Dağılımı Sayma (4)

İlk atak

En güvenilir kart sayım metodu, Sanzatu kontratına karşı yapılan 2li atağıdır (dördüncü büyük). Deklarasyon ile birlikte düşününce tüm ellerin dağılımı anlaşılabilir.

____________Kuzey: (Yer)
____________ 62
____________ 73
____________ AV54
____________ RDV42

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ V73
_________________  AT64
_________________  93
_________________  AT96

Batı Kuzey Doğu Güney
      1♠ 
Pas  2♣  Pas  2 
Pas  3  Pas  3NT 
H.Pas       

Batı 2 atak eder. Ellerin dağılımı nasıldır? Yapabilirsiniz!

Deklaranda (Güney) 5 parça Pik ve 4 parça Karo var. Ortağın 4lü Körden atağı, deklaranın elinde 3 parça Kör olduğunu gösteriyor. Demek ki deklaranın eli 5-3-4-1 şeklinde. Atağı As ile alıp, elinizde kalan 3 kağıdın en küçüğü olan 4 oynadığınızda, artık ortakta ellerin dağılımını sayabilir.

Ellerin dağılımının erken tespiti, başarılı bir defans yapmanızı sağlar.

____________Kuzey: (Yer)
____________ T7643
____________ RV
____________ AD93
____________ 86

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ AD92
_________________  T74
_________________  T6
_________________  A954

Batı Kuzey Doğu Güney
1
Pas 1♠ Pas 2
Pas 3 Pas 3NT
H.Pas

Batı ♣2 atak eder. Dağılım nasıl? Defansı nasıl planlayacaksınız?

Deklaranda 5 parça Kör ve 4 parça Karo var. Ortağın atağından elinde 3 parça Trefl olduğu anlaşılıyor. Bu durumda elinde tek parça Pik var demektir. Eli 1-5-4-3 demek. Bu durumda deklaranın elindeki Pik hangisi olursa olsun, eğer ilk el ♠A ve sonra ♠2 oynarsanız, sizin taraf Pikten 4 el alacaktır. Deklaranın eli;

R
AD982
RV54
RV7

Eğer atağı Asla alıp, ezbere Trefle devam ederseniz, deklaran 10 elini toplar!

 

Eğer ortak, sizin konuştuğunuz rengi konuşmamışken, o renkten büyükçe bir kağıt oynadı ise, elinde doubleton olduğunu düşünün.

Sanzatu kontratlarında, konuşulmamış bir renkten büyük küçük oynaması genellikle 5 parçaya işaret eder. Peki ama renk kontratlarında bu durum neye işaret eder? 5 parçaya mı yoksa 2 parçaya mı? Nasıl anlayacağız? Doğru cevabı bulabilmek için yine deklarasyona geri dönmeliyiz.

____________Kuzey: (Yer)
____________ AD8
____________ V76
____________ ARVT8
____________ VT

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ 32
_________________  AR9
_________________  9432
_________________  A985

Batı Kuzey Doğu Güney
      3♠ 
Pas  4♠  H.Pas   

Batı 3 atak eder. Eli Rua ile siz alırken, deklaran 4 verir. Kör As oynadığınızda, deklaran5, Batı 2 verir. Körlerin dağılımını nasıl okursunuz? Nasıl devam edeceksiniz?

Batı da ya 2 ya da 5 parça Kör var. Buradaki gibi iki ihtimal ortaya çıktığında, önce küçük sayı ihtimalini değerlendirin ve bu durumda deklaranda kaç tane o renkten kart olacağını hesaplayın. Çıkan sonuç mantıklı mı? Değil ise, diğer ihtimalin (büyük sayı) doğru olduğunu kabul edin. Bizim durumumuzda Batıda 2 parça Kör var ise, Güneyin elinde 5 parça Kör olmalı ki, 3♠ baraj açışı yaptığı için bu imkansız! Yani ortakta 5 parça Kör, deklaranda 2 parça Kör var. Hemen küçük Trefl oynayın.

Neden küçük Trefl? Yerdeki Karoları görüyorsunuz. Tek şansınız Treflden hemen 2 el almakta. Eğer ♣R Batıda ise sorun zaten yok. Ancak, ♣D Batıda ve ♣R deklaranda ise, deklaranı tahmine zorlamak gerekecek. Deklaranın eli;

RVT9754
54
65
R7

Tabi deklaran, doğru tahminde bulunabilir ise +1 çıkacak, yanlış tahminde bulunur ise 1 batacaktır.

 

Bazen renk kontratlarına karşı da 4.cü büyük çıkmak faydalı olabilir. Örneğin, D73 ya da D743 ya da 3 den, 3 ü atak edersiniz. Eldeki kağıt sayısının 3 mü yoksa 4 mü olduğunu tespit o kadar kolay olmamakla birlikte, deklarasyon sayesinde atağın singleton olup olmadığı daha kolay anlaşılır.

[Not: Modern popüler metod, renk kontratlarında tek sayı gösterebilmek için küçük oynamak, çift sayı gösterebilmek için büyük-küçük oynamaktır. Yani R642 den 4lü, R62 veya R6542 den 2li atak etmektir.]

____________Kuzey: (Yer)
____________ R865
____________ RT8
____________ V
____________ VT873

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ T9
_________________  A96543
_________________  R53
_________________  62

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  Pas  Pas  1♠ 
2NT * 3♠  Pas  4♠ 
H.Pas       

*: Unusual (minörler)

Batı 2 atak eder. Yerden küçük konunca As ile alırsınız. Deklaran Vale verir.

Batıda Kör tek parça mı yoksa Dx3 gibi 3 parça mı. Önce pas demiş bir elle Unusual yapabilmesi için minörleri 5/5 olmalı. Eğer elinde 3 parça Kör var ise, bu durumda Piki yok demektir. Öyle ise deklaranın 7 parça Piki olmalı ki bu zor! Daha mümkün dağılım Batının elinin 2-1-5-5 olmasıdır. Demek ki bir ya da iki kez Körü çakma arzusunda. Köre devam edersiniz, ama sinyal verebilmek için (kalan renklerin büyüğü – Karoyu gelmesi için)9 oynarsınız. Batı çakar ve Karo Asın altından oynayarak, sizin Ruaya el kazandırır. Bir kez daha Kör gelip kontratı batırırsınız. Tebrikler.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ R865
____________ RT8
____________ V
____________ VT873

Batı:                                                    Doğu:
73                                                       T9
2                                                        A96543
A8764                                              R53
RD954                                            62

____________Güney:
____________ ADV42
____________ DV7
____________ DT92
____________ A

 

Sayı sinyali

Defanstaki ortakların birbirlerine elindeki kart sayısı ile ilgili verdikleri sayı sinyalleri, ellerin dağılımını tahmin etmenize çok yardımcı olur. Rakibin elden ya da yerden oynadığı kağıda sayı sinyali verilir. Ancak şunu unutmayın. Eğer deklaranın elindeki adet deklarasyondan belli ise, sayı sinyali vermek şart değildir. Hatta böyle durumda sayı sinyali vermeye çalışmak aleyhinize bile olur. Zaten ortağın bildiği bir bilgiyi niye deklaran ile paylaşıyorsunuz ki.

Pik kontratı oynanırken, yan renk olan Karoya bakalım;

____________Kuzey:
____________ T5

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
DV87                                                  632

____________Güney:
____________ AR94

Deklarasyon sırasında Karo söylenmemiştir. Deklaran elinden iki tepe onörünü sıra ile çeker. Batı sayı sinyali vermek için 8 ve 7 sırası ile renge uyar. Elinde çift sayıda Karo olduğunu öğrendiniz. Siz ise 2 ve 3 ile renge uyarsınız. Batıda sizde 3 parça Karo olduğunu öğrenmiş oldu. Deklaran 3.cü Karoya yerden çaktırır. Ancak Batı Güneyin elinde hala bir adet Karo kaldığını bilmektedir.

Diyelim ki Karo, deklaranın ikinci konuştuğu renk olsa idi, defans oyuncularının deklaranın koz sayısının 4 olduğunu bildiğinden, sayı sinyali vermesi gerekmemektedir.

Sayı sinyalinin en çok işe yaradığı durum, deklaranın yerden oynadığı ve elinde Asın olmadığı durumdur.

____________Kuzey:
____________♣ RDVT

Batı: (Siz)                                           Doğu:
♣ 72                                                       ♣ A965

____________Güney:
____________♣ 843

Güney deklarasyon sırasında dengeli bir el göstermiş olsun. Yerden Trefl oynadığında, çift sayı sinyali vermek için ♣7 verirsiniz. Ancak durum Doğu için belirsizdir. El ♣7x de olabilir ♣8742 de olabilir. Doğu nasıl karar verecektir? Yine cevap deklarasyondadır. Güney dengeli bir el gösterdiğinden, Batıda 4 parça Trefl olmaz. Aksi takdirde deklaranın elinde tek parça Trefl olacaktı.

____________Kuzey:
____________♣ 65

Batı:                                                      Doğu: (Siz)
♣ T83                                                       ♣ RV972

____________Güney:
____________♣ AD4

Kontrat Kördür. Yerden ♣5 oynandığında, sayı sinyali verebilmek için ♣2 oynarsınız. Eğer önce ♣7 sonra ♣2 oynarsanız, hem ortağınızı hem de deklaranı yanıltmış olabilirsiniz. Ancak yanıltıcı yanlış sinyal, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Eğer bu yanlış bilgiden ötürü ortağınız yanlış oyun sonunu tercih ederse, başınız ağrıyacaktır.

Yanıltıcı sayı sinyali vermenin en çok işe yaradığı zaman, ortağın elinde hiç alıcı yokken, tüm alıcıların sizin elinizde olduğu durumdur. Sizin yanlış sayı sinyaline karşın, ortak doğru sayı sinyali verecektir. Böylece dağılıma daha hakim olmanızı sağlar. Buna “kuvvetli el bazen yalan söyler, zayıf el her zaman doğruyu” denir.

Bakalım bu duruma hazır mısınız?

____________Kuzey: (Yer)
____________ T32
____________ ARDT
____________ AD4
____________ 962

_________________  Doğu: (Siz)
_________________  ♠ 98
_________________  432
_________________  963
_________________  A9754

Batı Kuzey Doğu Güney
3
4♠ 5 H.Pas

Atak: ♠A

İlk eli alan Batı ♠R ile devam eder. Deklaran ikinci tur Pike çakar. Ardından 3 tur Karo oynar. Ortak 3 Pik defos eder. Daha sonra ARD çeker ve üçüncü tur elinden ♣V kaçar. Yerden ♣2 oynadığında ne oynayacaksınız? Neden?

Eğer dağılımı saydı iseniz, deklaranın elinin 1-2-7-3 olduğunu anlamışınızdır. Demek ki elinde hala 2 Trefl var! Bu durumda Asınız mutlaka el alacaktır. Öyle ise deklaranı zorlamak için küçük koymalısınız. Deklaranın eli;

7
85
RVT8752
RVT

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: