Ödüllü Seçilmiş Briç Yazıları-25

1974- 1976 ve 1987-1994 yılları arasında, “Bols The Dutch Distillers” ve “IBPA- International Bridge Press Association” nın birlikte organize ettiği, yıllın yayınlanmış en iyi briç tavsiyeleri ödülleri verilmişti. Bu ödülleri kazanan tavsiyeleri bu yazı dizisinde bulacaksınız.

+++

Terence Reese – (1913 – 1996) İngiltere. Ünlü Briç oyuncusu ve yazarı.

 

1- “Defos hikayeyi anlatır!” (1974/1)

Terence Reese

[Yer Oyunu Önerisi]

Defans defos yaptığında, ne tür bir el ile bu defosu yapacağını tahmin etmeye çalışın. Bu sorunun cevabı, ilerideki kritik bir tahmin durumunu çözecektir. Örneğin, defansdaki oyuncu elindeki A532 veya R532 den kolaylıkla kaçabilirken, D532 veya V532 den o kadar rahat defos yapamayacaktır. Örneğin;

Durum: Koz Kör. Pik yan renk. Deklaranın bir an önce bu renkten bir el almaya ihtiyacı var.

(i)

____________Kuzey: (yer)
____________ V76

Batı:                                                     Doğu:
 D94                                                    A532

____________Güney:
____________ RT8

Doğu daha önce 2 adet Pik defos etmiştir. Yorum; Elinde Axxx  olma ihtimali Dxxx olma ihtimalinden daha yüksek!

(ii)

____________Kuzey: (yer)
____________ V862

Batı:                                                     Doğu:
 A63                                                    D94

____________Güney:
____________ RT7

Batı daha önce 1 adet Pik defos etmiştir. Yorum; Elinde Axx  olma ihtimali Dxx olma ihtimalinden daha yüksek!

(iii)

____________Kuzey: (yer)
____________ A8

Batı:                                                     Doğu:
 V94                                                    R7532

____________Güney:
____________ DT6

Doğu daha önce 2 adet Pik defos etmiştir. ♠A ve ♠8 oynadığınızda Doğu ♠5 ve ♠7 verdi. Yorum; Elinde Rxxxx  olma ihtimali Vxxxx olma ihtimalinden daha yüksek!

(iv)

____________Kuzey: (yer)
____________ RT8

Batı:                                                     Doğu:
 A532                                                    V76

____________Güney:
____________ D94

Batı daha önce 2 adet Pik defos etmiştir. Yorum: Elinde kalan Piklerin Ax olma ihtimali Vx olma ihtimalinden fazla.!

Bu tür durumlar ile, yerde sağlanabilir bir renk olduğunda sıklıkla karşılaşılır.

____________Kuzey:
____________ T52
____________ RV63
____________ A73
____________ 864

Batı:                                                     Doğu:
 93                                                        V7
 DT8                                                    A952
 T954                                                   V86
 RV73                                                 AT95

____________Güney:
____________ ARD864
____________ 74
____________ RD2
____________ D2

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: ♣3

Defans 3 tur Trefl oynar. Üçüncü Trefle deklaran çakar. 4 tur Pik oynar. Yerden küçük Karo defos eder. Batı 1 Trefl ve 1 Karo, Doğu 1 Trefl ve 1 Kör defos eder. Karoları da tahsil ettikten sonra, deklaran elden yere doğru Kör oynar. Batı 8 verir. Yerden R mı, yoksa V mi konmalı? Doğru cevap Vale olmalı. Çünkü Doğu kolaylık A9xx den bir Kör defos etmişti. Deklaranın hatalı karar vermesini bekliyordu! Eğer elinde D9xx olsa idi, deklaranda Ax olabileceği endişesi ile Kör defos etmeyi tercih etmeyecekti!

 

+++

 

2- “Aldatıcı oyun!” (1989/4)

Terence Reese

[Defans Önerisi]

V9, RV9 veya AV9 ile deklaranı yanıltıcı oyunlar yapmak mümkündür.

____________Kuzey: (yer)
____________ DT64

Batı:                                                     Doğu:
 AV9                                                    752

____________Güney:
____________ R83

Güney elden 3 oynadığında Batı Valeyi oynar ve yerin Damı eli kazanır. Deklaran tekrar Pik oynadığında, 9 lunun Batı olmadığını düşünerek (ilk tur 9 koyması daha uygun olurdu) 8 li ile empası düşünebilir. Bu da tuzağa düşmesine neden olurdu!

Bu tür yanıltıcı oyunlar hem olmayan bir lövenin kazanılmasına hem de geçiş sorunu yaratmayı sağlar.

Kuzey Güney Zonda

____________Kuzey:
____________ 853
____________ T84
____________ 9742
____________ V65

Batı:                                                     Doğu:
 V762                                                  DT94
 65                                                       V9
 T86                                                     R53
 AR94                                                 D872

____________Güney:
____________ AR
____________ ARD732
____________ ADV
____________ T3

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: ♣A

Defans 3 tur Trefl oynar ve deklaran sonuncuya çakar. Kör As oynadığında, Batı 5 Doğu 9 verir. İkinci tur Körde dışarıdaki kozlar temizlenir. Kör Onlu ile yere geçip Doğuda Rx i iki parça için empas dener. Sonuç olarak 10 el sağlanır. Halbuki Doğu ilk tur 9 yerine Vale verse idi, sürpriz etkisi olacaktı. Deklaran Batıda 3 parça Kör olduğunu düşünerek yere iki kere geçiş imkanı olduğunu düşünerek sevinecek ve elden oynayacağı küçük ikinci Köre yerden 8 verecekti ve Doğunun 9lusu eli kazanacaktı!

Aşağıdaki elde defans daha ilk turda hamlesini yapmalıdır;

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ V86
____________ R62
____________ T73
____________ DV84

Batı:                                                     Doğu:
 53                                                        DT
 AT7                                                    V853
 D842                                                  RV9
 R953                                                 T762

____________Güney:
____________ AR9742
____________ D94
____________ A65
____________ A

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: ♠3

Yerden küçük, Doğu Dam ve elden As ile alan deklaran, Koz Onlusunun Batıda olduğunu varsaydı. Planını buna göre yaptı! Plan şöyle idi; Trefl As, yere Pik 8 ile geçiş. Yerden Trefl Damına Karo kaybını atmak ve sonuçta 6 Pik, 1 Kör, 1 Karo ve 2 Trefl alarak kontratı çıkarmak. Ancak Doğu ikinci Piki alınca, Karo Vale oynayarak yerin Onlusunu kuşattı ve deklaran Karodan iki el vermek zorunda kaldı ve kontratı batırdı!

Bir Rua-Vale örneğine bakalım;

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ 852
____________ DT3
____________ ARV3
____________ V72

Batı:                                                     Doğu:
 A93                                                      DVT4
 84                                                        RV
 9742                                                   T86
 DT53                                                 R964

____________Güney:
____________ R76
____________ A97652
____________ D5
____________ A8

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: ♣5

Önce rutin oyun tarzına bakalım. As ile atağı elden alan deklaran Kör Asını çeker. Herkes en küçüğünü verir. Üç tur Karo çeker ve elden kayıp Treflini atar. Dördüncü Karoya Doğu Rua ile çakmak zorunda kalır. Deklaran elden Pik kaçar. Defans ancak 2 Pik daha alabilir ve kontrat çıkar.

Eğer Kör Asına Doğu Rua verse idi ne olurdu? Deklaran Kör Valesinin Batıda olduğunu düşünecekti ve 11 hazır eli olduğunu görecekti. Pik Asını Doğuda bulur ise, belki de 12 el alacak hale gelmişti! Yere Kör Onlu ile geçmeye kalktığında büyük sürpriz olur! Henüz kayıp Trefl ve Piklerini kaçamadığından 3 Pik ve 1 Trefl daha verip kontratı 2 batırır!

V-9 varken Vale ile, D-T varken Dam ile ve R-V varken Rua ile deklaranı yanıltıcı harika fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları kaçırmayın!

 

+++

 

3-“Yuvarlak köşeleri gör!” (1991/7)

Terence Reese

(Defans ve Yer Oyunu Önerisi)

Bir çok kez deklaran bir rengi ikinci kez oynarken, oynanan kağıtlara göre karar vermek durumunda kalır! Bu da akıllıca defans yapmak için fırsat yaratır.

____________Kuzey:
____________ T
____________ AD93
____________ D764
____________ AD75

Batı:                                                     Doğu:
 RV76                                                  98543
 T872                                                  V65
 92                                                        AVT
 V32                                                    RT

____________Güney:
____________ AD2
____________ R4
____________ R863
____________ 9864

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: ♠6

Yerin Onlusu eli kazanır. Küçük karo oynayınca Rua ile elden kazanan deklaran, ♣9 oynar, Batı ♣2, yerden ♣5 ve Doğu ♣T ile eli alır. Pik oynar, Batı Damı Rua ile ezip tekrar Pik oynadığında el As ile deklaranda kalır. Elden ♣4, Batı ♣3 oynar. Şimdi doğru kararı verme zamanı idi. Deklaran hem ilk tur Vale değil de Onlu oynaması, hem de Batının 2/3 sırası ile elinde üçlü olduğunu belli etmesi nedeni ile Ası koydu ve dokuz eli kazanmış oldu!

Doğru oyun Batının ikinci tur Trefle Vale koyması idi. Böylece deklaranı yanlış karar vermeye teşvik edecekti.

Az sayıda bazı durumlar vardır ki, gereksiz yere büyük koymak deklaranı yanlış karar vermeye iter.

(i)

____________Kuzey: (yer)
____________ 83

Batı:                                                     Doğu:
 RD                                                      T62

____________Güney:
____________ AV9754

Güneyin Pikten 5 el almaya ihtiyacı vardır. Yerden 8li oynadığında eli Batı Rua ( ya da Dam) ile kazanır. İkinci tur Pik yerden oynandığında, Doğu mutlaka Onluyu koymalıdır.

(ii)

____________Kuzey: (yer)
____________ DT864

Batı:                                                     Doğu:
 V72                                                      R95

____________Güney:
____________ A3

Güneyin Pikten 5 el almaya ihtiyacı vardır. Yerden küçük oynadığında, Doğu 9 koyar ise As ile eli alan deklaran, Doğuda olabilecek Vx a karşı yerden Damı oynayabilir. Eğer Doğu ilk tur küçük oynasa idi, Onlu ile empas deneyecekti!

Yukarıda bahsedilen oyunlarda, defans zaten el alamayacak bir kağıdı, deklaranı aldatmak için oynamaktadır.

Bir de deklaran açısından bakalım;

(i)

____________Kuzey: (yer)
____________ T53

____________Güney:
____________ AR642

As ve Ruayı çektiğinizde Doğudan iki küçük Pik, Batıdan bir küçük Pik, bir de Pik Damı düşer. Vale kimde? Muhtemelen Doğuda olmalı.

(ii)

____________Kuzey: (yer)
____________ 764

____________Güney:
____________ AD852

Yerden küçük oynadığınızda, Doğu Onlu verir ve Damınız eli kazanır. Ası çektiğinizde, Doğudan Rua düşer. Vale kimde? Muhtemelen Batıda olmalı.

Hep defans oyuncusunun seçeneği olmadığından o kağıdı oynadığını varsayın!

Defans oyuncusu olarak, yeri geldiğinde rengin ikinci turuna gereksiz büyük kağıt vermeyi düşünün!

Deklaran olarak, bir onörün yerini tahmin etmeye çalışıyorsanız, defansın seçeneği olmadığı için o kağıdı oynadığını düşünün!

 

+++

 

4-“En kötüsünden kork!” (1987/6)

Terence Reese

(Genel Briç Önerisi)

Rakipler, beklenmedik şekilde yüksek seviyede konuştuklarında, kendinize “elimde deklaran için tatsız sürpriz olabilecek ne var?” diye sorun.

Howard Schenken 1971 yılında Bridge World dergisinde, briç dünyasından uzmanlara bir problem sormuştu;

Herkes Zonda

IMP skorlu

____________Güney:
____________ 962
____________ 63
____________ 975
____________ AR942

Kuzey    Doğu       Güney        Batı

1             1♠              Pas             2♠

3             4♠              ?

Güney olarak konuşmanız ne olurdu?

Katılanların çoğunluğu “Kontur” demeyi tercih etmişti;

Begin: Kontur. Şlem ihtimalini bir kenara bırakacak olursak, bu elden 800 puan alabiliriz. Hatta ortak Trefle çakabilir.

Clarke: Kontur. Ortakta konuştuğu renklerin onörlerin var ise 800 puan vermeden kurtulamazlar. Eğer ortağın elinde konuştuğu renklerin onörlerin yok ise konturu kaldırır.

Wolff: Kontur. Doğunun elinde ortağın renklerinden birinde kayıplar olmalı. Bu yüzden koz atak ederim.

Weiss: Kontur. İki yönlü aksiyondur. Kuzey eline göre karar verir.

Bazıları “Pas” demeyi tercih etmişti;

Roth:  Pas. Onları oyuna ben itmedim. Batırabilirsek memnun olurum.

Rubens: Pas. Koz onörü olmadan kontur Doğuya iyilik olur.

Bazıları “5 Karo” ya da “5 Trefl” demeyi düşünmüştü ki, haklılıktan çok uzakta idiler!

Ellerin dağılımı şöyle olabilirdi;

____________Kuzey:
____________ 3
____________ RVT97
____________ ARV84
____________ T6

Batı:                                                     Doğu:
 RV7                                                     ADT854
 52                                                        AD84
 DT3                                                     62
 DV853                                               7

____________Güney:
____________ 962
____________ 63
____________ 975
____________ AR942

Eğer Güney 2 tur Trefl oynamaya kalkarsa kontrat +2 çıkar. Eğer Kör çıkarsa kontrat yine çıkar. Eğer Karo çıkarsa ve Kuzey alıp koz dışında bir renk oynarsa kontrat gene çıkar.

İlk elden kontratı batırmak için yapılabilecek tek doğru hamle koz oynamaktır. Doğunun elindeki Kör kayıplarını yere çaktırmaya ihtiyacı vardır. Defans eli ilk aldığında hamlesi yine koz oynamak olmalıdır! Böylece defans 2 Karo ve 1 Treflin yanı sıra Körden de 1 el alır.

 

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d