10 Aktif Defans mı Pasif Defans mı 2

Bir önceki bölümde, kozlu oyunlardaki defans stratejisini incelemiştik. Bu bölümde, Sanzatu oyunlarında defans yaparken ki stratejileri inceleyeceğiz. Bir çok briç kitabı Sanzatu kontratlarını, taraflar arasında ki uzun rengi önce sağlama yarışı olarak tarif eder! Uzun renginizdeki rakip alıcı onörlerini bir an önce yıkıp, kalan elleri sağlamaya çalışırsınız. Bu genellikle doğru olmakla birlikte, bazen koz kontratlarında olduğu gibi deklaranın rengi oynayarak elleri size teslim etmesini beklersiniz. Aynı kozlu kontratlarda defansa karar verirken olduğu gibi, yerin uzun ve sağlam kağıtlarının varlığı stratejimize karar vermemize yardımcı olur.

____________Kuzey:
____________ R75
____________ AD
____________ DV9732
____________ AD

Batı:                                                    Doğu:
                                                            ADV
                                                            T865
                                                            86
                                                          V852

Kuzey      Güney

1               1NT

3NT

Atak: ♠4

Yerden ♠5, siz ♠V ve deklarandan ♠2 gelir. Şimdi Pike devam edecek misiniz? Yoksa ortağın tekrar Pik gelebilmesi için, tek alternatif gözüken Karo mu oynayacaksınız?

Aslında sorunun cevabı, yerin kağıtlarına bakar bakmaz anlaşılıyor. Ortakta Kör ve Trefl Ruası olsa bile bunlardan el alamayacak. Belki Karo As ya da Ruası olabilir ama, bu durumda 3 Pik ve 1 Karoda kalırsınız. Halbuki kontratı batırabilmek için Karonun dışında, Pikten 4 el almanız gerekecek. En doğru defans aktif defans yapmaktır. Yani Pik As ve ardından Damı çekersiniz. Yerin Ruası eli alır ama, Batı ile el tuttuğunda kontratı batıracak duruma gelir. Aşağıdaki dağılımla da, deklaran Karodan el vermeden kurtulamaz!

____________Kuzey:
____________ R75
____________ AD
____________ DV9732
____________ AD

Batı:                                                    Doğu:
 T8643                                              ADV
 R742                                                 T865
 R5                                                       86
 T7                                                     V852

____________Güney:
____________ 92
____________ V93
____________ AT4
____________ R9643

Bekleme stratejisinin, yani pasif defansın işe yarayabilmesi için Batıda Karo As ve Ruanın çıkması gerekecekti ki, bu da çok az bir olasılıktı.

Eli biraz değiştirip, tekrar inceleyelim. Her şey önceki el gibi,

____________Kuzey:
____________ R75
____________ RD6
____________ AT32
____________ AR2

Batı:                                                    Doğu:
                                                            ADV
                                                            VT93
                                                            86
                                                          DV85

Önceki eldeki gibi, ♠V ile atağı alırsınız. Şimdi Pike devam mı etmek, yoksa başka renge mi geçmek lazım?

Yine sorunun cevabı yerdeki kağıtlardadır. Yerin dağılımı dengeli 4333 dür ve sağlam uzun renk yoktur. Deklaranın elinde minimum beş parça olabilecek tek renk Trefldir ve siz Trefli gayet güzel kesiyorsunuz. Bu yüzden deklaranın elleri size teslim etmesini beklemek iyi fikirdir. Pike devam etmemenin bir nedeni de, ortağınızda Pikleri tahsil edebilmek için alıcı kağıt olmayabilir. Halbuki Pikten 3 el alırsanız, muhtemelen Kör ve Treflden de 2 el daha alacaksınız gibi görünüyor. Ya da 2 Pik, 1 Kör ve 2 Trefl alırsınız. En emniyetli dönüş V dir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ R75
____________ RD6
____________ AT32
____________ AR2

Batı:                                                    Doğu:
 T864                                                ADV
 7542                                                 VT93
 R975                                                 86
 6                                                       DV85

____________Güney:
____________ 932
____________ A8
____________ DV4
____________ T9743

Deklaran elden Kör As ile aldıktan sonra, Karo Damı ile empas dener ve tutar. Batı Karo Ruasını Valeyi ezmek için bekletir. Artık kontrat 8 elde kalarak batacaktır. Batı Ruayı ilk tur koyarsa, sizin tüm çabanız çökecektir. Halbuki ikinci el, Pik oynasa idiniz, 9.cu eli Pik Ruaya hediye etmiş olacaktınız!

Bu elde olduğu gibi, defans yaparken deklaranın elini tahmin etmek gerekir. Bazen deklarasyon gerekli ipucunu verir.

____________Kuzey:
____________ ARV954
____________ T7
____________ AD
____________ V54

Batı:                                                    Doğu:
                                                            DT62
                                                            V943
                                                            93
                                                          R63

Güney    Kuzey

3              3♠

3NT

Atak: ♣T

Yerden ♣2 konur. Ne düşünüyorsunuz?

Hemen hemen kesin olan bir şey var ki, o da deklaranın Pikten ve Karodan 9 eli hazır. Eğer Kör ve Trefllerden hemen 5 el bulunamaz ise kontrat çıkacak demektir. Ortak DT9x (x), T98x (x) veya T97x (x) olabilir. Ama eğer Batı AT9x (x) den atak etti ise, deklaran da en fazla bir onör olabilir. Bu durumda Ruayı koyup koymamanız durumu değiştirmez. Hele ortakta ADT9x varsa tadından yenmez! Ama deklarasyona göre, yerin eli deklaranın elinden daha güçlü olmalı ve deklaranın elinde hiç bir şey olmasa idi, herhalde 4 Karo derdi. Bu yüzden Batıda ADT9x beklemek aşırı iyimserlik olur.

♣R koyarsınız ve el sizde kalır. Artık, bir an önce Körden 3 elin peşine düşmek lazım.

____________Kuzey:
____________ ARV954
____________ T7
____________ AD
____________ V54

Batı:                                                    Doğu:
 83                                                       DT62
 AD62                                                V943
 85                                                       93
 AT972                                              R63

____________Güney:
____________ 7
____________ R85
____________ RVT7642
____________ D8

Bu dağılım ile 4 Kör ve 2 Trefl alıp kontratı iki batırırsınız. Eğer Trefl As deklaranda çıksa idi, zaten yapabilecek bir şeyiniz yokmuş demekti!

Aktif defans, sadece alınacak elleri bir an önce almak değildir. Koz kontratlarında, kozlamak ya da çakayı engellemek veya deklaranı kozlatmaya zorlama gibi taktikler mümkün iken, bu seçeneklere Sanzatu kontratlarında yer yoktur. Ancak yine de, antrelere atak etme ya da eller arasında geçiş sağlama imkanları vardır.

____________Kuzey:
____________ V75
____________ A8
____________ DVT642
____________ V4

Batı:                                                    Doğu:
                                                            A43
                                                            V764
                                                            75
                                                          R963

Güney    Kuzey

1♣              1

1NT          3NT  [Kuzey Güney açışta zayıf 1 NT 12-14 oynuyor]

Atak: ♠2

Yerden ve elden küçük konur, siz As ile eli alırsınız. Şimdi ne yapacaksınız? Aktif defans mı yapmak daha doğru, yoksa pasif defans mı? Yerdeki uzun Karolar, bir an önce bir şeyler yapmanız gerektiğine işaret ediyor. Öyle ise ne yapacaksınız?

Ortağın dördüncü büyük olarak döndüğü Pike devam etmek iyi bir seçenek olarak durmuyor. Eğer Pik Rua ve Damın görünmeyen eller arasında paylaşıldığını düşünürseniz, Pik devamı ile Pikten 3 el almanız mümkün. Batının Karodan da bir onörü olması şart ama yine de kontratı batırmaya yetmeyecek! Bir alıcısı daha olması gerekiyor. Halbuki Güney zayıf 1 NT açmadığına göre, elinde minimum 15 OP var. Sizde ve yerde de toplam 17 OP var. Bu durumda Batıda aynı anda, Pik onörü, Karo onörü ve yanlarında Trefl Ası bulmak çok zor görünüyor.

Bir alternatif, ortakta ♣ ADT varsa diye, Treflden 4 el alabilmek için küçük Trefl oynamak düşünülebilir, ama bu aşırı iyimser bir yaklaşım olurdu.

Kontratı batırabilmeniz için en mantıklı seçenek, ortağın Karo onörünü koymak için doğru zamanı seçeceğini umarak, yerin tek antresi olan Kör Asına saldırmak olacaktır. Eğer ortakta Kör Ruası varsa, zaten el alamayacak olan Rua, şimdi işe yarayacak ve yerden Asın çıkmasını ve yere geçişin kapanmasını sağlayacaktır!

____________Kuzey:
____________ V75
____________ A8
____________ DVT642
____________ V4

Batı:                                                    Doğu:
 DT82                                                 A43
 RT32                                                 V76
 R83                                                    75
 T7                                                     R963

____________Güney:
____________ R96
____________ D95
____________ A9
____________ AD852

Muhtemelen deklaran yerin Asını korumak için elden Damı koyacaktır. Bu durumda, daha da fazla batacaktır. Akıllı bir deklaran amacınızın ne olduğunu anlayıp, Rua sizde olsa idi oynayacağınızı düşünecektir. Kör Rua Batıdan oynanınca Körden 2 el alabilecektir ama yere geçiş imkanı kapanacaktır. Bu da sizin seve seve ödemeye hazır olacağınız bir bedel olacak! Öte yandan, bu noktadan sonra deklaran için en akılcı oyun tarzı, bir batara oynamak olacaktır. Yerden Karo Dam oynandığında, elden küçük koyar, Batı sizde Karonun bir parça mı yoksa iki parça mı olacağını bilemeyeceğinden boşlaması gerekir. Şimdi deklaran ellerin dağılımını doğru okuyabilirse, Karoları bırakır ve Treflden 3/4 el almanın peşine düşer. Eğer Trefller dışarıda 3-3 dağılmış olsa idi, 1 Pik, 2 Kör, 2 Karo ve 4 Trefl ile kontratı başaracaktı!

____________♠ D72

♠ T853                                                       ♠ RV64

____________♠ A9

Defansın antre sorunu olup olması da, aktif ya da pasif defans yapma kararı verirken önemli olur. Varsayalım Batı ♠3 çıktı. Yerden ♠2 oynandı. Siz ♠V koyunca deklaran As ile eli aldı. Yine varsayalım ki oyunun ilerleyen kısmında eli aldınız. Şimdi Pike devam edecek misiniz? Pike devam etmenin avantajı Pikten 2 el alacak olmanızdır (tabii rakipte Pikten 2 el almış olur). Ama eğer eli ortağa aktarabilirseniz, o Pik oynayınca (♠T oynamalı) Pikten 3 el alırsınız! Bu durumda deklaran Pikten sadece bir el alabilmiş olacaktır. Eğer, deklaranın ♠D ile el alarak kontratı yapabileceğini düşünüyorsanız mutlaka, renk değiştirerek ortağa eli geçirmeye çalışmalısınız.

Bazen aktif defans renge uyarken de yapılabilir!

____________♣ AT842

♣ RD75

Batıda oturuyorsunuz ve deklaran (Güney) elden ♣3 oynar. Ne yaparsınız?

Pasif defans oyunu oynayacaksanız, ♣V nin ortakta çıkacağını umarak küçük koyarsınız. Ortakta tek ♣V ya da ♣V9 olması halinde taktiğiniz işe yarayacaktır. Böyle bir dağılım ile deklaranın işini zorlaştırırsınız. Halbuki siz onör koysanız ve ortağınızdan da büyük bir kağıt düşse idi deklaranın işi kolaylaşacaktı.

Aktif defans yapacaksanız, büyük koyarsınız. Şimdi deklaranın Treflleri sağlaması kolaylaşacaktır, ama diğer taraftan, bir an önce Treflden el tutmayı garanti altına alacaksınız.

Bu yüzden karar verirken kendinize şunu sorun; “renkten çok el mi yapmak mühim, yoksa bir an önce el tutup kontratı batıracak hamleyi mi yapmak mühim.”

____________Kuzey:
____________ D95
____________ AD
____________ AV9874
____________ AV

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AV
                                                            T9743
                                                            R5
                                                          D943

Kuzey      Güney

1               1NT

3NT

Atak: ♠3

Yerden küçük konunca Vale oynarsınız ve el sizde kalınca Pik Ası da dönersiniz. Ortak ♠2 verir. Şimdi ne oynayacaksınız?

Pasif defansı düşünüyorsanız, Kör oynarsınız. Zira Rua ortağınızda olsa bile zaten deklaran empas yapabilecek durumdadır. Ama yerin Karoları, zaman kaybetmemeniz gerektiğine işaret ediyor. Siz Rua ile bir kez kesebileceksiniz ama, eli ortağınıza geçirip onun Pikleri almasını sağlayamazsanız kontratı batıramayacaksınız! Ortakta acaba, Pik dışında hangi onörü bulmak mümkün? Tek umudunuz ♣R yı ortağınızda bulmak olmalıdır. Zaten Pik Asınıza ikili vermesini de renk tercihi olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi küçük Trefl oynarsanız ortak Ruasını koymak zorunda kalır. Halbuki ♣D oynarsanız, deklaran ister hemen ister ikinci Trefle Ası koymak zorunda kalır. Artık Karodan el tutunca eli Batıya aktarabileceksiniz!

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D95
____________ AD
____________ AV9874
____________ AV

Batı:                                                    Doğu:
 R8732                                               AV
 862                                                    T9743
 63                                                        R5
 R86                                                    D943

____________Güney:
____________ T64
____________ RV5
____________ DT2
____________ T752

Son örnek;

____________Kuzey:
____________ DT7
____________ A98
____________ RT52
____________ D74

Batı:                                                    Doğu:
                                                            A3
                                                            D743
                                                            V973
                                                          RT6

Güney                Kuzey

1NT (12-14)      2NT

3NT

Atak: ♠4

Eli As ile alırsınız. Ne yapacaksınız?

Pasif defans yapmanız için çok güçlü ipuçları var;

. Yerin çok dengeli dağılımı var. Bu da deklaranın kolay eller almasını zorlaştıracak demektir.

. Deklarasyondan, Batıda olabilecek puan ancak 5/6 dır.

. Batıda, Pik Ruası olsa bile Piklerini çekebilmesi için yan renklerden antre bulması çok zor olacaktır.

Bütün bu ipuçlarını değerlendirdiğinizde pasif bir yaklaşımın daha doğru olacağını anlarsınız. Artık el kaybına neden olabilecek diğer renklere geçişten uzak durursunuz ve Pike devam edersiniz. Bu size ekstra el kaybettirmeyecektir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ DT7
____________ A98
____________ RT52
____________ D74

Batı:                                                    Doğu:
 R8542                                              A3
 V62                                                   D743
 86                                                      V973
 V83                                                   RT6

____________Güney:
____________ V96
____________ RT5
____________ AD4
____________ A952

Emniyetli Pik dönüşü kontratı batırır. Deklaran diğer renklere kendi girdiği sürece, ek el çıkaramaz. Sonuç olarak 1 Pik, 2 Kör, 3 Karo ve 1 (ya da 2) Treflden fazlasını alamaz.

Julian Pottage

+++

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: