Yazılar

Puanları Sayma (3)

Ortak deklarasyona dahil olduğunda

DB Zonda

____________Kuzey:
____________ 42
____________ D93
____________ RD5
____________ DT432

Batı:
AD8
VT876
V9
AV6

Batı Kuzey Doğu Güney
1 Pas 2 2♠
H.Pas

V atak edersiniz. Ortak yerin Damını Rua ile ezer ve Kör Asını çeker. 3. cü tur Kör oynandığında deklaran elden çakar. Şimdi durumu inceleyelim. Ortakta Kör As ve Rua çıktığına göre, başka As veya Rua bulmak çok zor görünüyor.

Deklaran Karo ile yere geçer ve Pik oynar. Elden Vale koyduğunda Dam ile alırsınız. Analizinize göre Pikten ve Körden ikişer el, Treflden de 1 el alacaksınız. Ama kontratı batırabilmek için son löve nereden gelebilir. A ve ♣R deklaranda olduğuna göre işiniz zor. Ama kozdan bir el daha üretilebilir. İki ihtimal var, ya ortakta 2 Trefl ve 3 Pik vardır ve Trefle çakar, ya da 4.cü Köre büyük çakar ve sizin ♠8 terfi eder.

Bunun için önce Trefli test etmek için As oynarsınız ortak tek sayı vererek elinde 3 parça olduğunu gösterirse ikinci seçeneği denersiniz. Tersine büyük küçük oynarsa, Pik As ile eli alınca ortağa çakaya gidersiniz.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 42
____________ D93
____________ RD5
____________ DT432

Batı:                                                    Doğu:
AD8                                                  95
VT876                                              AR5
V9                                                      87632
AV6                                                   987

____________Güney:
____________ RVT763
____________ 42
____________ AT4
____________ R5

Trefl çaka imkanı olmadığını anlayınca, Kör oynarsınız ve ortağın ♠9, deklaranın ♠T u çıkarınca son kozunuz terfi eder.

 

Bazen ortak kuvvet gösterse bile kontrat rakiplere kalır.

KG Zonda

____________Kuzey:
____________ 62
____________ D65
____________ V432
____________ ADT7

Batı:
D94
RV92
987
432

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas 1NT 2♠
H.Pas

9 atak edersiniz. Yerden küçük konur. Ortak D ve deklaran T oynar. Doğu ♦A oynadığında deklaran elden çakar.

Şimdi puanları sayma zamanı! Ortakta 15-17 OP olmalı idi. Bunu 16 OP alırsanız (+/- 1 yanılma ile) sizin tarafta 22, karşı tarafta 18 puan var demektir. Ancak ortağın Karolardaki 9 puanı sadece bir el alacak demektir. Yerde de 9 puan olduğuna göre, deklaranda da 9 puan olmalı.

Deklaran 3.cü elde ♣V oynar. Yerden ♣D, Doğudan ♣5 gelir. Yerden Pik oynadığında elinden Vale gelir ve Dam ile löveyi alırsınız. Tekrar durumu analiz edelim. Elinin zayıflığına bakılırsa, deklaranda 6 parça Pik olmalı. Bunlar ♠ARV den başlayan Pikler olabilir mi? Muhtemelen olamaz! Bu durumda Doğuda A ve ♣R olmalı ki, bu çok zor . Hem iki küçük Pik ile kontur diyebilirdi, hem de Trefl empasının geçmesine müsaade etmezdi. Demek ki ortakta bir koz onörü olmalı. Bu nedenle, A ı ortakta, ♣R yı deklaranda kabul edin. Ayrıca ortağın ilk Karoyu aldıktan sonra, Rua yerine As ile devam etmesi, büyük rengi istediğine işaret ediyor!

Şu anda V ile kuşatma oyunu oynamalısınız! Eğer T deklaranda ise onu makasa alacaksınız!

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 62
____________ D65
____________ V432
____________ ADT7

Batı:                                                    Doğu:
D94                                                  R5
RV92                                               A43
987                                                    ARD65
432                                                  865

____________Güney:
____________ AVT873
____________ T87
____________ T
____________ RV9

Bu oyun ile Körden 3 el toplarsınız. Son Körü oynadığınızda ortak ♠R ile çakarak Ası çıkartır ve ♠9 terfi eder. Bu da kontratı batıran löve olur.

 

Zonda değilken, ortak baraj konuşması yaptığında ve kuvvetli bir rengi çıktığında, yan renklerde fazla bir şey beklemeyin. Hayal kırıklığına uğrarsınız!

KG Zonda

____________Kuzey:
____________ 763
____________ 53
____________ RDT84
____________ AT5

Batı:
2
AT6
AV62
D8432

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas 3♠ 4
H.Pas

Eliniz kontrata kontr atmaya yakın bir el. Ancak ortakta Pik dışında bir değer olmayabilir. Pik atak edersiniz. Ortağın Valesini deklaran As ile alır. İkinci el, deklaran elden V oynar. Ne düşünüyorsunuz?

Ortakta RDV den başlayan 7 parça Pik olmalı. Deklaranda da Pik Asın yanı sıra Kozun RDV si olmalı. Tek bilinmeyen ♣R nın durumu. Muhtemelen bu ortakta değil. Zira zonda bu deklarasyona cesaret edebilmesi için, deklaranın eli kuvvetli olmalı. O zaman tek batırma şansı, Doğuda Karonun tek olmasıdır. Hemen Kozu As ile alıp, Karo As ve Karo oynarsınız.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 763
____________ 53
____________ RDT84
____________ ADT7

Batı:                                                    Doğu:
2                                                        RDV9854
AT6                                                  72
AV62                                                 9
D8432                                              V76

____________Güney:
____________ AT
____________ RDV984
____________ 753
____________ R9

Doğu ikinci Karoya çakar ve Pik Damını oynar. 3. cü Piki oynadığında, deklaran elden büyük çakmak zorundadır ve sizin T terfi edip, kontratı batıracak löve olur.

 

Kompetitif konuşmalarda Sanzatu seviyeleri

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  1♠  1NT 

Pik keseri ve 8-10 OP

 

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  1♠  2NT 

Bazıları 11-12 OP, bazıları 13-15 OP (bazıları da 7-11 OP 4lü Kör) oynar

 

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♥  2♣  2NT 

Genel yaklaşım 10-12 OP. Forsing değil.

 

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥  1♠  Pas  ? NT 

1NT 9 -12 (Kötü) OP

2 NT 12 – 15 (kötü) OP

3 NT 15+ OP

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠  2  Pas  2/3 NT 

2NT 10 – 12 OP

3NT 12+ OP

12 OP her iki gruba da girer. Eğer ortağın renginde onörünüz varsa, deklerenizi üste çekin.

 

Batı Kuzey Doğu Güney
    3♦  3 NT 

16-22 OP gösterir.

 

Batı Kuzey Doğu Güney
    2♠  2/3 NT 

2NT 15-18 (Kötü) OP

3NT Dengeli 18+ gösterir. Öte yandan, Güneyin uzun sağlam bir rengi var ise, puanları unutun. Güney alacağı lövelere dayalı bir konuşma yapmaktadır.

 

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥  Kontur  Pas  ? NT 

1NT, 5 – 9 OP

2NT, 10 – 13 (Kötü) OP

3NT, 13 – 16 OP gösterir.

Tabii ortaklığın ne kadar zayıf bir elle kontur diyebileceği limiti bilmekte fayda vardır. Eğer 11 OP ve 4-4-4-1 dağılım ile kontur denebiliyor ise, ortağının daha güçlü el ile 3 NT demesi gerekir.

 

Puanları Sayma (2)

Renk Konuşmaları

Açısının, renk açışlarındaki seviyeleri;

OP Aralığı

6-9

11-14/15

15-17/18

18-21

22+

Yorum

Preemptif (Baraj) Açışı

Minimum açış eli

Orta seviye açış eli

Kuvvetli açış eli

Çok güçlü açış eli

Dikkat ederseniz 15 ve 18 puanlar, her iki tarafta da değerlendirilebilir. Açıcı bunu değerlendirirken, sonra ki deklarasyonunu, dağılımı, ortağın rengini ve elin kalitesini dikkate almalıdır.

İlk ve son seviyeler hariç, açıcı hep 1 seviyesinde renk açar. Bu yüzden hep ortağın cevabını (cevaplarını) beklemek durumundadır.

Bazı örnekler;

Açıcı Cevapçı
1

2 

1 

Minimum el 11-14 (15) OP.

Açıcı Cevapçı
1

3♦ 

1

Orta seviye el 15-18 OP.

Açıcı Cevapçı
1

2♠

1♥ 

Kuvvetli el 18-21 OP.

Açıcı Cevapçı
1

2

1♠ 

Açıcı “reverse” yapacak ele sahip. Minimum 17 OP.

Açıcı Cevapçı
1

2

4 

1♠ 

3

Açıcı reverse yaptı ama şlem araştırması yapmadı. 17-18 OP olmalı.

 

Açıcının ikinci konuşmasında atlama ya da reverse yapmadan yeni renk okuduğu durumlar daha belirsizdir. Puan seviyesi 11 den 18 e kadar gidebilir. Durumu anlamak için açıcının 3.cü konuşmasını beklemelisiniz. Tabii böyle bir konuşma olur ise!

Açıcı Cevapçı
1

2♣ 

1♠ 

Pas

Açıcının eli minimum mu yoksa orta seviye mi anlamanız mümkün değil. Tabii açıcı ortağının cevabı karşısında somurtmadı ise!! Eğer açıcının eli kuvvetli olsa idi ikinci konuşmasında sıçrardı.

Açıcı Cevapçı
1

2♣

Pas 

1♠

3♣ 

Açıcının eli minimum olmalı, ortağının davetini kabul etmedi.

Açıcının yapılan zon davetlerini kabul etmediği elleri minimum açan el sınıfına sokmak daha doğrudur. Davete pas geçen elleri 11-13 OP, daveti kabul eden elleri 14+ OP kabul edin.

Açıcı Cevapçı
1

1♠

Pas

1

3♠ 

Açıcının eli çöp sınıfında!

Açıcı Cevapçı
1♦

1♠

4♠ 

1♥

3♠

Bu konuşmayı sınıflamak göründüğü kadar kolay değildir. Açıcının eli 11-18 OP olabilir. Tek emin olabileceğiniz, açıcının eli çok boş bir el değil!

Açıcı Cevapçı
1♠

2♠

4♠

2♣ 

3♠

Açıcı ortağının davetini kabul etti. Eli en minimumdan daha iyi olmalı.

Açıcı Cevapçı
1

2♠ 

2 

Bu konuşmayı rakiplerinize sormanız gerekir. Zira bazı oyuncular, 2 seviyesindeki cevaptan sonra reversü minimum el ile yaparken, bazı oyuncular orta seviye el şartı aramaktadır. Ancak 2/1 sistemi oynayanlar, zaten oyun forsingi yaptıkları için, bu tür reversede daha yüksek puana ihtiyaç duymazlar!

 

Cevapçının Deklaran Olduğu Konuşmalar

OP Aralığı

6-9/10

10-12

12-15

16-19

19+

Yorum

Minimum

Davet

Zona gider

Şlem araştırır

Genellikle şlem oynar

Yine üst üste inen puanlar (10 ve 12) var. Açıcıda olduğu gibi eli değerlendirip ona göre alt ya da üst sınıfa sokmak gerekir.

Açıcı Cevapçı
1

2♣

3

1

2

Pas

Minimum. 5 puandan, kötü bir 8 puana kadar olabilir. 9-10 puan ile daveti kabul etmeli idi.

Açıcı Cevapçı
1

2♣

1

3

Cevapçıda davet eli var. 10-12 OP. 9 OP ve iyi bir altılı renk ya da yedili renk ile de davet yapılabilir.

Açıcı Cevapçı
1

2♣

1

4

Zon yapacak seviye puanları. 12- 15 OP. Yedili koz ve 10-11 OP ile de yapılabilir.

Açıcı Cevapçı
1

3

4

2

3

Şlem araştıracak puan var. 16-18 OP. (Not HH Dikkat: bazıları bu konuşmayı zayıf el ve uzun koz ile, bazıları ise altı parça 9-11 OP ile oynar)

 

Deklaranın elindeki puanları saymak için diğer teknikler

Yeri gördükten sonra, yaklaşık olarak destedeki toplam 40 OP nin ne kadarının deklaranın elinde olduğunu tahmin edebilmelisiniz.

Zon yok

____________Kuzey:
____________ A64
____________ R3
____________ DT732
____________ 954

Batı:
DVT5
A85
R64
D83

Batı Kuzey Doğu Güney
      1NT (15-17) 
Pas  3NT  H.Pas   

♠D atak edersiniz ve yerde 9 puanı tespit edersiniz.  Eğer deklaranın puanını orta nokta olan 16 OP varsayarsanız, rakipte 25 OP ve sizde 15 OP var demektir. Bu durumda ortağa kalan puan sadece 3 OP puandır. Eğer bu da ♠R ise, kontratı batıracaksınız demektir.

 

Deklaranın elinin zayıf olduğu bilinirken ve oyunun  başında, elindeki As ve Rua çıkınca, elini tahmin etmek kolaylaşır.

Zon yok

____________Kuzey:
____________ RDVT6
____________ ARD
____________ 43
____________ DT8

Batı:
A432
VT4
DVT9
R6

Batı Kuzey Doğu Güney
1♠ Pas 1NT
Pas 2NT H.Pas

D atak edersiniz, yerden 3 ve ortaktan 2 gelir. Deklaran R ile alır. Güney ortağının davetini kabul etmediğine göre, elinde 6-7 OP olmalı. Ortağın atağa sinyali Karo Asın elinde olmadığına işaret ediyor. Bu durumda deklaranın tüm puanları Karoda olmalı. Demek ki, Doğuda ♣AV yi bekleyebilirsiniz. Deklaran Pik oynadığında As ile alırsınız. ♣R çekip Trefl devam edersiniz. Eğer şanslı gününüzde iseniz, ortağınızın 5 parça Trefli çıkar ve kontratı bir batırırsınız.

Eğer düşünce tembelliği yapıp, Karoya devam etse idiniz, deklaran 4 Pik, 3 Kör ve 2 Karo eli alacaktı.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ RDVT6
____________ ARD
____________ 43
____________ DT8

Batı:                                                    Doğu:
A432                                                 75
VT4                                                   985
DVT9                                               852
R6                                                    AV732

____________Güney:
____________ 98
____________ 7632
____________ AR76
____________ 954

 

Şlem konuşmalarında, özellikle Blackwood kullanıldığında, çok yararlı bilgiler edinilebilir.

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ D97
____________ R6
____________ T64
____________ RD875

Batı:                                                    Doğu:
                                                        843
_                                                           DVT87
                                                        A753
_                                                          3

Batı Kuzey Doğu Güney
      2♣ 
Pas  3♣  Pas  3♠ 
Pas  4♠  Pas 4NT 
Pas  5♣  Pas  6♠ 
H.Pas       

Batı9 ile çıkınca, Asınız ile alırsınız. Kontratı batırabilmek için ikinci löve nereden gelecek? Eğer ortağınızda Kör ya da Trefl Ası varsa o rengi dönmelisiniz. Ama hayal kurmanın anlamı yok! Deklaranın 2 Ası eksik olsa, şlem deklere etmezdi. Tek umudunuz, ortağın ikinci Karoya çakması olmalı.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ D97
____________ R6
____________ T64
____________ RD875

Batı:                                                    Doğu:
5                                                        843
95432                                              DVT87
9                                                        A753
VT9642                                           3

____________Güney:
____________ ARVT62
____________ A
____________ RDV82
____________ A

 

Bir de şu örneği inceleyelim;

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ 92
____________ AR86
____________ RDVT
____________ R95

Batı:
R853
74
A432
D82

Batı Kuzey Doğu Güney
1 Pas 1
Pas 3 H.Pas

♠3 atak edersiniz. Ortak Dam koyduğunda, deklaran As ile alır. Şu anda deklaranın 5 puanının nerede olduğunu biliyorsunuz! ♠AV. Koz As ve Ruayı çektiğinde ortaktan D9 gelir. Sonraki el yerden R oynar ve ortak5 verir. Nedir durum?

Deklaran da ♠AV ve VT dan 5 parça koz kesin var. Eğer elinde bir onörü daha olsa idi herhalde zon davetini kabul ederdi.  Demek ki, ♣A ortakta. Ama bu tek başına yeterli değil. Deklaranın lövelerini sayalım. 2 Pik, 5 Kör ve 3 Karo alma şansı var. Demek ki kontratı batırabilmek için Treflden  el almalısınız ki bu da ancak, Doğuda ♣AVT var ise mümkün olur.

Karo Ası aldıktan sonra, ♠R yı tahsil edersiniz ve ♣D oynarsınız.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ 92
____________ AR86
____________ RDVT
____________ R95

Batı:                                                    Doğu:
R853                                                DT76
74                                                     D9
A432                                                765
D82                                                   AVT7

____________Güney:
____________ AV4
____________ VT532
____________ 98
____________ 643

 

Onör atağı, çoğunlukla 3.cü ele, o renkteki eksik onörlerin yeri hakkında bilgi verir.

DB Zonda

____________Kuzey:
____________ DT2
____________ V7
____________ RDV8
____________ ARDV

Batı:                                                    Doğu:
                                                        RV84
_                                                           D53
                                                        A97
_                                                          943

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  1NT 
Pas  3NT  H.Pas   

Batı T atak eder. Yerden Vale konduğunda, Dam ile örtersiniz. Deklaranın Ruası eli kazanır. İkinci löve Karo oynandığında, Batı 2 oynar. Yerden büyük konur.

Şimdi şöyle düşünmelisiniz; Ortağın atağından AR nın deklaranda olduğu anlaşılıyor. Deklaranın puanı 10 u geçmemeli. Yoksa konuşmasında 2NT der idi. Demek ki, ♠A ortakta olmalı. Ortağın rengine devam etmek, sadece vakit kaybı olacağından bunu unutun! Küçük Pik dönün ve ortağın Pike devam etmesini bekleyin. Böylece 4 Pik ve 1 Karo alarak kontratı batırın.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ DT2
____________ V7
____________ RDV8
____________ ARDV

Batı:                                                    Doğu:
A73                                                   RV84
T9862                                             D53
652                                                   A97
76                                                     943

____________Güney:
____________ 965
____________ AR4
____________ T43
____________ T852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puanları Sayma (1)

Sanzatu sekansları

Açanın Sanzatu rebidi;

Sanzatu açılışları, genel olarak 3 puan aralığında limit gösteren açılışlardır. Ancak unutmayın ki, herkes aynı aralığı kullanmamakta! Eskiden çok uzun yıllar, 1 Sanzatu açışı 16-18 OP aralığında idi. Günümüzde, bu açışlar 15-17 OP ye inmiştir. Yine de 12-14, 10-12 puan ile “zayıf 1 Sanzatu” açılış yapan oyuncular olduğunu unutmayın.

2 Sanzatu açışları Goren zamanında 22-24 OP olarak uygulanırken, günümüzde 20-21 OP ya da 20-22 OP olarak kullanılmaktadır.

Burada amaç hangi sistemin daha iyi olduğunu tartışmak değil, rakiplerdeki onörleri saymaya çalışmaktır. Bunun için turnuvalarda kullanılan rakiplerin konvansiyon kartlarından istifade edebilirsiniz. Eğer emin değilseniz, rakiplerinize sistemlerini sorabilirsiniz.

Burada, 15-17 OP uygulanan kuvvetli 1 Sanzatu açılış sekansları anlatılacaktır.

Açıcı Cevapçı
1♣

1NT

1♠

Açanın elinde 1 NT açacak kuvveti yok. Eli 12-14 OP.

Açıcı Cevapçı
1♣

2NT

1♠

Açanın elinde 1 NT açacak elden daha kuvvetli eli var. 18-19 OP.

Açıcı Cevapçı
1♣

3NT

1♠

Bu sekansta açan, elinde sağlam bir minör renk olmalı. Elinin dengeli olması şart değildir. Bu rebid, löve toplayıcı bir deklarasyondur. Elinde 15-17 OP olabilir. Elinde 6 ya da 7 parça bir renk olmalı.

Açıcı Cevapçı
1♠

2NT

2

3NT

Sormanız gereken bir deklarasyon! Bazıları minimum 12-14 OP oynarken, bazıları 1NT açışı gösteren 15-17 OP oynamaktalar.

Açıcı Cevapçı
1♠

3NT

2

6NT

Eğer 2NT rebidi, 12-14 puan gösteriyorsa, 3NT rebidi 15-17 puan göstermeli.

Eğer 2NT rebidi, 15-17 puan gösteriyorsa, 3NT rebidi 18-19 puan göstermeli.

Sormalısınız!

Açıcı Cevapçı
1

2NT

2♣

Burada çoğunluk 2NT yi, 1NT rebidi gibi 12-14 OP oynamaktadır. Ama herkes değil. Sorun!

Açıcı Cevapçı
1

3NT

2♣

Açıcının 18-19 OP si olmalı. 15-17 OP ile 1 NT açardı!

Açıcı Cevapçı
1♣

2NT

2♣

Açan 18-19 OP gösteren kuvvetli bir rebid gösteriyor. Bu deklarasyon açanın Treflinin kısa olduğunu göstermez. Bazen 15-17 OP ve 6 parça Trefl ile de bu konuşma yapılmış olabilir.

 

Bazen Açıcı 3.turda Sanzatu deklere eder. Bu genellikle cevapçının “4.cü renk forsingi” üzerine olur. Bu deklere açıcıdan elini limite etmesini ister.

Açıcı Cevapçı
1♠

2

2NT

2♣

2

Açıcı en ucuz Sanzatu konuşması yaptı. Eli 12-14 OP.

Açıcı Cevapçı
1♠

2

3NT

2♣

2

Açıcının eli 15-17 OP.

Açıcı Cevapçı
1♠

2

4NT

2♣

2

Açıcının eli 18-19 OP.

 

Cevapçının Sanzatu Deklaresi

Cevapçının Sanzatu konuşmaları da limit gösterir.

Açıcı Cevapçı
 1♣ 1NT 

1♣ açıştan sonra 1NT cevabı genellikle 8-10 OP gösterir.

Açıcı Cevapçı
1  1NT 

Bu biraz daha farklıdır. Zira cevapçıda uzun Trefller olabilir. 6-10 OP kabul edin.

Açıcı Cevapçı
1/1♠  1NT 

Forsing 1NT cevabı oynanan sistemlerde 6-11 OP gösterir.

Açıcı Cevapçı
 1♣/1 2NT 

Genellikle 10-12 OP gösterir. Ancak bazıları 13-15 OP oynar.

Açıcı Cevapçı
1♣/1  3NT 

Genellikle 16-17 (bazen kötü 18) OP oynanır. Ancak bazıları 13-15 OP oynar.

Açıcı Cevapçı
1/1♠  2NT 

Eğer 2NT artifisyel değil ise (bazı oyuncular dörtlü majör desteği için kullanır), genellikle dengeli el ve 13-15 OP gösterir. Ancak bazıları 11-12 OP oynar.

Açıcı Cevapçı
1/1♠  3NT 

Eğer artifisyel değil ise, genellikle dengeli el ve 16-17 OP gösterir. Ancak bazıları 13-15 OP gösterir.

 

Löveleri Sayma (6) – Örnekler

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ 63
____________ ADV
____________ 42
____________ RDT763

Batı: (Siz)                                         Doğu:
AV92                                                R85
9873                                                 T64
865                                                   AT973
V2                                                     84

____________Güney:
____________ DT74
____________ R52
____________ RDV
____________ A95

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♣  Pas  3NT (16-17OP)
H.Pas       

Atak: ♠2

Doğu Rua ile alıp ♠8 oynar. Deklaran ♠T, siz ♠V koyarsınız. Şimdi ortağın tekrar Pik gelebilmesi ve böylece Güneyin Damını makasa alabilmeniz için, Doğuya el geçirecek bir kağıt bulmalısınız. Yere bakınca ortakta, ya Kör Rua ya da minörlerden birinde As olmalı. Ama acaba hangisi?

Eğer Doğuda ♣A var ise acele etmeye gerek yok. Zira deklaran Trefl rengine girmek zorunda. Eğer Doğuda R var ise, o zamanda deklaranın elinde ARD olmalı ki, bu durumda ♣A da elinde olacağından, 10 eli hazır demektir. Kör Ruaya empas yapmaz. O zaman en mantıklı çözüm, A ı ortakta bulmayı ummaktır. Böylece 1 Karo ve 4 Pik alarak kontratı batırabileceksiniz.

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ D2
____________ A6
____________ 65
____________ ARDV652

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
63                                                      AVT874
T8742                                              D53
AV93                                                 R74
98                                                     3

____________Güney:
____________ R95
____________ RV9
____________ DT82
____________ T74

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣ 1♠ 1NT
Pas 3NT H.Pas

Atak: ♠6

Yerden ♠2 konur. Normal olarak ♠T koymayı ve Rua çıktıktan sonra kalan Pikleri sağlamayı düşünürsünüz. Ama durum “normal” değil! Yerde çok güçlü bir renk var. Yerde 8 el hazır görünüyor. Eğer deklaran Pikten de bir el alabilirse kontratını çıkarıyor! Tek umdunuz Batıda AD9x ya da AV9x bulmak. Bu yüzden ♠A ile eli alıp, küçük Karo oynarsınız. Ortakta eli kazanınca eli R ile size kazandırır ve Karodan 4 el alarak kontratı batırırsınız.

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ AR652
____________ A6
____________ 765
____________ A65

Batı: (Siz)                                         Doğu:
V7                                                      T984
R93                                                  42
RV42                                                 A83
DVT7                                                9832

____________Güney:
____________ D3
____________ ADT876
____________ DT9
____________ R4

Batı Kuzey Doğu Güney
      1 
Pas  1♠  Pas 2 
Pas  4♥  H.Pas  

Atak: ♣D

Yerden ♣A, ortak ♣2, deklaran ♣4 verir. İkinci el oynananV yi Rua ile alırsınız. Deklaranın löveleri sayarsınız. Elinde 6 parça Kör olmalı. Bu durumda ortakta iki parça koz var demek. Valeyi büyütmediğine göre tüm onörler deklaranda demek. Ortak Trefl atağına olumsuz apel verdi. Rua da deklaranda demek. Bu durumda, kontratı batırabilmek için tek şansınız Karodan 3 el alabilmektedir. Ancak A Doğuda ise, bunu başarabilirsiniz. Küçük karo oynarsınız. Eğer Karo As ve Dam deklaranda ise, bu oyun ile bir el fazla vereceksiniz demektir. Ama bu da dünyanın sonu değildir!

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ A2
____________ 763
____________ RV765
____________ ADT

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
R9874                                              VT5
852                                                   DVT9
–                                                         AD43
87532                                              64

____________Güney:
____________ D63
____________ AR4
____________ T982
____________ RV9

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  2NT (13-15OP) 
Pas  3NT  H.Pas   

Atak: ♠7

Yerden ♠2, siz ♠T ve deklaran ♠D koyar. İkinci el, elden T oynar. Ortak ♣2 defos eder ve D ile kazanırsınız. 11 kuralına göre, deklaranın Pikten sadece yerde As onörü kaldığını anlarsınız. Hemen ♠V yi oynarsınız. Karo As ile kazanınca da 3.cü Pik dönersiniz. 2 Karo ve 3 Pik lövesi alarak kontratı batırırsınız. Eğer 3.cü lövede Pike devam etmezseniz, deklaran 2 Pik, 2 Kör, 3 Karo ve 3 Trefl lövesi alır.

 

Löveleri Sayma (5)

Deklaranın koz lövelerini sayma

Koz kontratlarında löve sayarken, işin içine başka unsurlar da girer.

    1. Deklaranın elinde kaç adet koz var? Deklaranın görünmeyen elinde kaç adet koz olduğunu bildiğinizde lövelerini saymak kolaylaşır.
    2. Şunu unutmayın ki, deklaranın elindeki uzun kozlardan çakması ona ekstra el kazandırmaz. Ancak kozların kısa olduğu taraftan çakar ise, ekstra el kazanmış olur.
    3. Karşılıklı çaka durumu var ise;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ RV97

Batı:                                                    Doğu:
♠ 53                                                      ♠ 642

____________Güney:
____________ ♠ ADT8

Koz Piktir. Hem yerde hem elde, kısa renkler vardır. Eğer deklaran tüm kozlarını çakmak için kullanır ise, 8 el alır. Eğer defans 1 tur koz dönebilirse, bu el sayısı 7 ye, eğer 2 tur koz dönebilir ise, el sayısı 6 ya inecektir. Son olarak defans 3 tur koz dönme şansı bulur ise, deklaranın el sayısı 5 e iner. Bu da her hâlükârda yapabileceği löve sayısıdır.

  1. Gizli uzun yan renk tehlikesi

Eğer deklaran dışarıdaki kozları toplayıp, her iki tarafta da koz bırakabilirse, yeni bir tehlike ortaya çıkar. Deklaranın elindeki uzun yan renge yerden kart kaçıp, deklaranın elinde kayıp kağıtları olan bu rengi yerden çakması!

____________Kuzey:
____________ 74
____________ DT986
____________ DV5
____________ RD5

Batı:                                                     Doğu:
ARD63                                              VT952
53                                                       7
A72                                                    RT863
643                                                   72

____________Güney:
____________ 8
____________ ARV42
____________ 94
____________ AVT98

Batı Kuzey Doğu Güney
     Pas 1 
 1♠  2♠ (CueBid – Güçlü Kör desteği) 4♠  5 
H.Pas       

Batı Pik atak eder ve ortağından sayı sinyalini alır. Artık deklaranın ikinci Pike çakacağını bilirsiniz. Buna rağmen bir çok oyuncu ikinci Piki oynamayı tercih eder! Bu da büyük hata olur. Zira deklaranın elinde uzun Treflleri vardır. İkinci Piki çakar, kozları toplar ve elindeki Trefllere yerden iki defa Karo kaçar. Sonuç olarak, 1 Pik ve 1 Karo lövesi vererek kontratı yapar.

Halbuki ikinci elde, doğru oyun kontratın tek batarı olan Karo Ruayı ortakta bulabilmek adına Karo As ve küçük Karo oynamaktadır. Eğer yerde RVx olsa idi, yapmanız gereken deklaranı tahmin yapmaya zorlamak adına küçük Karo oynamak olacaktı.

  1. Yerin uzun yan rengi var mı? Eğer var ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

  2. Deklaran yerin uzun rengini kozlayarak sağlayabilir mi? Eğer öyle ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

Eğer yan renkten kaç el alabileceğini hesaplayabiliyorsanız, defansınızı ona göre planlayabilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            V53
                                                            86
                                                            AT875
                                                            V72

Batı Kuzey Doğu Güney
2 (zayıf)
Pas 4 H.Pas

Batı R atak eder. Yerdeki uzun Pikler, minörlerden 4 el alamazsanız kontratın batarı olmadığını söylüyor. 1 löve Karodan 3 löve de Treflden almalısınız. Bunun için atağı Asla alıp, ♣V oynamalısınız. Kontrat, ellerin dağılımı aşağıdaki gibi ise batar.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                    Doğu:
764                                                    V53
72                                                      86
RD43                                                 AT875
ADT3                                               V72

____________Güney:
____________ 8
____________ RDT953
____________ V92
____________ R95

 

Deklarasyon ve yerdeki kartlardan, defans lövelerinin yerin uzun rengini çakarak geleceği gözüküyor ise, bunu değerlendirin! Çoğunlukla bu rengi oynamayı normal şartlarda düşünmezsiniz.

____________Kuzey:
____________ DT9
____________ DVT
____________ DVT97
____________ T2

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
64                                                     82
9843                                                 R76
A85                                                   R4
DV76                                                AR9853

____________Güney:
____________ ARV753
____________ A52
____________ 632
____________ 4

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  Pas  1♣  1♠ 
2♣  2♠  3♣  4♠ 
H.Pas       

Batı ♣D atak eder. Yer açılınca siz de durumu analiz edersiniz. Ortak Trefle destek verdiğine göre, muhtemelen elinde 4 parça Trefl var. Bu durumda deklaranda Trefl tek parça olmalı. Ayrıca ortağın artırıma katılabilmesi için elinde bir As ya da Rua olmalı. Eğer bu koz renginde ise, kötü haber kırmızı Aslar deklaranda demektir ve sizin Rualar empasa düşecektir. Eğer Kör As batıda ise Körden iki el daha alacaksınız demektir. Ama bu da kontratı batırmaya yetmez. Ancak Karo As Batıda ve deklaranda 3 parça Karo var ise, kontratı batırabilirsiniz.

Atağı alıp R oynarsınız. Karo devam edip, ortağın Asla alıp size Karo çakası vermesini beklersiniz.

 

Aşağıdaki el 1972 Briç Olimpiyatında, Jim Jacoby tarafından oynanmıştır. Usta bir oyuncunun, löve sayarken ki becerisine iyi bir örnektir.

____________Kuzey:
____________ D754
____________ 4
____________AT2
____________ D9532

Batı:                                                    Doğu: (Jim Jacoby)
986                                                    V3
DT63                                                A9852
D7654                                               R98
4                                                        876

____________Güney:
____________ ART2
____________ RV7
____________ V3
____________ ARVT

 

Batı Kuzey Doğu Güney
      2NT (20-21OP) 
Pas  3♣ (Stayman)  Pas  3♠ 
Pas  4♣ (Gerber)  Pas  5♣ (3 Key Card) 
Pas  6♠  H.Pas   

Atak: 5

Yerden As ile alan deklaran 3 tur koz çeker. Ardından 5 tur Trefl oynar. İkinci tur Trefle Batı 4, sonra Kör ve daha sonra ki Trefllere de 2 kez Karo defos eder. Son Trefle, deklaran elinden Karo kaçar.

Jim Jacoby deklaranın lövelerini sayar. 5 Pik, 5 Trefl ve 1 Karo ile 11 löve hazır. Demek ki 1 Kör lövesi daha alabilirse, kontrat çıkacak. Yerden Kör oynadığında, Jim Jacoby düşünmeden küçük koyar. Amacı eğer elinde RVx var ise, yanlış tercih yapmasına fırsat vermektir. Masada da böyle olur, deklaran Valeyi koyunca defans Körden 2 el alır.

 

Yerin uzun renginin çakarak sağlanması

Bazen, yerdeki uzun rengi deklaran elden çakarak sağlayabilir. Ama burada kilit bir nokta vardır. Kozlar toplandıktan sonra, sağlanan rengi sağlayabilmek için yere geçiş imkanı. Deklaran için bundan istifade edebilmek için iki yol vardır; (1) Kozları toplarken, son kozu alırken yerde kalmak. (2) Kozları topladıktan sonra yan renkten yere geçiş.

Buna karşın sizin karşı hamleniz nedir? Ya alıcı kağıtlarınızı bir an önce çekersiniz ya da yere geçiş kağıdını bir an önce öldürürsünüz. Bunu yapabilirseniz, sırtınıza yaslanıp deklaranın elleri size teslim etmesini beklersiniz.

Önce deklaranın, söz konusu renkten lövelerini saymaya çalışalım.

Koz Kör iken Piklerin yan renk olduğunu varsayalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V98                                                  ♠ D54

____________Güney:
____________ ♠ R3

Deklaran Rua, As ve 3.cü Piki oynadığında elden çakar. Eğer renk 3-3 dağılmış ise, kalan kağıtları sağlar. Ama dağılım aşağıdaki gibi olur ise, rengi hemen sağlayamaz.

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V984                                                ♠ D5

____________Güney:
____________ ♠ R3

Ancak yere yeteri kadar geçişi var ise, 5.ci Piki sağlayabilir. Defans olarak deklaranın Pikten 3 eli olduğunu hesaplamalısınız.

Bazen yere geçişi sağlayabilmek adına, deklaran kozları toplarken son kozu çektiğinde yerde kalmaya gayret eder. Ancak kurnaz defans oyuncuları buna engel olabilir.

____________Kuzey:
____________ AR8752
____________ T3
____________ AV5
____________ T9

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
T43                                                   DV9
V9542                                               ARD
632                                                    4
R6                                                     875432

____________Güney:
____________ 6
____________ 876
____________ RDT987
____________ ADV

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♠  Pas  2♦ 
Pas  2♠  Pas  3♣ 
Pas  4♦  Pas  5 
H.Pas       

Atak: 4

3 tur Kör oynadığınızda, deklaran 3.cü Köre yerden çakmak zorunda kalır. Batıda 3 parça koz olduğundan, artık deklaran yerin Piklerini sağlayamayacaktır.

Eğer 3.cü tur Kör yerine Trefl oynasa idiniz, deklaran elden As ile alıp, 3 tur Pik çeker, kozları toplarken de yerde kalır ve sağladığı Pikleri tahsil ederdi.

Halbuki 3.cü Körü oynamanız, deklaranı kaybedecek Trefl empasını yapmaya mecbur bırakır. Kontrat bir batar.

 

 

Löveleri Sayma (4)

Yerin güçlü rengindeki löveleri sayma

Yer ne kadar güçlü olursa, alacağı löveleri saymak o kadar kolay olur. Bazen bir defans oyuncusu, deklaranın löveleri hakkında, diğer defans oyuncusundan daha fazla bilgiye sahip olur.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDVT

Batı:                                                    Doğu:
♣ 432                                                  ♣ A76

____________Güney:
____________♣ 985

Kontrat sanzatudur ve yere diğer renklerden geçiş imkanı vardır. Batıda oturan oyuncu deklaranın Asını kimde olduğuna bağlı olarak, Treflden 3 ya da 4 lövesi olduğunu düşünür. Doğu ise, deklaranın Treflden 3 kesin lövesi olduğunu biliyordur.

Eğer Doğu ile Güneyin ellerini yer değiştirirseniz, her iki defans oyuncusu da Trefl Asın kimde olduğunu bilmemektedir. Eğer, deklaran yerden onörlerini çekip alıyor ise, Asın elinde olduğundan ve Treflden 4 löve alacağından emin olabilirsiniz.

 

Bazen görünüş aldatıcı olabilir.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ RDV9

Batı:                                                    Doğu:
♣ 72                                                     ♣ AT53

____________Güney:
____________♣ 864

Batı deklaranın Treflden kaç el alacağından emin olamaz, ama Doğu deklaranın sadece 2 eli olduğunu bilir. Eğer Doğuda Onlu yerine daha küçük bir kağıt olsa idi, Doğuda deklaranın Treflden 3 lövesi olacağını bilecekti. Ancak bu durumda elindeki ♣T rengi durduracaktır.

 

Yerde ki güçlü renkler sayımı kolaylaştırır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADVT

Böyle bir elde deklaran Trefle atak etmiyor ise, ♣R nın deklaranda olduğunu varsayın. Eğer deklaran empas yapar ve kaybederse, Treflden 3 lövesi olduğunu hesaplayın. Eğer ♣R Batı olarak sizin elinizde ise ve deklaranın yeteri kadar empas yapacak elinde Trefl var ise, deklaranın 4 lövesi olduğunu düşünün.

 

Elinizde yerin uzun kağıdının onörlerin olduğunda, sizin onörlerin ile yerin onörlerin arasındaki ilişki kritiktir. Önce sizin onörlerin yerin onörlerini geçtiği pozisyona (iyi haber) bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ 432                                                   ♣ RV95

____________Güney:
____________♣ 76

Batının deklaranın renkten lövelerini bilme imkanı yoktur. Öte yandan siz biliyorsunuz ki, Trefl oynamadığınız sürece deklaran renkten sadece 1 löve alabilecektir.

Şimdi elleri ters çevirip (kötü haber) duruma bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ ADT8

Batı: (Siz)                                         Doğu: (Ortak)
♣ RV95                                               ♣ 432

____________Güney:
____________♣ 76

Trefl empasları çalışacağından, eğer ilk empası ♣T ile yaparsa deklaranın 3 löve alacağını biliyorsunuz. Doğu ise, elinde hiç keseri olmadığından deklaranın Treflden 4 lövesi olduğunu düşünür.

 

Defansın onör kartlarının, yerin onörlerine göre durumu kontratı batırma şansları hakkında iyi fikir verir.

____________Kuzey:
____________ 8753
____________ ADT5
____________ RT54
____________ 3

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
RV9                                                   62
64                                                      RV93
A83                                                     V97
DV965                                              T842

____________Güney:
____________ ADT4
____________ 872
____________ D62
____________ AR7

Güney 1NT açtıktan sonra kontrat 4 Pik olur. Deklaran henüz bilmemektedir ama hem Pik, hem de Kör empasları tutmayacaktır. Ayrıca V, T un arkasında beklemektedir. Böyle bir durumda defans hata yapmaz ise, kontrat batacaktır. Öte yandan, Doğu ile Batının elleri yer değişir ise, deklaran şlem bile yapar.

Buradan çıkarılacak ders, sizin kaç tane onörünüz olduğu değil, onörlerin rakip onörlere göre pozisyonu önemlidir.

Çoğunlukla löve sayımı, görünmeyen onörün, kapalı iki elin hangisinde olduğuna bağlıdır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ AD3

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♣ ?                                                        ♣ VT954

____________Güney:
____________♣ ?

Size (Doğu) göre ♣R deklaranda ise, Treflden 3 lövesi var demektir. Ama ♣R Batıda ise, deklaran 2 lövede kalacaktır. Bu durum, bazen deklarasyondan anlaşılır bazen anlaşılmaz!

 

Deklaranın yan rengindeki löveleri saymak

Yerin uzun rengindeki löveleri saymak, deklaranın elinde görünmeyen renkteki löveleri saymaya göre daha kolaydır. Çok dikkatli bir gözlem gerektirir. Deklaran yan rengine (koz değil) girdiğinde, eğer son oyuncu iseniz, şu bilgilerden istifade edersiniz;

(1) Ortağın sayı sinyali

(2) Çıkan kartlar

(3) Ortağın oynadığı onör.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 32

Batı: (Siz)                                          Doğu: (Ortak)
♣ A6                                                     ♣ 4

____________Güney:
____________♣ R

Durum 1; Güney iki kez Trefl konuşmuş ve kontrat 3NT ye bağlanmıştır. Deklaran yerden Trefl oynadığında ortak ♣4 verir, elden Rua konur. Şimdi durumu analiz edelim.

Ortak sayı sinyali ile elinde tek sayıda Trefl olduğunu gösterdi. Demek ki, deklaranda 6 parça Trefl var. Tabii, bir ihtimalde ortak da 4 parça Trefl olup, sinyal vermek için harcamak istemediği büyük kağıtları olabilir. Bu durumda deklaranın 5 parça Trefli olacaktır. Ancak kesin olan deklaranın elinde RD vardır. Bu yüzden genellikle ilk turu boşlamak doğru olacaktır. Eğer deklaranın Treflleri RDT ile başlıyorsa, tekrar yere geçip, bir kez daha Trefl oynamak zorunda kalacaktır. Sizin elinizde Asın doubleton olduğunu bilmemektedir ve bir tahmin yapmak zorunda kalır. Yanlış tahminde bulunup Dam koyar ise, As ile alırsınız ve ortağın Valesi alıcı olur. Eğer deklaranın eli zaten kapalı ♣RDVxxx ise, Treflleri tahsil edebilmek için bir kez daha ele geçmek zorunda kalacaktır.

Durum 2; Güney hiç Trefl konuşmamıştır ve 3NT kontratı oynamaktadır. Doğu ve Güney aynı kartları oynar. Şimdi ne yapacaksınız? Ortakta 5, deklaranda 4 parça Trefl olmalı. Zira 6 parça Trefl olsa idi, herhalde Güney bunu konuşurdu. Bir kez daha, doubleton As ile ilk turu boşlarsınız. İlk turda, deklaranın Treflden kaç löve alacağını kestiremezsiniz. Ama ikinci tur daha iyi anlayacaksınız. Eğer deklaran Trefl oynamak için yere geçiyor ise, elinde kapalı RDVT olmadığını anlarsınız.

 

Kapalı eldeki yan renkten löveleri saymak, yerde onörler olduğu zaman daha kolaydır.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ R64

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ AV5                                                  ♣ 82

____________Güney:
____________♣ DT973

Deklaran elden küçük Trefl oynar. Siz de küçük verirsiniz. Yerden Rua ile alıp bir tur daha elindeki Onluya doğru Trefl oynar. Ortak büyük küçük ile sayı sinyali verdiğinde, tüm dağılımı anlamış olursunuz. Sonuçta deklaran Treflden 3 löve alacaktır.

 

Ortak ikinci pozisyonda onör oynarsa, deklaranın lövelerini saymak daha kolaylaşır. Sekanstan hangi onörün oynanacağı konusunda ortak ile anlaşmanız olmalıdır. [Buradaki örnek sekansın tepesinden oynayan ortaklıklar içindir.]

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 832

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ 65                                                     ♣ VT97

____________Güney:
____________♣ ARD4

Ortak Vale koyduğunda, deklaranın elini anlarsınız.

 

Deklaran bir onör oynadığında, ortak görünmeyen en büyük onörü oynadı ise, ortağın elindeki o renkten son kartı oynadığını varsayın.

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 832

Batı: (Siz)                                         Doğu:
♣ 76                                                     ♣ D5

____________Güney:
____________♣ ARVT94

 

Koz Trefldir. Deklaran As ve Ruayı oynar. İkinci tur ortaktan Dam geldiğinde, ortağın elinde başka Trefl kalmadığını yani Valenin elinde olmadığını anlarsınız. Yani deklaran Treflden 6 el alacak demektir. Eğer ortakta DV5 olsa idi, önce 5 sonra Dam değil, önce 5 sonra Vale oynardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löveleri Sayma (3)

Konvansiyonel ataklar yapıldığında

(Jack denies, Ten implies)

[Not: Bu konvansiyona göre oynayan ortaklıklar, şöyle oynar. Vale atak edildiğinde, elde daha büyük onörü ret eder. 10 ya da 9 lu oynandığında ise, bitişik olmayan 2 ya da 0 onör gösterir. Yani kırık sekansları farklı oynarlar.

RVTx den T, RT9x den 9, DT9x den 9 gibi.]

Bu konvansiyonu oynayan bir ortaklığın örneğine bakalım;

____________Kuzey:
____________ AV9
____________ 54
____________76
____________ ADT652

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            762
                                                            AV3
                                                            VT98
                                                            987

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣ Pas 2NT (13-15 OP)
Pas 3NT H.Pas

(1) Ortak T atak ederse (0 veya 2) ?

(2) Ortak 9 atak ederse (0 veya 2) ?

(1) Ortak T atak ettiğine göre, deklaranda RD var demektir. Bunun anlamı deklaran siyah renklerden 8 ya da 9 el alabilecek durumda ve ortağın Körlerini sağlayacak zaman yok demek ki. Öyle ise ortakta, ADxx bulmak umudu ile eli alıp Karo oynamalısınız.

(2) Ortak 9 atak ettiğine göre, Batıda RT9xx ya da DT9xx var demektir. Eli Asla alıp hemen Vale dönersiniz.

 

____________Kuzey:
____________ 4
____________ 632
____________ ADVT87
____________ RD3

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
VT9852                                            RD3
D85                                                    A74
9                                                         6432
954                                                   A76

____________Güney:
____________ A76
____________ RVT9
____________ R5
____________ VT82

Batı Kuzey Doğu Güney
  1  Pas  1 
Pas  2  Pas  3NT 
H.Pas       

Batı ♠V atak eder.  Siz de rengin bloke olmasını önleme adına ♠D oynarsınız. El sizde kalınca ♠R ile devam edersiniz. Bu el de sizde kalır. Şimdi 3.cü Pik oynamalı mısınız?

Deklaranın lövelerini sayın. Pik Ası deklaranda, Karo Rua kimde olursa olsun 6 lövede Karodan gelecek. Sizin As düşünce de Treflden epeyi bir el alma potansiyeli var. Eğer 3.cü Piki oynarsanız, sağlanan Pikleri alabilmek için eli nasıl ortağa aktaracaksınız?

Eğer ortakta R var ise bu mümkün. Ama deklaranda ise küçük Kör oynadığınızda mutlaka Ruayı koyacaktır. Aslında kontratı batırabilmek için ihtiyacınız D ı ortakta bulmaktır.

Şimdi küçük Kör oynayın, deklaran Rua ile eli alsa bile, henüz ♣A elinizde olduğu için 2 Pik, 2 Kör ve 1 Trefl alarak kontratı batıracaksınız. Artık Pike devam etmenin anlamı yok. Pikten alabileceğinizi aldınız. Kontratın batarı, kendinizin ve deklaranın lövelerini saymakta yatar.

 

Singleton atak

____________Kuzey:
____________ RT95
____________ DT
____________ RDT76
____________ AR

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
63                                                       A84
RV432                                               965
4                                                         A932
D8732                                               T95

____________Güney:
____________ DV72
____________ A87
____________ V85
____________ V64

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  1  Pas  1♠ 
Pas  3♠  Pas  4♠
H.Pas       

Batı 4 atak eder. Bu singleton olmalıdır. Doğal olarak, içgüdüsel olarak ilk aklınıza gelen, hemen As ile alıp ortağa çaka vermek olmalı. Ancak ilk akla gelen her zaman doğru değildir! Daha doğru yaklaşım lövelerinizi saymaktır. Kontratı batırabilmek için 4 löveye ihtiyacınız var ve siz ancak 3 löve sayabiliyorsunuz. 2 As ve bir çaka. Deklarasyondan Batıda 2 Pik olduğu anlaşılıyor. Eğer elinde 2 tane singleton olsa idi, herhalde konuşmalara müdahale ederdi. Yani Karo çakasını daha sonra da verebileceksiniz. Rakip eli alıp koza girse bile bu mümkün görünüyor. Bu yüzden 4.cü löveyi sağlayabilmek adına Köre girmelisiniz. Zira deklaranın elindeki kayıp Körleri, yerin Karolarına kaçabilir!

 

Kalan “eşit markalardan” oyun

Bu ne anlama gelir. Aşağıdaki örneğe bakalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
V9865                                              AT2

____________Güney:
____________ RD4

♠6 atak edersiniz. Doğu As ile alıp ♠T oynar. Deklaran Rua koyar. Bu noktada elinizde ♠V985 var. Elinizdeki V98 şu anda “eşit markalardır”. Bu bilgiyi ortağınıza aktarmak için Vale oynarsınız. Böylece ortak Damın deklaranda olduğunu anlar.

Kural şudur;

Atak ettiğiniz renk ikinci tur oynandığında, ister ortak ister deklaran eli kazanacak olsun, elinizden “eşit markalar” arasından en büyük kartınızı oynarsınız ki, üstü olmadığı anlaşılsın. 

Aşağıdaki örnekte, bu oyun tarzı ortağın durumu anlamasını kolaylaştıracaktır.

____________Kuzey:
____________ ARDT
____________ 765
____________ AR84
____________ V9

Batı: (Siz)                                          Doğu:
976                                                    V832
V92                                                    AR84
6                                                         2
AD8732                                            T654

____________Güney:
____________ 54
____________ DT3
____________ DVT9753
____________ R

Batı Kuzey Doğu Güney
3
Pas 5 H.Pas

2 atak edersiniz. Doğu sırasıyla Kör Rua ve As oynar. İkinci tur deklaran T oynar. Demek ki, D deklaranda. Bu bilgiyi ortağa aktarmak için, elinizdeki eşitlerin en büyüğünü, yani V verirsiniz. Bu oyun Damın sizde olmadığını belirtir. D ın deklaranda olduğunu anlayan Doğu. Trefl oynar ve kontrat bir batar.

Eğer ikinci tur Valeyi oynamazsanız, ortak Köre devam eder ve artık ♣A el alamaz.

 

“Eşit” onörlerden defos

____________Kuzey: (Yer)
____________♣ 73

Batı: (Siz)                                          Doğu:
♣ D42                                                  ♣ VT986

____________Güney:
____________♣ AR5

Sanzatu kontratına farklı bir renk atak edersiniz. Yerde 2 küçük Trefl görüyorsunuz, ama deklaranın elinde ne var bilmiyorsunuz? Burada deklaranın Trefl lövelerini sayamıyorsunuz. Ancak, eğer Doğu başka bir renge ♣V defos ederse, elinde daha büyük onör olmadığını anlarsınız. Demek ki deklaranın Treflden 2 lövesi var.