16 Onörü Örtme 2

Önceki bölümde çoğunlukla, deklaranın elden ya da yerden bir kağıt oynadığında örtmenin doğru olduğu pozisyonları incelemiştik.

____________♠ V84

♠ –                                                               ♠ DT6

____________♠ AR97532

Deklaran yerden Valeyi oynadığında, eğer deklaranın elinde 7 parça Pik olduğunu düşünüyorsanız, gayet doğal bir şekilde Doğu elinden küçük vermelidir. Muhtemelen deklaran kozların 2-1 dağılımına oynayacak ve As (ya da Rua) koyacaktır.

____________ V4

 A852                                                       D963

____________ RT7

Yerden Vale oynandığında örtüp örtmemek oyundaki amacınıza bağlıdır.

Eğer Kör yan renk ise, yerin alıcı kozları var ise ve sizin Körden iki el almaya ihtiyacınız var ise, hiç tereddüt etmeden küçük oynamalısınız! Eğer yanlışlık yapıp Damı koyarsanız, artık deklaran Körden iki el kaybetmez.

Öte yandan, Körden iki el almadan kontratı batırma ihtimali var ise ve deklaranın Körden bir el dahi almasını istemiyorsanız, Valenin üzerine Damı koymalısınız.

____________ R74

 D53                                                         86

____________ AVT92

Şimdi Batıda oturuyorsunuz ve deklaran elinden Vale oynamış olsun. Dam ile örtmemelisiniz. Hatta hiç tereddüt etmeden küçük oynamalısınız. Eğer deklaran Damın sizde olduğunu anlar ise, empas yaparak tüm rengi sağlar.

____________ R74

 D53                                                         A96

____________ VT82

Elden Vale oynandığında, Damı koymamalısınız. Eğer yerden de küçük oynanırsa, artık ortağınız As koyup koymamaya karar verir. Ama eğer yanlış bir şekilde, gözü kapalı “onör suronör” yaparsanız, İlk tur Vale, Dam, Rua ve As çıkar. Artık deklaran 8 – 10 ile iki el alacak hale gelir!

Fark ettiğiniz gibi bitişik onörü örtmek yararlı olmamaktadır. Halbuki korumasız onörü örtmek genelde faydalı olmakta idi. Kağıt yerden oynandığında rahatlıkla durumu görebilirken, elden oynandığında belirsizlik artmaktadır. Deklaranın korumasız onörden oynayıp oynamadığını kestirmek durumunda kalırsınız.

Faydalı kural, iki üst onörünüz olmadığı sürece, bitişik onörlerin sonuncusunu örtün.

____________ A74

 D92                                                         R853

____________ VT6

Elden Vale oynandığında, Dam ile örtmemelisiniz!

Bazen yere geçiş sorunları olması da, defansın doğru karar vermesini kolaylaştırır.

Aşağıdaki örnekte deklarasyondan, deklaranın 5 parça kozu olduğu bilinsin ve yere geçiş sorunu olduğu görünsün.

____________♠ DT4

♠ 7                                                               ♠ R952

____________♠ AV863

İlk önce yerin Damını Rua ile örttüğünüzü varsayalım. Deklaran Onlu ile yere geçer. Batıda tek parça olduğu ortaya çıkar ve 9lunuzu makasa almak çocuk oyuncağı olmuştur. Deklaran hiç yan renklerden yere geçmeye ihtiyaç hissetmeden, 5 Pikinden de yararlanır. Şimdi de Damı örtmediğinizi varsayalım. Artık deklaran, ikinci tur onluyu oynasa bile, bir kez daha yere geçmeye ihtiyacı vardır.

____________♠ VT4

♠ 76                                                             ♠ AD3

____________♠ R9852

Doğunun elinde yerin onörlerinden büyük iki onör vardır. Genelde yerin onörüne As koymak doğrudur. Bu durumda deklaranın empas yapabilmesi için bir kez daha yere geçişi şarttır.

____________ VT4

 962                                                         AD3

____________ R875

Bu durumda yerin onörüne Ası oynamak doğrudur. Batının 9lusu da, ikinci tur yerden büyük oynarsa, Doğu Damı koyacağından alıcı hale gelir.

Şimdi tüm dağılımlı örnekleri inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ T95
____________ A4
____________ R732
____________ 9652

Batı:
 R83
 RT73
 A9
 VT74

Güney              Kuzey

1♠                          2♠

♣V atak edersiniz. Doğu Rua ile eli alır. Doğu ikinci el Pik oynar ve Ruanız kazanır. Tekrar Pik oynadığınızda deklaran elden Dam ile kazanır ve Kör Dam oynar. Bunu örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ T95
____________ A4
____________ R732
____________ 9652

Batı:                                                    Doğu:
 R83                                                    72
 RT73                                                 9852
 A9                                                       DT84
 VT74                                                 AR8

____________Güney:
____________ ADV64
____________ DV6
____________ V65
____________ D3

ElinizdeT olduğundan, bir çok oyuncu gibi Damın üzerine Ruayı koymaktan çekinmezsiniz. Deklaranda DV9 olsa bile renkten 3 el vermeyeceksiniz (tabii deklaran 3.cü Köre yerden çakabilir). Belki de deklaran desteksiz Damı oynamıştır! Ama bu ihtimal çok düşüktür. Acele oyun pahalıya mal olabilir dikkat!

Kör Damı örtmezseniz ne olur ona bakalım. Deklaran Dam ile eli alır ve ikinci tur Körü de As ile alır. Ancak elindeki 3.cü Körü yerden çakabilmesi için ele nasıl geçecek? Trefl Asın ortakta olduğu belli. Karo As da siz de. Koz ile ele gelmesi söz konusu olamaz. O halde Damı örtmemelisiniz. 2 Trefl, 2 Karo, 1 Kör ve 1 Pik alarak kontratı batıracaksınız.

Ama hatalı oyun olan, Damı Rua ile örterseniz. Deklaran 4 Pik, 1 Kör çaka, 2 Kör ve 1 Karo ile kontratı başarır.

____________Kuzey:
____________ R8
____________♥ A84
____________ DVT72
____________ A62

Batı:                                                    Doğu:
                                                            V762
♥                                                            V5
♦                                                            R84
♣                                                           DT85

Kontrat Güneyden 3 NT

Atak 6

Deklaran sizin Kör Valenizi Rua ile alır. İyi bir oyuncu olan Güney Pik Rua ile yere geçer ve Karo Damını oynar. Ruayı koyacak mısınız?

____________Kuzey:
____________ R8
____________ A84
____________ DVT72
____________ A62

Batı:                                                    Doğu:
 953                                                    V762
 D9763                                              V5
 A6                                                      R84
 V74                                                  DT85

____________Güney:
____________ ADT4
____________ RT2
____________ 953
____________ R93

Genel prensip yerin son onörünü örtmektir. Ruayı koymanın riski Batıda tek parça As ya da deklaranın elinde iki parça As olmasıdır. Bu yüzden Rua ile örtmemek daha emniyetli görünmektedir. Ancak sorun, Batının ilk ya da ikinci tur Karo Ası ile eli aldığında Kör oynayamayacak olmasıdır. Bu yüzden ortağın Ası harcanmamalıdır!

Siz Rua ile örtüp Kör oynadığınızda kontratın çıkarı kalmaz. Deklaran 8 elde kalacaktır. Eğer deklaran Karodan bir el alabilse kontratını yapacaktı!

____________Kuzey:
____________ T43
____________ DV5
____________ RDVT5
____________ V5

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AD2
♥                                                            R84
♦                                                            84
♣                                                           T8742

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          –            –           1♠

Pas      2          Pas      2NT (15+)

Pas       3♠          Pas       4♠

H.Pas

Atak:T

Yerden Dam konur. Büyütecek misiniz? Pikler için ne düşünüyorsunuz?

____________Kuzey:
____________ T43
____________♥ DV5
____________ RDVT5
____________ V5

Batı:                                                    Doğu:
 76                                                       AD2
 T972                                                 R84
 9762                                                  84
 AD3                                                   T8742

____________Güney:
____________ RV985
____________ A63
____________ A3
____________ R96

Sizde 9 OP yerde 10 OP var. Bu durumda Batıda 6 OP ye kadar puan olabilir. Hele de bu Trefl As Damı olursa harika olur. Ancak bu bile yeterli olmayabilir zira yerde çok kuvvetli Karolar var.  Karoları bloke edebilmenin yolu kozları koruyabilmektir.

İlk tur Ası çıkarabilmek için Kör Damı Rua ile örtersiniz. Deklaran Karo As ve Karo oynayarak yere geçer. Yerden Pik Onlu oynar. As ile alıp şimdi Trefl oynarsınız. Ortak Trefl Dam ve Ası alıp Kör oynadığında deklaran çaresiz kalır. Artık kozunuzu makasa alsa bile yere geçecek kağıdı kalmamıştır!

____________Kuzey:
____________ T65
____________♥ V
____________ AV5
____________ ARV943

Batı:                                                    Doğu:
                                                            AV82
♥                                                            D8
♦                                                            DT2
♣                                                           8762

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          1♣          Pas           1

Pas     2♣          Pas          4

H.Pas

Atak: ♠4

As ile atağı alırsınız. Deklaran elden Rua verir. Ne oynayacaksınız? Daha sonra Kör Valeyi Dam ile örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ T65
____________ V
____________ AV5
____________ ARV943

Batı:                                                    Doğu:
 D9743                                              AV82
 T64                                                   D8
 R873                                                 DT2
 T                                                       8762

____________Güney:
____________ R
____________ AR97532
____________ 964
____________ D5

Eğer Karo Rua deklaranda ise, kontratı batırmak çok zor olacaktır. Bu yüzden Karo Ruayı Batıya plase edip ona göre oynamalısınız.2 yi oynarsınız. Yerden Ruayı As ile alan deklaran Kör Vale oynar. Deklarasyona göre, elinde As Ruadan 7 parça koz olması gerekir. Ancak ortakta koz Txx ise, toplam 4 el alma şansınız olacaktır. Ancak sorun Karoyu ortağın oynayabilmesidir. Bunun için kozdan el alması gerekecektir. Bu yüzden ilk el Kör Damı koyarsanız deklaranın boşlama riski vardır. İlk tur küçük koz oynarsınız.

Muhtemelen deklaran, Koz As Rua ve Trefl oynar. Ancak Batıda tek parça çıkan Trefl kontratı yapılmasını imkansız hale getirir.

____________Kuzey:
____________ AV4
____________ A32
____________ AR643
____________ VT

Batı:                                                    Doğu:
                                                            D852
♥                                                            D8
♦                                                            DV85
♣                                                           D85

Batı   Kuzey  Doğu   Güney

–          1            –           1NT

Pas     2NT      Pas       3NT

H.Pas

Atak: T

Yerden küçük konunca Damınız eli kazanır. Oyun planınız nedir? Yerden Trefl oynandığında örtecek misiniz?

____________Kuzey:
____________ AV4
____________ A32
____________ AR643
____________ VT

Batı:                                                    Doğu:
 R93                                                   D852
 RT976                                             D8
 T7                                                      DV85
 963                                                   D85

____________Güney:
____________ T76
____________ V54
____________ 92
____________ AR742

Atak kesin RT9xx den olmalı. Eğer Kör Ası çıkardıktan sonra eli Batıya aktarabilirseniz. Kontratı batıracaksınız. Ancak Trefl As ve Rua deklaranda ise, rengi bloke etmek gerekir. Trefl 9lunun Batıda olduğunu varsayarak oynamalısınız.

Kör oynarsınız. Yerin Ası eli alır ve Trefl oynar. Bunu hemen büyütmelisiniz. Artık deklaranın kontratı yapma imkanı kalmaz.

Julian Pottage

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d