Yeni Başlayanlar İçin-26

Koz Kontrolü İçin İpuçları

  • Koz oyunlarında, deklaranın kozlarının defansın kozlarından fazla olması doğaldır. O bakımdan defans az sayıdaki kozunu iyi değerlendirmelidir. Elinde uzun koz olan defans oyuncusu, kendisi çakmak için kısa rengini oynamaktansa, deklaranın koz kontrolünü kaybettirmek amacı ile deklaranı çakmaya zorlamak için uzun rengini oynamalıdır.
  • Koz Ası, destedeki en güçlü kağıt olduğundan koz Asınız var ise el tutmanız garantidir. Bu nedenle çakanın zamanlamasını ayarlamak size kalmıştır.
  • Kozlar 4-4 ise, deklaran iki tur koz oynayıp, ikişer kez çaka yapmayı düşünebilir. Böyle bir planı var ise, bunu bozmak için ilk tur As ile almazsınız. İkinci tur koz Ası ile alır ve üçüncü kozu dönersiniz. Böylece deklaranın kozlarını harcatmış olursunuz.
  • Defans oyuncularından birinde dört veya daha fazla koz olduğunda, deklaranın kozları 5-3 ya da 6-2 ise, kozları uzun olan taraftan çaktırarak kısaltmak iyi bir taktiktir.
  • Defans olarak deklaranın kayıp kartlarına çakmayın. Örneğin, deklaran yerin onörüne doğru oynuyorken yerde onörün yanı sıra küçük kağıtlar varken, siz bu renge çakabilecek durumda olsanız da çakmamanız daha doğru strateji olacaktır. Çünkü siz çakarsanız onörü saklayacak ve daha sonra kullanacaktır.
  • El Çaka – Yer Çaka oyunu yanlış zamanda yapılır ise, defans için çok büyük hata olur. Deklaranın elinde kayıp lövesi var ise, el çaka yer çaka oynamayın! Ancak deklaranın başka bir kaybı kalmadığı anlaşıldığında bunu yapmanızın sakıncası yoktur.

+++

 

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ D63
____________ DT8
____________ D742
____________ ADT

Batı: (Siz)
 A542
 763
 VT985
 5

Güney   Kuzey

1♠            2NT

3♣           3♠

4♠           Pas

 

Atak: V

Deklaran atağı kozlayarak aldı ve Pik oynadı.   

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

♠A nı hemen koymazsınız. İkinci tur As ile eli alır, deklaranın koz kontrolünü kaybetmesi için, Karo oynarsınız. Deklaran çakmak zorundadır. Artık sizde 2 adet koz varken, elde ve yerde birer koz vardır. Deklaran koz oynarsa ortağınızın Karoları ve Trefl Ruası el alır. Kontrat iki batar. Koz oynamazsa da ortağınız Treflden el tuttuğunda Karo oynar. 2 Pik, 1 Karo ve 1 Trefl alarak kontratı batırırsınız.

 

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D63
____________ DT8
____________ D742
____________ ADT

Batı:                                                     Doğu:
 A542                                                  7
 763                                                     9542
 VT985                                               AR63
 5                                                         R876

____________Güney
____________ RVT98
____________ ARV
____________ –
____________ V9432

 

+++

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ RV32
____________ A874
____________ 5
____________ DV98

Batı: (Siz)
 A754
 654
 RDV32
 5

Güney   Kuzey

1♣            1

1♠            4♠

 

Atak: R

Atak sizde kalınca, ikinci tur küçük Karo oynadınız. Deklaran yerden çaktı ve ♠R oynadı.   

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

Kozlar 4-4 / 4-1 dağılımlı. Üçüncü tura kadar Ası koymamalısınız. As ile alıp Karo oynadığınızda yerde koz kalmadığından, deklaran son kozu ile elden çakmak zorunda kalır. Ancak deklaran ikinci tur kendisi için kötü koz dağılımını anlayıp koz oynamamalıdır. O zamanda defans bir Trefl çakası alır. Böylece 2 Pik, 1 Kör ve 1 Karo alırsınız.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RV32
____________ A874
____________ 5
____________ DV98

Batı:                                                     Doğu:
 A754                                                  6
 653                                                     RVT9
 RDV32                                               AT987
 5                                                         643

____________Güney
____________ DT98
____________ D2
____________ 64
____________ ART72

 

+++

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ 8543
____________ R3
____________ 87
____________ ADVT3

                                                               Doğu: (Siz)
                                                               ♠ ART96
                                                                A2
                                                                DV3
                                                               ♣ R82

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♠

3♥

H.Pas

 

Atak: ♠2

Yerden ♠3, siz ♠R koydunuz ve deklaran ♠V oynadı. Eli siz aldınız. Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Oyunun tek batarı küçük Kör oynamaktadır! Eğer Pik oynarsanız, çakar. Elden yerden küçük Karo oynayarak eli size verir. Karo çakasını önlemek için 2 tur koz oynasanız bile, deklaran 1 Pik, 1 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl vererek kontratı yapar.

Halbuki ikinci tur, 2 oynarsanız, deklaran eli alır ama;

  • Ya koza devam eder, eli alıp Karo Asını çıkarmak için Karo oynarsınız ve Trefl Rua ile alınca 2 turda Karo kazanırsınız,
  • Ya da Trefl empası yapar ama bunu boşlarsınız. İkinci empası denerse, bu eli alır Batıya Trefl çakası verirsiniz. Ası koyarsa, iki elde Karo vermekten kurtulamaz.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 8543
____________ R3
____________ 87
____________ ADVT3

Batı:                                                     Doğu:
 D72                                                     ART96
 874                                                     A2
 RT96                                                  DV3
 75                                                       R82

____________Güney
____________ V
____________ DVT965
____________ A54
____________ 964

 

+++

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ VT63
____________ RD87
____________ 9
____________ A953

Batı: (Siz)
 D974
 A653
 V65
 D4

Güney   Kuzey

1NT         2♣

2           4

 

Atak: 7

Ortağınız ♠A ile eli alıp ♠8 döndü. Deklaran ♠R ile eli kazandı. Elden Kör oynayıp yerden Dam ile kazandı. Siz küçük oynadınız. Ortak da Köre uydu. Yerden ♣3 oynayıp elden ♣V koyunca Dam ile eli aldınız.    

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Şu ana kadar 1 Pik ve 1 Trefl eli aldınız. Koz Ası da sizde olduğuna göre bir el daha bulmalısınız. Kozlar 4-4 / 4-1 dağılmış. Deklarana koz kontrolünü kaybettirmek lazım. Önce Trefl ile eli deklarana verin. Muhtemelen Ası çıkarmak için bir tur daha koz oynayacaktır. Bunu da boşlarsınız. Üçüncü kozu oynadığında As ile alırsınız. Elinizde can alıcı bir kağıt var, ♠D. Bunu elden çakmak zorundadır. Elinizdeki son kozu almak için yere geçiş imkanı kalmamıştır. Yerdeki tek alıcı kağıt olan A na çakabilir durumdasınız!

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ VT63
____________ RD87
____________ 9
____________ A953

Batı:                                                     Doğu:
 D974                                                  A85
 A653                                                  4
 V65                                                     DT732
 D4                                                       8762

____________Güney
____________ R2
____________ VT92
____________ AR84
____________ RVT

 

+++

 

Örnek 5

____________Kuzey:
____________ RT82
____________ V6
____________ 5
____________ RDT754

Batı: (Siz)
 9754
 A542
 R862
 3

Güney   Kuzey

1            1♠

2           Pas

 

Atak: 3

Ortağınız ♠A ile eli alıp ♣2 döndü.     

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

Ortağınız küçük Trefl oynayarak, sizden çaktıktan sonra Karo gelmenizi istiyor. Öyle yaparsınız, ortak üçüncü Trefl dönerek size bir kez daha çaktırır. Şu ana kadar 4 el aldınız. Koz Ası da garanti. Bir el daha bulmanız gerekiyor. Ama nasıl?

Kör As çekip, Kör oynarsanız, deklaran yerin Trefllerine el aldırır. Küçük Kör oynarsanız, Pik Asını çeker, yere Karo çakarak geçer, elindeki kayıp Karoyu yerin Pik Ruasına kaçar. Yani kontratı batırma imkanı olmaz!

Halbuki üçüncü tur Karo oynamak yerine küçük Kör oynarsanız kontratı çıkarma imkanı kalmaz. Yerden Karoya çakma imkanı kalmadığından 3 el Karodan verir. 1 Trefl ve 1 çaka zaten vermişti. Bir de Koz Ası alacaksınız. Hatta yanlış oynarsa ikinci Trefl çakası da söz konusudur.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RT82
____________ V6
____________ 5
____________ RDT754

Batı:                                                     Doğu:
 9754                                                  DV63
 A542                                                  8
 R862                                                  AVT93
 3                                                         A92

____________Güney
____________ A
____________ RDT973
____________ D74
____________ V86

 

+++

 

Örnek 6

____________Kuzey:
____________ T93
____________ ARV42
____________ ARD42
____________

Batı: (Siz)
 R874
 T3
 T3
 ARVT3

Güney   Kuzey

1♠            2

2♠           3

3           3♠

4♠           6♠

 

Atak: ♣A

Atağı deklaran yerden çakarak aldı. T oynayınca ortak uymadı ve elinden ♠2 oynadı.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Deklaranı zor durumda bırakmak için Ruayı koymamalısınız! Ruayı koyarsanız deklaran tüm elleri alabilir hale gelir. Ruayı koymazsanız, yerden Trefle bir kez daha çakabilmek için D ile ele geçer. Yerin son kozu ile elindeki kayıp Trefliye çaktırabilir ama artık elinizdeki ♠R ve ♠8 el vermekten kurtulamayacaktır!

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ T93
____________ ARV42
____________ ARD42
____________

Batı:                                                     Doğu:
 R874                                                  –
 T3                                                       976
 T3                                                       V976
 ARVT3                                              98542

____________Güney
____________ ADV652
____________ D85
____________ 85
____________ D8

 

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: