HH21 Cevaplar

Soru 1

Doğru Cevap:  ♣5

Şu anda el hakkında ne biliyorsunuz ve nasıl defans yapmayı tercih edeceksiniz?

Şunu biliyorsunuz ki, ortakta dört parça, deklaranda ve yerde iki parça Karo var. Yoksa, onlu sizde iken, elindeki Damı yerin Valesi ile birlikte vermezdi. Artık Karo dönmek pasif defans sayılmaz! Zira deklaran hem elden hem yerden çakacak pozisyondadır.

Ama illa pasif defansı tercih edecekseniz, Pik ya da Koz oynamak size ekstra el kaybettirmez. Ortakta Rx bile olsa, siz oynamasanız da deklaran bunu empasa alacak durumdadır. Ortakta RV veya AV var ise, deklaran sadece kozdan bir el kaybedecektir.

Ancak yerdeki uzun ve sağlam Pikler, bir an önce saldırmanız gerektiğini yani aktif defans yapmanız gerektiğini söylüyor. Eğer pasif davranırsanız, deklaran kozları hallettikten sonra, elindeki kayıpları Piklere atmaya başlayacak. Elinde kayıp olabilecek tek renk Trefl. Deklaranın elinde uzun Pik olması deklarasyondan ötürü mümkün görünmüyor. Öyle ise, hemen Trefl rengine saldırmalısınız!

♣5 oynamalısınız. Eğer yerden Rua konursa ve As Doğuda ise Dam alıcı kalır. Eğer Doğuda As ve Vale birlikte ise, sizin ♣5 oynamanızı onör vaat ediyor kabul edip As değil Valeyi koyabilir. Eğer Doğuda Axxx ve Güneyde Vxxx var ise, deklarana yanlış tahminde bulunma şansı vermiş olursunuz. Böyle bir durumda Dam ile renge başlarsanız, deklaran Treflden sadece bir el verir. Halbuki deklaran Asın sizde olmasından ötürü mecburen böyle oynadığınızı düşünebilir.

Ellerin dağılımı:

Bu elle deklaranın yapabileceği hiç bir şey yoktur ve ilk dört eli verip batar. Halbuki, Trefl yerine diğer renkleri oynasa idiniz, kontrat çıkacaktı. Aslından deklaranın 5 Kör ve 5 Pik alıcısı vardı!

 

+++

 

Soru 2

Doğru Cevap:  ♠D

Önceki soruya benziyor ama dağılım değişti.

Soruyu cevaplamadan aktif ve pasif defans kavramını bir kere daha düşünelim. Aktif defans stratejisini tercih edeceksek, bir an önce 2 el alabilmek için Trefl saldırmalıyız. Ama bu oldukça riskli olacaktır. Halbuki, pasif defans stratejisini tercih edecek olursak, deklaranın bize iki eli vermesini bekleyeceğiz demektir. Piklerdeki değişikliğe dikkat edin. Önceki dağılımda deklaranın yerde 5 hazır Pik eli vardı. Halbuki şimdi Dam ve Vale sizde. Yani yerdeki beşinci Piki sağlayabilmek için iki kez Pike çakması gerekecek. Bu durumda pasif defans yapmak daha akıllıca olacak.

Şimdi, üçüncü Karoyu oynamak el çaka yer çaka olacağından, koz oynamak ise, Doğuda RVx ya da AVx gibi Koz onörleri olması halinde kötü olacaktır. En doğru hamle ♠D oynamaktır. Bu hamle deklarana seçenek bırakmaz.

Ellerin dağılımı:

Şuna dikkat edin ki, eğer ♣5 oynasa idiniz ve deklaran da doğru tercih olan yerden ♣2 koysa idi, Treflden ek bir el alabilecekti.

 

+++

 

Soru 3

Doğru Cevap:  4

Kozdan bir el alacak olmanız ve Rualarınızın, yerin Aslarının arkasında olması iyi bir şey. Kontratı batırmak için ihtiyacınız, minör renklerin birinden bir el daha almak. Bu da ancak pasif defansla mümkün. Şimdi Karo ya da Trefl oynarsanız bir el hediye edeceksiniz. Koz oynamaya kalkarsanız da garanti eli buhar olacak. Tek şansınız Kör. Ortak T986 ile, 6 atak etmezdi. Öyle ise, deklaranda bir Kör daha olduğunu varsayabilirsiniz. Üçüncü turda Kör oynamalısınız!

Ellerin dağılımı:

Eğer Kör yerine, Treflden bir el alsam yeter diye düşünerek, Karo oynasa idiniz;

Deklaran önce Dam ile elden Alır sonra Karo As ile yere, Koz Ası ile ele gelip yere son Körü çaktırır ve eli size (Doğu) koz Ruası ile verir. Şu anda eller şu şekildedir;

____________Kuzey:
____________♠ 7
____________♥ –
____________♦ –
____________♣ AV732

Batı:                                                    Doğu:
♠ –                                                        ♠ –
♥ –                                                        ♥ 74
♦ T73                                                   ♦ R
♣ 865                                                  ♣ RT4

____________Güney:
____________♠ T964
____________♥ –
____________♦ –
____________♣ D9

Böyle bir durumda, Doğunun eli ile ne oynarsanız oynayın bütün elleri rakibiniz alır.

 

+++

 

Soru 4

Doğru Cevap:  Karo

Kontrat yine 4 Pik. İlk iki el aynı kağıtlar oynanıyor. Şimdi üçüncü tur Kör oynayarak pasif defans yapmanın kötü bir strateji olacağını görebiliyor musunuz?

Elinizin öncekine göre farkı, Treflden biraz daha güçlü ancak artık kozdan garanti bir el yok. Hatta muhtemelen kozdan el alamayacaksınız. Yani, pasif defans yapmak yanlış olacak zira sadece Treflden bir el kontratı batırmaya yetmeyecek! Karo Rua ile bir el alacaksınız gibi duruyor ama tekrar düşünün!

Deklaranın elinde;

  • 2 parça Trefl varsa, üçüncüye çakarak yerin Trefllerine sağlayabilecek. Yani sizin Karo Ruaya sıra gelmeyecek.
  • Trefl tek parça ise, yerin Trefllerini o kadar kolay sağlayamayacak ama sizin Trefl Rua da ele alamayacak demektir.
  • Trefl üç parça ise ve ortakta Dx var ise, Treflden iki el almanız mümkün olacak. Bu durumda Karodan bir el fire vermek o kadar da mühim olmayacak.

Bu yüzden aktif defans yapmalısınız ve Karo oynamalısınız.

Ellerin dağılımı:

Siz Karo oynayınca, deklaran her iki minör renkten birer el vermekten kurtulamaz. Eğer pasif defansı tercih edip Kör oynasa idiniz, deklaran kolaylıkla kontratı yapacaktı. Önce Köre yerden çakar. Koz Damını oynar. Ruayı örtmemek daha doğrudur. Şimdi, deklaran yerden küçük Trefl oynar. Ruanız eli alır ama artık deklaran elden bir kez çakarak Treflleri toplayabilecek durumdadır.

 

+++

 

Soru 5

Doğru Cevap:  ♠A

Şimdi Pike devam edecek misiniz? Yoksa ortağın tekrar Pik gelebilmesi için, tek alternatif gözüken Karo mu oynayacaksınız?

Aslında sorunun cevabı, yerin kağıtlarına bakar bakmaz anlaşılıyor. Ortakta Kör ve Trefl Ruası olsa bile bunlardan el alamayacak. Belki Karo As ya da Ruası olabilir ama, bu durumda 3 Pik ve 1 Karoda kalırsınız. Halbuki kontratı batırabilmek için Karonun dışında, Pikten 4 el almanız gerekecek. En doğru defans aktif defans yapmaktır. Yani Pik As ve ardından Damı çekersiniz. Yerin Ruası eli alır ama, Batı ile el tuttuğunda kontratı batıracak duruma gelir. Aşağıdaki dağılımla da, deklaran Karodan el vermeden kurtulamaz!

Ellerin dağılımı:

Bekleme stratejisinin, yani pasif defansın işe yarayabilmesi için Batıda Karo As ve Ruanın çıkması gerekecekti ki, bu da çok az bir olasılıktı.

 

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: