Toplam Löve Kuralı

Eğer Briç turnuvalarında “Hangi seviyeye kadar konuşmalıyım? Nerede susmalıyım?” diye ikilemde kalıyorsanız, bu kural sizin için rehber niteliğinde olacaktır. Briçte “Toplam Löve Kuralı” fikri, ilk olarak Fransız Briçci Jean Rennes Vernes tarafından 1966 yılında yazdığı kitapta ortaya çıkmıştır. Daha sonra Amerikalı uzmanlar Marty Bergen ve Larry Cohen bu fikri daha popüler hale getirmişlerdir. Kuralın ana fikri şudur; bir bordda tarafların alabileceği toplam löve sayısı, tarafların ellerindeki toplam koz sayısına eşittir. Örneğin Kuzey Güneyin 9 kozu ve Doğu Batının 8 kozu var ise, toplam alınabilecek löve sayısı 17 dir. Yani rakipler 10 löve alabiliyorsa size kalan löve sayısı sadece 7 dir. Toplam löve sayısını, zon durumlarını ve olası kazanç/kayıp puanlarınızı dikkate alarak deklarasyonunuzu ayarlamalısınız!

  1. Toplam Löve: O elde her iki tarafın da, hatasız oynaması halinde en uzun kozları ile alınması mümkün olan el sayısıdır.
  2. Onörlerin yer değiştirmesi ya da empasların tutup tutmaması, renklerin dağılımı toplam löve sayısını değiştirmez. Toplam löve sabittir.
  3. Kural sadece kompetisyon ve fit durumlarında geçerlidir, bazı limit ve istisnaları vardır. Yani çoğunlukla geçerlidir ama her zaman değil!
  4. Bir taraf Sanzatu oynarken diğer taraf koz oynayabiliyor ise; Sanzatu için löve sayısı 7 sayılır. Örneğin; bir tarafın Sanzatu oyunu var iken diğer tarafın 9 parça rengi var ise, toplam löve = 7 + 9 = 16 dır.
  5. Eğer onör puanları rakip ekipler arasında dengeli (birbirine yakın 18/22) dağılmış olduğunu düşünüyor iseniz, toplam löve kuralını mutlaka dikkate alınız. Toplam löve kuralı, part skor kontratlarında çok etkilidir!

Toplam Löve kuralından çıkarımları, aşağıdaki gibi oyun prensipleriniz haline getirebilirsiniz;

i) Toplam koz adetinizin olduğu seviyeye kadar mücadele edebilirsiniz. Toplam 8 adet koz ile 2 seviyesinde, 9 adet koz ile 3 seviyesinde ve 10 adet koz ile 4 seviyesinde.

ii) Eğer taraflardan birinde 10 adet ya da 9 adet koz var ise, rakiplerinde minimum 8 kartlı koz vardır. (İspatı; bizde 9 adet koz var ise rakipte 4 adet var demektir. Ellerindeki toplam 26 kartın 4 ü bizim koz ise, kalan 22 adet kağıt, en kötü 8+7+7 bölünür.)

iii) Toplam löve (yani toplam koz) sayısı 16 iken, rakiple asla 3 seviyesinde yarışmaya girmeyin.

iv) Toplam löve sayısı 17 iken, 3 seviyesinde üste konuşmak genellikle doğrudur ama mutlaka zon durumunun aleyhinize (siz zonda iken onlar zonsuz) olmamasına dikkat edin.

v) Toplam 18 koz ile, her zaman 3 seviyesinde yarışmaya girilir.

vi) Mümkünse, rakipleri toplam kozları seviyesinde oynatmayın.

vii) Rakibin kozundan elinizde 4 adet var ise ceza konturu atmayı düşünün.

viii) Koz sayıları hakkında, şüpheye düşüyorsanız bir fazla konuşun (daha fazla değil!). Şüpheye düşüyorsanız, 4 Kör üzerine 4 Pik diyebilirsiniz.

ix) İki tarafında kontratını yapacağını düşünüyorsanız, bir fazla deklere edin. Bir tarafın kontratını yapabileceğini, diğer tarafın ise batacağını düşünüyorsanız yine bir fazla deklere edin. İki tarafında batacağını düşünüyorsanız bırakın rakipler batsın!

x) 5 Seviyesi sadece rakiplerin oynaması içindir.

Kuralın Limitleri ve İstisnaları;

  • Şu durumlarda toplam löve sayısı, toplam koz sayısından büyük olur;

. Tüm koz onörleri, o renkten kozu oynayacak tarafta ise (doğal olarak aksi durumda da tersi geçerlidir ama karşılaşma olasılığı çok düşüktür).

. İkinci bir renkte daha fit var ise.

. Bir elde 7 veya daha fazla koz ve şiganlar var ise.

  • Toplam koz sayısı 19 ve üzerine çıktığında, istisna durumları ile karşılaşma olasılığı artar.

 

Örnekler;

____________Kuzey:
____________ ADT32
____________ RD3
____________ T9
____________ AT3

Batı:                                                     Doğu:
 54                                                       976
 AT985                                              V72
 AR63                                                  87
 V8                                                      RD976

____________Güney
____________ RV8
____________ 64
____________ DV542
____________ 542

 

Batı

Kuzey Doğu Güney
1 1♠ 2

2♠

?

? ?

Kuzey Güneyin Pikten toplam 8 kozu, Doğu Batının ise Körden toplam 8 kozu var. Toplam 16 koz = Toplam 16 löve sayısı. Bu elde her iki tarafta kendi kozunda ancak 8 el alabiliyor.

Ellerde küçük bir değişiklik yapalım;

 

____________Kuzey:
____________ ADT32
____________ RD3
____________ T9
____________ T83

Batı:                                                     Doğu:
 54                                                       976
 AT985                                              V72
 AR6                                                    87
 AV                                                      RD976

____________Güney
____________ RV8
____________ 64
____________ DV542
____________ 542

Yeni durumda toplam löve ve toplam koz sayısı değişmemiştir. Ancak bu sefer Kuzey Güney kendi kozundan 7 el alabilirken, Doğu Batı 9 el alabilecektir.

Bu durumda baraj yapmak doğru mu değil mi? Taraflar oyunda 16 toplam löve olduğunu bildiğinde nasıl hesaplama yapmalı? Zon durumlarına göre bakalım; [Kuzey Güneye göre]

Herkes zonda

KG (3 Pik)   DB(3 Kör)

= (+140)       -2 (+200)   KG 9 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-1 (-100)     -1 (+100)     KG 8 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-2 (-200)    = (-140)      KG 7 el alıyor ise, rakibin oynaması avantajlı.

Kimse zonda değil

KG (3 Pik)   DB(3 Kör)

= (+140)       -2 (+100)   KG 9 el alıyor ise, kendi oynaması avantajlı.

-1 (-50)         -1 (+50)    KG 8 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-2 (-100)       = (-140)   KG 7 el alıyor ise, kendi oynaması avantajlı.

DB zonda

KG (3 Pik)   DB(3 Kör)

= (+140)      -2 (+200)   KG 9 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-1 (-50)       -1 (+100)   KG 8 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-2 (-100)    = (-140)     KG 7 el alıyor ise, kendi oynaması avantajlı.

KG zonda

KG (3 Pik)   DB(3 Kör)

= (+140)       -2 (+100)   KG 9 el alıyor ise, kendi oynaması avantajlı.

-1 (-100)      -1 (+50)     KG 8 el alıyor ise, rakibin batması avantajlı.

-2 (-200)       = (-140)   KG 7 el alıyor ise, rakibin oynaması avantajlı.

 

+++

Larry Cohen’in kitabından alıntı;

Her iki tarafta Zonda, toplam koz sayısı= 16

Kontrat KG 3 Pik

Kontrat DB 3 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+170 6

+300

9

+140 7 +200

8

-100

8

+100

7 -200 9

-140

Kural: İki tarafta zonda ise, toplam 16 koz ile kesinlikle 3 seviyesine çıkmayın!

Formül: [sadece her iki tarafta zonda ise geçerli]

∑Koz – 11 = ∑Seviye  (16-11= 5, 3+2♠=5 Bu yüzden 3♠ deklare etme!)

İki tarafta Zonda Değil, toplam koz sayısı= 16

Kontrat KG 3 Pik

Kontrat DB 3 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+170 6

+150

9

+140 7 +100

8

-50 8

+50

7 -100 9

-140

 

KG Zonda, toplam koz sayısı= 16

Kontrat KG 3 Pik

Kontrat DB 3 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+170 6

+150

9

+140 7 +100

8

-100 8

+50

7 -200 9

-140

 

DB Zonda, toplam koz sayısı= 16

Kontrat KG 3 Pik

Kontrat DB 3 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+170 6

+300

9

+140 7 +200

8

-50 8

+100

7 -100 9

-140

Kural: Toplam 16 koz varken ve zonda iken 3 seviyesine çıkılmazken, zonsuz ya da lehinize zon durumunda 3 Pike çıkılır.

 

Her iki tarafta Zonda, toplam koz sayısı= 17

Kontrat KG 4 Pik

Kontrat DB 4 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+620 7

+300

9

-100 8 +200

8

-200 9

+100

7 -300 10

-620

 

İki tarafta Zonda Değil, toplam koz sayısı= 17

Kontrat KG 4 Pik

Kontrat DB 4 Kör

Löve Sayısı

Skor Löve Sayısı

Skor

10

+420 7

+150

9

+50 8 +100

8

-100 9

+50

7 -150 10

-420

Kural: Toplam 17 koz ile zonda iken hiç bir zaman minör koz ile 4 seviyesine çıkmayın.

 

+++

 

Son örnek, yakın zamanda oynanmış IMP hesaplamalı bir turnuvanın son bordundan.

KG Zonda

____________Kuzey:
____________ R8
____________ A62
____________ RDT85
____________ T96

Batı:                                                     Doğu:
 7642                                                  DT95
 DV98                                                 RT54
 2                                                           7643
 AV83                                                  R

____________Güney
____________ AV3
____________ 73
____________ AV9
____________ D7542

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

Pas

2♣

Dbl* Pas

3**

Pas

Pas 4♣!!!!

Pas

Pas

Dbl

H.Pas

  • Körler ve Pikler (dörtlü)

** 8-11 OP (dörtlü)

Kuzey 3 NT yerine 4♣ i tercih etmesi, 22 küsur IMP lik swing olmasına neden oldu. Bu da sadece bir el yüzünden 10 basamak birden düşme anlamına geliyordu.

Kuzeyin deklarasyonu, gereksiz inatlaşma sonucu irrasyonel alınmış bir karardı. Şöyle ki, oyunda toplam 16 koz vardı. 4♣ denmesinin amacı, “rakip 3 yapar, onun için biz oynayalım” olmalı idi. Ancak “toplam löve kuralına” göre, DB nin ellerinde toplam 11 koz (!) var ise, ancak 10 el alınabilirdi. [11+8 koz= 9+10 löve]

Sonuç olarak, rakibe 140 vermeyelim de, biz 130 alalım diye yola çıkıp 800 verilmiş oldu!

 

+++

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d