01 İkinci Elin Oyunu 1

Briç oyununda defans yaparken, kuvvetli eller rakiplerinizde olacağından, ellerin çoğunda deklaranın oynadığı renge uymak zorunda kalırsınız. Bu yüzden, renk deklaran tarafından elden ya da yerden ilk oynandığında, ikinci oyuncunun oynayacağı kağıt çok önemlidir.

Deklaran küçük bir kağıt oynadığında, ikinci pozisyonda oturan defans oyuncusu ne zaman küçük, ne zaman büyük oynamalıdır?

Birinci bölümde, “ikinci el küçük oynar!” prensibine uygun elleri inceleyeceğiz. İkinci bölümde ise, tersine büyük oynanması gereken durumları analiz edeceğiz.

Dağılım örneklerinde hep Deklaran Güney, Dummy (yer) Kuzeydir. Kontratlar Sanzatu ya da kozun Pik olduğu kontratlar şeklindedir. Pik dışındaki renkler yan renkler kabul edilecektir. Kozun önemli olduğu kontratlar ayrıca belirtilecektir. İlk 3 dağılımda Batıda oturuyorsunuz ve Güney elden yere doğru küçük Kör oynuyor;

Aşağıdaki ellerde iç güdü ile, Ruaya el kaptırmamak için içinizden hemen Ası koymak geçebiliyor olabilir, ama sakın koymayın!

Çok işe yarar bir tavsiye, “Eli aldığınızda, oyunu nasıl batıracağınızı bilmiyorsanız, boşlayın!” der. [Charles Goren]

Asların asıl vazifesi diğer onörleri ezmektir.

Dağılım 1

____________ R52

 AT6                                                           V843

____________ D97

Eğer Ası hemen koyarsanız, deklaranın hem Ruası hem de Damı iş yapacak. Ama ilk eli boşlarsanız, durum değişir. Artık sizin As ile birlikte  T ya da ortağın V si iş yapacak.

 

Dağılım 2

____________ RD74

 AT62                                                        983

____________ V5

Her durumda deklaran renkte 2 el sağlayacak. Ama Ası hemen koyarsanız renkten 3 el alacak. Halbuki Ası Valeyi ezmek için bekletirseniz, T da dördüncü turu kontrol altına alır.

 

Dağılım 3 (Koz Pik)

____________ R4

 AT62                                                        V953

____________ D87

Hemen herkes, Dağılım 1 ve 2 deki dağılımları doğru oynar ama, Dağılım 3 de yanlış yola sapan çok olur.

Yerde bir sürü koz gören, Batıda oturan oyuncu, “Körden ancak bir el alabiliriz. Onun için bir an önce almalıyım” der ve hemen Asını almaya çalışır. Aslında hatalı oyun olan bu durum, deklaranın hem Ruasını sağlar, hem de elindeki Dama yerden kayıp kağıt kaçmasını sağlar.

Dağılımın şöyle olduğunu varsayalım;

____________Kuzey:
____________♠ AV42
____________ R4
____________ RV5
____________♣ AR64

Batı:                                                           Doğu:
♠ 98                                                             ♠ 73
 AT62                                                        V953
 T32                                                            D984
♣ T987                                                       ♣ D52

____________Güney
____________♠ RDT65
____________ D87
____________ A76
____________♣ V3

Kontrat: Güneyden 6 Pik

Güney      Kuzey

1 Pik           4NT

5 Pik           6 Pik

Atak: ♣T

Deklarasyon sırasında Kuzeyin 4NT ile key card sorusuna, 2 KC + Koz Damı cevabı verdiğinden, Karo As, Pik Rua ve Damın deklaranda olduğunu biliyorsunuz.

Atağı yerden alan deklaran, hemen kozları bitirip, elden yere doğru küçük Kör oynar. Şimdi Kör Ası koyarsanız, deklaran hem yerden Rua ile alacak hem de eldeki Dama yerden Karo kaçabilecek ve kontratı yapabilecektir. Ama Ası koymazsanız, yerin Ruası yine eli kazanmakla birlikte, artık deklaranın kontratı yapabilmesi için ya Kör Asın sadece iki parça olması ya da Karo empasının tutması gerekmektedir. Her ikisi de olmayacağından, bu durumda kontrat batar.

Bundan sonraki dağılım örneklerinde, Doğuda oturuyorsunuz ve yerden küçük oynanıyor;

Dağılım 4 (Koz)

____________ 6

 954                                                        AT732

____________ RDV8

Yerden oynanan tek parça, sizi As oynamaya teşvik ediyor olabilir, ama yerde Karolara çakabileceği çok uzun kozlar olmadığı sürece Ası koymayın. Çok kuvvetle mümkündür ki, Asınız daha sonra el alacaktır. Ama eğer hemen Ası teslim ederseniz, deklaranın yolunu açmış olacaksınız. Daha önceki örnekte de gördüğümüz gibi yerin kayıplarını Karolara kaçabilir.

 

Dağılım 5 (Koz)

____________ 6

♦ R954                                                      A732

____________ DVT8

Bu dağılımda Ası hemen koyarsanız, ortağınızın Ruası ekspas riski ile karşılaşacaktır. Ama Ası koymazsanız böyle bir risk söz konusu değildir. Deklaranın rengi sağlamak için, Ası koymanız halinde bir kez yerden çakması yeterli iken, Ası koymazsanız üç kez çakması gerekecektir. Ciddi bir fark!

 

Dağılım 6 (Koz)

____________ RV754

 D963                                                          AT82

____________ –

Her ne kadar kısalık (şigan) görünmeyen kapalı elde ise de sonuç değişmez. Ası hemen koyarsanız, deklaran çakar ve Ruaya elden kayıp kaçar.

 

Dağılım 7 (Koz)

____________ RV754

 96                                                              AT82

____________ D3

Ası hemen koyarsanız, renkten kalan tüm elleri deklaran alır. Artık elden rengi çakmasına da gerek kalmaz. Halbuki As ilk tur konmaz ise, deklaran elden Dam ile almasına ve hemen ardından Karo Asını çıkartmasına rağmen, yerdeki Karoların tamamından yararlanabilmesi için iki kez yere geçmek ve 4.cü Karoya elden çakmak zorunda kalacaktı.

Şu ana kadar gördüğümüz dağılımlarda, Asın erken konması hatalı idi. Aynı şekilde, ortak ile aynı anda çakışacak onörlerin konmasının da hata olduğu durumlar vardır.

Şimdi tekrar Batıda oturuyorsunuz. Deklaran elden (Güneyden) rengin küçüğünü oynar;

Dağılım 8 (Koz Pik)

____________♠ DV76

♠ R42                                                          ♠ A

____________♠ T9853

Eğer ilk el Ruayı koyarsanız, ortağın tek Ası ile çakışacak, deklaran bir taşla iki kuş avlayacak! Aslında deklaranın garip oyun tarzı sizi şüphelendirmeliydi. Elinde As olsa, yerden ele doğru onör oynamalı idi! Bu tarz bir hatanın telafisi imkansıza yakındır.

 

Dağılım 9 (Koz Pik)

____________♠ DV76

♠ R2                                                            ♠ A

____________♠ T98543

Şimdi iş daha da zor oldu. Eğer As ortakta değil ise ve siz Ruayı koymazsanız bir el kaybedeceksiniz. Normalde deklaranın yerden ele doğru onör oynaması beklendiğinden, yine Ruayı koymamanız doğrudur.

 

Dağılım 10

____________ R865

 AT72                                                         D9

____________ V43

Yine yan renk dağılımı söz konusu ve Ası koyduğunuzda, deklaran hiç uğraşmadan ortağın Damını alıp Valesine de iş yaptırabilecek.

Şu ana kadar gördüğümüz tüm dağılımlarda, ikinci pozisyonda onörü ilk el koymak kayıp ile sonuçlandı. Bazen büyük kağıdı oynamayı geciktirmek, deklaranın işini çok zorlaştırır.

 

Dağılım 11

____________ RV5

 AT72                                                       D986

____________ 43

Eğer Körden 2 el almaya ihtiyacınız var ise, deklaran elden küçük Kör oynadığında, siz de düşünmeden ve telaş yapmadan küçük oynarsınız. Şimdi deklaran ciddi bir sorun ile karşı karşıyadır. Ruayı koymak ya da koymamak! Yanlış seçim yaparsa Körden hiç el alamaz. Ama siz ilk el As koyarsanız kesin bir el alır.

Bundan sonra ki ellerde tekrar Doğuda oturuyorsunuz. Deklaran yerden (Kuzeyden) küçük oynar;

 

Dağılım 12

____________ 752

 T                                                             RD43

____________ AV986

2 ye, 3 koyarsanız, deklaran ihtimal hesaplarına göre oynarsa 9 ile derin empas dener ve ortağın T eli kazanır. Deklaranın Doğuda RT ya da DT olduğunu varsayarak oynaması, “onörlerin dağılımı” prensibine de uygundur. Eğer bu doğru olsa idi, deklaran ilk turu Batıya kaptırmakla birlikte, Karoyu yerden oynayarak tüm elleri alabilecekti.

Ayrıca, ortağınızda tek parça Karo öngörüyorsanız bunun tek parça As ya da Vale olabileceğini de hesaba katmalısınız. Bu da küçük oynamanız için bir neden daha!

Her halükarda, ilk el Rua ya da Damı koymanız size Karodan bir elden fazlasını sağlamayacaktır.

 

Dağılım 13

____________ 752

 6                                                             DV8

____________ ART943

Yine elinizden küçük koyarsanız, bir çok deklaran 9 parça ile 2-2 dağılıma oynar. Ama ilk tur Dam ya da Valeyi koyarsanız, deklaran durumdan şüphelenip ikinci tur yerden ele doğru empas yapıp onörünüzü badem edebilir!

Aslında burada defans için dikkat edilecek bir husus, deklaranı yanıltmak için rengi normal oynamamaktır. Yani ilk tur yerden oynanan ikiliye elde Dx ya da Vx varken, onörü vermektir. Böyle bir müdahale olmazsa, deklaranın As ve Ruayı çekip tüm kozları alacağını biliyorsanız, bu oyun tarzı doğru hamle olabilir.

Son olarak şu iki probleme bakalım;

____________Kuzey:
____________♠ V2
____________ A874
____________ AT84
____________♣ AR8

Batı:
♠ RD95
 65
 73
♣ T6543

Kuzey            Güney

1                       1

3                      4

Atak: ♠R

Atağa herkes küçük oynadığından el Batı olarak sizde kalır. İkinci tur koza girersiniz. Eli ortağın Ruası kazanır ve bir tur daha Kör oynar. Güney elden T ile alır ve yerin Valesine doğru küçük Pik oynar. Ne yaparsınız?

Önce şu sorunun cevabını aramalısınız. “Deklaran As elinde iken böyle riskli bir oyun oynayabilir mi? Çok zor!”. Şimdi de şu soruyu sorun, “Peki deklaranın elinde 4 parça Pik olup, kontratı yapabilmek için son löveyi buradan sağlamaya çalışıyor olabilir mi?”. Evet olabilir.

Bu yüzden Damı koymamalısınız ki, ortağınız As ile alıp son kozu dönebilsin. Böylece yerden Pike iki kez çakamayacak ve kontrat batacaktır. Halbuki Dam oynasa idiniz, deklaran ilk el aldığında Pik oynayıp yerden çakacak ve ortağın Ası düşmüş olacaktı.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ V2
____________ A874
____________ AT84
____________♣ AR8

Batı:                                                           Doğu:
♠ RD95                                                       ♠ A73
 65                                                              R93
 73                                                               V965
♣ T6543                                                     ♣ D92

____________Güney
____________♠ T864
____________ DVT2
____________ RD2
____________♣ V7

 

Bölümün son problemi;

____________Kuzey:
____________♠ V875
____________ D4
____________ R63
____________♣ RD74

Batı:
♠ T6
 RT6
 DT54
♣ VT96

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: ♣V

Atağa yerden Rua konduğunda Doğu As ile alır. İkinci tur 9 oynar, herkes küçük koyduğundan yerin Ruası eli alır. Deklaran elinden Pik As ve Ruayı çeker. Ortaktan ♠3 ve ♠D düşer.

Şimdi elden 2 oynar ne yapacaksınız?

Eğer Kör As deklaranda ise ve Ruayı koymazsanız, Körden el alamayacaksınız. Ama bu çok dar görüşlülük olurdu. Çünkü Kör As ortağınızda değil ise, kontratın batarı yoktur. Eğer deklaran elinden üçüncü Körü sağlayabilirse, yerden Karo kaçacak ve Karo empası yapmasına gerek kalmayacak! Bu yüzden küçük oynamalısınız. Ortak Ası ile yerin Damını ezer. Artık yerden kağıt kaçma imkanı kalmamıştır ve tek çare 3.cü Köre yerden çakıp Karo empası denemektir ki, bu da başarısızlığa uğrar.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ V875
____________ D4
____________ R63
____________♣ RD74

Batı:                                                           Doğu:
♠ T6                                                            ♠ D3
 RT6                                                          A9753
 DT54                                                        98
♣ VT96                                                      ♣ A853

____________Güney
____________♠ AR942
____________ V82
____________ AV72
____________♣ 2

2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl alarak batırırsınız. Ruayı koysa idiniz, V alıcı olacağından, D el alamayacaktı.

Julian Pottage

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d