Çıkarımlar 12

Puanları Sayma

1.     Sanzatu sekansları

Açanın Sanzatu rebidi;

Sanzatu açılışları, genel olarak 3 puan aralığında limit gösteren açılışlardır. Ancak unutmayın ki, herkes aynı aralığı kullanmamakta! Eskiden çok uzun yıllar, 1 Sanzatu açışı 16-18 OP aralığında idi. Günümüzde, bu açışlar 15-17 OP ye inmiştir. Yine de 12-14, 10-12 puan ile “zayıf 1 Sanzatu” açılış yapan oyuncular olduğunu unutmayın.

2 Sanzatu açışları Goren zamanında 22-24 OP olarak uygulanırken, günümüzde 20-21 OP ya da 20-22 OP olarak kullanılmaktadır.

Burada amaç hangi sistemin daha iyi olduğunu tartışmak değil, rakiplerdeki onörleri saymaya çalışmaktır. Bunun için turnuvalarda kullanılan rakiplerin konvansiyon kartlarından istifade edebilirsiniz. Eğer emin değilseniz, rakiplerinize sistemlerini sorabilirsiniz.

Burada, 15-17 OP uygulanan kuvvetli 1 Sanzatu açılış sekansları anlatılacaktır.

1

1 – 1 / 1NT – Pas

Açanın elinde 1 NT açacak kuvveti yok. Eli 12-14 OP.

2

1 – 1 / 2NT – Pas

Açanın elinde 1 NT açacak elden daha kuvvetli eli var. 18-19 OP.

3

1 – 1 / 3NT – Pas

Bu sekansta açan, elinde sağlam bir minör renk olmalı. Elinin dengeli olması şart değildir. Bu rebid, löve toplayıcı bir deklarasyondur. Elinde 15-17 OP olabilir. Elinde 6 ya da 7 parça bir renk olmalı.

4

1 – 2 / 2NT – 3NT

Sormanız gereken bir deklarasyon! Bazıları minimum 12-14 OP oynarken, bazıları 1NT açışı gösteren 15-17 OP oynamaktalar.

5

1 – 2 / 3NT – 6NT

Eğer 2NT rebidi, 12-14 puan gösteriyorsa, 3NT rebidi 15-17 puan göstermeli.

Eğer 2NT rebidi, 15-17 puan gösteriyorsa, 3NT rebidi 18-19 puan göstermeli.

Sormalısınız!

6

1 – 2 / 2NT

Burada çoğunluk 2NT yi, 1NT rebidi gibi 12-14 OP oynamaktadır. Ama herkes değil. Sorun!

7

1 – 2 / 3NT

Açıcının 18-19 OP si olmalı. 15-17 OP ile 1 NT açardı!

8

1 – 2 / 2NT

Açan 18-19 OP gösteren kuvvetli bir rebid gösteriyor. Bu deklarasyon açanın Treflinin kısa olduğunu göstermez. Bazen 15-17 OP ve 6 parça Trefl ile de bu konuşma yapılmış olabilir.

Bazen Açıcı 3.turda Sanzatu deklere eder. Bu genellikle cevapçının “4.cü renk forsingi” üzerine olur. Bu deklere açıcıdan elini limite etmesini ister.

9

1 – 2 / 2 – 2 / 2NT

Açıcı en ucuz Sanzatu konuşması yaptı. Eli 12-14 OP.

10

1 – 2 / 2 – 2 / 3NT

Açıcının eli 15-17 OP.

11

1 – 2 / 2 – 2 / 4NT

Açıcının eli 18-19 OP.

Cevapçının Sanzatu Deklaresi

Cevapçının Sanzatu konuşmaları da limit gösterir.

1 açıştan sonra 1NT cevabı

Dörtlü majör yok ve genellikle 8-10 OP gösterir.

1 açıştan sonra 1NT cevabı

Bu biraz daha farklıdır. Zira cevapçıda uzun Trefller olabilir. 6-10 OP kabul edin.

1/1 açışından sonra 1NT

Forsing 1NT cevabı oynanan sistemlerde 6-11 OP gösterir.

1/1 açışından sonra 2NT

Genellikle 10-12 OP gösterir. Ancak bazıları 13-15 OP oynar.

1/1 açışından sonra 3NT

Genellikle 16-17 (bazen kötü 18) OP oynanır. Ancak bazıları 13-15 OP oynar.

1/1 açışından sonra 2NT

Eğer 2NT artifisyel değil ise (bazı oyuncular dörtlü majör desteği için kullanır), genellikle dengeli el ve 13-15 OP gösterir. Ancak bazıları 11-12 OP oynar.

1/1 açışından sonra 3NT

Eğer artifisyel değil ise, genellikle dengeli el ve 16-17 OP gösterir. Ancak bazıları 13-15 OP gösterir.

2.     Renk Konuşmaları

Açısının, renk açışlarındaki seviyeleri;

6-10                       Preemptif (Baraj) Açışı

11-14/15              Minimum açış eli

15-17/18              Orta seviye açış eli

18-21                    Kuvvetli açış eli

22+                        Çok güçlü açış eli

Dikkat ederseniz 15 ve 18 puanlar, her iki tarafta da değerlendirilebilir. Açıcı bunu değerlendirirken, sonra ki deklarasyonunu, dağılımı, ortağın rengini ve elin kalitesini dikkate almalıdır.

Bazı örnekler;

1 – 1 / 2

Minimum el 11-14 (15) OP.

1 – 1 / 3

Orta seviye el 15-18 OP.

1 – 1 / 2

Kuvvetli el 18-21 OP.

1 – 1 / 2

Açıcı “reverse” yapacak ele sahip. Minimum 17 OP.

1 – 1 / 2 – 3 / 4

Açıcı reverse yaptı ama şlem araştırması yapmadı. 17-18 OP olmalı.

Açıcının ikinci konuşmasında atlama ya da reverse yapmadan yeni renk okuduğu durumlar daha belirsizdir. Puan seviyesi 11 den 18 e kadar gidebilir. Durumu anlamak için açıcının 3.cü konuşmasını beklemelisiniz. Tabii böyle bir konuşma olur ise!

1 – 1 / 2 – Pas

Açıcının eli minimum mu yoksa orta seviye mi anlamanız mümkün değil. Tabii açıcı ortağının cevabı karşısında somurtmadı ise!! Eğer açıcının eli kuvvetli olsa idi ikinci konuşmasında sıçrardı.

1 – 1 / 2 – 3 / Pas

Açıcının eli minimum olmalı, ortağının davetini kabul etmedi.

Açıcının yapılan zon davetlerini kabul etmediği elleri minimum açan el sınıfına sokmak daha doğrudur. Davete pas geçen elleri 11-13 OP, daveti kabul eden elleri 14+ OP kabul edin.

1 – 1 / 1 – 3 / Pas

Açıcının eli çöp sınıfında!

1 – 1 / 1 – 3 / 4

Bu konuşmayı sınıflamak göründüğü kadar kolay değildir. Açıcının eli 11-18 OP olabilir. Tek emin olabileceğiniz, açıcının eli çok boş bir el değil!

1 – 2 / 2 – 3 / 4

Açıcı ortağının davetini kabul etti. Eli en minimumdan daha iyi olmalı.

1 – 2 / 2

Bu konuşmayı rakiplerinize sormanız gerekir. Zira bazı oyuncular, 2 seviyesindeki cevaptan sonra reversü minimum el ile yaparken, bazı oyuncular orta seviye el şartı aramaktadır. Ancak 2/1 sistemi oynayanlar, zaten oyun forsingi yaptıkları için, bu tür reversde daha yüksek puana ihtiyaç duymazlar!

3.     Cevapçının Deklaran Olduğu Konuşmalar

6-9/10                  Minimum

10-12                    Davet

12-15                    Zona gider

16-19                    Şlem araştırır

19+                        Genellikle şlem oynar

Yine üst üste inen puanlar (10 ve 12) var. Açıcıda olduğu gibi eli değerlendirip ona göre alt ya da üst sınıfa sokmak gerekir.

1 – 1 / 2 – 2 / 3 – Pas

Minimum. 5 puandan, kötü bir 8 puana kadar olabilir. 9-10 puan ile daveti kabul etmeli idi.

1 – 1 / 2 – 3

Cevapçıda davet eli var. 10-12 OP. 9 OP ve iyi bir altılı renk ya da yedili renk ile de davet yapılabilir.

1 – 1 / 2 – 4

Zon yapacak seviye puanları. 12- 15 OP. Yedili koz ve 10-11 OP ile de yapılabilir.

1 – 2 / 3 – 3♥ / 4♥

Şlem araştıracak puan var. 16-18 OP. (Dikkat: bazıları bu konuşmayı (2♥) zayıf el ve uzun koz ile, bazıları ise altı parça 9-11 OP ile oynar)

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: