18 Defans Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, her iki defans oyuncusunun da aktif rolü vardır. Bu yüzden, tüm dağılımı inceleyip oyunda defansın nasıl olması gerektiği konusunu analiz edin.

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ 86
____________ V73
____________ RDVT6
____________ DV5

Batı:                                                    Doğu:
 DV932                                              754
 D84                                                   RT92
 A85                                                    932
 93                                                     RT4

____________Güney:
____________ ART
____________ A65
____________ 74
____________ A8762

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1NT

Pas          3NT     H.Pas

Kimse Pik rengini konuşmadığından Batı Pik atağı yapmaya karar verir. DV9xx sekansa yakın olduğundan Dam atak etmeye karar verir. Yerden 6, Doğudan 4 gelir (olumsuz sinyal). Deklaran Elden As ile alır ve Karo oynar. Batı Sanzatu kontratı oynarken Ası koymak için acelesi yoktur. Yerin Karoda kuvvetine bakınca boşlamak doğru hamledir. Yere geçiş imkanı sınırlıdır ve deklaranın elinde Karosu bitince zora düşecektir. Yerden Rua konur. Şimdi sıra Doğudadır. Rakibin rengine sinyal vermelidir. Bu yüzden en küçük kağıdını verir.

Yerden Karo Damı oynandığında, sıra Batıya geldiğinde ikinci tur Ası koyup koymayacağına karar verecektir. Karar vermek kolaydır. Zira Karonun elinde 3 parça olduğu sinyali vermiştir. Demek ki deklaranda sadece 2 Karo vardı! Bu yüzden boşlamanın faydası olmaz. Hatta deklaranın Trefle geçme riski vardır.

Batı eli alınca, ilk tur ortağının Pike olumsuz sinyalini düşünür ve Kör 4 lüyü oynar. Yerden 3, Doğudan 9 konur. Doğu Ruasını Valeyi ezmek için saklamaktadır. Artık defans görevinin önemli bir bölümünü tamamlamıştır. Eğer el Doğuya kalırsa Pik 7 ya da Kör 2 oynayabilecektir. Deklaran eli alırsa da yapabileceği bir şey yoktur.

Deklaranın, Trefl Ruaya el vermeden yere geçme imkanı olmadığından kontrat batacaktır.

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ 976
____________ DVT76
____________ R7
____________ RV6

Batı:                                                    Doğu:
 VT3                                                    D
 A94                                                   R53
 T63                                                    V98542
 T872                                                 D93

____________Güney:
____________ AR8542
____________ 82
____________ AD
____________ A54

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1♠

Pas        2♥            Pas         3♠

Pas         4♠         H.Pas

Deklarasyondan anlaşılan, deklaran elindeki minör kayıpları yerin Körlerine kaçma niyetindedir. Bu nedenle Batı Trefl atak etmeye karar verir. Yerden 6 konur. Şimdi Doğunun ile oynayacağı kağıt önemlidir. Eğer As Batıda ise Dam oynamak doğru olacaktı. Ancak Asın altından küçük oynamak yanlış oyun olacağı için, yerdeki kağıtları da dikkate alarak, 9 luyu koyar.

Deklaran As ile eli alıp. Koz As ve Ruayı oynar. Doğu ikinci Pike Karo 2 verir. Bu defos ortağa Karoyu tercih etmiyorum mesajı verir. Deklaran elden Kör ile devam eder. Şimdi sıra Batının defansı yönlendirmesindedir. Karo istemediğine göre ortak, kontratı batırabilmek için, tek seçenek 1 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl almaktır. Ancak Trefli Doğu oynayamayacaktır. Bu yüzden Kör As ile alan Batı, bir tur Pikleri toplar ve ardından Trefl oynar. Artık Doğuda 1 Trefl ve 1 Kör alacaktır.

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ R82
____________ AV93
____________ 7543
____________ 94

Batı:                                                    Doğu:
 AT53                                                 V76
 T764                                                 RD82
 –                                                          DV6
 DVT65                                              872

____________Güney:
____________ D94
____________ 5
____________ ART982
____________ AR3

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1

Pas        1            Pas          3

Pas        4            Pas          5

H.Pas

Batının atak kağıdını seçmesi kolaydır. Trefl Damı atak eder. Doğu olumsuz sinyal olan 2 liyi verir. Deklaran koza girmeden, Pik 4 oynar. Şimdi Batı yine Ası koyup koymamaya karar verecektir. Dağılımı görmeden doğru kararı vermek kolay değildir. Eğer Doğuda 5 parça Pik varsa, oynanan 4 lü tek demektir. O zaman hemen Ası almak gerekir. Ancak Deklaranın eli D4 yada Dx4 ise, Ası koymak bir ele mal olur. Ancak deklarasyondan Körün Pike göre daha kısa olma şansı az da olsa daha yüksektir. Zira deklarasyonda 4 üzerine 4 diyerek, Kuzeye seçme şansı verebilirdi. Bu nedenle Batı, ikinci küçük oynar prensibine göre küçük oynar. Yerin Ruası eli kazanır.

Yerden Karo oynandığında, Doğunun tereddütsüz küçük oynaması gerekir. Deklarasyondan Güneyde 6 parça koz olduğu bellidir. Deklaranın 3-0 dağılıma oynaması akıllıca olmayacağından, elinden büyük koyar. Artık deklaran, 2 Pik ve 1 Karo vermekten kurtulamaz.

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ T862
____________ D865
____________ RD8
____________ AT

Batı:                                                    Doğu:
 743                                                    9
 AR94                                                V3
 A92                                                   T7643
 863                                                   RD754

____________Güney:
____________ ARDV5
____________ T72
____________ V5
____________ V92

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1♠

Pas        3♠            H.Pas

Batının atak seçimi kolaydır. Kör As ile başlar. Doğu Ruanın da ortağında olduüunu düşünür ve 3.cü el çakabilmek için olumlu sinyal verir. Elinden Valeyi oynar. Mesajı alan Batı Kör Rua ve ardından 3.cü Körü oynar. Doğu elindeki tek koz ile eli çakarak alır. Şimdi Doğu oynanacak doğru kağıdı bulmalıdır. Belki Karo As Batıdadır. Ama tekrar Kör oynadığında elinde çakacak kozu kalmamıştır.

Dağılıma baktığınızda, Batı çaka vermek için Kör oynadığında deklaran elinden kayıp Trefl kaçacaktır. Diğer kayıp Treflini de Karoya kaçacaktır. Bu nedenle Doğu bir an önce Trefle girmelidir. Trefl Ruayı oynar. Trefl As ile eli alan deklaran kozları toplar. Ama Trefllerini kaçamadan Karo Ası eli kaptıracaktır. Batıda hemen Trefl oynayıp, deklaran elindeki kayıp Trefli kaçmasına engel olur.

Julian Pottage

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d