Çıkarımlar 13

4.     Deklaranın elindeki puanları saymak için diğer teknikler

Yeri gördükten sonra, yaklaşık olarak destedeki toplam 40 OP nin ne kadarının deklaranın elinde olduğunu tahmin edebilmelisiniz.

Örnek 33

Zon yok

____________Kuzey:
____________♠ A64
____________♥ R3
____________♦ DT732
____________♣ 954

Batı:
♠ DVT5
♥ A85
♦ R64
♣ D83

Batı Kuzey Doğu Güney
1NT (15-17)
Pas 3NT H.Pas

♠D atak edersiniz ve yerde 9 puanı tespit edersiniz.  Eğer deklaranın puanını orta nokta olan 16 OP varsayarsanız, rakipte 25 OP ve sizde 15 OP var demektir. Bu durumda ortağa kalan puan sadece 3 OP puandır. Eğer bu da ♠R ise, kontratı batıracaksınız demektir.

Deklaranın elinin zayıf olduğu bilinirken ve oyunun  başında, elindeki As ve Rua çıkınca, elini tahmin etmek kolaylaşır.

Örnek 34

Zon yok

____________Kuzey:
____________♠ RDVT6
____________♥ ARD
____________♦ 43
____________♣ DT8

Batı:
♠ A432
♥ VT4
♦ DVT9
♣ R6

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠ Pas 1NT
Pas 2NT H.Pas

♦D atak edersiniz, yerden ♦3 ve ortaktan ♦2 gelir. Deklaran ♦R ile alır. Güney ortağının davetini kabul etmediğine göre, elinde 6-7 OP olmalı. Ortağın atağa sinyali Karo Asın elinde olmadığına işaret ediyor. Bu durumda deklaranın tüm puanları Karoda olmalı. Demek ki, Doğuda ♣AV yi bekleyebilirsiniz. Deklaran Pik oynadığında As ile alırsınız. ♣R çekip Trefl devam edersiniz. Eğer şanslı gününüzde iseniz, ortağınızın 5 parça Trefli çıkar ve kontratı bir batırırsınız.

Eğer düşünce tembelliği yapıp, Karoya devam etse idiniz, deklaran 4 Pik, 3 Kör ve 2 Karo eli alacaktı.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ RDVT6
____________ ARD
____________ 43
____________ DT8

Batı:                                                    Doğu:
A432                                                 75
VT4                                                   985
DVT9                                               852
R6                                                    AV732

____________Güney:
____________ 98
____________ 7632
____________ AR76
____________ 954

Şlem konuşmalarında, özellikle Blackwood kullanıldığında, çok yararlı bilgiler edinilebilir.

Örnek 35

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ D97
____________♥ R6
____________♦ T64
____________♣ RD875

Batı:                                                    Doğu:
_                                                          ♠ 843
_                                                          ♥ DVT87
_                                                          ♦ A753
_                                                         ♣ 3

Batı Kuzey Doğu Güney
2♣
Pas 3♣ Pas 3♠
Pas 4♠ Pas 4NT
Pas 5♣ Pas 6♠
H.Pas

Batı ♦9 ile çıkınca, Asınız ile alırsınız. Deklaran Vale verir. Kontratı batırabilmek için ikinci löve nereden gelecek? Eğer ortağınızda Kör ya da Trefl Ası varsa o rengi dönmelisiniz. Ama hayal kurmanın anlamı yok! Deklaranın 2 Ası eksik olsa, şlem deklere etmezdi. Tek umudunuz, ortağın ikinci Karoya çakması olmalı.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ D97
____________ R6
____________ T64
____________ RD875

Batı:                                                    Doğu:
5                                                        843
95432                                              DVT87
9                                                        A753
VT9642                                           3

____________Güney:
____________ ARVT62
____________ A
____________ RDV82
____________ A

Örnek 36

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 92
____________♥ AR86
____________♦ RDVT
____________♣ R95

Batı:
♠ R853
♥ 74
♦ A432
♣ D82

Batı Kuzey Doğu Güney
1♦ Pas 1♥
Pas 3♥ H.Pas

♠3 atak edersiniz. Ortak Dam koyduğunda, deklaran As ile alır. Şu anda deklaranın 5 puanının nerede olduğunu biliyorsunuz! ♠AV. Koz As ve Ruayı çektiğinde ortaktan ♥D9 gelir. Sonraki el yerden ♦R oynar ve ortak ♦5 verir. Nedir durum?

Deklaran da ♠AV ve ♥VT dan 5 parça koz kesin var. Eğer elinde bir onörü daha olsa idi herhalde zon davetini kabul ederdi.  Demek ki, ♣A ortakta. Ama bu tek başına yeterli değil. Deklaranın lövelerini sayalım. 2 Pik, 5 Kör ve 3 Karo alma şansı var. Demek ki kontratı batırabilmek için Treflden  el almalısınız ki bu da ancak, Doğuda ♣AVT var ise mümkün olur.

Karo Ası aldıktan sonra, ♠R yı tahsil edersiniz ve ♣D oynarsınız.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 92
____________ AR86
____________ RDVT
____________ R95

Batı:                                                    Doğu:
R853                                                DT76
74                                                     D9
A432                                                765
D82                                                   AVT7

____________Güney:
____________ AV4
____________ VT532
____________ 98
____________ 643

Onör atağı, çoğunlukla 3.cü ele, o renkteki eksik onörlerin yeri hakkında bilgi verir.

 

Örnek 37

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ DT2
____________♥ V7
____________♦ RDV8
____________♣ ARDV

Batı:                                                    Doğu:
_                                                          ♠ RV84
_                                                          ♥ D53
_                                                          ♦ A97
_                                                         ♣ 943

Batı Kuzey Doğu Güney
1♦ Pas 1NT
Pas 3NT H.Pas

Batı ♥T atak eder. Yerden Vale konduğunda, Dam ile örtersiniz. Deklaranın Ruası eli kazanır. İkinci löve Karo oynandığında, Batı ♦2 oynar. Yerden büyük konur.

Şimdi şöyle düşünmelisiniz; Ortağın atağından ♥AR nın deklaranda olduğu anlaşılıyor. Deklaranın puanı 10 u geçmemeli. Yoksa konuşmasında 2NT der idi. Demek ki, ♠A ortakta olmalı. Ortağın rengine devam etmek, sadece vakit kaybı olacağından bunu unutun! Küçük Pik dönün ve ortağın Pike devam etmesini bekleyin. Böylece 4 Pik ve 1 Karo alarak kontratı batırın.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ DT2
____________ V7
____________ RDV8
____________ ARDV

Batı:                                                    Doğu:
A73                                                   RV84
T9862                                             D53
652                                                   A97
76                                                     943

____________Güney:
____________ 965
____________ AR4
____________ T43
____________ T852

5.     Ortak deklarasyona dahil olduğunda

 

Örnek 38

DB Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 42
____________♥ D93
____________♦ RD5
____________♣ DT432

Batı:
♠ AD8
♥ VT876
♦ V9
♣ AV6

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥ Pas 2♥ 2♠
H.Pas

♥V atak edersiniz. Ortak yerin Damını Rua ile ezer ve Kör Asını çeker. 3. cü tur Kör oynandığında deklaran elden çakar. Şimdi durumu inceleyelim. Ortakta Kör As ve Rua çıktığına göre, başka As veya Rua bulmak çok zor görünüyor.

Deklaran Karo ile yere geçer ve Pik oynar. Elden Vale koyduğunda Dam ile alırsınız. Analizinize göre Pikten ve Körden ikişer el, Treflden de 1 el alacaksınız. Ama kontratı batırabilmek için son löve nereden gelebilir. ♦A ve ♣R deklaranda olduğuna göre işiniz zor. Ama kozdan bir el daha üretilebilir. İki ihtimal var, ya ortakta 2 Trefl ve 3 Pik vardır ve Trefle çakar, ya da 4.cü Köre büyük çakar ve sizin ♠8 terfi eder.

Bunun için önce Trefli test etmek için As oynarsınız ortak tek sayı vererek elinde 3 parça olduğunu gösterirse ikinci seçeneği denersiniz. Tersine büyük küçük oynarsa, Pik As ile eli alınca ortağa çakaya gidersiniz.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 42
____________ D93
____________ RD5
____________ DT432

Batı:                                                    Doğu:
AD8                                                  95
VT876                                              AR5
V9                                                      87632
AV6                                                   987

____________Güney:
____________ RVT763
____________ 42
____________ AT4
____________ R5

Trefl çaka imkanı olmadığını anlayınca, Kör oynarsınız ve ortağın ♠9, deklaranın ♠T u çıkarınca son kozunuz terfi eder.

Bazen ortak kuvvet gösterse bile kontrat rakiplere kalır.

Örnek 39

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 62
____________♥ D65
____________♦ V432
____________♣ ADT7

Batı:
♠ D94
♥ RV92
♦ 987
♣ 432

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas 1NT 2♠
H.Pas

♦9 atak edersiniz. Yerden küçük konur. Ortak ♦D ve deklaran ♦T oynar. Doğu ♦A oynadığında deklaran elden çakar.

Şimdi puanları sayma zamanı! Ortakta 15-17 OP olmalı idi. Bunu 16 OP alırsanız (+/- 1 yanılma ile) sizin tarafta 22, karşı tarafta 18 puan var demektir. Ancak ortağın Karolardaki 9 puanı sadece bir el alacak demektir. Yerde de 9 puan olduğuna göre, deklaranda da 9 puan olmalı.

Deklaran 3.cü elde ♣V oynar. Yerden ♣D, Doğudan ♣5 gelir. Yerden Pik oynadığında elinden Vale gelir ve Dam ile löveyi alırsınız. Tekrar durumu analiz edelim. Elinin zayıflığına bakılırsa, deklaranda 6 parça Pik olmalı. Bunlar ♠ARV den başlayan Pikler olabilir mi? Muhtemelen olamaz! Bu durumda Doğuda ♥A ve ♣R olmalı ki, bu çok zor . Hem iki küçük Pik ile kontur diyebilirdi, hem de Trefl empasının geçmesine müsaade etmezdi. Demek ki ortakta bir koz onörü olmalı. Bu nedenle, ♥A ı ortakta, ♣R yı deklaranda kabul edin. Ayrıca ortağın ilk Karoyu aldıktan sonra, Rua yerine As ile devam etmesi, büyük rengi istediğine işaret ediyor!

Şu anda ♥V ile kuşatma oyunu oynamalısınız! Eğer ♥T deklaranda ise onu makasa alacaksınız!

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 62
____________ D65
____________ V432
____________ ADT7

Batı:                                                    Doğu:
D94                                                  R5
RV92                                               A43
987                                                    ARD65
432                                                  865

____________Güney:
____________ AVT873
____________ T87
____________ T
____________ RV9

Bu oyun ile Körden 3 el toplarsınız. Son Körü oynadığınızda ortak ♠R ile çakarak Ası çıkartır ve ♠9 terfi eder. Bu da kontratı batıran löve olur.

Zonda değilken, ortak baraj konuşması yaptığında ve kuvvetli bir rengi çıktığında, yan renklerde fazla bir şey beklemeyin. Hayal kırıklığına uğrarsınız!

Örnek 40

KG Zonda

____________Kuzey:
____________♠ 763
____________♥ 53
____________♦ RDT84
____________♣ AT5

Batı:
♠ 2
♥ AT6
♦ AV62
♣ D8432

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas 3♠ 4♥
H.Pas

Eliniz kontrata kontr atmaya yakın bir el. Ancak ortakta Pik dışında bir değer olmayabilir. Pik atak edersiniz. Ortağın Valesini deklaran As ile alır. İkinci el, deklaran elden ♥V oynar. Ne düşünüyorsunuz?

Ortakta RDV den başlayan 7 parça Pik olmalı. Deklaranda da Pik Asın yanı sıra Kozun RDV si olmalı. Tek bilinmeyen ♣R nın durumu. Muhtemelen bu ortakta değil. Zira zonda bu deklarasyona cesaret edebilmesi için, deklaranın eli kuvvetli olmalı. O zaman tek batırma şansı, Doğuda Karonun tek olmasıdır. Hemen Kozu As ile alıp, Karo As ve Karo oynarsınız.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 763
____________ 53
____________ RDT84
____________ AT5

Batı:                                                    Doğu:
2                                                        RDV9854
AT6                                                  72
AV62                                                 9
D8432                                              V76

____________Güney:
____________ AT
____________ RDV984
____________ 753
____________ R9

Doğu ikinci Karoya çakar ve Pik Damını oynar. 3. cü Piki oynadığında, deklaran elden büyük çakmak zorundadır ve sizin ♥T terfi edip, kontratı batıracak löve olur.

Kompetitif konuşmalarda Sanzatu seviyeleri

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  1♠  1NT 

Pik keseri ve 8-10 OP

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  1♠  2NT 

Bazıları 11-12 OP, bazıları 13-15 OP (bazıları da 7-11 OP 4lü Kör) oynar

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♥  2♣  2NT 

Genel yaklaşım 10-12 OP. Forsing değil.

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥  1♠  Pas  ? NT 

1NT 9 -12 (Kötü) OP

2 NT 12 – 15 (kötü) OP

3 NT 15+ OP

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠  2  Pas  2/3 NT 

2NT 10 – 12 OP

3NT 12+ OP

12 OP her iki gruba da girer. Eğer ortağın renginde onörünüz varsa, deklerenizi üste çekin.

Batı Kuzey Doğu Güney
    3♦  3 NT 

16-22 OP gösterir.

Batı Kuzey Doğu Güney
    2♠  2/3 NT 

2NT 15-18 (Kötü) OP

3NT Dengeli 18+ gösterir. Öte yandan, Güneyin uzun sağlam bir rengi var ise, puanları unutun. Güney alacağı lövelere dayalı bir konuşma yapmaktadır.

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥  Kontur  Pas  ? NT 

1NT, 5 – 9 OP

2NT, 10 – 13 (Kötü) OP

3NT, 13 – 16 OP gösterir.

Tabii ortaklığın ne kadar zayıf bir elle kontur diyebileceği limiti bilmekte fayda vardır. Eğer 11 OP ve 4-4-4-1 dağılım ile kontur denebiliyor ise, ortağının daha güçlü el ile 3 NT demesi gerekir.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: