Yazılar

10 Aktif Defans mı Pasif Defans mı 2

Bir önceki bölümde, kozlu oyunlardaki defans stratejisini incelemiştik. Bu bölümde, Sanzatu oyunlarında defans yaparken ki stratejileri inceleyeceğiz. Bir çok briç kitabı Sanzatu kontratlarını, taraflar arasında ki uzun rengi önce sağlama yarışı olarak tarif eder! Uzun renginizdeki rakip alıcı onörlerini bir an önce yıkıp, kalan elleri sağlamaya çalışırsınız. Bu genellikle doğru olmakla birlikte, bazen koz kontratlarında olduğu gibi deklaranın rengi oynayarak elleri size teslim etmesini beklersiniz. Aynı kozlu kontratlarda defansa karar verirken olduğu gibi, yerin uzun ve sağlam kağıtlarının varlığı stratejimize karar vermemize yardımcı olur.

____________Kuzey:
____________ R75
____________ AD
____________ DV9732
____________ AD

Batı:                                                    Doğu:
                                                            ADV
                                                            T865
                                                            86
                                                          V852

Kuzey      Güney

1               1NT

3NT

Atak: ♠4

Yerden ♠5, siz ♠V ve deklarandan ♠2 gelir. Şimdi Pike devam edecek misiniz? Yoksa ortağın tekrar Pik gelebilmesi için, tek alternatif gözüken Karo mu oynayacaksınız?

Aslında sorunun cevabı, yerin kağıtlarına bakar bakmaz anlaşılıyor. Ortakta Kör ve Trefl Ruası olsa bile bunlardan el alamayacak. Belki Karo As ya da Ruası olabilir ama, bu durumda 3 Pik ve 1 Karoda kalırsınız. Halbuki kontratı batırabilmek için Karonun dışında, Pikten 4 el almanız gerekecek. En doğru defans aktif defans yapmaktır. Yani Pik As ve ardından Damı çekersiniz. Yerin Ruası eli alır ama, Batı ile el tuttuğunda kontratı batıracak duruma gelir. Aşağıdaki dağılımla da, deklaran Karodan el vermeden kurtulamaz!

____________Kuzey:
____________ R75
____________ AD
____________ DV9732
____________ AD

Batı:                                                    Doğu:
 T8643                                              ADV
 R742                                                 T865
 R5                                                       86
 T7                                                     V852

____________Güney:
____________ 92
____________ V93
____________ AT4
____________ R9643

Bekleme stratejisinin, yani pasif defansın işe yarayabilmesi için Batıda Karo As ve Ruanın çıkması gerekecekti ki, bu da çok az bir olasılıktı.

Eli biraz değiştirip, tekrar inceleyelim. Her şey önceki el gibi,

____________Kuzey:
____________ R75
____________ RD6
____________ AT32
____________ AR2

Batı:                                                    Doğu:
                                                            ADV
                                                            VT93
                                                            86
                                                          DV85

Önceki eldeki gibi, ♠V ile atağı alırsınız. Şimdi Pike devam mı etmek, yoksa başka renge mi geçmek lazım?

Yine sorunun cevabı yerdeki kağıtlardadır. Yerin dağılımı dengeli 4333 dür ve sağlam uzun renk yoktur. Deklaranın elinde minimum beş parça olabilecek tek renk Trefldir ve siz Trefli gayet güzel kesiyorsunuz. Bu yüzden deklaranın elleri size teslim etmesini beklemek iyi fikirdir. Pike devam etmemenin bir nedeni de, ortağınızda Pikleri tahsil edebilmek için alıcı kağıt olmayabilir. Halbuki Pikten 3 el alırsanız, muhtemelen Kör ve Treflden de 2 el daha alacaksınız gibi görünüyor. Ya da 2 Pik, 1 Kör ve 2 Trefl alırsınız. En emniyetli dönüş V dir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ R75
____________ RD6
____________ AT32
____________ AR2

Batı:                                                    Doğu:
 T864                                                ADV
 7542                                                 VT93
 R975                                                 86
 6                                                       DV85

____________Güney:
____________ 932
____________ A8
____________ DV4
____________ T9743

Deklaran elden Kör As ile aldıktan sonra, Karo Damı ile empas dener ve tutar. Batı Karo Ruasını Valeyi ezmek için bekletir. Artık kontrat 8 elde kalarak batacaktır. Batı Ruayı ilk tur koyarsa, sizin tüm çabanız çökecektir. Halbuki ikinci el, Pik oynasa idiniz, 9.cu eli Pik Ruaya hediye etmiş olacaktınız!

Bu elde olduğu gibi, defans yaparken deklaranın elini tahmin etmek gerekir. Bazen deklarasyon gerekli ipucunu verir.

____________Kuzey:
____________ ARV954
____________ T7
____________ AD
____________ V54

Batı:                                                    Doğu:
                                                            DT62
                                                            V943
                                                            93
                                                          R63

Güney    Kuzey

3              3♠

3NT

Atak: ♣T

Yerden ♣2 konur. Ne düşünüyorsunuz?

Hemen hemen kesin olan bir şey var ki, o da deklaranın Pikten ve Karodan 9 eli hazır. Eğer Kör ve Trefllerden hemen 5 el bulunamaz ise kontrat çıkacak demektir. Ortak DT9x (x), T98x (x) veya T97x (x) olabilir. Ama eğer Batı AT9x (x) den atak etti ise, deklaran da en fazla bir onör olabilir. Bu durumda Ruayı koyup koymamanız durumu değiştirmez. Hele ortakta ADT9x varsa tadından yenmez! Ama deklarasyona göre, yerin eli deklaranın elinden daha güçlü olmalı ve deklaranın elinde hiç bir şey olmasa idi, herhalde 4 Karo derdi. Bu yüzden Batıda ADT9x beklemek aşırı iyimserlik olur.

♣R koyarsınız ve el sizde kalır. Artık, bir an önce Körden 3 elin peşine düşmek lazım.

____________Kuzey:
____________ ARV954
____________ T7
____________ AD
____________ V54

Batı:                                                    Doğu:
 83                                                       DT62
 AD62                                                V943
 85                                                       93
 AT972                                              R63

____________Güney:
____________ 7
____________ R85
____________ RVT7642
____________ D8

Bu dağılım ile 4 Kör ve 2 Trefl alıp kontratı iki batırırsınız. Eğer Trefl As deklaranda çıksa idi, zaten yapabilecek bir şeyiniz yokmuş demekti!

Aktif defans, sadece alınacak elleri bir an önce almak değildir. Koz kontratlarında, kozlamak ya da çakayı engellemek veya deklaranı kozlatmaya zorlama gibi taktikler mümkün iken, bu seçeneklere Sanzatu kontratlarında yer yoktur. Ancak yine de, antrelere atak etme ya da eller arasında geçiş sağlama imkanları vardır.

____________Kuzey:
____________ V75
____________ A8
____________ DVT642
____________ V4

Batı:                                                    Doğu:
                                                            A43
                                                            V764
                                                            75
                                                          R963

Güney    Kuzey

1♣              1

1NT          3NT  [Kuzey Güney açışta zayıf 1 NT 12-14 oynuyor]

Atak: ♠2

Yerden ve elden küçük konur, siz As ile eli alırsınız. Şimdi ne yapacaksınız? Aktif defans mı yapmak daha doğru, yoksa pasif defans mı? Yerdeki uzun Karolar, bir an önce bir şeyler yapmanız gerektiğine işaret ediyor. Öyle ise ne yapacaksınız?

Ortağın dördüncü büyük olarak döndüğü Pike devam etmek iyi bir seçenek olarak durmuyor. Eğer Pik Rua ve Damın görünmeyen eller arasında paylaşıldığını düşünürseniz, Pik devamı ile Pikten 3 el almanız mümkün. Batının Karodan da bir onörü olması şart ama yine de kontratı batırmaya yetmeyecek! Bir alıcısı daha olması gerekiyor. Halbuki Güney zayıf 1 NT açmadığına göre, elinde minimum 15 OP var. Sizde ve yerde de toplam 17 OP var. Bu durumda Batıda aynı anda, Pik onörü, Karo onörü ve yanlarında Trefl Ası bulmak çok zor görünüyor.

Bir alternatif, ortakta ♣ ADT varsa diye, Treflden 4 el alabilmek için küçük Trefl oynamak düşünülebilir, ama bu aşırı iyimser bir yaklaşım olurdu.

Kontratı batırabilmeniz için en mantıklı seçenek, ortağın Karo onörünü koymak için doğru zamanı seçeceğini umarak, yerin tek antresi olan Kör Asına saldırmak olacaktır. Eğer ortakta Kör Ruası varsa, zaten el alamayacak olan Rua, şimdi işe yarayacak ve yerden Asın çıkmasını ve yere geçişin kapanmasını sağlayacaktır!

____________Kuzey:
____________ V75
____________ A8
____________ DVT642
____________ V4

Batı:                                                    Doğu:
 DT82                                                 A43
 RT32                                                 V76
 R83                                                    75
 T7                                                     R963

____________Güney:
____________ R96
____________ D95
____________ A9
____________ AD852

Muhtemelen deklaran yerin Asını korumak için elden Damı koyacaktır. Bu durumda, daha da fazla batacaktır. Akıllı bir deklaran amacınızın ne olduğunu anlayıp, Rua sizde olsa idi oynayacağınızı düşünecektir. Kör Rua Batıdan oynanınca Körden 2 el alabilecektir ama yere geçiş imkanı kapanacaktır. Bu da sizin seve seve ödemeye hazır olacağınız bir bedel olacak! Öte yandan, bu noktadan sonra deklaran için en akılcı oyun tarzı, bir batara oynamak olacaktır. Yerden Karo Dam oynandığında, elden küçük koyar, Batı sizde Karonun bir parça mı yoksa iki parça mı olacağını bilemeyeceğinden boşlaması gerekir. Şimdi deklaran ellerin dağılımını doğru okuyabilirse, Karoları bırakır ve Treflden 3/4 el almanın peşine düşer. Eğer Trefller dışarıda 3-3 dağılmış olsa idi, 1 Pik, 2 Kör, 2 Karo ve 4 Trefl ile kontratı başaracaktı!

____________♠ D72

♠ T853                                                       ♠ RV64

____________♠ A9

Defansın antre sorunu olup olması da, aktif ya da pasif defans yapma kararı verirken önemli olur. Varsayalım Batı ♠3 çıktı. Yerden ♠2 oynandı. Siz ♠V koyunca deklaran As ile eli aldı. Yine varsayalım ki oyunun ilerleyen kısmında eli aldınız. Şimdi Pike devam edecek misiniz? Pike devam etmenin avantajı Pikten 2 el alacak olmanızdır (tabii rakipte Pikten 2 el almış olur). Ama eğer eli ortağa aktarabilirseniz, o Pik oynayınca (♠T oynamalı) Pikten 3 el alırsınız! Bu durumda deklaran Pikten sadece bir el alabilmiş olacaktır. Eğer, deklaranın ♠D ile el alarak kontratı yapabileceğini düşünüyorsanız mutlaka, renk değiştirerek ortağa eli geçirmeye çalışmalısınız.

Bazen aktif defans renge uyarken de yapılabilir!

____________♣ AT842

♣ RD75

Batıda oturuyorsunuz ve deklaran (Güney) elden ♣3 oynar. Ne yaparsınız?

Pasif defans oyunu oynayacaksanız, ♣V nin ortakta çıkacağını umarak küçük koyarsınız. Ortakta tek ♣V ya da ♣V9 olması halinde taktiğiniz işe yarayacaktır. Böyle bir dağılım ile deklaranın işini zorlaştırırsınız. Halbuki siz onör koysanız ve ortağınızdan da büyük bir kağıt düşse idi deklaranın işi kolaylaşacaktı.

Aktif defans yapacaksanız, büyük koyarsınız. Şimdi deklaranın Treflleri sağlaması kolaylaşacaktır, ama diğer taraftan, bir an önce Treflden el tutmayı garanti altına alacaksınız.

Bu yüzden karar verirken kendinize şunu sorun; “renkten çok el mi yapmak mühim, yoksa bir an önce el tutup kontratı batıracak hamleyi mi yapmak mühim.”

____________Kuzey:
____________ D95
____________ AD
____________ AV9874
____________ AV

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AV
                                                            T9743
                                                            R5
                                                          D943

Kuzey      Güney

1               1NT

3NT

Atak: ♠3

Yerden küçük konunca Vale oynarsınız ve el sizde kalınca Pik Ası da dönersiniz. Ortak ♠2 verir. Şimdi ne oynayacaksınız?

Pasif defansı düşünüyorsanız, Kör oynarsınız. Zira Rua ortağınızda olsa bile zaten deklaran empas yapabilecek durumdadır. Ama yerin Karoları, zaman kaybetmemeniz gerektiğine işaret ediyor. Siz Rua ile bir kez kesebileceksiniz ama, eli ortağınıza geçirip onun Pikleri almasını sağlayamazsanız kontratı batıramayacaksınız! Ortakta acaba, Pik dışında hangi onörü bulmak mümkün? Tek umudunuz ♣R yı ortağınızda bulmak olmalıdır. Zaten Pik Asınıza ikili vermesini de renk tercihi olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi küçük Trefl oynarsanız ortak Ruasını koymak zorunda kalır. Halbuki ♣D oynarsanız, deklaran ister hemen ister ikinci Trefle Ası koymak zorunda kalır. Artık Karodan el tutunca eli Batıya aktarabileceksiniz!

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D95
____________ AD
____________ AV9874
____________ AV

Batı:                                                    Doğu:
 R8732                                               AV
 862                                                    T9743
 63                                                        R5
 R86                                                    D943

____________Güney:
____________ T64
____________ RV5
____________ DT2
____________ T752

Son örnek;

____________Kuzey:
____________ DT7
____________ A98
____________ RT52
____________ D74

Batı:                                                    Doğu:
                                                            A3
                                                            D743
                                                            V973
                                                          RT6

Güney                Kuzey

1NT (12-14)      2NT

3NT

Atak: ♠4

Eli As ile alırsınız. Ne yapacaksınız?

Pasif defans yapmanız için çok güçlü ipuçları var;

. Yerin çok dengeli dağılımı var. Bu da deklaranın kolay eller almasını zorlaştıracak demektir.

. Deklarasyondan, Batıda olabilecek puan ancak 5/6 dır.

. Batıda, Pik Ruası olsa bile Piklerini çekebilmesi için yan renklerden antre bulması çok zor olacaktır.

Bütün bu ipuçlarını değerlendirdiğinizde pasif bir yaklaşımın daha doğru olacağını anlarsınız. Artık el kaybına neden olabilecek diğer renklere geçişten uzak durursunuz ve Pike devam edersiniz. Bu size ekstra el kaybettirmeyecektir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ DT7
____________ A98
____________ RT52
____________ D74

Batı:                                                    Doğu:
 R8542                                              A3
 V62                                                   D743
 86                                                      V973
 V83                                                   RT6

____________Güney:
____________ V96
____________ RT5
____________ AD4
____________ A952

Emniyetli Pik dönüşü kontratı batırır. Deklaran diğer renklere kendi girdiği sürece, ek el çıkaramaz. Sonuç olarak 1 Pik, 2 Kör, 3 Karo ve 1 (ya da 2) Treflden fazlasını alamaz.

Julian Pottage

+++

 

 

 

 

 

09 Aktif Defans mı Pasif Defans mı 1

Briçte defans yaparken karşılaşılan en önemli konu, “aktif defans” mı yapmalı yoksa “pasif defans” mı sorusudur. Aktif defanstan kast edilen, bir an önce alacakları almak, ya da riskli bir atak yapmak ya da ortakta onörler bulmayı umarak yeni bir renge saldırmak gibi, deklaranı zorlayıcı defansı tercih etmektir. Pasif defans ise, hiç riske girmeden deklaranın vereceği elleri defansa teslim etmesini bekleme taktiğidir.

Aşağıdaki örnekte, Doğuda oturuyorsunuz ve Pikten bir an önce  3 el almak istiyorsunuz.

____________♠ DT6

♠                                                                ♠ RV5

Ortağınızda Ası bulmayı umarak ♠5 oynarsınız ve dağılım aşağıdaki gibi ise amacınıza ulaşırsınız.

____________♠ DT6

♠ A872                                                     ♠ RV5

____________♠ 943

Batı As ile alıp küçük Pik döndüğünde yerin Damını makasa alırsınız. Ancak dağılım yukardaki gibi değil de aşağıdaki gibi ise, riske girmiş olursunuz ve bir el deklarana hediye edersiniz.

____________♠ DT6

♠ 98732                                                   ♠ RV5

____________♠ A4

Deklaran eli yere çeker ve hiç bir zaman kazanamayacağı ♠T ile eli alır. Ayrıca kozlu oyunda 3.cü ele çakacağı için, artık Pikten defansa hiç el vermez. Halbuki pasif defansı tercih etse iseniz, Pik rengine hiç girmezsiniz ve deklaranın ya da ortağınızın oynamasını beklersiniz.

Diğer bir durum,

____________♠ RT6

♠                                                              ♠ A83

Batı ♠2 oynar ve yerden ♠6 konur, siz de As ile atağı alırsınız. Şimdi, Sanzatu kontratlarında ortağın uzun Piklerini sağlamayı düşünebilirsiniz, ama bu oldukça pasif defans yaklaşımıdır. Atağın ikili olmasından ötürü, bu renkten “zengin” olmanız zor gözüküyor. Öte yandan, ortağın Pik tercihi bir ele mal olmuş olabilir ama, sizin bir kez daha Pik oynamanız durumu değiştirmeyecektir. Önce dağılımın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım;

____________♠ RT6

♠ V752                                                     ♠ A83

____________♠ D94

Evet Batının Pik atağı, deklaranı hangi yöne empas yapacağı probleminden kurtarmış gözüküyor. Ama sizin “pasif defans” olarak bir kez daha Pik oynamanız, zararsız olacaktır!

Bir de dağılımın şöyle olduğunu varsayalım;

____________♠ RT6

♠ D952                                                     ♠ A83

____________♠ V74

Şimdi Batının Pik atağı, daha da maliyetli oldu. Artık deklaran, Pikten kendi oynadığında hiç bir zaman alamayacağı ikinci eli de alacak hale geldi. Ancak yine de yanlış atak yeterli hasarı yaptığından sizin Pik oynamanız durumu değiştirmeyecektir. Burada şu hususu her zaman dikkate alın, yeni renge geçiş ortalama olarak %40 zamanda bir ele mal olur. Defans olarak ne kadar çok yeni renk denerseniz, el kaybetme riskiniz de o kadar çok artar. Hatta çok fazla yeni renk denemesi birden çok el kaybına da neden olabilir!

Öyle ise, “aktif mi”, “pasif mi” defans yapacağınıza nasıl karar vereceksiniz? En akılcı yol, yerdeki kağıtları incelemektir. Eğer yerde, deklaranın sağlayabileceği uzun ve güçlü bir renk var ise, deklaran bu renge elinden kayıp kağıtları kaçabileceğinden, defansın bir an önce alabileceğini alması gerekir.

____________Kuzey:
____________ ARDT5
____________ D754
____________ V3
____________ R2

Batı:
 V76
 83
 RT865
 D85

Kuzey          Güney

1♠                    2

4

Atak: 5

Ortak atağı As ile alıp 4 oynadığında, deklaran D verir. Şu anda el hakkında ne biliyorsunuz ve nasıl defans yapmayı tercih edeceksiniz?

Şunu biliyorsunuz ki, ortakta dört parça, deklaranda ve yerde iki parça Karo var. Yoksa, onlu sizde iken, elindeki Damı yerin Valesi ile birlikte vermezdi. Artık Karo dönmek pasif defans sayılmaz! Zira deklaran hem elden hem yerden çakacak pozisyondadır.

Ama illa pasif defansı tercih edecekseniz, Pik ya da Koz oynamak size ekstra el kaybettirmez. Ortakta Rx bile olsa, siz oynamasanız da deklaran bunu empasa alacak durumdadır. Ortakta RV veya AV var ise, deklaran sadece kozdan bir el kaybedecektir.

Ancak yerdeki uzun ve sağlam Pikler, bir an önce saldırmanız gerektiğini yani aktif defans yapmanız gerektiğini söylüyor. Eğer pasif davranırsanız, deklaran kozları hallettikten sonra, elindeki kayıpları Piklere atmaya başlayacak. Elinde kayıp olabilecek tek renk Trefl. Deklaranın elinde uzun Pik olması deklarasyondan ötürü mümkün görünmüyor. Öyle ise, hemen Trefl rengine saldırmalısınız!

♣5 oynamalısınız. Eğer yerden Rua konursa ve As Doğuda ise Dam alıcı kalır. Eğer Doğuda As ve Vale birlikte ise, sizin ♣5 oynamanızı onör vaat ediyor kabul edip As değil Valeyi koyabilir. Eğer Doğuda Axxx ve Güneyde Vxxx var ise, deklarana yanlış tahminde bulunma şansı vermiş olursunuz. Böyle bir durumda Dam ile renge başlarsanız, deklaran Treflden sadece bir el verir. Halbuki deklaran Asın sizde olmasından ötürü mecburen böyle oynadığınızı düşünebilir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ ARDT5
____________ D754
____________ V3
____________ R2

Batı:                                                    Doğu:
 V76                                                    932
 83                                                       T2
 RT865                                               A942
 D85                                                   AV64

____________Güney:
____________ 84
____________ ARV96
____________ D7
____________ T973

Bu elle deklaranın yapabileceği hiç bir şey yoktur ve ilk dört eli verip batar. Halbuki, Trefl yerine diğer renkleri oynasa idiniz, kontrat çıkacaktı. Aslından deklaranın 5 Kör ve 5 Pik alıcısı vardı!

Daha ileri gitmeden dağılım farklı olsa idi ne olacağına da bakalım.

____________♣ R2

♣ D85                                                       ♣ T9643

____________♣ AV7

İlk bakışta Trefl oynamanız Valeye el kaptırıyor gibi gözükmekle birlikte, yerin sağlam Piklerinden ötürü ♣V hiç bir zaman kayıp el değildi!

Ancak dağılım şöyle olsa idi, yine bir sıkıntı olacaktı;

____________♣ R2

♣ D85                                                       ♣ AT964

____________♣ V73

Treflleri deklaran kendi oynaması halinde size iki el verecekti, halbuki siz oynayınca bir el alıyor oldu. Ama bir önceki durum gibi, yine yerden çakabilecek ya da Piklere kaçacağından, bu bir yanılgıdır. Yani defans olarak sizin bir an önce 2 Trefl alamazsanız zaten kontrat yapılabiliyor olacaktır!

Elde biraz değişiklik yapalım ve Batının alternatiflerine bakalım;

____________Kuzey:
____________ AR652
____________ DT74
____________ V3
____________ R2

Batı:
 DV97
 8
 RT865
 D85

Kontrat yine 4 Kör. Defans yine ilk iki eli Karo As ve Rua ile alır. Şimdi Batı yine ♣5 mi oynamalı?

Soruyu cevaplamadan aktif ve pasif defans kavramını bir kere daha düşünelim. Aktif defans stratejisini tercih edeceksek, bir an önce 2 el alabilmek için Trefl saldırmalıyız. Ama bu oldukça riskli olacaktır. Halbuki, pasif defans stratejisini tercih edecek olursak, deklaranın bize iki eli vermesini bekleyeceğiz demektir. Piklerdeki değişikliğe dikkat edin. Önceki dağılımda deklaranın yerde 5 hazır Pik eli vardı. Halbuki şimdi Dam ve Vale sizde. Yani yerdeki beşinci Piki sağlayabilmek için iki kez Pike çakması gerekecek. Bu durumda pasif defans yapmak daha akıllıca olacak.

Şimdi, üçüncü Karoyu oynamak el çaka yer çaka olacağından, koz oynamak ise, Doğuda RVx ya da AVx gibi Koz onörleri olması halinde kötü olacaktır. En doğru hamle ♠D oynamaktır. Bu hamle deklarana seçenek bırakmaz. Ellerin dağılımı şu şekilde idi;

____________Kuzey:
____________ AR652
____________ DT74
____________ V3
____________ R2

Batı:                                                    Doğu:
 DV97                                                 T3
 8                                                         532
 RT865                                              A942
 D85                                                   AT64

____________Güney:
____________ 84
____________ ARV96
____________ D7
____________ V973

Şuna dikkat edin ki, eğer ♣5 oynasa idiniz ve deklaran da doğru tercih olan yerden ♣2 koysa idi, Treflden ek bir el alabilecekti.

____________Kuzey:
____________ D752
____________ RV
____________ A8
____________ AV732

Batı:                                                    Doğu:
                                                             RV
♥                                                             AD754
♦                                                             R94
♣                                                            RT4

Kuzey     Doğu      Güney     Batı

1♣              1              1♠             Pas

3♠              Pas           4♠           H.Pas

Atak: 6

Yerin Valesini Dam ile alırsınız. Deklaran 2 verir. İkinci elin Kör As ile alırken, deklarandan 3, Batıdan 8 ve yerden Rua gelir. Şimdi ne oynayacaksınız?

Kozdan bir el alacak olmanız ve Rualarınızın, yerin Aslarının arkasında olması iyi bir şey. Kontratı batırmak için ihtiyacınız, minör renklerin birinden bir el daha almak. Bu da ancak pasif defansla mümkün. Şimdi Karo ya da Trefl oynarsanız bir el hediye edeceksiniz. Koz oynamaya kalkarsanız da garanti eli buhar olacak. Tek şansınız Kör. Ortak T986 ile, 6 atak etmezdi. Öyle ise, deklaranda bir Kör daha olduğunu varsayabilirsiniz. Üçüncü turda Kör oynamalısınız!

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D752
____________ RV
____________ A8
____________ AV732

Batı:                                                    Doğu:
 8                                                         RV
 T86                                                   AD754
 VT7632                                            R94
 865                                                   RT4

____________Güney:
____________ AT9643
____________ 932
____________ D5
____________ D9

Eğer Kör yerine, Treflden bir el alsam yeter diye düşünerek, Karo oynasa idiniz;

Deklaran önce Dam ile elden Alır sonra Karo As ile yere, Koz Ası ile ele gelip yere son Körü çaktırır ve eli size (Doğu) koz Ruası ile verir. Şu anda eller şu şekildedir;

____________Kuzey:
____________ 7
____________ –
____________ –
____________ AV732

Batı:                                                    Doğu:
 –                                                         –
 –                                                         74
 T73                                                    R
 865                                                   RT4

____________Güney:
____________ T964
____________ –
____________ –
____________ D9

Böyle bir durumda, Doğunun eli ile ne oynarsanız oynayın bütün elleri rakibiniz alır.

Briç oyunun en ilginç yönlerinden biri, dağılımdaki çok küçük bir değişiklik, taktiklerde büyük değişikliklere neden olabilmekte olmasıdır.

____________Kuzey:
____________ DV52
____________ RV
____________ A8
____________ AT732

Batı:                                                    Doğu:
                                                             R7
♥                                                             AD754
♦                                                             R94
♣                                                            RV4

Kontrat yine 4 Kör. İlk iki el aynı kağıtlar oynanıyor. Şimdi üçüncü tur Kör oynayarak pasif defans yapmanın kötü bir strateji olacağını görebiliyor musunuz?

Elinizin öncekine göre farkı, Treflden biraz daha güçlü ancak artık kozdan garanti bir el yok. Hatta muhtemelen kozdan el alamayacaksınız. Yani, pasif defans yapmak yanlış olacak zira sadece Treflden bir el kontratı batırmaya yetmeyecek! Karo Rua ile bir el alacaksınız gibi duruyor ama tekrar düşünün!

Deklaranın elinde;

  • 2 parça Trefl varsa, üçüncüye çakarak yerin Trefllerine sağlayabilecek. Yani sizin Karo Ruaya sıra gelmeyecek.
  • Trefl tek parça ise, yerin Trefllerini o kadar kolay sağlayamayacak ama sizin Trefl Rua da ele alamayacak demektir.
  • Trefl üç parça ise ve ortakta Dx var ise, Treflden iki el almanız mümkün olacak. Bu durumda Karodan bir el fire vermek o kadar da mühim olmayacak.

Bu yüzden aktif defans yapmalısınız ve Karo oynamalısınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ DV52
____________ RV
____________ A8
____________ AT732

Batı:                                                    Doğu:
 8                                                         RV
 T86                                                   AD754
 DT7632                                            R94
 865                                                   RV4

____________Güney:
____________ AT9643
____________ 932
____________ V5
____________ D9

Siz Karo oynayınca, deklaran her iki minör renkten birer el vermekten kurtulamaz. Eğer pasif defansı tercih edip Kör oynasa idiniz, deklaran kolaylıkla kontratı yapacaktı. Önce Köre yerden çakar. Koz Damını oynar. Ruayı örtmemek daha doğrudur. Şimdi, deklaran yerden küçük Trefl oynar. Ruanız eli alır ama artık deklaran elden bir kez çakarak kozları toplayabilecek durumdadır.

Gelecek bölümde, Sanzatu kontratlarında aktif ve pasif defansı inceleyeceğiz.

Julian Pottage

+++

 

08 Renk Tercihi Sinyali Mc Kenney

Önceki yazıda, defos ile standart sinyal metoduna bakmıştık. Bu yazıda ise, alternatif “renk tercihi sinyali” olan Mc Kenney (sistemi ilk yayınlayan kişi) ya da Lavinthal (sistemi ilk öne süren kişi) adı ile bilinen sistemi inceleyeceğiz. Vereceğimiz sinyal hiyerarşik olarak, hangi rengi tercih ettiğimizi belirtecek.

Önce kozlu kontratlarda nasıl yapıldığına bakalım. Sinyal ile verilmek istenen mesaj, koz dışındaki renklerden büyüğünü ya da küçüğünü istiyorum tarzıdır. Zaten sıklıkla defos koz rengi oynanırken yapılır.

Oynanan kağıt, büyükçe bir kağıt ise üst rengi, küçükçe bir kağıt ise alt rengi tercih ettiğine işarettir. Örneğin;

Rakipler 4 Pike oynuyorlar.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        AD92
 …                                                        DT652
 …                                                       D93

Batı küçük Karo atak edince Damınızı deklaran As ile aldı. Pik Asını çekti ve tekrar Pik oynadı. Ortak eli Rua ile alacak. Şimdi siz hangi kağıdı defos edeceksiniz. Mc Kenney (Lavinthal) sinyalini kullanıyorsanız, Karoyu sinyal rengi olarak kullanacaksınız demektir ve vereceğiniz kağıdın büyüklüğüne göre kalan iki renkten (Kör ve Trefl) tercihiniz belirlenecek demektir. Doğal olarak, yerdeki Ruayı makasa almak için, ortağın Kör gelmesini isteyeceksiniz. Bu durumda en açık mesajı T ile verebileceksiniz. Her ne kadar, deklaranda AV9x olma riski varsa da, yerde tek Karo varken Karodan defansın el alabilmesi imkansıza yakın gözükmekte! Muhtemelen R da deklaranda. Yoksa yerden kozlama imkanı varken, niye değerli kozlarını, koz toplamak için harcasın ki!

Diyelim ki, elinizdeki T nu sinyal vermek için kullanmayı istemediniz, öyle ise nasıl Kör rengini işaret edeceksiniz. Mc Kenney kullanıyorsanız, büyükçe bir Kör oynamanın anlamı yok, zira bu “Karo” istiyorum anlamına gelecek. Öyle ise, aynı mesajı Trefl rengi ile yapmak lazım. Kalan renklerden (Kör ve Karo) büyüğünü istiyorum demek için, ♣9 vermelisiniz. Bu metodun en büyük avantajı buradadır. Yani sinyali bir renk ile veremiyorsan, diğer renk ile deneyebilirsin!

Şimdi elinizi biraz değiştirip duruma bakalım;

Kontrat, atak ve ilk iki el aynı olsun.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        D93
 …                                                         DT652
 …                                                       AD92

Şimdi elinizin kuvveti, Körden Trefle kaydı. Öyle ise, ortaktan Trefl istemelisiniz. İkinci tur Pike hangi kağıdı vermelisiniz? Hiyerarşik olarak Trefl en küçük renk olduğuna göre, küçük bir kağıt yiyeceğiz. Eğer Karo defos edecekseniz, 2 ile sinyal vermelisiniz. Ama deklaranda 5 parça Karo olduğunu biliyorsanız, aynı mesajı 3 ile de verebilirsiniz.

Şimdi biraz daha farklı bir problemi inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        A93
 …                                                         DT652
 …                                                       AT42

Her şey önceki gibi. Ama sizin eliniz farklı. Yani belirgin bir tercihiniz yok! Hatta belki de, Batının Kör ya da Trefl rengine girmesi yerine, daha pasif oyun olan koza ya da Karoya devam etmesi bile daha iyi bir tercih olabilir. Bunları, tartıp karar verebilecek durumda değilsiniz. Öyle ise; ” Ortak hangi rengi oynamanın daha iyi olduğunu bilmiyorum!” mesajını nasıl vereceksiniz?

Herhalde tahmin ettiniz. Madem büyük kağıt üst rengi, küçük kağıt alt rengi işaret ediyor, öyle ise “ortanca ” kağıt da “bilmiyorum” demek olmalı! Ancak tabi ortanca da izafi bir kavram olarak sıkıntı yaratacaktır. Bu yüzden, bu sistemi oynayan bazı ortaklar şu hususlar üzerinde anlaşmaya varırlar;

Yedi, Sekiz, Dokuz ve üstü kağıtlar her zaman büyüktür.

İki, Üç ve Dört ise her zaman küçüktür.

Beş ve Altı ise ortancadır.

Önceden anlaşmak iyidir ama, elinizde ♠A987, ♣R432 varken nasıl mesaj göndereceksiniz! Burada ortakların ustalığı devreye girecektir. Elindeki ve yerdeki kağıtlara bakarak, ortağın ne demek istediğini anlaması gerekecektir. Yani nispeten daha acemi oyuncular için bu sistem, faydadan çok zarar getirebilir.

Yukarıdaki ele dönersek, 6 ya da 5 vermesi sorunu çözecektir. Ama bunu Kör ya da Trefl defos ederek yapamayacaktınız.

Şimdi aynı sistemi, Sanzatu kontratlarında görelim. Şunu unutmayalım, Mc Kenney (Lavinthal) metodunda, defos edeceğinize göre bir renk zaten elinizde olmayacak, defos ettiğiniz renkte sadece mesaj taşıyıcı olacağından, o renkte hariç olacaktır. Yani tercih kalan iki renkten biri demektir.

Örneğin;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 VT82
 ADV6
 7
 9854

Güneyin 3 NT kontratına karşı, ♠V atak edersiniz. Elden Rua ile atağı kazanan deklaran, Karo Dam oynar. El kendisinde kalınca ikinci tur Karo oynar. Umudunuz ortak Ası koymak için zamanını bekliyor olması. Ama şimdi siz defos yapacaksınız. Mc Kenney sistemine göre hangi kağıdı vereceksiniz?

Şimdi eli değerlendirelim. Pik As ortakta olmadığı sürece Pikten el almanız mümkün değil. Pik As ortakta olsa bile, Piki değil Kör oynamasını isteyeceksiniz? İstenen renk belli olduğuna göre sıra, sinyal kağıdının seçimine geldi. Seçenekler büyük Pik ya da küçük Trefl olacak.

Eli biraz değiştirelim;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 AVT82
 DV6
 7
 9854

Her şey öneki el gibi olsun. Şimdi sizden Mc Kenney sinyali bekleniyor! Kesin olan bir şey varsa o da ortağın Pik oynamasını istemek. Bu da büyük Kör veya Trefl oynayarak mümkün. Kör defos etmek, el alabilecek kağıdı yok etmek anlamına geleceği için, ♣9 vermelisiniz.

Benzer tarzda el şöyle olsa idi;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 VT82
 D632
 7
 AV98

Eğer ortağın elinde ♣Rxx ya da ♣Dxx varsa, Trefl dönmesi çok işe yarayacak. Bu mesajı Kör ya da Pik ikilisi ile yapabileceksiniz. 2 ni tercih etmek az biraz daha iyi duruyor.

Sistemin Kusuru

Mc Kenney (Lavinthal) sistemini popüler yapan husus, bir çok oyuncu ortağına kozlaması için kağıt oynarken, o rengin büyüğü / küçüğü ile “renk tercihini” iletme metoduna alışık olmasıdır. Ancak ilk örnekte olduğu gibi;

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                       AD92
 …                                                         DT652
 …                                                       D93

dağılımı bilemediğinizden, önemli bir kağıdı sinyal için harcamak istemeyebilirsiniz ya da elinizde ortanca kağıt olmadığından yanlış anlama gelebilecek bir kağıt atmak zorunda kalırsınız. Defans oyuncuları arasında yanlış anlama olduğunda da başarısızlık garantidir.

Bir alternatif metot, yuvarlanan defostur (Revolving discard). Yani renkler kendi içlerinde döner;

Yani renklerin sırası, saat yönüne göredir. Büyük kağıt için saat yönünde, küçük kağıt için ters saat yönünde gidilir. Örnek, Körde Trefl ile sinyal verirken; büyük Karo, küçük Pik anlamına gelecektir. Diğer örnek, Pikte Kör ile sinyal verirken, büyük Trefl, küçük Karo anlamına gelecektir.

Bu sistem, biraz daha zihin zorlayıcıdır. Ama avantajı hep elden küçük kağıtlar verilerek yapılabilir.

Ancak her iki sisteminde sıkıntısı, istenen rengi dolaylı yoldan tarif etmeye çalışmasıdır. Örneğin, rakip yine 4 Pike oynuyor, atak ve oyun daha önceki gibi.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R75
____________ R3
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        DT9
 …                                                        ADT852
 …                                                       DT8

Ortağınızdan, doğal olarak Karo gelmesini isteyeceksiniz ama nasıl!

Mc Kenney sistemine göre, büyük Kör! (D) ya da küçük Trefl! (♣8) vermelisiniz.

Revolving sistemine göre, küçük Kör! (9) ya da büyük Trefl! (♣T) vermelisiniz.

Aslında bunların hepsi ya değerli kağıt ya da yanlış anlama gelebilecek kağıtlar. Eminim keşke büyük Karo ile işi çözseydim diyorsunuzdur.

Bir diğer alternatif, renk tercihi sinyali Romen Defos sinyalleridir. Burada oynanan renkte kağıdın tek/çift olması önem kazanır. Şu esaslara göre oynanır;

Tek sayıda ise (3,5,7), verilen defos o renkte cesaret verir.

Çift sayıda ve küçük ise (2 ve 4), verilen defos o renkte cesaret kırar ve kalan iki renkten küçüğünü ister.

Çift sayıda ve büyük ise (8 ve 10), verilen defos o renkte cesaret kırar ve kalan iki renkten büyüğünü ister.

6li ise tercih olmadığını gösterir.

Tabii bu sistemin de kusuru, elinde o kağıt yoksa ne olacağıdır.

Aslında hiç bir sistem mükemmel ve kusursuz değildir. Tavsiyem, ortağınız ile kullanacağınız sistem hakkında anlaşmanız ve sistemin kolay akılda kalıcı olmasıdır.

Julian Pottage

+++

 

 

 

07 Defos İle Sinyal Verme

Oynanan bir renge uymadığınızda, oynanan kağıda defos denir. Aynı “tutum” sinyalinde olduğu gibi, “büyükçe” kağıtlar pozitif, “küçükçe” kağıtlar negatif anlam taşır.

Örneğin;

____________ 65

                                                                 RT843

Doğuda oturuyorsunuz ve oynanan renkten elinizde hiç yok. Ortağınızdan el tuttuğunda Kör gelmesini istiyorsanız 8i (hatta, bir kayba neden olmayacağını düşünüyorsanız T bile) oynarsınız. Ama, diyelim ki elinizde ♣AD varken yerde ♣R var. Artık Kör değil, Trefl oynamasını istediğinizden, Körde olumsuz sinyal olan 3 oynarsınız.

____________ DT

 RV97                                                        A5432

____________ 86

Büyük ve küçük deyimleri rölatif sıfatlardır. Örneğin yukarıdaki elde, 5 büyükçe bir kağıttır. Ortağınızın, elinde ve yerde 432 görmediğinden, doğru tahmin etmesini umarsınız.

Kural: Ortağa olumlu sinyal verebilmek için, spot kartlardan (onör dışındaki kartlardan) el kaybına neden olmayacak en büyüğünü veriniz.

____________ DT

 RV542                                                      9876

____________ A3

Bir önceki örneğin tersine, burada da 6 en küçük kağıttır. Yani olumsuzdur. Bu sefer ortağın sinyali doğru anlaması daha zordur. Ancak deklaran oynadığında, yerdeki kağıtlarda göründüğünden durumu anlayabilecektir.

Kural: Ortağa olumsuz sinyal verebilmek için, elinizdeki en küçük kağıdı verin.

____________ D7

 652                                                         ♦ RV983

____________ AT4

Bir diğer konu, hangi eller ile olumlu sinyal vermek konusudur. Örneğin, yerin Damının arkasında otururken, elinizde RV olması iyi bir durumdur. Yukarıdaki el ile 9 defos edersiniz.

____________ D7

 V52                                                          RT863

____________ A94

Bu elde As ve Valeyi göremiyorsunuz. Her ikisi de deklaran da olabilir, ama birisi Batıda ise Karodan bir veya birkaç el alma şansınız doğacak. Bu yüzden 8 verirsiniz. T nu vermezsiniz, çünkü el alma potansiyeli var!

Elinizde Onlu olmasa, renk donmuş hale gelecek. Yani renge kim girerse kaybedecek.

____________ D7

 V52                                                          R9863

____________ AT4

Eliniz zayıfladı. Artık Karoda cesaret verici sinyal vermemelisiniz. Eğer Onlu deklaranda ise, ortağınızın Karo gelmesi halinde Karodan el alamazsınız. Öte yandan ortağınızda VTx var ise, Karo oynamak avantajlı olacak. Durumu bilemediğinizden, mümkün ise defosu Karo dışında bir renkten yapmaya çalışın! Artık ortağınız uzak görüşlü ise, “ortağım acaba uzun renginden neden defos yapmadı” diye düşünüp, durumu çözmesini umacaksınız. [Tabii böyle iyi bir ortağınız var ise, kıymetini iyi bilin!].

____________ V7

 DT2                                                          R9863

____________ A54

Yerde Vx ya da resimsiz kağıtlar olduğunda, yukarıdaki gibi bir elle ile ortağa olumlu sinyal gönderebilirsiniz. Zaten As ve Dam deklaranda ise, Ruanızı empasa alacaktır. Bu nedenle 9 u defos edebilirsiniz.

____________ V7

 AT2                                                          D9863

____________ R54

Yukarıdaki gibi Damdan başlayan bir el ile, olumlu sinyal verip vermemeye emin olamazsınız. Eğer ortakta Rua var ise, belki ileride bu renkten bir el alabilirsiniz. Ancak yukarıdaki dağılım ile, bu renge defans girmemelidir!

Şimdi bir kaç tüm dağılımlı örneğe bakalım;

____________Kuzey:
____________ AR3
____________ R7
____________ ADV965
____________ 94

Batı:
 V82
 DV984
 4
 AVT5

Kuzey 1 Karo açar. Güneyin 1 NT cevabına 3 NT der.  Siz de D atak edersiniz. Deklaran eli yerin Ruası ile kazanır. Pik Dami ile ele gelir ve önce T oynayıp eli kazanır, sonra ikinci tur Karo oynar. İkinci tur Karoya ne defos edeceksiniz?

Şimdi şöyle düşünmelisiniz. Ortağınız, sizde Körde uzunluk olduğunu zaten anladı. Valenin sizde olduğunu biliyor ama Asın sizde olmadığını bilmiyor. Kontratı batırabilmeniz için birinci şart, Karo Ruanın ortakta olması. Ayrıca Treflden 4 el alabilmelisiniz. Şimdi, olumsuz mesaj için ya küçük Kör ya da olumlu mesaj için büyük Trefl defos edeceksiniz. Deklaranın, Karo Ruayı çıkardıktan sonra 9 eli hazır göründüğünden, Körden başka el almanız çok zor. Ama Trefl defos ederseniz de Treflden 4 el almanız imkansız gibi. Deklaran 1 Kör açışına, 1 NT dediği için majörlerde 4 parça olamaz! Demek ki, Treflinin 4 parça olması daha muhtemel.

Bütün bunları düşününce, en doğru defos, 4 görünüyor. Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AR3
____________ R7
____________ ADV865
____________ 94

Batı:                                                    Doğu:
 V82                                                    T764
 DV984                                              T63
 4                                                          R83
 AVT5                                                 R82

____________Güney:
____________ D95
____________ A52
____________ T72
____________ D763

Doğu Karo Rua ile alınca, ♣2 oynar, ♣T ile eli alıp, ♣5 ile Doğunun Ruasına eli verirsiniz. Doğu son Trefli oynadığında 2 el daha alıp kontratı batırırsınız.

____________Kuzey:
____________ 9752
____________ RV6
____________ R8
____________ RVT2

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        D
 …                                                        AD97
 …                                                         AT54
 …                                                       9864

Konuşmalar 1 Pik, 3 Pik ve 4 Pik olarak gittiğinden, araya girme şansınız olmadı. Ortak ♣7 atak eder. Yerden ♣R, siz ♣4 ve deklaran ♣D. Deklaran Pik Ası çektiğinde tek Damınız düşer ve ikinci tur Pike ortak Rua koyar. Şimdi hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Eğer elinizde ♣A43 olsa idi, ortakta Trefl 2 parça ise, üçüncüye çakabilmesi için Trefl oynamasını arzulardınız. Ancak eliniz öyle değil. Şimdi Ruayı makasa almak için, ortağın Kör oynamasını istiyorsunuz. Bunu dolaylı yoldan anlatmak için 4 defos edebilirsiniz ama isteği doğrudan yapmak daha açık olacağından 9 defos edersiniz.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 9752
____________ RV6
____________ R8
____________ RVT2

Batı:                                                    Doğu:
 R64                                                    D
 8432                                                  AD97
 9762                                                  AT54
 75                                                      9864

____________Güney:
____________ AVT83
____________ T5
____________ DV3
____________ AD3

Ortak Kör oynadığında, 1 Pik, 2 Kör ve 1 Karo alarak kontratı batırırsınız.

Bazen hangi rengi istemeniz gerektiğinden emin olamayabilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ VT5
____________ V6
____________ AV84
____________ R962

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        D9
 …                                                        7
 …                                                         RT765
 …                                                       AV854

Batı 3 Kör ile açar. İki Pastan sonra Güney 3 Pik ve Kuzey 4 Pik der. Ortak R atak eder. Deklaran elden As ile alıp, Pik Ası oynar. Sonraki el tekrar, koz oynadığında, Batı Rua ile eli alır. Batı hemen D oynar. Şimdi hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Hem Karo hem de Treflde onörleriniz yerin sırtında. Yani iyi pozisyonda. Hangisini tercih etmelisiniz? Eğer ♣D deklaranda ise Trefl rengi pek işinize yaramayacaktır. Buna karşın D kimde olursa olsun fark etmeyecektir. Tabii, deklaranda Karo Dam ya da Trefl Dam tek parça olabilir! T nun el alma potansiyeli olduğundan, 7 vermelisiniz. Alternatif çözüm, ortağınız sizde koz kalmadığını bildiğinden (yoksa ikinci tur Damı vermezdiniz), ♣4 verebilirsiniz.

Kural: Eğer ileride kayba neden olmadan doğrudan rengi defos ederek olumlu sinyal verebiliyorsanız, bu yöntemi, ama kayba neden olacak ise, diğer renge olumsuz sinyal vermeye tercih edin.

Başka bir dağılımda ♣4 defosunu ortak, Kör istiyor diye de yorumlayabilir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ VT5
____________ V6
____________ AV84
____________ R962

Batı:                                                    Doğu:
 R6                                                      D9
 RDT8432                                        7
 92                                                       RT765
 T7                                                      AV854

____________Güney:
____________ A87432
____________ A95
____________ D3
____________ D3

Ortak Köre devam ederse ya da Trefl oynarsa kontratı batıramazdınız. Trefl oynadığında ilk tur ♣A koyarsanız, artık elindeki kayıp Karoyu yerin ♣R na kaçabilir. İlk tur Ası koymazsanız, elden Dam ile alıp tekrar Trefl oynar. Şimdi As ile alırsınız, ama ya ♣R9 makasına ya da D empasına doğru oynamak mecburiyetinde kalırsınız!

Daha önce, bitişik onörlerin büyüğü ile sinyal verilebileceğini söylemiştik.

Kural; Defos yaparken bir onör defos edecekseniz, bu onör ya bir sekansın en tepe onörü ya da iç sekansın bitişik tepe onörü olmalıdır.

____________ 97

 R52                                                          DVT86

____________ A43

Burada D defos edersiniz. Aslında amacınız ne istiyorum ne de istemiyorum demektir. Vermek istediğiniz mesaj, “ortak bende sekans var, eline göre karar ver” dir. Yukarıdaki el ile Batı, gönül rahatlığı ile R yı oynayabilecektir. Ama elinde As olsa idi, Ruanın Güneyde olduğunu bilerek rengi Doğunun oynamasını bekleyecekti! Elinde ne Rua ne de As olmasa bile, Batı ortağının rengi durdurabildiğini bilecek ve ileride bu rengi korkmadan defos edebilecekti.

____________ 97

 ADVT6                                                     852

____________ R43

Batı ilk atağı farklı bir renkten yaptıktan sonra, elinden D defos ederse, ortağı Batının elinin (Karoyu atak etmediğinden) DVT değil ADV olduğunu düşünmelidir.

Son örnek;

Ortak 3 Kör açar Güney 3 Pik der ve kontrat bağlanır.

____________Kuzey:
____________ D95
____________ DT6
____________ VT8
____________ 9864

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        AR
 …                                                        7
 …                                                         D7654
 …                                                       RDV32

Atak Kör As ve ardından Kör Rua. İkinci tur Köre hangi kağıdı defos edeceksiniz?

Trefl istemek için, onörler dışındaki en büyük kağıdınız ♣3. Ancak bu sinyali en dikkatli ortak bile kaçırabilir! Eğer deklaranda tek Trefl As yoksa, 2 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batırabileceksiniz. Bu yüzden mesajın karışmaması adına ♣R nı defos edersiniz.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D95
____________ DT6
____________ VT8
____________ 9864

Batı:                                                    Doğu:
 63                                                      AR
 AR98432                                        7
 92                                                      D7654
 75                                                      RDV32

____________Güney:
____________ VT8742
____________ V5
____________ AR3
____________ AT

Bu kadar dikkat çekici bir mesajı vermese idiniz ne olacağına bakalım. Batı çakacağınızı düşünerek, üçüncü Körü oynar. Ama sizin As ve Rua zaten alıcı olduğundan, siz hem elden hem de yerden deklaranın kozlarını almak istediğinizden kozlamazsınız. Deklaranda elindeki kayıp Trefli kaçar ve batacak kontrat çıkar!

Julian Pottage

+++

05 Renk Değiştirme 2

Bir önceki yazıda, defansın atak edilen rengi değiştirmek durumunda kaldığı pozisyonları incelemiştik. Bu bölümde daha fazla sayma ve analiz gerektiren durumlara bakacağız.

____________Kuzey:
____________ DT8
____________ AT
____________ V93
____________ AVT72

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             R76
                                                            D843
♦                                                              DT85
                                                            R6

Güney              Kuzey

1NT (12-14)      3NT

Atak: ♠3

Yerden ♠8, siz Rua koyunca eli alırsınız. Deklaran elinden ♠4 verir. Şimdi nasıl devam edeceksiniz? Puan hesabına göre ortağınızda 4 ila 6 puan arası var. Zira rakiplerde 24/26 puan olduğu anlaşılıyor. ♠A ortakta çıkabilir. Zira Dam yerde iken As elinde olsa deklaran mutlaka Ası koyardı. Bu durumda, Kör Rua ve Karo As ile Ruanın Güneyin elinde olduğu anlaşılıyor. Ayrıca ortağınızda ya Trefl Dam ya da Kör Vale olmalı. Ama ikisi birden değil! Trefl Ruanızın bir el alabileceği anlaşılıyor. Ayrıca ortağınız Pik rengi 5 parça olabilir, zira 2li görünmedi! Bu durumda bir an önce Pikleri sağlamak için Pik oynarsınız. Ortağınız As ile almadan bir tur boşlamalıdır. Artık Trefl Ruası ve son Pikinize sıkı sıkıya yapışmalısınız!

____________Kuzey:
____________ DT8
____________ AT
____________ V93
____________ AVT72

Batı:                                                    Doğu:
 A9532                                               R76
 V92                                                    D843
 642                                                    DT85
 84                                                     R6

____________Güney:
____________ V4
____________ R765
____________ AR7
____________ D953

Eğer yanlış oyun olan, atak rengine devam etmeyip farklı bir kağıt oynasa idiniz, deklaran kontratı çıkaracaktı. Siz ♣R ile tekrar el tuttuğunuzda Pik rengi henüz sağlanmamış olacaktı.

Aynı elde, biraz küçük değişiklikler yapalım, Kontrat ve atak aynı kalsın;

____________Kuzey:
____________ DT8
____________ AT
____________ V93
____________ AVT72

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             R72
                                                            8643
♦                                                              DT85
                                                            R6

Yine ortağın ♠3 atağını Rua ile kazandınız. Deklaranda yine ♠4 verdi. Artık ♠2 nin ortağınızda olmadığını biliyorsunuz. Yani ortak dörtlü Pikten çıkmış! Şimdi puan hesabına göre, ortakta 40 – 8 -(26/24), yani 6-8 puan var. Yani ortakta bir önceki elden farklı olarak, Karo As ya da kırmızı renklerden bir Rua olabilir. Artık 3 Pik ve 1 Trefl eli almak, kontratı batırmak için yeterli olmayacaktır. Yani Karo As Batıda değil ise, Pik oynamak işe yaramaz. Ama Karo Rua ortakta ise, Karo oynamak kontratı batırır. Yani tek bir ihtimal (Karo As Batıda) yerine, iki ihtimale (Karo As ya da Rua Batıda) oynamak daha iyidir.

____________Kuzey:
____________ DT8
____________ AT
____________ V93
____________ AVT72

Batı:                                                    Doğu:
 A953                                                 R72
 972                                                    8643
 R62                                                    DT85
 854                                                   R6

____________Güney:
____________ V64
____________ RDV5
____________ A74
____________ D93

Siz Karo dönünce kontrat iki batar! Artık 2 Pik, 3 Karo ve 1 Trefl alırsınız.

____________Kuzey:
____________ T82
____________ V65
____________ A
____________ RDT972

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             AD7
                                                            D843
♦                                                              T65
                                                            A64

Güney               Kuzey

–                            Pas

1                          2♣

2NT (15-16)     3NT

Atak: ♠3

Yerden ♠2, siz ♠A ve elden ♠4 oynanır. As ile aldınız Pik rengine devam edecek misiniz? Ortakta ♠Rxx3 var ise, Pikten 4 el alırsınız. Trefl As da siz de olduğuna göre kontratı batırırsınız. Ama Güneyin elinde 15-16 OP var. Yani ortakta bulabileceğiniz maksimum puan 3. Her durumda deklaran Trefl rengine girmek zorunda kalacak! Bu yüzden Pikleri almaya çalışmakta acele etmeye gerek yok!

Aslında bir an önce 5 el almak yerine, deklarana 9 el vermemeye odaklanmak daha iyi bir strateji olacaktır. Yerdeki Trefllerden, el toplamaya çalışacağı kesin. Bu yüzden bir an önce yere geçiş bağlantılarına saldırmak lazım. Şimdi Karo oynamalısınız. Yerin tek kesin antresini düşürdünüz. Bundan sonra yapmanız gereken, yerden Trefl oynandığında ilk tur boşlamaktır. Eğer Treflllerin dışarıda 2-2 dağıldığına ikna olursanız, ikinci tur Ası koyarsınız. Trefllerin deklaranda 3 parça olduğunu düşünüyorsanız, bir tur daha boşlarsınız!

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ T82
____________ V65
____________ A
____________ RDT972

Batı:                                                    Doğu:
 V953                                                 AD7
 T72                                                   D843
 D932                                                 T65
 85                                                      A64

____________Güney:
____________ R64
____________ AR9
____________ RV874
____________ V3

Piki bırakıp, Karoya döndüğünüz ve Trefl Asını hemen koymadığınız için deklaranın kontratı yapma şansı kalmaz.

Biraz da renk kontratlarını inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ AVT2
____________ V6
____________ V5
____________ RDT92

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             R73
                                                            D8432
♦                                                              ART2
                                                            6

Güney               Kuzey

1NT (12-14)     2♣ (Stayman)

2♠                          4♠

Atak: 3

Yerin Valesini, Rua ile ezersiniz. Elden 8 verilir. 3 atağı renkte bir onör olabileceğine işaret ediyor. Zaten deklaranın elinde Karo Damı olsa idi herhalde yerden Valeyi koymazdı! Bu durumda 3.cü Karoya yerden Kör kaçamayacak demektir. Bu durumda Pik Rua ve 2 Karo alacaksınız demektir. Kontratı batırabilmek için, bir el daha almanız gerekecek. Bu da Trefl çakası ile mümkün.

____________Kuzey:
____________ AVT2
____________ V6
____________ V5
____________ RDT92

Batı:                                                    Doğu:
 85                                                       R73
 T75                                                    D8432
 D9643                                               ART2
 V75                                                    6

____________Güney:
____________ D964
____________ AR9
____________ 87
____________ A843

Trefl oynarsınız. Eli kazanan deklaran muhtemelen koz oynayacaktır. Pik Rua ile el tuttuğunuzda, Karo Damın ortağınızda olduğunu bildiğinizden küçük Karo ile eli Batıya verirsiniz. O da Trefl dönünce, çakarak eli alır ve kontratı batırırsınız.

Diğer bir örnek;

____________Kuzey:
____________ VT62
____________ DV6
____________ ARD5
____________ 92

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             73
                                                            A832
♦                                                              832
                                                            A643

Güney               Kuzey

1NT (12-14)     2♣ (Stayman)

2♥                          3NT

4♠

Atak: ♣D

Karar vermeniz gereken konular şunlardır; Ası koyacak mısınız? Ası koyarsanız nasıl devam edeceksiniz?

Puanları hesapladığınızda ortağınızda en fazla 7 puan olabilir. Bunun 3ü Trefl Dam ve Valede. Elinde ya Pik (As, Rua, Damdan bir) onör ya da Kör R olmalı. Deklarasyondan ortağınızda 3 parça Pik ve 2 parça Kör olduğunu anlarsınız. Şimdi sizde ki 2 Ası yanı sıra, ortak bir koz onörü ile el alırsa 3 defans eliniz garanti demektir. Kontratı batırmak için ortağınız bir de Kör çakası alabilmeli.

Şimdi şöyle oynamalısınız;

İlk eli deklarana kaptırmamak lazım. Trefl As ile alırsınız.

İkinci tur Kör kontrolünü kaybetmemek adına küçük Kör oynarsınız.

____________Kuzey:
____________ VT62
____________ DV6
____________ ARD5
____________ 92

Batı:                                                    Doğu:
 R85                                                    73
 T5                                                      A832
 V964                                                 832
 DVT7                                                A643

____________Güney:
____________ AD94
____________ R974
____________ T7
____________ R85

Deklaran eli kazanır ama, kozları toplarken, eli Batının Ruasına kaptırır. Artık ortağınızın tek yapması gereken, son Körünü oynayıp As ile eli size verip, sizin tekrar Kör dönmenizi beklemek olacak.

Bu oyun tarzının başarılı olamayacağı tek durum, ortakta ♠Rxx yerine ♠Dxx olması idi. Aslında rakibiniz 3NT kontratını tercih etse idi, bu kadar sıkıntı çekmeyecek idi!

Son örneğimiz;

____________Kuzey:
____________ ADT6
____________ V
____________ 8753
____________ V972

Batı:
 8
 T865
 VT94
 ARDT

Kontrat: 3 Pik

Atak: ♣A

İlk eli alırsınız. Sırası ile ♣2, ♣3 ve ♣5 oynanır. Ortak cesaret kırıcı bir sinyal verdi. Yeri incelediğinizde, eğer deklaranın elinde ikinci Trefl varsa bunu kaçabileceği bir yer olmadığını anlarsınız. Esas tehlike, deklaranın elindeki kayıp Körleri yere çaktırması olacaktır. Bu nedenle, yerden çaka sayısını azaltabilmek için hemen koz oynamalısınız!

____________Kuzey:
____________ ADT6
____________ V
____________ 8753
____________ V972

Batı:                                                    Doğu:
 8                                                         R73
 T865                                                 AR94
 VT94                                                 62
 ARDT                                                8643

____________Güney:
____________ V9542
____________ D732
____________ ARD
____________ 5

Deklaran empas yapsa da yapmasa da, artık Doğu ikinci ve üçüncü Piki çekebilecektir. Deklaran elindeki son kayıp Körden kurtulamayacak ve batacaktır!

Julian Pottage

+++

 

04 Renk Değiştirme 1

Daha önceki yazılarda renge devam etmenin faydalı olduğu durumları incelemiştik. Bu yazıda ise, ne zaman atak edilen renk bırakılıp, farklı renge geçmenin yararlı olduğu durumları inceleyeceğiz.

En doğal renk değiştirme durumu, elde atak edilen rengin bulunmaması durumudur.

____________Kuzey:
____________ ADV3
____________ A8
____________ RT75
____________ R87

Batı:                                                    Doğu:
♠                                                             765
                                                            V9652
♦                                                              V963
                                                            A

Kuzey              Güney

1                         1♠

3♠                         4♠

Atak: ♣D

Yerden küçük oynandığında, mecburen eli tek Trefliniz olan As ile alırsınız! Şimdi hangi renge gireceksiniz?

Ası oynamanızdan elinizde Treflin tek parça olduğunu artık herkes anladı. Şimdi amacınız deklaran kozları toplamadan ikinci Trefl dönüşüne çakmak olmalı. Bunun gerçekleşebilmesi için, eli hemen ortağınıza geçirmelisiniz. Kör Ası ve Koz Ası yerde olduğuna göre, tek şansınız Karo oynamaktır.

____________Kuzey:
____________ ADV3
____________ A8
____________ RT75
____________ R87

Batı:                                                    Doğu:
 8                                                         765
 D74                                                   V9652
 A842                                                 V963
 DVT54                                             A

____________Güney:
____________ RT942
____________ RT3
____________ D
____________ 9632

Dönüşü Karo Ası ile alan Batı, ♣V oynar. Eğer deklaran yerden Ruayı koymazsa sizde çakmazsınız ve ortağa tekrar Trefl oynama şansı yaratırsınız. Ancak normal oyun yerden Ruanın konmasıdır. Siz çakarsınız. Fire vermemek için şimdi koz oynarsınız. Deklaran elindeki Trefl kaybından kurtulamaz ve kontrat batar.

Şimdi renk değiştirmekten başka seçeneğiniz olmayan bir örneğe bakalım;

____________Kuzey:
____________ ARV753
____________ D8
____________ T73
____________ V8

Batı:                                                    Doğu:
                                                             82
♥                                                             RT542
♦                                                             D92
♣                                                            RT4

Güney                                 Kuzey

1NT (12-14)                       2 (transfer)

2♠                                           4♠

Atak: A

Siz, “beğendim” sinyali vermek için 9 verirsiniz. Batı R ve ardından 4 oynar. Eli Dam ile kazanırsınız. V85 ile başlayan Güney 3 tur Karoya uyar. Elinizdeki ve yerdeki puanları hesapladığınızda Batıda ancak 7-9 puan çıkabileceğini anlarsınız. Karo As ve Ruası çıktığına göre elinde en fazla bir Dam ya da Vale vardır. Yani hemen kontartı batıracak eli alamayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey, deklarana hak etmediği bir eli kaptırmamak olmalıdır.

En riskli renk Kör görünmekte. Eğer Kör oynarsanız, eli Dama çekebilir. Trefl renginde de aynı risk söz konusu. Bu durumda tek emniyetli renk, koz olan Pik olmalıdır. Ortağınızda Dx olsa bile, deklaran bunu kolaylıkla alabilecektir.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ ARV753
____________ D8
____________ T73
____________ V8

Batı:                                                    Doğu:
 6                                                         82
 V963                                                 RT542
 AR64                                                 D92
 9752                                                 RT4

____________Güney:
____________ DT94
____________ A7
____________ V85
____________ AD63

Deklaran Pik dönüşünü aldığında, sadece 6 Pik, 1 Kör ve 2 Trefl alabilmektedir.

Bir örnek daha;

____________Kuzey:
____________ R93
____________ AT3
____________ 82
____________ RDT83

Batı:                                                    Doğu:
                                                             ADVT5
♥                                                             D6
♦                                                             VT74
♣                                                            95

Batı           Kuzey         Doğu             Güney

–                   –                  Pas                  1

Pas                2♣              2♠                    3♣

Pas                4               H.Pas

Atak: ♠6

♠T eli kazanır. Nasıl devam edeceksiniz? Piklere devam etmek mümkün ama akıllıca mı? Pik As ile devam edip küçük Pik oynamak en kötü oyun olur. Zira deklarasyondan Güneyin elinde (min) 5 parça Kör ve 4 parça Trefl olduğu belli. Muhtemelen de elinde 2 parça Pik var. Deklaranda 3, Batıda 2 parça Pik olduğunu varsaysak bile, ortağın üçüncü Pike çakması halinde çok kuvvetli ihtimal ile kozdan başka el alma imkanı kalmayacak!

Genel kabul görmüş kural, dummy (yer) sağınızda ise, onun zayıf rengini oynamaktır. Daha önceki örneklerde bu kuralı uygulama imkanı yoktu çünkü yerin zayıf bir rengi yoktu. Şimdi ise, Karo rengi yerin zayıf rengidir. V yi oynamak bir kaç açıdan size avantaj sağlayacaktır. Biri ortakta As Dam varsa deklaranı makasa alırsınız. Böylece kontratı hemen batırırsınız. Diğeri Batıda Rua var ise, alıcı hale gelebilir.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ R93
____________ AT3
____________ 82
____________ RDT83

Batı:                                                    Doğu:
 764                                                    ADVT5
 V84                                                    D6
 R9653                                               VT74
 V6                                                     95

____________Güney:
____________ 82
____________ R9752
____________ AD
____________ A742

Siz Karo oynayınca, artık deklaran 2 Pik, 1 Kör ve 1 Karo eli vermekten kurtulamaz.

Şimdi ki örneğimizde Batıda oturuyorsunuz.

____________Kuzey:
____________ T2
____________ 84
____________ RDV875
____________ RDT

Batı:
 983
 RDT97
 A3
 V94

Kuzey              Güney

1                         1♠

2                        3NT

Atak: R

En uzun renginiz olan, muhtemelen ortaklığın en kuvvetli rengi olan, Kör atağı yapmaya karar verirsiniz. Burada en doğru atak Ruayı çıkmaktır. Bir çok ortaklık, Sanzatu kontratına karşı Rua atağını “elindeki onörü koy” emri olarak kabul etmektedir. Ancak Doğu 2 oynayarak cesaret kırıcı bir sinyal vermiştir. Deklaran yerden 4, elden 5 oynar. As ve Valenin Güneyde olduğu anlaşılır. Renge devam ederseniz, deklaran Bath Darbesi yapacaktır. Bu yüzden yeni renge girmek gerekiyor. Ama hangisine?

Karo Asınız devrilmeden önce, ortağınızın el alıp Kör oynaması gerekiyor. Siyah renklerden hangisini tercih etmelisiniz? Güney deklarasyon sırasında Pik rengini konuşmuştu. Muhtemelen de onörlerin vardır! O zaman Trefl Asını Doğuda bulmak gerekecek!

Ama bir dakika bir kere daha düşünelim! Mantık aksine işaret ediyor. Güneyin 3NT ye sıçrayabilmesi için hem elinde puan olması, hem de konuşulmayan renkleri kesmesi gerekiyor. Yani Trefl keseri olmadan böyle bir konuşma yapmaması gerekirdi. Siz As hariç, dokuzluya kadar tüm onörleri görebiliyorsunuz!

Öyle ise en doğru oyun Pike geçmek olacak. Ama ortağın da, eli aldıktan sonra tekrar Pik dönme gibi hata yapmasını istemediğinizden, elinizden büyük Pik oynarsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ T2
____________ 84
____________ RDV875
____________ RDT

Batı:                                                    Doğu:
 983                                                    AD6
 RDT97                                              632
 A3                                                       T42
 V94                                                    7653

____________Güney:
____________ RV754
____________ AV5
____________ 96
____________ A82

Koz kontratlarında, rakipte sizin atak ettiğiniz renk bittiğinde renk değiştirmek çoğunlukla doğru karar olacaktır. Bu tavsiye özellikle, hem elde hem yerde o renk kalmadığında daha da kritik olur.

____________Kuzey:
____________ 9865
____________ RV7
____________ T6
____________ AR82

Batı:
 4
 T982
 ARDV83
 T9

Güney       Batı         Kuzey         Doğu

1♠                 2♦              3♠                 Pas

4♠                H.Pas

Atak: A

İlk eli aldıktan sonra Karo Valeyi oynarsınız. Ortak sıra ile 2 ve 9 oynar. İkinci el de sizde kalır. Nasıl devam edeceksiniz? Ortağınızda Karo 2 parça olsa idi, büyük küçük oynayacaktı. Bu yüzden üçüncü tur Karo oynarsanız, deklaran hem elden hem de yerden çaka yapabilecektir.

Koz oynamak da o kadar cazip değildir. Çünkü ortağınızda ♠Dxx var ise, Dam ezilecektir. Geriye Kör ve Trefl renkleri kaldı. Yerin Körü Treflden daha kısadır. Yani deklaranın elinden Köre Trefl kaçma şansı azdır. Bunun tersi ise mümkündür. Her durumda ortakta Trefl alıcısı var ise, renge girmek için acele etmeye gerek yoktur.

T oynamak sizin tarafa fire verdirmez! Hele de şanslı gününüzdeyseniz, ortakta As ve Damı bulursunuz.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 9865
____________ RV7
____________ T6
____________ AR82

Batı:                                                    Doğu:
 4                                                         T7
 T982                                                 AD64
 ARDV83                                           942
 T9                                                     7643

____________Güney:
____________ ARDV32
____________ 53
____________ 75
____________ DV5

Bir sonraki bölümde anlatılacağı gibi, 9 renk preferansı (büyük renk) idi.

Bu bölümün son örneğinde, hem koz kontratlarında hem Sanzatu kontratlarında, atağın deklaranın zayıf olmayan yerine yapıldığında ki renk değiştirme durumunu inceleyeceğiz.

____________Kuzey:
____________ RVT3
____________ AR3
____________ 962
____________ 932

Batı:                                                    Doğu:
                                                             AD
♥                                                             8765
♦                                                             DVT
♣                                                            DVT5

Kontrat: 3 NT (Konuşmalar; zayıf 1NT / 2 NT / 3NT şeklinde)

Atak: ♠7

Yerden Vale konduğunda Dam ile alırsınız. Pik rengine devam etmenin size hiç bir faydası olmadığını görürsünüz. Şimdi yerde bir değil iki zayıf renk var. Hangisine atak edelim?

Şöyle düşünmeniz doğrudur; “Sanzatu kontratına ilk atağı ben yapıyor olsa idim ne oynardım?”. ♣D en doğru oyun olurdu. Elinizde Karoyu tercih etmeniz için hiç bir veri yok. Şöyle de düşünebilirsiniz, ortağınızda Karo Rua olsa bile, ancak 2 Pik ve 2 Karo alabileceksiniz. Halbuki Trefl Ruasını ortağınızda bulursanız, 2 Pik ve 3 Trefl alarak kontratı batıracaksınız!

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RVT3
____________ AR3
____________ 962
____________ 932

Batı:                                                    Doğu:
 9754                                                 AD
 T4                                                      8765
 7543                                                  DVT
 R74                                                   DVT5

____________Güney:
____________ 862
____________ DV92
____________ AR8
____________ A86

 

Julian Pottage

+++

 

 

 

 

03 Renge Devam Etme

Çoğunlukla defansın atak edilen renge devam etmesi, defans için yararlı olur. Atak edenin, o kağıdı atak için seçmesi için bir nedeni olmalıdır ve muhtemelen bu neden de hala geçerlidir. Bu yüzden renge devam etmeyip, renkten renge atlamanız, deklarana el kaptırma riskinizi artırmaktadır.

Aşağıdaki ellerde Batıda oturuyorsunuz ve ilk atağı yapıyorsunuz.

____________ R64

 DV95                                                        A832

____________ T7

Damı atak edersiniz ve eli kazanırsınız. İkinci turda, bu dağılıma göre oynamanız gereken en doğru kağıt Valedir. Eğer küçük Kör oynarsanız, deklaran yerden Ruayı yine koymaz ve ortağınızın Ası çıkmış olur.

Aşağıdaki elde yine, dağılımı doğru tahmin etmeniz gerekiyor.

____________ T64

 DV953                                                      R7

____________ A82

Yine Damı atak edersiniz ve eli kazanırsınız. İkinci turda, bi önceki eldeki gibi Valeyi oynarsanız, ortağınızın Ruası ile çakışır ve yerin onlusu alıcı hale gelir. Bu yüzden ikinci tur küçük oynamalısınız.

Yukarıdaki örneklerde, (Damı oynamanızdan ötürü) ortağınız Valenin sizde olduğunu biliyordu. Hem korumasız bir Damı oynamak doğru olmazdı, hem de deklaranın elinde Vale olsa boşlamazdı!

____________ R64

 DVT5                                                        A72

____________ 983

Burada da Dam ile atak edip eli alırsınız. İkinci turda oynamanız gereken kağıt Vale değil Onludur! Eğer deklaran Valenizin üzerine Rua oynarsa ortağınız As ile alacak ama Onlunun deklaranda olduğundan şüphelenip, renge devam etmeyebilecektir.

Eğer sekans olmayan bir rengi atak etti iseniz muhtemelen el size kalmayacaktır. Ancak, daha sonra el tuttuğunuzda, genel kabul görmüş kurallara göre, renge devam etmeniz gerekir.

Eğer doubleton (iki parça) bir rengi atak etti iseniz, doğal olarak kalan kağıt ile devam etmelisiniz.

Eğer, onörü olmayan üç parça bir rengi atak etti iseniz önce ortanca, sonra büyük, en son en küçük kağıdı oynarsınız. (MUD – Middle Up Down) Böylece ortağınız iki parçadan açılmadığınızı anlar.

Eğer, beş parça rengin dördüncü büyüğünü atak etti iseniz, (ikinci turda eli almanız söz konusu değil ise) en küçük kağıdınız ile devam edersiniz. Merak etmeyin, ortağınız büyük küçük oyunun iki parçadan mı, yoksa beş parçadan mı olduğunu anlayabilecektir.

Eğer atakçı ortağınız ise, rengin sizin tarafından oynanırken de benzer kurallar işler.

Eğer elinizde renk doubleton ise, zaten başka seçeneğiniz kalmadı demektir. Üç parça ise, elinizde kalan iki kağıdın büyüğünü oynamalısınız. Dört veya daha uzun ise, (deklarana bedava el kaptırmamak için büyük oynamanız gerekmiyor ise) orijinal dördüncü kağıdınızı oynamalısınız. Yani kağıdı atak ediyor olsa idi, yapacağınız gibi.

Bazı örnek elleri inceleyelim;

____________Kuzey:
____________♠ AD4
____________ V5
____________ R96
____________♣ RDT85

Batı:
♠ 65
 R8642
 T432
♣ 97

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: 4

Yerden 5, Doğu A ve Güney T. Doğu tekrar Kör oynar ve elden D gelir. Nasıl oynarsınız?

Bu soruya doğru cevabı verebilmek için ortağın hangi kağıdı oynadığını bilmek gerekir!

Eğer ortak 3 oynadı ise, ellerin dağılımı şöyle olmalıdır;

____________Kuzey:
____________♠ AD4
____________ V5
____________ R96
____________♣ RDT85

Batı:                                                           Doğu:
♠ 65                                                             ♠ VT82
 R8642                                                     A973
 T432                                                        D8
♣ 97                                                             ♣ V64

____________Güney
____________♠ R973
____________♥ DT
____________ AV75
____________♣ A32

İkinci turu Rua ile alıp,2 oynarsınız ve ortağın 9 ile alıp Köre devam etmesini beklersiniz.

Belki de deklarandan Dam ve Onlunun düşmesinden zaten tahmin etmiştim diyeceksiniz!

Ancak eğer ortak 7 döndü ise, yine aynı şekilde düşünecek misiniz? Yani deklarandan nasıl olsa Dam ve Onlu geldi, kör iki parçadır diye ezbere Rua oynarsanız, bu sizin Körden alabileceğiniz son el olur. Zira dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ AD4
____________ V5
____________ R96
____________♣ RDT85

Batı:                                                           Doğu:
♠ 65                                                             ♠ VT82
 R8642                                                     A73
 T432                                                         V85
♣ 97                                                             ♣ A64

____________Güney
____________♠ R973
____________ DT9
____________ AD7
____________♣ V32

Deklaran Dam atarak sizi yanılttı! Artık kontratı batırma şansınız kalmadı. Halbuki ikinci tur Rua ile almasanız, ortak Trefl As ile kazanınca Kör gelecek ve kontratı batıracaktınız.

Bir diğer örneğe bakalım;

____________Kuzey:
____________♠ 7
____________ R5
____________ AVT9653
____________♣ AD5

Batı:
♠ DT654
 D862
 42
♣ 93

Kuzey        Güney

1                   1

3                  3NT

Atak: ♠5

Doğunun Ruasını, deklaran As ile alır. Elden Karo Dam oynayıp empas dener. Doğunun Karo Ruası kazanır. Ortak Pik döner ve deklaranın ♠9 nu ♠T ile alırsınız.

Üçüncü elde, Doğu ♠8 oynarsa nasıl oynarsınız? ♠2 oynarsa nasıl oynarsınız?

Lütfen cevaba geçmeden bir düşünün!

Eğer Doğu ♠8 oynarsa kalan kağıtların büyüğünü oynadı demektir. Ellerin dağılımı şöyle olmalı;

____________Kuzey:
____________♠ 7
____________ R5
____________ AVT9653
____________♣ AD5

Batı:                                                           Doğu:
♠ DT654                                                    ♠ R82
 D862                                                        AT7
♦ 42                                                             ♦ R8
♣ 93                                                             ♣ T8764

____________Güney
____________♠ AV93
____________ V943
____________ D7
____________♣ RV2

Bu durumda Pike devam edemezsiniz. Deklaranın elindeki Valeyi makasa alabilmek için, ortağın el tutup size doğru Pik oynamasını beklemeniz gerekiyor. Tek şans Kör Asını ortakta bulabilmek. Bu yüzden Kör ile devam edersiniz.

Ama eğer Doğu, ♠8 oynamış olsa idi, elinde orijinal Pikler 4 adet demektir. [Deklarasyondan Güneyin elinde 5 parça Pik olamayacağına dikkat edin]

Ellerin dağılımı şöyle olabilirdi;

____________Kuzey:
____________♠ 7
____________ R5
____________ AVT9653
____________♣ AD5

Batı:                                                           Doğu:
♠ DT654                                                    ♠ R832
 D862                                                        VT7
 42                                                              R8
♣ 93                                                             ♣ R874

____________Güney
____________♠ AV9
____________ A943
____________ D7
____________♣ VT62

Pik oynamaya devam edersiniz, üçüncü tur Doğu ♠8 i debloke eder.

Şimdi Doğuda oturuyorsunuz;

____________Kuzey:
____________♠ A75
____________ A52
____________ RVT9
____________♣ 865

Batı:                                                          Doğu:
♠                                                                  ♠ DV3
♥                                                                   T74
♦                                                                   AD8
♣                                                                 ♣ DVT4

Kuzey         Güney

1                    1♠

1NT                2♣ (Checkback Stayman)

2♠                   4♠

Atak: D

Deklaran atağı As ile alır. Önce Pik Ası, sonra elden Pik Ruayı oynar. Ortak her iki tura da uyar. Elden küçük Karo oynar yerden 9 koyunca Dam ile eli alırsınız. Şimdi ne oynamalısınız?

Trefl sekansı cazip gibi duruyor ama, artık çok geç! Siz Treflleri sağlayana kadar iş işten geçecek. Güney zon deklare ettiğine göre elinde açar puan olmalı. Ortağa kalan puan 3/4 ü geçmez ki, Kör Damı da onda imiş. Ortakta Kör Valeden başka onör bulmak imkansız gibi! Önce Pik Damı çekerek, karşı taraftan 2 koz alırsınız. Şimdi, elinizde iki parça Kör olduğunda göre T oynayacaksınız. Artık 1 Pik, 1 Kör ve 2 Karo alarak kontratı batıracaksınız.

____________Kuzey:
____________♠ A75
____________ A52
____________ RVT9
____________♣ 865

Batı:                                                           Doğu:
♠ 64                                                            ♠ DV3
 DV96                                                      ♥ T74
 6542                                                        AD8
♣ 973                                                         ♣ DVT4

____________Güney
____________♠ RT982
____________ R83
____________ 73
____________♣ AR2

Eğer Trefl oynasa idiniz, yapıda küçük bir delik açacaktınız. Ortağınız da Kör atak ederek küçük bir delik açmıştı. Ama bu küçük delikler yapıyı yıkmaya yetmeyecekti. Halbuki ilk açılan deliği büyütünce yapı dayanamayıp yıkıldı.

Bir örnek daha;

____________Kuzey:
____________♠ D875
____________ V
____________ V982
____________♣ AR95

Batı:                                                          Doğu:
♠                                                                  ♠ RV3
♥                                                                   A854
♦                                                                   R6
♣                                                                 ♣ V764

Kuzey                 Güney

–                           1♠

4 (splinter)   4♠

Atak: ♠6

Yerden ♠5, siz ♠V ve elden ♠A. İkinci tur deklaran elden küçük Kör oynar, Batı 2 verir ve As ile eli alırsınız. Nasıl devam etmelisiniz?

Eğer Güneyin eli aşağıdaki gibi ise;

____________Güney
____________♠ AT942
____________ RDT3
____________ D7
____________♣ T2

Hemen Karoya saldırmalısınız.

Ama Güneyin elinin böyle olması iki nedenden ötürü mümkün görünmüyor;

Eğer Batının elinde 9762 olsa idi, 2 değil 6 vermeliydi. Ayrıca Koz atağı yaptığına göre, diğer renklerde fire verme riski var.

Bu yüzden ortağın atak rengine devam etmelisiniz. Ama yerin kozunu kısaltmak için, önce Rua sonra 3lü Pik oynarsınız. Böylece yerden ancak bir kere Körü kozlayabilir.

____________Kuzey:
____________♠ D875
____________ V
____________ V982
____________♣ AR95

Batı:                                                           Doğu:
♠ 6                                                               ♠ RV3
 RT962                                                     A854
 DT54                                                        R6
♣ T83                                                          ♣ V764

____________Güney
____________♠ AT942
____________ D73
____________ A73
____________♣ D2

Yazının başında da belirttiğim gibi, renk değiştirmenin riski, deklarana el kaptırmaktır. Özellikle onörler dağınık olduğunda, bu tür durumlar ile karşılaşırsınız. Aşağıdaki örnekte, defans renge kendi girer ise hiç el alamaz.

____________ D84

 V73                                                           R95

____________ AT62

Ama, defans beklerse ve deklaran rengi oynarsa, en az bir belki de iki el bu renkten defansa gidecektir.

Julian Pottage

+++