71 İlk Atak 1

İlk atağın, briç oyununda hayati önemi vardır. Bazen defans başarılı bir atak sayesinde kontrat batırılabilirken, yanlış atak yüzünden ise batacak kontratın çıkması ya da deklaranın hak etmediği bir eli alması mümkündür. Bazıları, “defansın yarısı ilk ataktır” der. Hatta bu sebeple, turnuva kağıtlarında ilk atağın yazılması için yer ayrılmıştır.

Sanzatu kontratı, taraflar arasında uzun rengin sağlanma yarışı olduğundan, baştan kazanılacak tempo sayesinde deklarandan önce, defans uzun rengini sağlayıp kontratı batırabilir. Koz kontratında ise, bir renkten onörlerin tahsil edilebilmesi veya çaka alınabilmesi için yine doğru kağıdı atak etmek gerekir.

Sonuç olarak, ilk atakta yapacağınız hata, sizi pişmanlığa sürükler. İki bölüm olan bu tavsiyenin birinci bölümünde, hangi sıradaki kağıdı atak etmek gerektiğini işleyeceğiz. İkinci bölümde ise, hangi rengi atak etmenin daha doğru olduğuna bakacağız.

Sanzatu kontratlarına atak;

R9842

R984

R94

R9

98

984

9842

98432 

4

4

4

R

9

8

8

8

Onörlü renkten 4.cü büyük

Örnek; R9842. Sanzatu kontratlarına karşı yapılan ataklarda, rengin 4.cü büyük kağıdını çıkma alışkanlığını hemen her oyuncu kazanmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, rengin mutlaka onörlü olmasıdır. Böylece ortağınız atak ettiğiniz renkten en az bir onörünüz olduğunu bilecektir.

Onörlü renkten 3.cü büyük

Örnek; R94. Renginiz 3 parçadır ve onörünüz olduğundan küçük oynarsınız. Aslında Sanzatu kontratlarında çok sık karşılaşılan bir durum değildir, ancak sizin uzun renginiz rakibin konuştuğu bir renk olduğundan, konuşulmamış bir rengi atak etme adına ya da ortağın rengini atak ederken bu şekilde çıkılır.

“Hiç bir şeyden” 2.ci büyük

Örnek; 98432. Onörünüz olmadığından, ortağınızın yanılmaması için 2.ci büyük kağıdı oynarsınız. Böylece ortağınız el tuttuğunda renge devam edip etmemeye karar verebilir. Neden en büyük değil diye düşünüyorsanız, bunun nedeni, en büyük kağıdınızın, rengin uzunluğundan ötürü ve dışarıdaki onörlerin kısa ellerde olacağından, ileride el alabilme potansiyeli olmasındandır.

____________ RT

 96432                                              AV5

____________ D87

6 atak edersiniz. Yerden T, ortaktan V ve elden D konur. Artık Pikten 4 el alacak hale gelmişinizdir. Eğer en büyük kağıt olan 9 oynamış olsa idiniz, deklarana 2 el vereceğinizden ve muhtemelen tekrar el alamayacağınızdan kendinizi çok kötü hissederdiniz.

Üç küçük kağıttan Ortanca “MUD”[Middle Up Down]

Örnek: 984. Ortağınıza, elinizin 2 parça mı yoksa 3 parça mı olduğunu belli edebilmek için ilk tur Ortanca, ikinci tur Büyük ve sonra ki turda Küçük oynarsınız [OBK].

Aslında ideal bir çıkış değildir. Baştan ortağın kafasını karıştırır. Ama diğer renkleri atak edemiyorsanız mecburen bu rengi bu tarz oynayarak atak etmelisiniz.

Doubletondan büyük

Örnek: R4 veya 94. İki parçadan atak etmeye karar verdi iseniz. Mutlaka önce büyük oynayın. Böylece ortağınıza hem mesaj vermiş olur hem de rengin bloke olmasını engellemiş olursunuz.

Söz konusu renk ortağın rengi değil ise, deklarana löve hediye etme riski vardır.

Koz kontratlarına karşı ataklarda da benzer prensipler uygulanır. Tek fark onörlü uzun renkten 3.cü ya da 5.ci büyük oynanır.

3 veya daha uzun renklerden atak ederken, Onörlü olduğunda küçük, onörsüz olduğunda büyükçe bir kart atak edildiğini görmüştük. Şimdi, onörlü müsünüz yoksa onörsüz müsünüz gibi bir tereddütte düşerseniz ne yapacağınıza bakalım. Güneyden 4 Pik kontratına karşı atak için 2 dağılımı inceleyelim.

(1)

____________ AV52

9843                                                 ♥ RT6

____________ D7

(2)

____________♣ AV52

♣ D943                                                 ♣ RT6

____________♣ 87

Doğuda oturduğunuzu varsayın. Ortağınız 4lü atak eder ve yerden 2li konur.

Eğer ortağınız her zaman üçünü büyük oynuyor ise, işiniz şansa kaldı demektir. (1) nolu elde doğru oyun Rua koymaktır. (2) nolu elde ise onlu koymak yeterlidir.

Şimdi doğrusu ne diye bakarsak; Batı (2) nolu elde onör vaat ederek doğru atak yapmıştır. Ancak Batı (1) nolu ele atağı hatalıdır ve ortağı yanılıp onlu koyarsa eli deklaran kaptırır. Eğer kozlu bir kontrat ise, R çakılacağından Körden defans hiç el alamaz!

Bu nedenle, onörlü renkten küçük oynamak zorunludur.

Bir diğer örnek;

____________Kuzey:
____________ 974
____________ AV8
____________ AVT6
____________ T64

Batı:                                                    Doğu:
                                                            T8653
                                                            RT4
                                                            D72
                                                           V7

Kontrat Güneyden 3 NT.

Atak: 7

Yerden 8 konur. Nasıl oynarsınız?

Ortağınızın onörsüz bir renkten açıldığını anladınız. Bu durumda T oynamak, Dama el kaptıracağı için pek bir faydası yok. Eli Rua ile alıp, hemen T oynamalısınız! Artık önce Dam düşecektir. Bir tur sonra da As düşüp ortağın Körleri sağlanacaktır. Yeter ki ortağın bir antresi olsun.

Eğer ilk tur T koyarsanız, deklaran elden Dam ile kazanıp Karo ile empas dener. D el kazanır ama, yerin As Valesine doğru nasıl Kör oynayacaksınız? Kontratı batırma şansınız ilke eldeki yanlış tercihinizden kaybolmuştur!

____________Kuzey:
____________ 974
____________ AV8
____________ AVT6
____________ T64

Batı:                                                    Doğu:
 A2                                                      T8653
 97532                                               RT4
 R53                                                    D72
 D32                                                   V7

____________Güney:
____________ RDV
____________ D6
____________ 984
____________ AR985

Onör atakları;

  Koz kontratlarında  Sanzatu kontratlarında 
RDV43

RD543

RDT43

DV543

DV943

RVT43

AVT43

RV943 

R

R

R

D

D

V

A

 R

4

R

4

D

V

V

4

Eğer onörler bitişik ise, büyük onörü oynamayı tercih edin. Eğer üç bitişik onörünüz var ise, her tür kontrata en büyük onörünüzü atak edin. Ancak atak edeceğiniz rengin onörleri iki bitişik onör ise durum tamamen değişir. Koz kontratlarına onör, Sanzatu kontratlarına 4.cü büyük atak edilir. Bunun nedeni, çoğunlukla koz kontratlarında üçüncü tur zaten kozlanıyor olmasındandır. Bu yüzden onörleri, oyunda sonrası için saklamak pek yararlı değildir. Sanzatuda ise, amaç uzun rengi sağlamak olduğundan, onörler sonra ki turlar için saklanabilir.

____________ T86

♦ RD543                                             ♦ A7

____________ V92

Bu elde Sanzatu kontratına karşı 4 atak edersiniz ve tüm Karoları sağlarsınız. Eğer R atak edecek olsanız, renk bloke olacaktı!

Ancak koz kontratlarında blokaj önemli bir sorun olmayacağından, R atak edersiniz. Ortağınız eli tekrar size geçirip renge çakabilmek adına. Ruaya As koyup, Karo oynar ve ilk üç el sağlanmış olur.

Şimdi, Kuzey ile Doğunun ellerini yer değiştirelim.

____________ A7

 RD543                                              T86

____________ V92

Koz kontratında, bu elde küçük oynarsanız, deklaran elden Vale ile kazanır ve daha sonra yerden 3.cü Karoya çakar. Siz de hiç el alamazsınız. Bu yüzden Rua ile başlamalısınız.

Sanzatuda ise, standart oyun ile renkten 3 el alabileceksiniz.

Kırık sekans;

Örnek; RDT veya DV9.

Ne zaman büyük, ne zaman küçük atak edilir için kural şudur;

“Koz kontratına karşı, bitişik 2 veya daha fazla onörden tepesi atak edilir.”

“Sanzatu kontratına karşı, ikiden fazla bitişik onör [artı bir onör daha] var ise, tepesi atak edilir.”

Kurallar birbirine benzemek ile birlikte, aynı anlamı taşımaz. İkiden fazla onör demek, üç ve daha fazla onör demek değildir. Yani RDT43 eli, 2.5 onör demektir. Bu da Sanzatuya atak Rua olacak demektir.

____________♣ A7

♣ RDT43                                             ♣ 865

____________♣ V92

Sanzatuya ♣R atak etmelisiniz. Ortağınız el geçirdiği anda, deklaranı makasa alıp 4 löve üretirsiniz.

Ara sekans;

3 onörünüzün, bitişik onörleri daha küçük olan ikisi ise, ara sekans olarak adlandırılır. Örnek: RVT54. Ara sekanstan, sekansın tepesi yani Vale çıkılır.

____________♠ D87

♠ RVT43                                             ♠ A65

____________♠ 92

Hem koz kontratlarına hem de Sanzatu kontratlarına ♠V atak edilir. Böylece ortağın Ası boşa gitmez. Halbuki ♠4 çıkarsanız, yerin ♠D nı çıkartamazsınız!

Son olarak, AVT43 ile, Sanzatu kontratlarına Vale doğru atak olurken, koz ataklarında mecburen Ası tercih etmelisiniz! Ancak bu da, As olan bir rengi oynamak zorunda kaldığınız için, başka hiç bir rengi atak edemediğiniz için olmalıdır.

Altın kural;

“Koz kontratlarında ne As altından küçük, ne de Ası oynama.” 

Bunun bir nedeni, eğer deklaranda atak edilen rengin Ruası var ise, belki de alamayacağı bir eli alacaktır. Bir diğer nedeni de, ortağınız sizde As olmadığını bilerek oynayacaktır.

____________ D82

♥                                                            RT7

Pik kontratına karşı ortak 3 atak eder. Yerden küçük konur nasıl oynarsınız?

Ortak küçük oynadığına göre, renkten onörü olmalı ama As değil! Öyle ise T koymak yeterli olacaktır.

____________ D82

V9643                                             RT7

____________ A5

Eğer, R oynasa idiniz, rakip kolayca renkten 2 el alacaktı. Eğer ortağınız kural dışı olarak Asın altından oynamış olsa idi (aşağıdaki el), o zaman deklaran havadan bir el kazanmış olacaktı.

____________ D82

A9643                                             RT7

____________ V5

Sanzatu oynarken böyle bir endişeniz yoktur. İlk eli vermek, rengin sağlanması halinde çok önemli değildir. Yukarıdaki el ile, ister onörleri hemen oynayın, ister bekleyin, deklaran renkten bir el mutlaka alacaktır. Bu nedenle baştan eli vermek daha iyidir.

4 atağına T koymak doğrudur. Deklaran Vale ile alır ama renkten başka el alamaz. Bir ihtimalde deklaranın eli aşağıdaki gibi olabilir ki, bu durumda rengi hemen sağlamış olursunuz.

____________ D82

AV643                                             RT7

____________ 95

Atak kağıdını seçerken, yukarıdaki tavsiyeleri uyarsanız daha başarılı olur ve ortağınız ile daha iyi anlaşırsınız. Unutmayın ki, bu atak kuralları ortağınızın rengini de açılırken geçerlidir. Ortağın rengi diye, ezbere büyük kağıt açılmayın.

Bir sonra ki bölümde atak için renk seçimini işleyeceğiz.

Bernard Magee

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: