Briç Yasaları – Çıkış Kısıtları (Bilgi)

ÇIKIŞ KISITLARI*

Yasada aksi belirtilmedikçe, kusurlu oyuncu konuşmasını geri alırsa ve defansta kalırlarsa atak cezaları gündeme gelir. İstemsiz konuşma (Yasa 25A), rakibin konuşarak atak cezasını ortadan kaldırması, eşdeğer konuşma yapılması(Yasa 23) veya yasa27b1a durumlarında atak cezası yoktur.
Herhangi bir durumda potansiyel bir atak cezası varsa hakem oyuncuların haklarını sayarken bu durumu belirtir. Atak cezası veya başka bir ceza durumunda olanak varsa bu cezalar uygulanana kadar masada kalır. Masadan ayrılması gerekirse mutlaka oyunculara kritik durumunda oynamayıp kendini beklemelerini belirterek masadan ayrılır: ‘Lütfen DB defansta kalırsa tekrar beni çağırın’ vb.

YASA 26 – GERİ ALINAN KONUŞMA, ÇIKIŞ KISITLAMALARI

A. Çıkış Kısıtlaması Yok
• Kusurlu oyuncu, konuşmasını geri alıp, bunu eşdeğer bir konuşma (bkz. Yasa 23A) ile değiştirirse, ve daha sonra da defans oyuncusu olursa, kendi tarafı için herhangi bir çıkış kısıtlaması söz konusu değildir. Yasa 16C uygulanmaz, ancak bkz. Yasa 23C.

B. Çıkış Kısıtlamaları
• Kusurlu oyuncu, konuşmasını geri alıp, bunu eşdeğer bir konuşma ile değiştirmezse, ve daha sonra da defans oyuncusu olursa, deklaran, kusurlu oyuncunun ortağının ilk çıkışı sırasında (atak dahil), yasal artırımda kusurlu oyuncu tarafından belirtilmemiş herhangi bir rengi oynamasını yasaklayabilir. Bu yasak, çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.
Kusurlu oyuncu geri alınan konuşmasından dolayı atak cezası olacaksa deklaran kusurlu oyuncunun ortağı atak yapıyorsa atak sırasında, aksi durumda kusurlu oyuncunun ortağı ilk el tuttuğunda yasakladığı (bir)rengi bildirir. Bu hakkın ertelenme durumu yoktur.
Kusurlu oyuncunun artırım sırasında yasal olarak belirttiği renklere çıkış yasağı uygulanamaz. Yasal artırım sırasında belirtilmemiş renklere ise, bu renk yasal olmayan şekilde belirtilmiş olsun olmasın çıkış cezası uygulanabilir. Bu yasa ile deklaran sadece bir rengin oynanmasını yasaklayabilir, oynanmasını talep edemez.

Örnek 1 Sırasız Deklare

W N E S
1 P 1NT ….
2

Düzeltilen durum

W N E S
1 P 1NT 4♠
Kontr Herkes P

Kontr ve 2♥ eşdeğer konuşma değildir. Doğu ilk el tuttuğunda oynayan, Doğunun Kör hariç her hangi bir rengi oynamasını yasaklayabilir. (Batı Kör rengini yasal olarak belirtmiştir.) Yasak Doğu eli kaybedene kadar sürer.

Örnek 2 Sırasız Deklare

W N E S
P 1NT ….
2

Batı sıra Güneyde iken sırasız deklare vermiş, bu deklare kabul edilmemiştir.

Düzeltilen durum

W N E S
P 1NT 2
2♠ 3 Herkes P

2 ♠ natürel ve oynamak içindir.
2♥(tranfer) ve 2♠ eşdeğer konuşmadır. Bu yüzden doğunun üzerinde herhangi bir atak kısıtlaması yoktur.

Örnek 3 Yetersiz Deklare

W N E S
1♠ P 1NT p
2 P 2♠ 3
3♣

Batı Güneyin 3♦ deklaresini görmemiştir. Yetersiz deklare kabul edilmemiştir.
Düzeltilen durum

W N E S
1♠ P 1NT p
2 P 2♠ 3
3♠ 4 Herkes P

3♣ ve 3♠ eşdeğer konuşma değildir. Doğu ilk el tuttuğunda oynayan Doğunun Trefl veya Karo oynamasını yasaklayabilir. Batı Pik ve Kör renklerini yasal artırım sırasında belirttiği için bu renklere çıkış kısıtlaması uygulanmaz.

Örnek 4 İstemli Konuşmanın Değiştirilmesi

Batı oyunu 1♠ açar.

Deklere verdikten sonra, elindeki bir Trefli Pik olarak gördüğünü fark eder. Hakem gelmeden konuşmasını değiştirir. Yeni konuşması 1♦ dur.

a) Değişiklik kabul edilirse ne olur?

b) Değişiklik kabul edilmezse ne olur? Her iki durumda Kuzey hemen 3NT der. Herkes pas

a) 1♦ geçerli olur. 16C. Kuzey Doğunun Karo hariç bir renk çıkmasını yasaklayabilir.

b) 1♠ geçerli kalır. 16C. Kuzey doğunun Pik hariç bir renk çıkmasını yasaklayabilir.

Örnek 5 Kabulü Olanaksız Konuşma

W N E S
2♠ Kontr P
P P 3 TD!

Sonuncu pastan sonraki konuşma geri alınır. Batı ilk el tuttuğunda Kuzey Batının herhangi bir rengi oynamasını yasaklayabilir. Kuzey yasal konuşmada herhangi bir rengi belirtmemiştir.

Örnek 6 Sırasız Deklare

W N E S
2(multi) …. P

Batı sadece zayıf olan multi açar. Doğu sıra kuzeydeyken sırasız pas geçer.u konuşma kabul edilmez.
Düzeltilen durum

W N E S
2(multi) 2♠ P

30C’ye göre sırasız deklare. Bu yasa ortağın yapay konuşmasına sırasız Pas geçmeyi sırasız Pas değil sırasız deklare olarak tanımlar. İlk Pas ile ikinci Pas ile eşdeğer değil.
Batıya bir tur pas cezası. Defans olurlarsa, Batı ilk el tuttuğunda oynayan herhangi bir rengi oynamasını yasaklar.

* Hazırlayan Rahmi İyilikçi

Çıkış Kısıtı Videosu (Türkçe Altyazılı)

Briç Yasaları – Çıkış Kısıtları (Sorular)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: