Briç ve Tarih Cevaplar

Soru ve Cevaplar
1 Kaç yılında Türkiye’de Gençlik ve Spor bakanlığı briçi resmen bir spor olarak kabul etmiş ve Türkiye Briç Federasyonu kurulmuştur?
1997

2 Briç, ilk olarak 19 ncu yüzyıl sonlarında oynanmaya başlamıştır. Hangi oyunun kuralları değiştirilerek oyun geliştirilmiştir?
Briçin kökeni olan “Whist” oyunun 16. yy.da İngiltere’de ortaya çıktığı bilinmektedir. Oyun, 300 yıl kadar oynanmış ve popülaritesini 20. yy başına kadar sürdürmüştür. Hatta 19. yy.ın ikinci yarısında Amerika’da Whist Ligi kurulmuştu. Takımlar bugünkü Briç takımları gibi 4 kişiden kuruluyordu ve maçlarda boardların ve takımların ilerlemesi yine bugünkü turnuvalardaki gibi idi.
Yine o dönemlerde, “Whist”in kuralları değiştirilerek türetilen bir oyun (bugünkü adı ile “Briç”) dünyanın değişik yerlerinde hızla yayılmaya başladı. İngiltere’de, Fransa’da, Hindistan’da, Amerika’da, Güney Doğu Avrupa’da, Kahire ve İstanbul’da, özellikle Askerler ve Aristokratlar arasında yaygın olarak oynanıyordu.
https://brictest.blog/genel/bricin-kisa-tarihi/

3 Tarihimizde hangi ünlü briç oynamayı severdi?
İsmet İnönü
“İSMET PAŞA ve BRİÇ
İsmet İnönü de briçi çok sever ve oynardı nasıl öğrendiğini merak ettim, işte Sn.Erdal İnönü’den öğrendiklerim :
1910’de Yemen’de isyan çıkmış , zaten Yemen’de sık sık isyan çıkarmış , Padişah, Harbiye Nazırı (Genel Kurmay Başkanı) Ahmed İzzet Paşa’yı çıkan isyanı bizzat bastırmak üzere görevlendirmiş. İzzet Paşa da kendisine subay kadrosu seçerken iyi bir kurmay olduğunu duyduğu Edirne’de görevli Yzb. İsmet’i de kadrosuna almayı ihmal etmemiş. Diğer subayların yanı sıra Saffet Arıkan da (Cumhuriyet döneminde ME bakanlığı da yapmıştır) varmış kadroda. Rauf Orbay Hamidiye zırhlısı ile tüm kadroyu Yemen’e götürmüş. İzzet Paşa ve ekibi, Hudeyde’de çıkmışlar karaya, savaşarak, merkeze San’a ya ilerlemişler ve isyanı bastırmışlar, 3 sene sürmüş bu isyanın bastırılması. Bu savaş esnasında akşamları subaylar yanlış işlere takılmasınlar diye İzzet Paşa briç öğretmiş hepsine ve karargâhta geceleri briç oynarlarmış.
İsmet Paşa’nın klasik müzik zevki de Yemen de buldukları bir gramofonla ilişkilidir. Orada yol yapımında çalışan bir Fransız firması isyan dolayısıyla çalışma alanını terk edip giderken geride bir gramofon ve klasik müzik parçaları olan taş plakları geride bırakmış. İzzet Paşa briç oyunu sırasında bu plakları çaldırtırmış. Bizim subaylar bu müzik türünden ilk başta pek hoşlanmasalar da bir süre sonra kulakları alışınca pek sevmişler. İsmet Paşa’nın çeşitli hatıralarında da söylediği gibi Klasik müzik ve briç zevkini Yemen’de geçirdiği günlere borçludur. İsmet İnönü yoğun günlerinde dahi briç oynama alışkanlığını hiç terk etmedi, vakit buldukça boş vakitlerini briç ile doldurmayı severdi.”Yazan: Faik Falay Cumhuriyet gazetesi

4 1917 yılında Talat Paşa Amerikalıların İngilizler yanında savaşa girdiği gün, Amerikan Scorpion gemisinin kaptanı ile iddiasına briç oynar ve o gün oynanan kontrat sayesinde gemi Almanlara teslim edilmez. Nedir o gün oynanan ünlü kontrat?
4 SANZATU BABBITT

“Yıl 1917 Osmanlı devleti 1. Dünya savaşının tam göbeğinde. Almanlarla müttefikiz ve bütün cephelerde savaşıyoruz. İstanbul’a Scorpion adlı bir Amerikan savaş gemisi kaptanı Babbitt komutasında ziyarete gelmiş, limanda demirli. Amerika daha o sıralar savaşa karışmamış olduğundan geminin ziyareti doğal. Amerikan elçiliğinin resepsiyonunda Talat Paşa ile
tanışan Babbitt Talat Paşa’nın da bir briç oyuncusu olduğunu öğrenir ve aralarındaki konuşma konuları briçi de kapsar. Ertesi gün Amerika’nın İngiliz ve Fransızların yanı sıra savaşa girdiğini ilan ettiği gündür. Almanya hemen harekete geçerek Osmanlı yöneticilerinden Scorpion ve mürettebatının kendisine teslim edilmesini ister. Amerikalılar ise Osmanlı yönetiminde enterne edilme talebinde bulunurlar. Sonuçta Gemi kaptanı Babbit, Talat Paşa’dan bir randevu ister. Görüşmede de Talat Paşa’ya bir briç oyunu teklif eder. Eğer sonuçta Talat Paşa ve ortağı kazanırsa geminin Almanya’ya teslimi ancak kendileri kazanırsa geminin Osmanlı yönetiminde kalmasının sağlanmasını ister. Talat Paşa teklifi kabul eder ve
Scorpion’da briç müsabakası başlar. En son ele gelindiğinde durum az farkla Talat Paşa’nın lehine iken Paşa ve ortağı 4 pik deklare ederler, Babbitt ve ortağı da kompetisyon yaptıkları uzun trefl rengine dayanarak 4NT ile kontratı alır tabii kontrlu. Sonuçta Babbitt bu 4 Sanzatuyu yapar ve oyunu az farkla önde bitirir. Talat Paşa da sözünü tutarak geminin savaş sonuna kadar İstanbul’da ancak Osmanlı yönetiminde kalmasını sağlar. Amerikaya
döndükten sonra Babbitt, 4Sanzatu Babbitt olarak anılmaya başlanır.” Yazan: Faik Falay Cumhuriyet gazetesi

5 Oyun kartlarını ilk bulanlar kimlerdir?
1370 yılında bugünkü Mısırda Memlüklüler tarafından bulunmuş ve 1377 yılında ilk kez Fransada görülmüş.

6 Briçte kart hiyerarjisi Fransız ve İngiliz sisteminde farklıdır. Kartlar toplumun sınıflarını temsil eder. Pik hangi sınıfı temsil eder?
Ordu

Araştırmalara göre, iskambil kağıtlarındaki şekillerin kullanımı o dönem Fransa’sında ortaya çıkmış. O yıllarda Fransa’da halk 4 sınıfa ayrılmıştı;
KUPA (KÖR): Asil sınıfı ve Kilise (Kalkan ve Kalp)
MAÇA (PİK): Ordu sınıfı (Mızrak Ucu)
KARO: Orta sınıf (Kiremit)
SİNEK (TREFL): Köylü sınıfı (Üç Yapraklı Yonca)
Bazı oyunlarda, en değerli grubun Kupa ve en değersiz grubun Sinek olmasının nedeni budur.
O dönemlerde İngiltere’de sınıfların hiyerarşisi bu şekilde idi ve İngiliz kökenli bir oyun olan Pokerde sıralama bu şekildedir. O dönemde Fransa’da da halk sınıfları aynı sırada idi.
Briç oyununu sahiplenen Fransızlardır ve Fransız ihtilali ile birlikte kağıtların sırası değişmiştir.
Askerler, kraliyeti alaşağı ettiklerinden Maça en değerli renk olmuştur. Bize de Briç terimleri Fransızcadan transfer edilmiştir.
♠ Piques: Pik
♥ Coeurs: Kör
♦ Carreaux: Karo
♣ Trèfles: Trefl
As: As
Roi: Rua
Dame: Dam
Valet: Vale
briscambille (anlamı 2-5 oyuncu ile oynanan kart oyunu): iskambil

7 “Bu sözü kim söylemiştir “Elinize gelen kartlar kaderinizdir, onları değiştiremezsiniz. Ancak bu kartları nasıl oynayacağınız sizin becerinizdir””
Mahatma Gandi

MAHATMA GANDHİ DEMİŞKİ
“The cards you are dealt is your Karma, you cannot change them. But what you do with those cards is your Dharma “
“Elinize gelen kartlar kaderinizdir, onları değiştiremezsiniz. Ancak bu kartları nasıl oynayacağınız sizin becerinizdir” Gandi’nin de bir briç oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz ? Evet, hapisteyken briç öğrendiği söylenmekte, ne kadar doğrudur bilinmiyor. Ancak önemli bir yaşam felsefesini özetleyen yukarıdaki sözleri biz briççiler için çok önemli. Kimi zaman elimize gelen kartlar büyük bir şansı içerirken o kartları daha büyük bir hırs uğruna heba etmişizdir, kimi zamanda gelen kartların acizliğinden şikayet ederken aralarında bizim için anahtar bir kazanç fırsatını göremeyip olumlu sonuç alma şansımızı tepmişizdir. Briç yaşamımda beni en çok tedirgin eden eller özel dağılımlı kuvvetli ellerdir. Çünkü biz bu kadar kuvvetli bir ele sahipken rakiplerimiz hanelerine sayı yazarlarsa bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. Öte yandan bu kadar kuvvetli bir elin hak edeceği puanı almayıp çok daha azına aman batmayalım diye rıza göstermek de yine yanlış olacaktır.
Uzun vadede kazananlar – yani iyi briç oyuncuları – ellerine gelen kartları doğru değerlendirmeyi becerebilenlerdir. Briç zaten yaşamın bir simülasyonu değil mi ?
Yazan: Faik Falay Cumhuriyet gazetesi

8 Bugünkü Briç kurallarını 1925 yılında Harold S Vanderbilt yazmıştır. Harold’un farklı bir alanda daha şampiyonluğu vardı. Neydi bu alan?
Yatçılık

https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Stirling_Vanderbilt

9 Briç oynarken en çok çizilen çizgi karakter hangisidir?
Snoopy
Çizeri Charles M. Schulz bir briç oyuncusu idi.

10 Hangi sadrazam Cercle D’Orient de (şimdiki Büyük Klüpte) bir briç oyunu sırasında, Atatürk’ü Anadoluya müfettiş olarak atama kararnamesini imzalamıştır?
Damat Ferit paşa

“Çok az kişinin bildiği bir anekdotla başlayalım bu güzel birlikteliğimize.
Yıl 1919 Nisan ayının son günleri, Samsun civarında karışıklık var Rumlara saldırılar yapılıyor, olaylar işgal kuvvetlerinin canını sıkacak boyuta çıkmış, İngilizler Osmanlı devletine bu olayların çözümü için baskı yapıyor. Sonuçta hepimizin bildiği gibi M.Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle donatılarak Anadolu’ya 3.ordu müfettişi olarak gönderildi ve modern Türk devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak yolculuk başlamış oldu. Çoğumuzun bilmediği ise M.Kemal Paşa’nın Anadolu müfettişliğine atama kararnamesinin Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Cercle D’Orient de (şimdiki Büyük Klüpte) bir briç oyunu sırasında imzalandığıdır. İnsan kendine sormadan edemiyor “ Ya Ferit Paşa o sırada kontrlu batsaydı ve de o kızgınlıkla kararnameyi imzalamayıp geri gönderseydi ülkenin kaderi ne olurdu? “
Bu bilgiyi tarihin tozlu sayfaları arasından gün ışığına çıkartan Sn.Jak Soref’e teşekkürler.”
Yazan: Faik Falay Cumhuriyet gazetesi (ilk yazısı)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: