradan çıkarılacak ders, sizin kaç tane onörünüz olduğu değil, onörlerin rakip onörlere göre pozisyonu önemlidir.

Çoğunlukla löve sayımı, görünmeyen onörün, kapalı iki elin hangisinde olduğuna bağlıdır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ AD3

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ ?                                                        ♣ VT954

____________Güney:
____________♣ ?

Size (Doğu) göre ♣R deklaranda ise, Treflden 3 lövesi var demektir. Ama ♣R Batıda ise, deklaran 2 lövede kalacaktır. Bu durum, bazen deklarasyondan anlaşılır bazen anlaşılmaz!

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: