07 Defos İle Sinyal Verme

Oynanan bir renge uymadığınızda, oynanan kağıda defos denir. Aynı “tutum” sinyalinde olduğu gibi, “büyükçe” kağıtlar pozitif, “küçükçe” kağıtlar negatif anlam taşır.

Örneğin;

____________ 65

                                                                 RT843

Doğuda oturuyorsunuz ve oynanan renkten elinizde hiç yok. Ortağınızdan el tuttuğunda Kör gelmesini istiyorsanız 8i (hatta, bir kayba neden olmayacağını düşünüyorsanız T bile) oynarsınız. Ama, diyelim ki elinizde ♣AD varken yerde ♣R var. Artık Kör değil, Trefl oynamasını istediğinizden, Körde olumsuz sinyal olan 3 oynarsınız.

____________ DT

 RV97                                                        A5432

____________ 86

Büyük ve küçük deyimleri rölatif sıfatlardır. Örneğin yukarıdaki elde, 5 büyükçe bir kağıttır. Ortağınızın, elinde ve yerde 432 görmediğinden, doğru tahmin etmesini umarsınız.

Kural: Ortağa olumlu sinyal verebilmek için, spot kartlardan (onör dışındaki kartlardan) el kaybına neden olmayacak en büyüğünü veriniz.

____________ DT

 RV542                                                      9876

____________ A3

Bir önceki örneğin tersine, burada da 6 en küçük kağıttır. Yani olumsuzdur. Bu sefer ortağın sinyali doğru anlaması daha zordur. Ancak deklaran oynadığında, yerdeki kağıtlarda göründüğünden durumu anlayabilecektir.

Kural: Ortağa olumsuz sinyal verebilmek için, elinizdeki en küçük kağıdı verin.

____________ D7

 652                                                         ♦ RV983

____________ AT4

Bir diğer konu, hangi eller ile olumlu sinyal vermek konusudur. Örneğin, yerin Damının arkasında otururken, elinizde RV olması iyi bir durumdur. Yukarıdaki el ile 9 defos edersiniz.

____________ D7

 V52                                                          RT863

____________ A94

Bu elde As ve Valeyi göremiyorsunuz. Her ikisi de deklaran da olabilir, ama birisi Batıda ise Karodan bir veya birkaç el alma şansınız doğacak. Bu yüzden 8 verirsiniz. T nu vermezsiniz, çünkü el alma potansiyeli var!

Elinizde Onlu olmasa, renk donmuş hale gelecek. Yani renge kim girerse kaybedecek.

____________ D7

 V52                                                          R9863

____________ AT4

Eliniz zayıfladı. Artık Karoda cesaret verici sinyal vermemelisiniz. Eğer Onlu deklaranda ise, ortağınızın Karo gelmesi halinde Karodan el alamazsınız. Öte yandan ortağınızda VTx var ise, Karo oynamak avantajlı olacak. Durumu bilemediğinizden, mümkün ise defosu Karo dışında bir renkten yapmaya çalışın! Artık ortağınız uzak görüşlü ise, “ortağım acaba uzun renginden neden defos yapmadı” diye düşünüp, durumu çözmesini umacaksınız. [Tabii böyle iyi bir ortağınız var ise, kıymetini iyi bilin!].

____________ V7

 DT2                                                          R9863

____________ A54

Yerde Vx ya da resimsiz kağıtlar olduğunda, yukarıdaki gibi bir elle ile ortağa olumlu sinyal gönderebilirsiniz. Zaten As ve Dam deklaranda ise, Ruanızı empasa alacaktır. Bu nedenle 9 u defos edebilirsiniz.

____________ V7

 AT2                                                          D9863

____________ R54

Yukarıdaki gibi Damdan başlayan bir el ile, olumlu sinyal verip vermemeye emin olamazsınız. Eğer ortakta Rua var ise, belki ileride bu renkten bir el alabilirsiniz. Ancak yukarıdaki dağılım ile, bu renge defans girmemelidir!

Şimdi bir kaç tüm dağılımlı örneğe bakalım;

____________Kuzey:
____________ AR3
____________ R7
____________ ADV965
____________ 94

Batı:
 V82
 DV984
 4
 AVT5

Kuzey 1 Karo açar. Güneyin 1 NT cevabına 3 NT der.  Siz de D atak edersiniz. Deklaran eli yerin Ruası ile kazanır. Pik Dami ile ele gelir ve önce T oynayıp eli kazanır, sonra ikinci tur Karo oynar. İkinci tur Karoya ne defos edeceksiniz?

Şimdi şöyle düşünmelisiniz. Ortağınız, sizde Körde uzunluk olduğunu zaten anladı. Valenin sizde olduğunu biliyor ama Asın sizde olmadığını bilmiyor. Kontratı batırabilmeniz için birinci şart, Karo Ruanın ortakta olması. Ayrıca Treflden 4 el alabilmelisiniz. Şimdi, olumsuz mesaj için ya küçük Kör ya da olumlu mesaj için büyük Trefl defos edeceksiniz. Deklaranın, Karo Ruayı çıkardıktan sonra 9 eli hazır göründüğünden, Körden başka el almanız çok zor. Ama Trefl defos ederseniz de Treflden 4 el almanız imkansız gibi. Deklaran 1 Kör açışına, 1 NT dediği için majörlerde 4 parça olamaz! Demek ki, Treflinin 4 parça olması daha muhtemel.

Bütün bunları düşününce, en doğru defos, 4 görünüyor. Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AR3
____________ R7
____________ ADV865
____________ 94

Batı:                                                    Doğu:
 V82                                                    T764
 DV984                                              T63
 4                                                          R83
 AVT5                                                 R82

____________Güney:
____________ D95
____________ A52
____________ T72
____________ D763

Doğu Karo Rua ile alınca, ♣2 oynar, ♣T ile eli alıp, ♣5 ile Doğunun Ruasına eli verirsiniz. Doğu son Trefli oynadığında 2 el daha alıp kontratı batırırsınız.

____________Kuzey:
____________ 9752
____________ RV6
____________ R8
____________ RVT2

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        D
 …                                                        AD97
 …                                                         AT54
 …                                                       9864

Konuşmalar 1 Pik, 3 Pik ve 4 Pik olarak gittiğinden, araya girme şansınız olmadı. Ortak ♣7 atak eder. Yerden ♣R, siz ♣4 ve deklaran ♣D. Deklaran Pik Ası çektiğinde tek Damınız düşer ve ikinci tur Pike ortak Rua koyar. Şimdi hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Eğer elinizde ♣A43 olsa idi, ortakta Trefl 2 parça ise, üçüncüye çakabilmesi için Trefl oynamasını arzulardınız. Ancak eliniz öyle değil. Şimdi Ruayı makasa almak için, ortağın Kör oynamasını istiyorsunuz. Bunu dolaylı yoldan anlatmak için 4 defos edebilirsiniz ama isteği doğrudan yapmak daha açık olacağından 9 defos edersiniz.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 9752
____________ RV6
____________ R8
____________ RVT2

Batı:                                                    Doğu:
 R64                                                    D
 8432                                                  AD97
 9762                                                  AT54
 75                                                      9864

____________Güney:
____________ AVT83
____________ T5
____________ DV3
____________ AD3

Ortak Kör oynadığında, 1 Pik, 2 Kör ve 1 Karo alarak kontratı batırırsınız.

Bazen hangi rengi istemeniz gerektiğinden emin olamayabilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ VT5
____________ V6
____________ AV84
____________ R962

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        D9
 …                                                        7
 …                                                         RT765
 …                                                       AV854

Batı 3 Kör ile açar. İki Pastan sonra Güney 3 Pik ve Kuzey 4 Pik der. Ortak R atak eder. Deklaran elden As ile alıp, Pik Ası oynar. Sonraki el tekrar, koz oynadığında, Batı Rua ile eli alır. Batı hemen D oynar. Şimdi hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Hem Karo hem de Treflde onörleriniz yerin sırtında. Yani iyi pozisyonda. Hangisini tercih etmelisiniz? Eğer ♣D deklaranda ise Trefl rengi pek işinize yaramayacaktır. Buna karşın D kimde olursa olsun fark etmeyecektir. Tabii, deklaranda Karo Dam ya da Trefl Dam tek parça olabilir! T nun el alma potansiyeli olduğundan, 7 vermelisiniz. Alternatif çözüm, ortağınız sizde koz kalmadığını bildiğinden (yoksa ikinci tur Damı vermezdiniz), ♣4 verebilirsiniz.

Kural: Eğer ileride kayba neden olmadan doğrudan rengi defos ederek olumlu sinyal verebiliyorsanız, bu yöntemi, ama kayba neden olacak ise, diğer renge olumsuz sinyal vermeye tercih edin.

Başka bir dağılımda ♣4 defosunu ortak, Kör istiyor diye de yorumlayabilir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ VT5
____________ V6
____________ AV84
____________ R962

Batı:                                                    Doğu:
 R6                                                      D9
 RDT8432                                        7
 92                                                       RT765
 T7                                                      AV854

____________Güney:
____________ A87432
____________ A95
____________ D3
____________ D3

Ortak Köre devam ederse ya da Trefl oynarsa kontratı batıramazdınız. Trefl oynadığında ilk tur ♣A koyarsanız, artık elindeki kayıp Karoyu yerin ♣R na kaçabilir. İlk tur Ası koymazsanız, elden Dam ile alıp tekrar Trefl oynar. Şimdi As ile alırsınız, ama ya ♣R9 makasına ya da D empasına doğru oynamak mecburiyetinde kalırsınız!

Daha önce, bitişik onörlerin büyüğü ile sinyal verilebileceğini söylemiştik.

Kural; Defos yaparken bir onör defos edecekseniz, bu onör ya bir sekansın en tepe onörü ya da iç sekansın bitişik tepe onörü olmalıdır.

____________ 97

 R52                                                          DVT86

____________ A43

Burada D defos edersiniz. Aslında amacınız ne istiyorum ne de istemiyorum demektir. Vermek istediğiniz mesaj, “ortak bende sekans var, eline göre karar ver” dir. Yukarıdaki el ile Batı, gönül rahatlığı ile R yı oynayabilecektir. Ama elinde As olsa idi, Ruanın Güneyde olduğunu bilerek rengi Doğunun oynamasını bekleyecekti! Elinde ne Rua ne de As olmasa bile, Batı ortağının rengi durdurabildiğini bilecek ve ileride bu rengi korkmadan defos edebilecekti.

____________ 97

 ADVT6                                                     852

____________ R43

Batı ilk atağı farklı bir renkten yaptıktan sonra, elinden D defos ederse, ortağı Batının elinin (Karoyu atak etmediğinden) DVT değil ADV olduğunu düşünmelidir.

Son örnek;

Ortak 3 Kör açar Güney 3 Pik der ve kontrat bağlanır.

____________Kuzey:
____________ D95
____________ DT6
____________ VT8
____________ 9864

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        AR
 …                                                        7
 …                                                         D7654
 …                                                       RDV32

Atak Kör As ve ardından Kör Rua. İkinci tur Köre hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Trefl istemek için, onörler dışındaki en büyük kağıdınız ♣3. Ancak bu sinyali en dikkatli ortak bile kaçırabilir! Eğer deklaranda tek Trefl As yoksa, 2 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batırabileceksiniz. Bu yüzden mesajın karışmaması adına ♣R nı defos edersiniz.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D95
____________ DT6
____________ VT8
____________ 9864

Batı:                                                    Doğu:
 63                                                      AR
 AR98432                                        7
 92                                                      D7654
 75                                                      RDV32

____________Güney:
____________ VT8742
____________ V5
____________ AR3
____________ AT

Bu kadar dikkat çekici bir mesajı vermese idiniz ne olacağına bakalım. Batı çakacağınızı düşünerek, üçüncü Körü oynar. Ama sizin As ve Rua zaten alıcı olduğundan, siz hem elden hem de yerden deklaranın kozlarını almak istediğinizden kozlamazsınız. Deklaranda elindeki kayıp Trefli kaçar ve batacak kontrat çıkar!

Julian Pottage

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d