Yazılar

18 Defans Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, her iki defans oyuncusunun da aktif rolü vardır. Bu yüzden, tüm dağılımı inceleyip oyunda defansın nasıl olması gerektiği konusunu analiz edin.

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ 86
____________ V73
____________ RDVT6
____________ DV5

Batı:                                                    Doğu:
 DV932                                              754
 D84                                                   RT92
 A85                                                    932
 93                                                     RT4

____________Güney:
____________ ART
____________ A65
____________ 74
____________ A8762

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1NT

Pas          3NT     H.Pas

Kimse Pik rengini konuşmadığından Batı Pik atağı yapmaya karar verir. DV9xx sekansa yakın olduğundan Dam atak etmeye karar verir. Yerden 6, Doğudan 4 gelir (olumsuz sinyal). Deklaran Elden As ile alır ve Karo oynar. Batı Sanzatu kontratı oynarken Ası koymak için acelesi yoktur. Yerin Karoda kuvvetine bakınca boşlamak doğru hamledir. Yere geçiş imkanı sınırlıdır ve deklaranın elinde Karosu bitince zora düşecektir. Yerden Rua konur. Şimdi sıra Doğudadır. Rakibin rengine sinyal vermelidir. Bu yüzden en küçük kağıdını verir.

Yerden Karo Damı oynandığında, sıra Batıya geldiğinde ikinci tur Ası koyup koymayacağına karar verecektir. Karar vermek kolaydır. Zira Karonun elinde 3 parça olduğu sinyali vermiştir. Demek ki deklaranda sadece 2 Karo vardı! Bu yüzden boşlamanın faydası olmaz. Hatta deklaranın Trefle geçme riski vardır.

Batı eli alınca, ilk tur ortağının Pike olumsuz sinyalini düşünür ve Kör 4 lüyü oynar. Yerden 3, Doğudan 9 konur. Doğu Ruasını Valeyi ezmek için saklamaktadır. Artık defans görevinin önemli bir bölümünü tamamlamıştır. Eğer el Doğuya kalırsa Pik 7 ya da Kör 2 oynayabilecektir. Deklaran eli alırsa da yapabileceği bir şey yoktur.

Deklaranın, Trefl Ruaya el vermeden yere geçme imkanı olmadığından kontrat batacaktır.

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ 976
____________ DVT76
____________ R7
____________ RV6

Batı:                                                    Doğu:
 VT3                                                    D
 A94                                                   R53
 T63                                                    V98542
 T872                                                 D93

____________Güney:
____________ AR8542
____________ 82
____________ AD
____________ A54

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1♠

Pas        2♥            Pas         3♠

Pas         4♠         H.Pas

Deklarasyondan anlaşılan, deklaran elindeki minör kayıpları yerin Körlerine kaçma niyetindedir. Bu nedenle Batı Trefl atak etmeye karar verir. Yerden 6 konur. Şimdi Doğunun ile oynayacağı kağıt önemlidir. Eğer As Batıda ise Dam oynamak doğru olacaktı. Ancak Asın altından küçük oynamak yanlış oyun olacağı için, yerdeki kağıtları da dikkate alarak, 9 luyu koyar.

Deklaran As ile eli alıp. Koz As ve Ruayı oynar. Doğu ikinci Pike Karo 2 verir. Bu defos ortağa Karoyu tercih etmiyorum mesajı verir. Deklaran elden Kör ile devam eder. Şimdi sıra Batının defansı yönlendirmesindedir. Karo istemediğine göre ortak, kontratı batırabilmek için, tek seçenek 1 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl almaktır. Ancak Trefli Doğu oynayamayacaktır. Bu yüzden Kör As ile alan Batı, bir tur Pikleri toplar ve ardından Trefl oynar. Artık Doğuda 1 Trefl ve 1 Kör alacaktır.

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ R82
____________ AV93
____________ 7543
____________ 94

Batı:                                                    Doğu:
 AT53                                                 V76
 T764                                                 RD82
 –                                                          DV6
 DVT65                                              872

____________Güney:
____________ D94
____________ 5
____________ ART982
____________ AR3

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1

Pas        1            Pas          3

Pas        4            Pas          5

H.Pas

Batının atak kağıdını seçmesi kolaydır. Trefl Damı atak eder. Doğu olumsuz sinyal olan 2 liyi verir. Deklaran koza girmeden, Pik 4 oynar. Şimdi Batı yine Ası koyup koymamaya karar verecektir. Dağılımı görmeden doğru kararı vermek kolay değildir. Eğer Doğuda 5 parça Pik varsa, oynanan 4 lü tek demektir. O zaman hemen Ası almak gerekir. Ancak Deklaranın eli D4 yada Dx4 ise, Ası koymak bir ele mal olur. Ancak deklarasyondan Körün Pike göre daha kısa olma şansı az da olsa daha yüksektir. Zira deklarasyonda 4 üzerine 4 diyerek, Kuzeye seçme şansı verebilirdi. Bu nedenle Batı, ikinci küçük oynar prensibine göre küçük oynar. Yerin Ruası eli kazanır.

Yerden Karo oynandığında, Doğunun tereddütsüz küçük oynaması gerekir. Deklarasyondan Güneyde 6 parça koz olduğu bellidir. Deklaranın 3-0 dağılıma oynaması akıllıca olmayacağından, elinden büyük koyar. Artık deklaran, 2 Pik ve 1 Karo vermekten kurtulamaz.

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ T862
____________ D865
____________ RD8
____________ AT

Batı:                                                    Doğu:
 743                                                    9
 AR94                                                V3
 A92                                                   T7643
 863                                                   RD754

____________Güney:
____________ ARDV5
____________ T72
____________ V5
____________ V92

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

___________          1♠

Pas        3♠            H.Pas

Batının atak seçimi kolaydır. Kör As ile başlar. Doğu Ruanın da ortağında olduüunu düşünür ve 3.cü el çakabilmek için olumlu sinyal verir. Elinden Valeyi oynar. Mesajı alan Batı Kör Rua ve ardından 3.cü Körü oynar. Doğu elindeki tek koz ile eli çakarak alır. Şimdi Doğu oynanacak doğru kağıdı bulmalıdır. Belki Karo As Batıdadır. Ama tekrar Kör oynadığında elinde çakacak kozu kalmamıştır.

Dağılıma baktığınızda, Batı çaka vermek için Kör oynadığında deklaran elinden kayıp Trefl kaçacaktır. Diğer kayıp Treflini de Karoya kaçacaktır. Bu nedenle Doğu bir an önce Trefle girmelidir. Trefl Ruayı oynar. Trefl As ile eli alan deklaran kozları toplar. Ama Trefllerini kaçamadan Karo Ası eli kaptıracaktır. Batıda hemen Trefl oynayıp, deklaran elindeki kayıp Trefli kaçmasına engel olur.

Julian Pottage

+++

 

 

Harold Schachter Yazıları

Yakında başlıyor.

İkili Turnuvalarda Kazanmak İçin
Deklarasyon (Muhtelif) 01
20 Kuralını Ayarlama 02
Yapıcı Deklarasyon 03
Rekabetçi Deklarasyon 1 04
Rekabetçi Deklarasyon 2 05
Rekabetçi Deklarasyon 3 06
Ataklar 1 07
Ataklar 2 08
Ataklar 3 09
Muhtelif Öneriler 10
500 Adet Briç Tavsiyesi
Uyandırma 01 -09
Deklarasyon 01 -10
11 – 20
21 -30
31 – 40
41 -50
51 -60
61 -70
71 – 80
81 – 90
91 – 98
Yer Oyunu 01 -10
11 – 19
Defans Oyunu 01 -10
11 – 23
Kontr 01 -10
11 – 20
21 -30
31 – 40
41 – 50
51 – 66
Ataklar 01 -14
15 – 29
Muhtelif 01 -12
13 -25
Araya Giriş 01 -10
11 – 20
21 -30
31 – 39
Baraj 01 -11
Açıcının İkinci Konuşması 01 – 10
11 – 20
21 -30
31 – 39
Cevapçının Konuşması 01 -10
11 – 20
21 -30
31 – 40
41 -50
51 -60
61 -70
71 – 80
81 – 90
91 – 93
Araya Girenin Cevapçısının Konuşması 01 -10
11 – 20
Sinyaller 01 – 05
Transfer 01 -09
2/1 Game Forcing Deklarasyon Sistemi 01 – 11
12 – 22

 

 

17 Onörü Örtme 3

Bu yazıda bitişik onörlerin örtme konusunu inceleyeceğiz. Önce yerde ki durumu görebileceğiniz Doğu pozisyonundasınız.

____________ DV9

 T52                                                         R63

____________ A874

Yerden Dam oynanır. Önce Rua ile örterseniz ne olacak ona bakalım. Deklaran elden As ile alır. Batının Onlusuna empas yaparak tüm elleri alır. İlk tur boşlayıp, Vale oynandığında Ruayı koyarsanız, artık ortağınızın Onlusu eli alacaktır.

____________ DV7

 T52                                                         R63

____________ A984

Yerin rengi biraz zayıflamıştır. Ama yine de ortağın Onlusunun iş yapabilmesi için, Ruayı koymak için yerden Valenin oynanmasını beklemelisiniz.

____________ DV7

 A                                                              R63

____________ T98542

Bu dağılım da, ilk tur Damı örtmemek için iyi bir nedendir.

____________ DV7

 AT82                                                         R63

____________ 954

Yine Damı örtmemelisiniz. Eğer Dama Ruayı koyarsanız, deklaran rengi elden oynayarak Valesine iş yaptırabilecektir. Aslında doğru oyun deklaranın elden yere doğru rengi oynamasıdır. Ama el yer arasında geçiş sorunu bulunabilir.

____________ DV7

 2                                                                R963

____________ AT854

Burada da Damı Rua ile örtmenin neden kötü fikir olduğunu görebiliyor musunuz? Deklaran Ruayı As ile ezer. Yere doğru rengi oynadığında Batı uymaz ve artık deklaran sizin 9luyu kolayca empasa alabilecektir. Eğer ilk tur boşlayıp ikinci tur Valeye Rua koyarsanız, deklaran yere geçiş için bir antreye daha ihtiyacı olacaktır.

____________ VT8

A92                                                           D63

____________ R754

Eğer ilk el Vale üstüne Dam koyarsanız deklaran Ruayı koyar ve Batı As ile almak zorunda kalır. Artık deklaran yerden T8 ile Batının 9 lusunu makasa alır.

Halbuki ilk el küçük koyarsanız, ister Batı Ası koysun yada koymasın, yerden Onlu oynandığında renkten iki el alırsınız.

____________ VT8

A2                                                             D63

____________ R9754

Artık 9lu da deklaranın elindedir. Renkten bir elden fazla almanız mümkün değildir. Ancak yine de doğru oyun ilk el küçük oynamaktır. Batı As ile eli aldığında, deklaranın empas yapabilmek için tekrar yere geçmeye ihtiyacı olacaktır.

____________ VT8

R72                                                           D93

____________ A654

Bu kez 9lu sizin elinizdedir. Vale oynandığında Dam ile örtmeniz, eğer As Batıda olsa idi bir ele mal olmazdı. Ama şimdi olur! Damınızı As ile alan deklaran küçük oynayarak yerin Onlusunu kaçırmaya gider.

Şu ana kadar incelediğimiz ellerden, Şu kuralı çıkarabiliriz; bitişik onörlerden ilkini değil, ikincisini büyütün.

Şimdi elinizde oynanan bitişik onörden büyük iki onör olduğu durumlara bakalım.

____________♣ T97

♣ 852                                                            ♣ DV6

____________♣ AR43

Böyle bir dağılımda yerden oynanacak Onlu ya da 9luyu mutlaka büyütmelisiniz. Hem de tekrar aynı oyun oynanırsa siz ikinci kez de büyütmelisiniz. Böylece ortağın 8lisi alıcı hale gelir.

____________♣ T94

♣ A82                                                            ♣ DV6

____________♣ R753

Burada ki başarılı taktik de aynıdır. Yerin oynadığını büyütmek! Deklaran rengin dördüncü kağıdını sağlayabilmek için, renkten size 3 el vermek zorundadır.

Şimdi onörlerinizin bitişik olmadığı duruma bakalım.

____________ T94

 A82                                                         RV5

____________ D763

Kesin olan yerden oynanacak Onluya küçük oynayamazsınız. Ancak Vale ile örterseniz, deklaranın Damını Batı As ile alır ama, elden 7li oynandığında 8liyi makasa alır. Çözüm Onluya Rua koymaktır. Daha sonra yerden 9lu oynanırsa Vale ile de örtersiniz!

____________ T94

 82                                                           AD5

____________ RV763

Böyle bir dağılımda renkten birden fazla el almak mümkün değildir. Ama yine de yerin Onlusuna As koymak doğru oyundur. Yere geçebilmek için deklaranın bir antre harcamasını sağlarsınız.

Şimdi kuralın istisna durumlarına bakalım.

____________ DV764

 T982                                                         R5

____________ A3

Eğer yerin Damını büyütmezseniz, Sanzatu oyununda deklaran renkten sadece bir el verir. Halbuki Dama Rua koyarsanız, Batı rengi iki kez kesebilecektir.

____________ DV964

 AT2                                                           R5

____________ 873

Eğer As deklaranda olsa idi boşlamak faydalı olacaktı. Ama bu dağılımda Rua ile eli almanız doğru olacaktır. Artık deklaran yerden bir kez daha rengi oynayamaz.

____________♠ VT5

♠ A                                                               ♠ RD32

____________♠ 98764

Bu dağılımda yerin Valesini büyütmek hata olacaktır. Ama ortakta 9xx olsa idi büyütmek işe yarayacaktı. Ancak deklarasyondan elleri tahmin etmeniz gerekecekti.

____________♠ T9

♠ R                                                               ♠ DV32

____________♠ A87654

Eğer Batıda rengin kısa olduğunu düşünüyorsanız, boşlamalısınız. Ama Batıda 8xx olsa idi büyütmek işe yarayacaktı.

____________♠ T9

♠ 64                                                             ♠ DV32

____________♠ AR875

Bu elde de iki kez üste çıkmak işe yaramayacaktır.

Şu ana kadar hayat nispeten kolaydı. Çünkü yerden oynanan eli görebiliyordunuz. Şimdi de, deklaran kapalı elden oynadığında ki pozisyonlara bakalım.

Şimdi Batıda oturacaksınız. Önce kapalı elden bir kağıt oynandığında, yere de bakarak bunun bitişik onörlerden biri olup olmadığını anlamaya çalışacağız.

____________♣ A84

♣ R75

(I) Deklaran elden Dam oynar.

____________♣ A84

♣ D75

(II) Deklaran elden Vale oynar.

Yukarıdaki her iki elde de, deklaranın bitişik onörlerden birini oynadığını kabul etmelisiniz.

Eğer deklaranın eli (I) de şöyle olsa idi;

____________♣ A84

♣ R75                                                            ♣ VT6

____________♣ D932

Neden elinden ümitsizce Damı oynasın ki? Bunun yerine önce Asa sonra yerden ele doğru Dama oynamalı idi.

Eğer deklaranın eli yine (I) de şöyle olsa idi;

____________♣ A84

♣ R75                                                            ♣ T63

____________♣ DV92

Şimdi ilk tur Rua ile büyütmek, hata olacaktı. Çünkü, Doğunun Onlusu empasa girecekti.

Eğer deklaranın eli (II) de şöyle olsa idi;

____________♣ A84

♣ D75                                                            ♣ T93

____________♣ RV62

Elden Vale oynaması yanlış oyun olurdu. Önce yerine Asına gidip, sonra yerden ele doğru Vale ile empas için oynamalı idi.

Eğer deklaranın eli yine (II) de şöyle olsa idi;

____________♣ A84

♣ D75                                                            ♣ 63

____________♣ RVT92

Burada Valenin oynanması daha mümkün gözükmekte. Ama muhtemelen deklaran, Batıdan Damın düşmesini ya da tereddüt geçirmesini beklemekte. Yerden Valeye Ası koyup, Onlu ile empası denemesi imkan dahilindedir.

____________♣ A84

♣ D75                                                            ♣ R93

____________♣ VT62

(II) nolu örnekteki elin en muhtemel dağılımı budur. Doğru defans ilk tur boşlamak, Damı koymak için Onluyu beklemektir.

Yukarıdaki örneklerin (I) ve (II) ortak noktasını fark ettiniz mi? Her ikisinde de yerde sadece bir adet onör vardı!

Bu yüzden doğru varsayım, eğer yerde tek onör var ise, deklaranın bitişik onörlerden oynadığını varsayabilirsiniz.

Bu sayede bu tür pozisyonlarda daha kolay karar verirsiniz.

____________Kuzey:
____________ 985
____________ DV
____________ D
____________ ARD8543

Batı:                                                    Doğu:
                                                            3
♥                                                            RT742
♦                                                            A932
♣                                                           972

Batı     Kuzey    Doğu     Güney

_            1♣             Pas        1♠

Pas        3♣            Pas         3

Pas        3♠             Pas         4NT

Pas        5            Pas           6♠

H.Pas

Ortak Karo 5 çıkar. Siz As ile alırsınız.

Durumu incelediğinizde, Kör As ortağınızda iken rakiplerin şleme gitmesi için anormal büyük hata yapmaları gerekir. Bu durumda kontratın batırılabilmesi için, ortağın kozdan bir el alabilmesi zorunludur. Sakın sizin yapabileceğiniz bir şey olmadığını düşünmeyin. Eğer deklaran kozları toplayabiliyor ise, 5 Koz, 7 Trefl, 1 Kör, Karo Ruada elinde ise 1 Karo alabilecek durumdadır.

Yere geçişi zorlaştırmak adına Trefl oynarsınız. Deklaran elinden Vale oynamasına rağmen yerden Dam ile alır ve hemen Kör Damı oynar. Rua ile örtecek misiniz?

Pozisyonu çözebildiniz mi?

Yere geçişi zorlaştırma adına ilk tur büyütmemelisiniz. Eğer deklaranın elinde Trefl 2 parça değil ise, hem kozları toplayıp hem de Karo çakası ile yere geçmesi mümkün olamayacaktır artık.

____________Kuzey:
____________ 985
____________ DV
____________ D
____________ ARD8543

Batı:                                                    Doğu:
 T764                                                 3
 83                                                       RT742
 V7654                                               A932
 T6                                                     972

____________Güney:
____________ ARDV2
____________ A965
____________ RT8
____________ V

Oyunun tek batarı bu hamlededir!

Julian Pottage

+++

16 Onörü Örtme 2

Önceki bölümde çoğunlukla, deklaranın elden ya da yerden bir kağıt oynadığında örtmenin doğru olduğu pozisyonları incelemiştik.

____________♠ V84

♠ –                                                               ♠ DT6

____________♠ AR97532

Deklaran yerden Valeyi oynadığında, eğer deklaranın elinde 7 parça Pik olduğunu düşünüyorsanız, gayet doğal bir şekilde Doğu elinden küçük vermelidir. Muhtemelen deklaran kozların 2-1 dağılımına oynayacak ve As (ya da Rua) koyacaktır.

____________ V4

 A852                                                       D963

____________ RT7

Yerden Vale oynandığında örtüp örtmemek oyundaki amacınıza bağlıdır.

Eğer Kör yan renk ise, yerin alıcı kozları var ise ve sizin Körden iki el almaya ihtiyacınız var ise, hiç tereddüt etmeden küçük oynamalısınız! Eğer yanlışlık yapıp Damı koyarsanız, artık deklaran Körden iki el kaybetmez.

Öte yandan, Körden iki el almadan kontratı batırma ihtimali var ise ve deklaranın Körden bir el dahi almasını istemiyorsanız, Valenin üzerine Damı koymalısınız.

____________ R74

 D53                                                         86

____________ AVT92

Şimdi Batıda oturuyorsunuz ve deklaran elinden Vale oynamış olsun. Dam ile örtmemelisiniz. Hatta hiç tereddüt etmeden küçük oynamalısınız. Eğer deklaran Damın sizde olduğunu anlar ise, empas yaparak tüm rengi sağlar.

____________ R74

 D53                                                         A96

____________ VT82

Elden Vale oynandığında, Damı koymamalısınız. Eğer yerden de küçük oynanırsa, artık ortağınız As koyup koymamaya karar verir. Ama eğer yanlış bir şekilde, gözü kapalı “onör suronör” yaparsanız, İlk tur Vale, Dam, Rua ve As çıkar. Artık deklaran 8 – 10 ile iki el alacak hale gelir!

Fark ettiğiniz gibi bitişik onörü örtmek yararlı olmamaktadır. Halbuki korumasız onörü örtmek genelde faydalı olmakta idi. Kağıt yerden oynandığında rahatlıkla durumu görebilirken, elden oynandığında belirsizlik artmaktadır. Deklaranın korumasız onörden oynayıp oynamadığını kestirmek durumunda kalırsınız.

Faydalı kural, iki üst onörünüz olmadığı sürece, bitişik onörlerin sonuncusunu örtün.

____________ A74

 D92                                                         R853

____________ VT6

Elden Vale oynandığında, Dam ile örtmemelisiniz!

Bazen yere geçiş sorunları olması da, defansın doğru karar vermesini kolaylaştırır.

Aşağıdaki örnekte deklarasyondan, deklaranın 5 parça kozu olduğu bilinsin ve yere geçiş sorunu olduğu görünsün.

____________♠ DT4

♠ 7                                                               ♠ R952

____________♠ AV863

İlk önce yerin Damını Rua ile örttüğünüzü varsayalım. Deklaran Onlu ile yere geçer. Batıda tek parça olduğu ortaya çıkar ve 9lunuzu makasa almak çocuk oyuncağı olmuştur. Deklaran hiç yan renklerden yere geçmeye ihtiyaç hissetmeden, 5 Pikinden de yararlanır. Şimdi de Damı örtmediğinizi varsayalım. Artık deklaran, ikinci tur onluyu oynasa bile, bir kez daha yere geçmeye ihtiyacı vardır.

____________♠ VT4

♠ 76                                                             ♠ AD3

____________♠ R9852

Doğunun elinde yerin onörlerinden büyük iki onör vardır. Genelde yerin onörüne As koymak doğrudur. Bu durumda deklaranın empas yapabilmesi için bir kez daha yere geçişi şarttır.

____________ VT4

 962                                                         AD3

____________ R875

Bu durumda yerin onörüne Ası oynamak doğrudur. Batının 9lusu da, ikinci tur yerden büyük oynarsa, Doğu Damı koyacağından alıcı hale gelir.

Şimdi tüm dağılımlı örnekleri inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ T95
____________ A4
____________ R732
____________ 9652

Batı:
 R83
 RT73
 A9
 VT74

Güney              Kuzey

1♠                          2♠

♣V atak edersiniz. Doğu Rua ile eli alır. Doğu ikinci el Pik oynar ve Ruanız kazanır. Tekrar Pik oynadığınızda deklaran elden Dam ile kazanır ve Kör Dam oynar. Bunu örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ T95
____________ A4
____________ R732
____________ 9652

Batı:                                                    Doğu:
 R83                                                    72
 RT73                                                 9852
 A9                                                       DT84
 VT74                                                 AR8

____________Güney:
____________ ADV64
____________ DV6
____________ V65
____________ D3

ElinizdeT olduğundan, bir çok oyuncu gibi Damın üzerine Ruayı koymaktan çekinmezsiniz. Deklaranda DV9 olsa bile renkten 3 el vermeyeceksiniz (tabii deklaran 3.cü Köre yerden çakabilir). Belki de deklaran desteksiz Damı oynamıştır! Ama bu ihtimal çok düşüktür. Acele oyun pahalıya mal olabilir dikkat!

Kör Damı örtmezseniz ne olur ona bakalım. Deklaran Dam ile eli alır ve ikinci tur Körü de As ile alır. Ancak elindeki 3.cü Körü yerden çakabilmesi için ele nasıl geçecek? Trefl Asın ortakta olduğu belli. Karo As da siz de. Koz ile ele gelmesi söz konusu olamaz. O halde Damı örtmemelisiniz. 2 Trefl, 2 Karo, 1 Kör ve 1 Pik alarak kontratı batıracaksınız.

Ama hatalı oyun olan, Damı Rua ile örterseniz. Deklaran 4 Pik, 1 Kör çaka, 2 Kör ve 1 Karo ile kontratı başarır.

____________Kuzey:
____________ R8
____________♥ A84
____________ DVT72
____________ A62

Batı:                                                    Doğu:
                                                            V762
♥                                                            V5
♦                                                            R84
♣                                                           DT85

Kontrat Güneyden 3 NT

Atak 6

Deklaran sizin Kör Valenizi Rua ile alır. İyi bir oyuncu olan Güney Pik Rua ile yere geçer ve Karo Damını oynar. Ruayı koyacak mısınız?

____________Kuzey:
____________ R8
____________ A84
____________ DVT72
____________ A62

Batı:                                                    Doğu:
 953                                                    V762
 D9763                                              V5
 A6                                                      R84
 V74                                                  DT85

____________Güney:
____________ ADT4
____________ RT2
____________ 953
____________ R93

Genel prensip yerin son onörünü örtmektir. Ruayı koymanın riski Batıda tek parça As ya da deklaranın elinde iki parça As olmasıdır. Bu yüzden Rua ile örtmemek daha emniyetli görünmektedir. Ancak sorun, Batının ilk ya da ikinci tur Karo Ası ile eli aldığında Kör oynayamayacak olmasıdır. Bu yüzden ortağın Ası harcanmamalıdır!

Siz Rua ile örtüp Kör oynadığınızda kontratın çıkarı kalmaz. Deklaran 8 elde kalacaktır. Eğer deklaran Karodan bir el alabilse kontratını yapacaktı!

____________Kuzey:
____________ T43
____________ DV5
____________ RDVT5
____________ V5

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AD2
♥                                                            R84
♦                                                            84
♣                                                           T8742

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          –            –           1♠

Pas      2          Pas      2NT (15+)

Pas       3♠          Pas       4♠

H.Pas

Atak:T

Yerden Dam konur. Büyütecek misiniz? Pikler için ne düşünüyorsunuz?

____________Kuzey:
____________ T43
____________♥ DV5
____________ RDVT5
____________ V5

Batı:                                                    Doğu:
 76                                                       AD2
 T972                                                 R84
 9762                                                  84
 AD3                                                   T8742

____________Güney:
____________ RV985
____________ A63
____________ A3
____________ R96

Sizde 9 OP yerde 10 OP var. Bu durumda Batıda 6 OP ye kadar puan olabilir. Hele de bu Trefl As Damı olursa harika olur. Ancak bu bile yeterli olmayabilir zira yerde çok kuvvetli Karolar var.  Karoları bloke edebilmenin yolu kozları koruyabilmektir.

İlk tur Ası çıkarabilmek için Kör Damı Rua ile örtersiniz. Deklaran Karo As ve Karo oynayarak yere geçer. Yerden Pik Onlu oynar. As ile alıp şimdi Trefl oynarsınız. Ortak Trefl Dam ve Ası alıp Kör oynadığında deklaran çaresiz kalır. Artık kozunuzu makasa alsa bile yere geçecek kağıdı kalmamıştır!

____________Kuzey:
____________ T65
____________♥ V
____________ AV5
____________ ARV943

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AV82
♥                                                            D8
♦                                                            DT2
♣                                                           8762

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          1♣          Pas           1

Pas     2♣          Pas          4

H.Pas

Atak: ♠4

As ile atağı alırsınız. Deklaran elden Rua verir. Ne oynayacaksınız? Daha sonra Kör Valeyi Dam ile örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ T65
____________ V
____________ AV5
____________ ARV943

Batı:                                                    Doğu:
 D9743                                              AV82
 T64                                                   D8
 R873                                                 DT2
 T                                                       8762

____________Güney:
____________ R
____________ AR97532
____________ 964
____________ D5

Eğer Karo Rua deklaranda ise, kontratı batırmak çok zor olacaktır. Bu yüzden Karo Ruayı Batıya plase edip ona göre oynamalısınız.2 yi oynarsınız. Yerden Ruayı As ile alan deklaran Kör Vale oynar. Deklarasyona göre, elinde As Ruadan 7 parça koz olması gerekir. Ancak ortakta koz Txx ise, toplam 4 el alma şansınız olacaktır. Ancak sorun Karoyu ortağın oynayabilmesidir. Bunun için kozdan el alması gerekecektir. Bu yüzden ilk el Kör Damı koyarsanız deklaranın boşlama riski vardır. İlk tur küçük koz oynarsınız.

Muhtemelen deklaran, Koz As Rua ve Trefl oynar. Ancak Batıda tek parça çıkan Trefl kontratı yapılmasını imkansız hale getirir.

____________Kuzey:
____________ AV4
____________ A32
____________ AR643
____________ VT

Batı:                                                    Doğu:
                                                            D852
♥                                                            D8
♦                                                            DV85
♣                                                           D85

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          1            –           1NT

Pas     2NT      Pas       3NT

H.Pas

Atak: T

Yerden küçük konunca Damınız eli kazanır. Oyun planınız nedir? Yerden Trefl oynandığında örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ AV4
____________ A32
____________ AR643
____________ VT

Batı:                                                    Doğu:
 R93                                                   D852
 RT976                                             D8
 T7                                                      DV85
 963                                                   D85

____________Güney:
____________ T76
____________ V54
____________ 92
____________ AR742

Atak kesin RT9xx den olmalı. Eğer Kör Ası çıkardıktan sonra eli Batıya aktarabilirseniz. Kontratı batıracaksınız. Ancak Trefl As ve Rua deklaranda ise, rengi bloke etmek gerekir. Trefl 9lunun Batıda olduğunu varsayarak oynamalısınız.

Kör oynarsınız. Yerin Ası eli alır ve Trefl oynar. Bunu hemen büyütmelisiniz. Artık deklaranın kontratı yapma imkanı kalmaz.

Julian Pottage

+++

02 Ahmet Güngör – Zayıf 2 – 3 – 4 Açışları

Ahmet Güngör, 1965 doğumlu ve serbest avukat. Uzun yıllardır Briç ile ilgilenmekte ve turnuvalarda yer almaktadır.

ZAYIF 2-3-4 AÇIŞLARI

Bilirsin canım kardeşim, zayıf açışlarda iki yaklaşım vardır:

Birincisi, “Rakip doğru düzgün konuşamadan bir kafayı sokayım, kimyaları bozulsun bunların” yaklaşımı; diğeri ise, “elimi düzgün bir şekilde ortağa anlatayım da, ortak kararını versin” yaklaşımı.

Bir ortaklığın bu yaklaşımlardan hangisini tercih ettiğini mutlaka belirlemesi gerekir. Sonra da değişik zon durumlarında nasıl tavır alınacağı konusunda detaylar konuşulur.

(önemli not: Biz kırmızı rakip beyaz ise, daha önce yapılan anlaşma ne olursa olsun, daima 2. yaklaşım ile davranılır. Cesur oynuyoruz ama keriz değiliz)!

Eğer ikinci tarzı tercih edersek, O zaman kaliteli renklerle konuşuruz, 2 açtığımızda elimizde 6 kart, 3 açtığımızda elimizde 7 kart bulunur. Şikanlı ellerle pas deriz. Yan renklerde değerlerimiz çok az olur. Ortak; bizim disiplinli ve kaliteli renklerle 2 zayıf açtığımızı bildiği için 14, hatta 13 puanla bile 2nt deklere ederek “nasıl açtın” diye sorar/sorabilir.

Eğer birinci tarzı tercih edersek, rengimizin kalitesine bakmaksızın, 6 kart varsa 2, 7 kart varsa 3 açarız. Hatta, “ulan bu elle pas mı diyeyim şimdi” değerlendirmesiyle, 5431 dağılımlarla 5’li kartlarla 2 açarız. Bazen 6’lı kartlarla 3 açarız. 7’li kartlarla 4 açarız. Hatta, 6’lı major 5’li minör gelmiş. Major de biraz kaliteli. Tabi 4 major açarız. (Elimize kaliteli, temiz aile çocuklarının açacağı bir renk gelmiş ise de pas demiyoruz tabii. Onunla da zayıf açıyoruz). Ortak genellikle “bu elden bi bok olmaz” diyerek bütün 14 puanlarla ve çoğu 15 puanlarla pas der. 16 puandan itibaren 2nt demeye cesaret eder.

Biz birinci yaklaşımla hareket etmeyi tercih ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki, ortak, bizim “ortağımızdır”. Bizi korur, bi deklere verdik diye kafamıza 4 piki geçirmez!

Biz beyaz rakip kırmızı iken, deklereye “pas” diyerek başlayan ortağa pek iyi gözle bakmıyoruz. Bu çocuk büyüyünce kesin genel müdür falan olur diyoruz. Eşit zon durumunda birinci yaklaşım tarzı içinde tavır alıyoruz. Biz kırmızı rakip beyaz ise “önemli not”u hatırlıyoruz.

“1 bişey” diye, 1 seviyesinde açışlarımız:

Öncelikle şöyle başlayayım; 1nt açışlarımız 14-16 puan olduğu için “1” açıp, 1nt rebid ettiğimiz elde 14 puan olmaz. En fazla 13 puan olur. Bu sebeple bütün 11 puanlarla oyun açıyoruz. (Bunu rakibe açıklamak gerekir. Yoksa ayıp olur). 6’lı veya daha uzun kart olan bütün 10 puanlarla da “1” seviyesinde oyun açıyoruz. Sonra rengimizi tekrar ediyoruz.

Pekiiii, şu elle ne yapacağız:

AVxxxx

Ax

Xxx

Xx

Valla ben geçen gün; aynı bu el geldi, Vale de yoktu ve 1 pik açtım. 8 puanım vardı. Artık bilemem. Sen karar ver.

Bu eli “1” açarken şöyle düşündüm. Rengim pik olduğu için tekrar etmeye fırsatım olur. O zaman da ortak benim çok zayıf elle açmış olabileceğimi tahmin eder. Eğer rakip yükselir ve ortak kontr atarsa, 2 asım var. Defansta ortağı hayal kırıklığına uğratmam. Ortak 4s derse, “yaparız yaa, noolcak. Defans 1 löve atlasa, ben de skuiz mikuiz falan yaparım herhalde”. Ortak 3nt der ve batarsa, -ki benim ortak iyi oynadığı için yapar gerçi de- “sorry partner, elimi yanlış saymışım” derim.

Bu elle 2 pik açsaydım da bişey olmazdı. Ama kısa renkteki as canımı sıkmaya devam edecekti. “Ortağın piki tekse, kup veririm. Kör asla el tutar bi kup daha veririm. Ulan, rakip bişey yapamıyorken, haybeye mi yükseldik” düşüncesi kafamı kurcalayacaktı. Bu elle pas demeyi de gururuma yediremediğim için, 1 pik açtım.

(Bi önemli not daha: “1” seviyesinde oyun açarken zon durumuna bakılmaz. “Bu el oyun açar mı açmaz mı” diye bakılır. Açtığına karar verilirse açılır, yoksa pas denir. Zayıf açış yapılırken zon durumuna bakılır).

Görüldüğü gibi oyun açışlarımız agresif olduğu için, cevapçı bu durumu gözeterek tavır almalı. Ortak oyun açmış ve 1nt rebid etmişse, dengeli eli 11-13 puanı vardır. Eğer ortağı zona davet edecek bir deklere verirsek, tüm 13 puanı ve beğendiği 12 puanı olan ellerle zon söyleyecek. 11 puan ile daveti kabul etmeyecek… Ona göre!

“Ortak oyun açtı, bende de 12 puan var, o zaman 3nt diyeyim”… Yok öyle! 13 puanla bile davet edeceksin. Ortak 11 ile açmışsa 13+11=24 puan. Zon olmaz. Sen davet et, ortak 12 ile açtıysa zon söyleyecek merak etme.

(Oyun açarken AGRESİF, daveti kabul ederken AGRESİF, davet ederken ÇEKİNGEN davranıyoruz).

Hasılı kelam, zayıf 2-3-4 açmak, “1” bişey diyerek oyun açmak ile çok bağlantılı. Hangi ellerle “1” bişey diye oyun açtığımıza karar verirsek, zayıf açışlar konusunda karar vermek de daha kolay olur. Elimize uzun bir renk gelmiş. “1” bişey diyerek oyun açabiliyor muyuz? Açamıyorsak, 6 taneyse 2 diyerek, 7 taneyse 3 diyerek, 8 taneyse 4 diyerek oyun açarız.

Tamam mı canım kardeşim.

 

15 Onörü Örtme 1

Sıklıkla defans yaparken, deklaranın elden ya da yerden oynadığı büyük kartın üstüne çıkıp çıkmama ile ilgili karar verme durumu ile karşılaşılır. Briç oyununa ilk başlayanlar, “Onör Süronör” deyimini çabuk öğrenirler. Ama bu bazen doğru olmayabilir. Bazen de aksine kartın üstüne çıkılmadığı için kontratın yaptırıldığı olunur.

____________ A4

 RV852                                                      T963

____________ D7

Eğer deklaran elinden Damı oynar ise, Batı mutlaka Rua ile kartı örtmelidir.

____________ A4

 RT852                                                      V963

____________ D7

Batının eli hafifçe zayıflamak ile birlikte, yine Batının Damı örtmesi doğru hamledir. Eğer Dam ve Vale Güneyin elinde ise, zaten büyütseniz de büyütmeseniz de deklaran iki el alacaktır. Burada ise Rua ile üste çıkılması Doğunun Valesini terfi ettirir.

____________ A4

 R8752                                                      VT63

____________ D9

Batının eli biraz daha zayıfladı. Ama hala Damı Rua ile örttüğünüz sürece, deklaran renkten sadece bir el alabilir.

Doğal olarak böyle eller ile deklaran, bu rengi defansın özellikle Batının oynamasını ister. Normal olarak Damı oynaması için elinde Valenin de olması gerekir.

İlk örneklerde doğru kararı vermek çok kolay oldu. Ama aşağıdaki gibi bir el ile ne yapardınız?

____________ A4

 R8752                                                      963

____________ DVT

Eğer Damı Rua ile örterseniz, anında 3 eli deklarana vermiş olursunuz!

____________ A4

 R8752                                                      T63

____________ DV9

Şimdi yine Damı Rua ile örterseniz, deklarana 9lu ile empas yapma şansı doğar. Eğer deklaranda DVx var ise ve T9 Doğuda ise büyütüp büyütmeme arasında hiç bir fark yoktur. Ama On yada Dokuzlu Deklaranın elinde ise, bunun maliyeti olacaktır.

____________ A4

 R8752                                                      63

____________ DVT9

Kesinlikle Batının Damı büyütmemesi gerekir.

____________ A4

 R8752                                                      96

____________ DVT3

Bu dağılımda deklaran çoğunlukla, renkten 3 el alacaktır ama ilk eli kaybetmez ise daha da mutlu olacaktır.

Sonuç olarak, yerde Ax Batı olarak sizde Ruadan 5 parça var ise, şu durumlarda örtmek doğru olacaktır;

. Deklaranın elinde tek ya da çift parça olduğunu düşünüyorsanız

. Ruanın dışında elinizde yararlı kağıtlar var ise. Düşük onörler ya da ara kağıtlar gibi.

____________ A4

 R8                                                              9652

____________ DVT73

Onörü örtmek elinizde o renk ne kadar kısa ise o kadar caziptir. Zaten ilk tur Ruayı koymazsanız ertesi el kendiliğinden düşecektir.

____________ AVT74

 R8                                                              9652

____________ D3

Burada da, Damı Rua ile örtmelisiniz ki, ortağın 9lusu alıcı hale gelsin. Eğer ilk tur Ruayı koymazsanız, deklaran renkten 5 el alır.

Biraz da Dam oynama dışındaki durumlara bakalım ve Doğunun pozisyonuna geçelim.

____________ V4

 A962                                                          D73

____________ RT85

Yerden oynanan Valeye Dam koyduğunuzda deklaran renkten sadece bir el alabilir. Vale ile Onlu yer değiştirse de sonuç değişmez.

Ama el şöyle olursa;

____________ T4

 AV85                                                          D73

____________ R962

Yerden oynanan Onlu örtüldüğünde, deklaran renkten hiç el alamaz. Ama Onluyu ortağın Valesine bırakırsanız, deklaran ikinci tur rengi yerden oynar ve 9lu ile Batının Asını çıkarır!

Biraz da daha düşük kartların örtülmesini inceleyelim. Şu ana kadar, elinizdeki kartın bir ya da iki seviye altındaki kartın oynandığındaki duruma baktık.

Bundan sonra ki iki el Batıda oturacaksınız.

____________♣ AV843

♣ R75                                                           ♣ D96

____________♣ T2

Batı olarak deklaranın elden oynadığı Onluyu Rua ile örtmelisiniz ki ortağın 9lusu da iş yapabilsin. Eğer deklaranda T9 bir arada olsa idi, zaten sadece bir el yapabilecektiniz.

____________ D932

 A85                                                            RT74

____________ V6

Deklaran elden Valeyi oynadığında Ası koymalısınız ki, ortağınız yerin Damını makasa alsın.

Bazen elinizde renk kısa olduğu için, büyüklük farkı fazla da olsa örtmek doğrudur. Örneğin, (tekrar Doğuya geçtiniz)

____________♣ 84

♣ DT73                                                         ♣ R2

____________♣ AV965

Burada, yerden 8li oynandığında Rua koymanız doğrudur. Eğer Rua koymazsanız, el Batının Onlusu tarafından alınır ama, ikinci tur Ruanız düşecektir ve deklaran kolaylıkla renkten 3 el alacaktır. Halbuki ilk tur Ruayı koyduğunuzda artık deklaran için 7li de tehdit kağıdı haline gelir!

____________♣ 94

♣ RV83                                                         ♣ A62

____________♣ DT75

9lu oynandığında, Doğunun küçük oynadığını varsayalım. Batı Vale ile kazanır ve farklı bir renk oynar. Deklaran eli yerden aldığında tekrar Trefl oynar. Onlu Batının Ruasını çıkarır. Üçüncü dönüşte As düşer ve yerden kozlar. Artık Damı sağlar. Halbuki ilk tur 9luyu As ile örterseniz, deklaran Treflden hiç el alamaz.

Şimdi de, ne zaman büyütmemenin doğru olduğu pozisyonlara bakalım. Bunlardan ilki, “yakalanamayacak onör” kavramıdır!

____________♠ V5

♠ 7                                                               ♠ R863

____________♠ ADT942

Eğer Güney, Pik rengini çok kuvvetli bir şekilde okudu ise, Doğunun Valeyi büyütmemesi doğru oyundur. Yerde iki parça Pik varken, Doğunun Ruası mutlaka el alacaktır.

____________♠ T

♠ R84                                                           ♠ D63

____________♠ AV9752

Eğer deklaranda 6 parça Pik olduğunu düşünüyorsanız, burada da yerden oynanacak Onluyu büyütmemelisiniz. Eğer Doğudan Dam konur ise, defans Pikten (koz) iki yerine sadece bir el alır.

____________♠ T

♠ V8                                                             ♠ D63

____________♠ AR97542

Burada da, yerin Onlusunu Dam ile örtmek hata olur.

“Onörlerin çakışma ihtimali” de örtmemek için bir neden olabilir. Bunu ancak deklarasyondan anlayabilirsiniz veya ortağınızda rengin çok kısa olduğunu tahmin ediyorsanız mümkündür.

____________♠ V64

♠ D                                                           ♠ R85

____________♠ AT9732

Yerden koz Valesi oynandığında, Doğu üstüne çıkmamalıdır.

____________♠ T864

♠ V                                                           ♠ RD5

____________♠ A9732

Yerden Onlu oynandığında, Doğudaki bir çok oyuncu bunu büyütür. Halbuki bu hamle deklaran bir el hediye etmek olacaktır.

Şimdi de, tüm dağılımlı iki örneğe bakalım;

____________Kuzey:
____________ 95
____________♥ RD942
____________ 732
____________ RT2

Batı:
 VT83
 AV73
 D9
 V74

Güney              Kuzey

1NT (15-17)   2

2                       2NT

3NT

Atak: ♠V

Doğu, cesaret verici ♠7 verir. Deklaran As ile alır. İkinci tur T oynar. Büyütecek misiniz? Büyütecekseniz Vale mi As mı?

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 95
____________♥ RD942
____________ 732
____________ RT2

Batı:                                                    Doğu:
 VT83                                                 D762
 AV73                                                 85
 D9                                                      R854
 V74                                                   D85

____________Güney:
____________ AR4
____________ T6
____________ AVT6
____________ A963

Deklarasyondan, Güneyin elinde iki parça Kör olduğu anlaşılıyor! Eğer büyütmezseniz, deklaranda yerden büyük oynamaz ve Körden As dışında el alamazsınız. Eğer Onluyu As ile büyütürseniz, renkten yine sadece bir el alırsınız. Ama Vale ile büyütürseniz. Yerin Damı eli kazanır. Deklaran daha sonra tekrar ele gelip, Kör oynar küçük koyarsınız. Yer kazanır ama tekrar Kör oynayamaz!

____________Kuzey:
____________ A
____________♥ V73
____________ T74
____________ ARDV65

Batı:                                                    Doğu:
                                                            9642
♥                                                            R84
♦                                                            AV6
♣                                                           T83

Kuzey                        Güney

1♣                                  1

3♣                                 3♠

4

Batı Karo Rua atak eder. İlk 3 el Karolar tahsil edilir. Şimdi ne oynayacaksınız?

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ A
____________♥ V73
____________ T74
____________ ARDV65

Batı:                                                    Doğu:
 V875                                                 9642
 D                                                        R84
 RD95                                                AV6
 9742                                                T83

____________Güney:
____________ RDT3
____________ AT9652
____________ 832
____________

Yerin çok kuvvetli Treflini ve Pik Asını gördükten sonra, tek batar kağıdın kozdan gelebileceğini anlarsınız! Ama ortağınızdaki koz durumunu bilemiyorsunuzdur. Bunu anlamanın kesin bir yolu vardır. Deklaranın elinde 3 Karo ve 4 Pik olduğunu biliyorsunuz. Bu durumda elinde ya 1  ya 0 Trefl var. Trefl oynayarak bunu anlayabilirsiniz. Deklaranda hiç Trefl olmadığını anlayınca, Batının tek Körü olduğunu anlarsınız ve deklaran yerden Kör Vale oynadığında büyütmezsiniz!

Julian Pottage

+++

01 Ahmet Güngör – Asa Apel Ruaya Sayı

Ahmet Güngör, 1965 doğumlu ve serbest avukat. Uzun yıllardır Briç ile ilgilenmekte ve turnuvalarda yer almaktadır.

“ASAAPELRUAYASAYI”

Canım kardeşim, kanaatimce pek çok briç oyuncusu, sadece terimleri yanlış öğrendiği için iyi savunma yapamıyor!

“Apel”

“Defos”

“Preferansiyel”

“Preferansiyel apel”

“Preferansiyel defos”

“Lavinthal”

“Lavinthal Preferansiyel apel”

“Romen defos”

Aklıma bunlar geldi. Bu terimlerin tamamının değişik briççiler tarafından birbirinden farklı anlamlarda kullanıldığına defalarca tanık oldum. Hem de aynı sohbet ortamında. Aynı terimleri kullanarak briç konuşuyorlar, ama aynı terimi farklı anlamda kullanıyorlar ve doğal olarak anlaşamıyorlar. İlginç oluyor.

Canım kardeşim bilirsin, “dış mihraklar” diye bir laf vardır. Şu “dış mihraklar” lafını ömrüm boyunca duymuşumdur. Kimdir bunlar? Nerelerde toplaşırlar? Türkiye’nin kuyusunu kazmak için gizli gizli ne planlar yaparlar? Bu soruların cevaplarını hiçbir zaman öğrenemedik. Sadece hükümetin açıklama yapmakta zorlandığı bir durum ortaya çıkınca, işte dış mihraklar bu durumda ortaya çıkıyor, biliyoruz.

Ama Türk briçinin geri kalması için bir kısım “dış mihrakların” şu Fransızca terimleri Türk briçine soktukları aşikar!

BİRAZ DEFANS YAPALIM

Biz dış mihrakların kışkırtmalarına kapılmadan, mümkün olduğunca Türkçe ifadelerle nasıl bir savunma sistemi oynadığımızı ifade etmeye çalışalım.

Rakibin deklaran, bizim de defansta kaldığımız durumda, ataktan başlayarak tüm defans boyunca ortaklığımızın birbirine yolladığı bilgilerin tümüne “sinyal”, “sinyalleşme” diyeceğiz.

Temel defans sistemimiz; küçük apel, ters sayı, küçük direk defos, olarak ifade edilebilir. İster koz ister sanzatu kontratında olsun, sistem değişmez.

ATAKLAR

1- Elimizde bir rengin AR’sı varken, bu rengi atak etmek doğal olarak ilk tercihimiz olur. Ya, ortağa kup vermek mümkünse, kup vermek için; veya, ortakta bu rengin damı varsa hızlıca 3 löve alabilmek için bu rengi atak ederiz.

(Sanzatu kontratlarına R ataklarında ek bir özellik daha vardır. R atağı ortağından elinde varsa onör atmasını ister. As varsa alıp dönülür, dam veya vale varsa atılır, yoksa sayı verilir).

Bu renk elimizde 4 tane veya daha fazlaysa ortağa kup verme ihtimali olduğundan R ile başlarız ve ortaktan sayı vermesini isteriz. (RUAYA SAYI). Eğer ortakta dam olup olmadığını öğrenmek istiyorsak A ile başlarız. Ya, peş peşe 3 löve almak istiyoruzdur; veya damın ortakta olduğunu öğrenip, alttan ona geçip, başka bir rengi dönmesini istiyoruzdur. As ile başladığımızda ortak elinde dam olup olmadığı söyler. (ASA APEL).

2- Elimizde bir rengin RD’ı varsa, bu da yine atak etmeyi tercih edeceğimiz bir durumdur. Yine bu renk uzunsa, ortakta bu renkten kaç tane olduğunu öğrenmek isteriz. Bu sebeple yine R atak ederiz. Ortak bizim elimizde AR mı yoksa RD mı olduğunu bilemeyebilir. Ama R atak ettiğimiz için sayı verir. Eğer bu renge devam edip etmemeye karar vermek için ortaktan bilgi almak istiyorsak D atak ederiz. (Ortakta bu rengin Ası veya valesi varsa devam etmek isteriz). Ortak elinde A veya V varsa apel verir. (DAMA APEL).

RD’dan atak ettiğimizde, deklaranın elinde AVx kombinasyonu varsa mutlaka boşlayacaktır. Bu sebeple bu renge devam edip löve kaybına sebep olmamak için D atak edip ortakta A veya V var mı diye sormamız gerekir.

DV ile başlayan sekanslarda da, eğer atak edeceksek yine D ile atak ediyoruz. Bu durumda da ortak RD’dan mı yoksa, DV’den mi atak ettiğimizi bilemeyebilir. Ama bu sıkıntı sadece teorik düzeydedir. Masada hangi pozisyondan atak edildiği %99 çözülür. Ben bu güne kadar bu sebeple bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum.

3- Gerek koz gerekse sanzatu kontratlarına “KANTAR ATAK” yapıyoruz. Sanzatu oynarken kantar atak normal bir şeydir. Koz kontratlarına ise kırık sekanstan zaten atak yapmak istemeyiz. Ama, olur da bu kırık sekanstan atak yapacaksak, yine kantar sitiliyle atak yapıyoruz. (Bu renk ortağın konuştuğu renk olabilir, rakipler bütün diğer renkleri konuşmuş olabilirler veya başka değerlendirmelerle istisnaen de olsa bu kırık sekanstan atak etmek gerekebilir).

Bu sebeple V atak ettiğimizde üstünde onör olmaz. V109(x) veya V108(x) sekansın-dan atak etmişizdir. (Vx’den atak eder miyiz?)

Buraya kadar anlatılanlar hem koz hem sanzatu kontratları için aynen geçerlidir. Bir fark yoktur.

4- KOZ KONTRATLARINA yukarıda anlattığımız ataklardan birini yapamayacak bütün ataklarımız, “SAYISIYLA” dır. Tepesinde V’den küçük marka olan sekanslar varsa, yine sekans başını atak etmiyoruz! 1092 sekansından 2’liyi 1098 sekansından 8’liyi atak ederiz. 10932’den 3’lüyü, 109432’den yine 2’liyi atak ederiz. 1095432’den 5’liyi atak ederiz, vs. (KOZA ATAKLAR 3-5). Yani 3 taneden üçüncü, 4 taneden üçüncü; 5 taneden beşinci; 6 taneden üçüncü atak edilir. Onör içeren ve sekans olmayan bir renkten atak edeceksek, tabii yine sayısıyla atak ederiz. Küçük atalarımız onör vaat etmez. Onör olabilir de olmayabilir de.

Eğer ortağın deklere ettiği ve bizim de fit verdiğimiz bir rengi atak edeceksek, ARDV’den biri varsa yine sayısıyla atak ederiz. Eğer onör yoksa, en büyüğü atak ederiz. (top of nothing).

5- SANZATU KONTRATLARINA 2-4 ATAK EDİYORUZ. Bu ne demek? Eğer atak ettiğimiz renkten onör varsa 4. atak edilir. (KÜÇÜK ATAK ONÖR VAAT EDER). Yoksa 2. atak edilir. Onör diye kastettiğimiz ARD’dir. Burada Vale ve 10’lu onör sayılmaz.  Ancak, V10xx(x) veya V9xx(x) gibi bir sekanstan atak ediyorsak, bu durumda onör var kabul ederek 4. atak edilir. Ama V862 vb. bir sekanstan 8’li atak edilir. Yine 10972’den 9’lu atak edilir.

Eğer 3 kartlı bir renkten atak yapmak durumundaysak, 1.’mi 2.’mi 3. mü atak edilmelidir?

Öncelikle şunu belirteyim ki; prensip olarak sanzatu kontratlarına iki kartlı bir renkten atak etmiyoruz. (Bu rengin ortakta 4 tane veya daha fazla olduğundan; deklaranda değil de, yerde, bu kartın sayısının 4 tane olduğundan eminsek ve atak yapacak daha iyi bir tercihimiz de yoksa bu özel durumda iki parçadan atak edilebilir. Briç hayatımda “ortağa açıldım” diye bir cümle kurmadım. Senin de bu saçma ve briçle alakası olmayan laf üzerine kafa yormayacağını biliyorum, canım kardeşim). Bu sebeple “top of nothing” çıktığımızda ortak, bu atak renginin 3 tane olduğunu bilir. Eğer onörsüz 4 tane veya daha fazla olsaydı, 2. atak ederdik.

Yani sanzatu kontratlarına onörsüz 3 karttan en büyüğünü atak ediyoruz.

ARD’den birini içeren 3 karttan ise en küçüğünü, yani 3.’yü atak ediyoruz. Bu durumda ortak 4 taneden atak ettiğimizi düşünüp yanlış bir defans kurabilir. Evet, böyle bir sakınca var. Ama, onör olup olmadığını söylemenin daha önemli olduğuna karar verdiğimiz için, bu şekilde atak yapıyoruz. Sanzatuya küçük atak ettiğimizde, ortak, onörümüz olduğunu bilmeli ama, 3 parçadan atak etmiş olabileceğimizi de öngörmeli.

Eğer ortağın deklere ettiği ve bizim de fit verdiğimiz veya vermediğimiz bir rengi atak edeceksek KOZA ATAK EDER GİBİ atak ederiz. Eğer onör altından atak etmiş isek, “smith echo” ile anlatırız.