Dağılımı Sayma (1)

Defansta dağılımı saymadığınız sürece, dünyanın en iyi ortağı bile size yardımcı olamaz. Briçte defans yaparken saymanız gerekenler;

(1) Deklaranın elinin dağılımı (bu bölümün konusu)

(2) Deklaranın alacağı potansiyel eller

(3) Deklaranın elinin puanı.

Deklaranın elini ne kadar iyi okursanız o kadar iyi defans yaparsınız. Her zaman dağılımı sayanlar, dağılımı saymayanlara göre daha az hata yaparlar.

Deklaranın elinde de sizde olduğu gibi 13 kağıt vardır ve sizin elinizin de olduğu gibi onunda elinin bir dağılım şablonu vardır.  Dağılımı saymak, sanıldığı kadar zor bir iş değildir. Hatta bazen deklarasyondan bile yeri görmeden, deklaranın eli doğru olarak tahmin edilebilir.

Bu bölümde tüm deklarasyonlarda “standart” sistemler kullanıldığını varsayıyor olacağız.

Majör renk açışları

1 / 1♠ ile açış yapan deklaranın elini tahmin etmek, en kolay sayım yöntemidir.

Açan        Cevapçı

1♠               2

2              2NT

3               3♠

4♠               Pas

Eğer açılan majör renk tekrarlanmadı ise, elde 5 parça olduğunu varsayın. Eğer tekrarlandı ise 6 parça varsayın. İkinci söylenen renk tekrarlanmadı ise, elde 4 parça olduğunu varsayın. Eğer tekrarlandı ise 5 parça varsayın. Gecikmeli ortağın rengini desteği (3) 3 parça kabul edin. Bu durumda yukarıdaki deklarasyona göre, deklaranın elinin 5-4-3-1 şeklinde olduğunu varsayabilirsiniz. Bu bilgi size doğru defans yapmanızda yardımcı olacaktır. Şunu unutmayın, deklaranın elindeki 3 rengin sayısını biliyorsanız, 4.cü renginde adetini otomatik olarak biliyorsunuz demektir.

Önceki örnekte, deklaran 3 renk okuduğundan, elin dağılımını tahmin etmek çok kolaydı. Bazen deklaran sadece 2 renk konuşur;

Açan        Cevapçı

1♠               1NT

2               3

Pas

Deklaranda 5 parça Pik ve 4 parça Trefl var. Örneğin siz ♣A atak edip, ♣R ile devam ettiğinizde deklaran çakıyor ise, eli muhtemelen 5-3-4-1 şeklinde demektir. Aklınıza deklaranın Karosunun 5 parça neden olmasın sorusu gelebilir. Evet olabilir, ama siz şimdilik 4 parça Karo olduğunu kabul edin.

Sayımınızı revize etmek

Yukarıdaki örnekte dağılım şöyle olabilir;

____________Kuzey:
____________ AT43

Batı: (Siz)                                          Doğu:
V6                                                      D9

____________Güney:
____________ R8752

Deklaran önce Ası, sonra Ruayı çektiğinde, sizden Vale ortaktan Dam düştüğünde artık dağılımdan emin olabilirsiniz. Artık deklaranın elinin 5-2-5-1 olduğundan emin olabilirsiniz. Yani, oyun ilerledikçe ortaya çıkan veriler ışığında ilk dağılım varsayımınızı revize etmelisiniz.

Bazen yan renkte çıkan kağıtlarda, dağılımı revize etmenize yardımcı olur.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 2
____________ RV3
____________ DV86
____________ RVT54

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ V954
_________________  D9
_________________  T954
_________________  AD8

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠
Pas 2♣ Pas 2
Pas 2NT Pas 3
Pas 4 H.Pas

Deklaranın majörlerinin 5-5 olduğunu biliyoruz. OrtakA atak ettiğinde, deklaran elinden çakar. Şu anda deklaranın elini 5-5-0-3 varsayabilirsiniz. Diyelim ki, deklaran önce Pik As sonra da Pik oynayıp yerden çaksın. İkinci Pik ortaktan ♠R versin. Bu Batının elinde ♠D olmadığına işaret eder. (Normal oyun eşitlerden küçüğünü koymaktır.) Ortakta 2 Pik olduğuna göre, deklaranın elinin dağılımı 6-5-0-2 olmalı.

Deklaranın eli şöyle idi;

____________Güney:
____________ ADT763
____________ A8542
____________
____________ 73

Aynı örnek deklarasyonda, atağı çakarak alan deklaran ikinci el yerin Valesine doğru Trefl oynamış olsun ve Batı ♣2 vermiş olsun. Bu sayı sinyali olup tek sayıda adet bildirir. Yani ortakta 3, deklaranda 2 parça olmalı. Yine dağılım varsayımınızı revize ettiğinizde, deklaranın elinin dağılımının 6-5-0-2 olduğunu anlarsınız.

Deklaranın sadece tek renk konuştuğu duruma bakalım.

Açan            Cevapçı

2♠ (zayıf)      4♠

Pas

İlk olarak deklaranın elinde 6 parça Pik olduğunu varsayarsınız. Diyelim ki defans ilk 3 el Kör oynasın ve deklaran 3.cü tura elinden çaksın. Artık dağılımını bilmediğiniz sadece iki renk var. Deklaran elinden Trefl oynadığında ortağınız Batı sayı sinyali vermiş olsun. Yine diyelim ki, bu sayı sinyalinden deklaranın elinde 2 parça Trefl olduğunu anladınız. Bu durumda deklaranın eli 6-2-3-2 şeklinde olacaktır.

Dağılım şablonlarını aşına olmak, sayım yapabilmek için çok faydalıdır.

Öyle ise, sayım ipuçları nelerdir?

1) Deklarasyon, sizin ve rakiplerin konuşmaları, ne konuşulmadı.

2) Çıkış kağıtları ve buna verilen kartlar.

3) Sayı sinyalleri.

4) Bir oyuncunun elinde oynanan renk olmadığındaki durum.

5) Sağduyu. Ortak ne atak etti, ne atak etmedi. Örneğin koz Pikken, ortak Karo atak etmiş olsun. Yere ve ele bakınca toplam 10 parça Trefl olduğunu görürsünüz. Eğer ortakta tek parça Trefl olsa idi, muhtemelen çakabilmek için Trefl atak ederdi. Bu durumda deklaranın elinde şigan ya da singleton Trefl olmalı diye düşünürsünüz.

Başarılı dağılım sayımı yapabileceğiniz bir örnek daha. Beni hayal kırıklığına uğratmayın!

____________Kuzey:
____________ V4
____________ 984
____________ DT942
____________ RV5

Batı: (Siz)
T982
RDT2
53
A86

Batı Kuzey Doğu Güney
      1♠ 
Pas  1NT  Pas  2
Pas  3  H.Pas   

R atak edersiniz. Ortak cesaret verici büyükçe bir kağıt ile pozitif sinyali verir. İkinci el 2 oynadığınızda Doğu As ile alır ve 3.cü tur Kör oynadığında, deklaran çakar. Deklaranın el dağılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Deklaranın eli 5-2-4-2 olmalı. Bu nedenle deklaran elinde Trefl oynadığında küçük oynarsınız ki, deklaranın yanlış bir tahmin yapmasını umarsınız. Halbuki deklaran 3.cü Köre uymuş olsa idi, eli 5-3-4-1 olacaktı. Bu yüzden, deklaran Trefl oynadığında ♣A koymanız gerekecekti. Muhtemelen en iyi defans Pik oynamak olacaktı. Eğer ellerin dağılımı aşağıdaki gibi ise, deklaran Karo empası yapabilmek için yere geçemeyecektir. Eğer deklaran Pik çakarak yere geçmeye çalışırsa, ortak üste çakar.

____________Kuzey:
____________ V4
____________ 984
____________ DT942
____________ RV5

Batı: (Siz)                                          Doğu:
T982                                                  D7
RDT2                                                AV7
53                                                        R8
A86                                                    DT9432

____________Güney:
____________ AR653
____________ 653
____________ AV76
____________ 7

Şimdi de deklarasyondan, deklaranın elinin dağılım tahminini yapalım;

Açan            Cevapçı

1♠                   1NT

2♠                  2NT

3                  3♠

Pas

Deklaranda 6 Pik ve 4 Kör var. Minör renklerden birini daha öğrendiğinizde bulmaca çözülür.

Açan            Cevapçı

1♠                   2♣

2                  2NT

3♠                  4♠

Pas

Yine deklaranda 6 Pik ve 4 Kör var. Bir öncekinden tek farkı, bu elde olduğu gibi, önce 2.ci rengi okuyup sonra ilk rengi tekrarlamak daha kuvvetli bir el gösteriyor olmasıdır.

Açan            Cevapçı

1                   1♠

2                   2NT

3                   Pas

Açanın elinde ki kırmızı renklerin en az 5/5 olduğu ve Pikin 3 den az olduğu anlaşılıyor. Eğer elinde 3 parça Pik olsa idi, geç de olsa cevapçının rengine dönmesi beklenirdi. Açanın elinde 6/5 dağılımın da mümkün olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Açan            Cevapçı

1♠                   2

2NT               3NT

Pas

Açanın eli dengeli ve singleton renk yok. Muhtemelen açanın el şablonu 5332 formunda. Eğer doubleton rengi tespit edebilirseniz, kalan renkleri 3-3 kabul edebilirsiniz. Bu deklarasyona göre, açanın elindeki doubletonun Kör olduğunu düşünebilirsiniz. Zira, cevapçının 2 Kör deklarasyonu 5 parça Köre işaret ediyor. Yani elinde 3 parça Kör olsa, ortağına destek vermesi beklenirdi. Başlangıçtaki dağılım varsayımınız, 5-2-3-3 olmalı.

Başka alternatifler nelerdir? Eli zayıf olduğundan 3 seviyesinde minör rengini gösterememiş olabilir. (5-2-4-2 ya da 5-2-2-4) Tek Kör onörü ile 2NT demeye mecbur kalmış olabilir. Bu durumda elindeki minör dağılımı 4-3 olurdu.

Şimdi de açanın ikinci konuşmasını atlayarak yaptığı durumlara bakalım. Açan ikinci rengini tekrar etmediği sürece bunu 4 parça kabul edin.

Açan            Cevapçı

1                   1♠

3                   3

3NT               Pas

Açanın eli muhtemelen, 1-5-4-3 ya da 2-5-4-2 olmalı.

Açan kendi rengini tekrar ettiğinde çoğunlukla elinde 6 parça var demektir ama bunun istisnaları olduğunu unutmayın.

Açan            Cevapçı

1                   1♠

2                  Pas

Açan            Cevapçı

1♠                   1NT

2♠                  Pas

Yukarıdaki her iki deklarasyonda da açan, söylenebilecek 3 deklarasyonu atlayarak kendi rengini tekrar etmiştir. Bu durumda elinde 6 parça olduğunu varsayın.

Açan            Cevapçı

1                   2

2                   4

Pas

Açan            Cevapçı

1♠                   2

2♠                   4♠

Pas

Cevapçı, hiyerarşik olarak açanın konuştuğu rengin altında bir renk okursa, açanın ikinci rengi olsa bile 3 seviyesinde bu rengi konuşacak kadar gücü (reverse) olmadığından, kendi rengini 5 parça ile tekrar etmeyi tercih edebilir. Bu durumda rengin 6 parça olma ihtimali %100 den %60 lara düşmüş demektir.

Sıçramalı renk tekrarları 6 ya da 7 kart ile yapılır. Çift sıçramaların 7 kart ile yapılması beklenir ya da cevapçı dengeli bir el belirtmiş ise 6 kart olması beklenir.

Açan            Cevapçı

1                   1♠

3                   4

Pas

Açanın elinde 6 ya da 7 parça Kör olması beklenir.

Açan            Cevapçı

1                   1NT

4                  Pas

Burada cevapçının Sanzatu cevabı mecburi bir cevap olduğundan dengeli bir el göstermez. Bu yüzden açanın elinde 7 parça Kör olmalıdır.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: