Briç Yasaları – Claim (Bilgi)

Claim – El Açma Löve Talebi Terk

Yeni yasa ile Deklaranın el açarak löve talebi ve Defansın el açarak terki ayırımı daha açık yapılmıştır.

68 B2 artık hem talep hem de terki kapsamaktadır.

68 C Artık TD, talep veya terki yapan oyuncunun elini görünür şekilde masaya açması isteyebilmektedir.

68 D Artık “oyun sona erer” değil, “oyun durur” olmuştur. Yani karşı taraf “devam edelim” dediğinde oyuna devam edilir ve talep ya da terk geçersiz hale gelir. Yani bir onarma imkanı da ortadan kalkar. Bu kulüplerde çok sık yapılan hatalı bir uygulamadır. Kulüplerde sıklıkla duyduğumuz, “Gerisi benim”, “Emin değilim” ya da “O belli olmaz”, “Oynamaya devam edelim” dendiğinde tüm haklar ortadan kalkmaktadır.

Burada önemli olan tüm oyuncuların, yer (dummy) dahil, oynamaya devam etmeyi kabulü gerekmesidir.

Yasa oyuna devam etmeyi bir opsiyon olarak sunmamaktadır. Sadece oyuna devam edilmesi halinde ne olacağını söylemektedir.

69 un içeriği değişmemiştir. Ancak başlıkları değişmiştir. “Anlaşmaya Varıldığında” yerine “Anlaşmanın Resmileşmesi” ve “Direktörün Kararı” yerine “Resmileşmiş Anlaşmanın Geri Alınması” deyimleri kullanılmıştır.

70 de sadece, daha önce TDlerin karar vermesini zorlaştıran, “Bu tarz oyunu oynama irrasyonel ise” deyimi, metinden çıkarılmıştır.

71 de değişiklik yapılmamıştır.

[Kaynak: Sarah Amos (EBU))

 

YASA 68 – LÖVE TALEBİ VEYA TERKİ

Bu yasalara göre bir beyan veya eylemin löve talebi veya terki oluşturması için, bunun o anda oynanan löveden sonraki löveleri kastetmesi gerekir. Eğer eylem yalnızca o an oynanmakta olan lövenin kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin ise, oyun normal olarak devam eder, bir defans oyuncusu tarafından yüzü açılan veya belirtilen kartlar cezalı karta dönüşmez, ancak Yasalar 16 ve 57A geçerli olabilir.

A. Talebin Tanımı
Deklaran veya bir defans oyuncusunun, kendi tarafının belli bir sayıda löveyi kazanacağına dair her ifadesi o löveler üzerindeki talebidir. Bir yarışmacı oyunun kesilmesini önerdiğinde veya kartlarını gösterdiğinde (löve talebinde bulunmak istemediği açıkça belli değilse – örneğin, deklaran yüzü açık sırasız ataktan sonra kartlarını açarsa bu kural değil, Yasa 54 uygulanır) talepte bulunmuş sayılır.

B. Terkin Tanımı
1. Deklaran veya bir defans oyuncusunun belli sayıda löveyi kaybedeceğine dair her ifadesi o lövelerin terkidir; belli sayıda löve talebi de varsa, geri kalan lövelerin terkidir. Bir oyuncu elini kapattığında geri kalan tüm löveleri terk etmiş sayılır.
2. B1 Maddesinden bağımsız olarak, bir defans oyuncusu bir veya daha fazla lövenin terki girişiminde bulunur ve ortağı derhal itiraz ederse, terk gerçekleşmez. İzinsiz Bilgi oluşabilir, bu yüzden derhal hakem çağrılmalıdır.
Oyun devam eder. Bu esnada defans oyuncusunun görünen herhangi bir kartı cezalı kart olmaz, ancak kartın görünmesinden doğan bilgi için Yasa 16C uygulanır ve bu bilgi kartı görünen defans oyuncusunun ortağınca kullanılamaz.

C. Talep için Gerekli Açıklama
Bir talebe, oyuncunun hangi oyun veya defans tarzı ile devam edeceğine, kartları hangi sıra ile oynayacağına, talepte bulunduğu löveleri hangi oyun veya defans tarzı ile kazanmayı düşündüğüne ilişkin düzgün bir açıklama eşlik etmelidir. Talep yapan oyuncu elini açmalıdır.

D. Oyun Durur
Her talep veya terkten sonra, oyun durur:
1. Talep veya terkte uzlaşılmış ise Yasa 69 uygulanır;
2. Herhangi bir oyuncu (yer dahil olmak üzere) için şüpheli ise,
(a) Hakem derhal çağrılabilir ve o gelinceye kadar hiçbir harekette bulunulamaz, Yasa 70 uygulanır; veya (b) Talep veya terkte bulunmayan tarafın talebi doğrultusunda oyun aşağıdaki şartlar çerçevesinde devam eder:
(i) Oyunun devamını dört oyuncunun hepsi kabul etmelidir. Aksi takdirde Hakem çağrılır ve Hakem yukarıdaki (a) bendi uyarınca işleme devam eder (ii) Yapılan talep veya terk yok sayılmış olur ve herhangi bir yaptırıma tabi olmaz. Bu durum Yasalar 16 ve 50 kapsamına girmez ve masada ulaşılan skor geçerli olur.

YASA 69 – UZLAŞILMIŞ TALEP VEYA TERK

A. Anlaşmanın Resmileşmesi
Taraflardan biri, rakibinin talep veya terkini kabul ederse ve kendi tarafı sonraki bordda bir konuşma yapmadan önce veya turun bitiminden önce (hangisi daha önce gerçekleşirse), bir itirazda bulunmadığında anlaşma resmileşir. Bord talep veya terk edilen löveler kazanılmış veya kaybedilmiş gibi skorlanır.

B. Resmileşmiş Anlaşmanın Geri Alınması
Talep veya terk üzerindeki anlaşma (bkz A), Yasa 79C’de belirlenmiş düzeltme dönemi içinde geri alınabilir:
1. Gerçekte kendi tarafının önceden kazandığı bir lövenin kaybında anlaşmışsa veya
2. Oyunun devamında muhtemelen kendi tarafının kazanacağı bir lövenin kaybında anlaşmışsa;
Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

YASA 70 – İTİRAZ EDİLMİŞ TALEP VEYA TERK

A. Genel Amaç
İtiraz edilmiş bir talep veya terk hakkında karar verirken, hakem bordun sonucunu her iki taraf için de mümkün olduğunca eşit olarak kararlaştırır, ancak talep ile ilgili her şüpheli durum talep edenin aleyhine çözümlenecektir. Hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürür.

B. Açıklama İfadesi Tekrarlatılır
1. Hakem talep edenden talep anındaki açıklama ifadesini tekrar etmesini ister.
2. Daha sonra, hakem rakiplerin talebe itirazlarını dinler (ancak hakemin göz önüne alması gerekenler yalnızca rakiplerinin itirazı ile sınırlı değildir.)
3. Hakem oyuncuların geri kalan kartlarını masanın üstüne yüzü yukarı gelecek biçimde koymalarını isteyebilir.

C. Dışarıda Bir Koz Kalmıştır
Rakiplerden birinin elinde bir koz kaldığında, hakem aşağıdaki durumlarda bir veya daha fazla löveyi rakiplere verir:
1. Talep eden koz hakkında bir beyanda bulunmamışsa ve
2. Talep anında talep eden oyuncunun bir rakibinin elinde bir koz kaldığından haberi olmaması olası ise ve
3. O koza herhangi bir normal* oyun ile bir löve kaydedilebilirse.

D. Hakemin Göz Önünde Tutacakları
1. Hakem eğer ortada normal fakat daha az başarılı bir oyun tarzı varsa, talep edenin orijinal açıklama beyanında belirtmediği hiçbir başarılı oyun tarzını kabul etmeyecektir.
2. Hakem, bir defans oyuncusunun talebinin herhangi bir parçası, ortağının normal seçeneklerden özellikle birini seçmesine dayalı olması durumda, talebi kabul etmez.

E. Belirtilmemiş Oyun Tarzı
1. Hakem, bir rakip, talep ileri sürülmeden önce o kartın rengine uymamış veya daha sonra herhangi bir normal oyun tarzı ile o renge uyamayacak olmadıkça, başarısı özel bir kartı bir rakip yerine diğerinde bulmaya dayanan, talep eden tarafından belirtilmemiş, hiçbir oyun tarzını kabul etmeyecektir.
2. Yetkili Federasyon, talep ifadesinde açıklanmamış ise, hakemin, bir rengin hangi şekilde oynanacağını öngördüğü bir sıra (örnek; büyükten küçüğe) belirleyebilir. (Ancak uygulanan her yöntemin bu Yasalar çerçevesinde gerçekleşmesi zorunludur.)

YASA 71 – İPTAL EDİLEN TERK
Terk bir kez yapıldığında, Yasa 79C’ye göre saptanmış Düzeltme Süreci içinde, hakem terki aşağıdaki sebeplerle iptal etmedikçe, geçerli kalmalıdır:
A. Bir oyuncu, aslında, kendi tarafının kazandığı bir löveyi terk etmişse veya B. Bir oyuncu, kalan kartların herhangi bir normal* şekilde oynanması sonucu kaybedemeyeceği bir löveyi terk etmişse;
Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.
16 70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli
oyunları kapsamaktadır.

* 70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli oyunları kapsamaktadır.

Claim Videosu (Türkçe Alt Yazılı):

Briç Yasaları – Claim (Sorular)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: