Ödüllü Seçilmiş Briç Yazıları-38

1974- 1976 ve 1987-1994 yılları arasında, “Bols The Dutch Distillers” ve “IBPA- International Bridge Press Association” nın birlikte organize ettiği, yıllın yayınlanmış en iyi briç tavsiyeleri ödülleri verilmişti. Bu ödülleri kazanan tavsiyeleri bu yazı dizisinde bulacaksınız.

+++

Derek Rimington  İngiltere. Briç oyuncusu, hocası ve yazarı.

1- “İlk koz!” (1993/6)

Derek Rimington

[Defans Önerisi]

İngilizcede “The last trump-Son koz” askeri cenaze töreninde ki borazan sesini tarif ederken, “The first trump” ise Briç oyununda tam aksine ilk saldırıyı ifade eder. Eğer bu öldürücü hamle ise, mutlaka küçük olmalıdır.

Doğal olarak aşağıdaki el ile ♠8 atak kağıdı olacaktır.

________♠ D932

♠ VT8                                        ♠ R

________♠ A7654

“Koz çıkıyorsanız, mutlaka en küçük kartınızı çıkın”.

Diğer bir örnek;

________♠ 653

♠ 742                                        ♠ V

________♠ ARDT98

Burada ♠7 yi oynamak, eğer yerden sizin de çakabileceğiniz bir kısalık var ise kayba neden olur.

________♠ D72

♠ 9865                                     ♠ –

________♠ ARVT43

♠ 9 veya ♠8 i ilk el oynamak yerin 7si ile yere geçme imkanı yaratır. Kozun en küçüğünü oynamanın bir diğer yararı da, ortağa görünmeyen küçük kozların deklaranda olduğunu bildirmektir.

Kozu küçükten atak etme fikri, bana 40 yıl önce oynadığım İngiliz şampiyonasındaki elden sonra geldi.

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ R9642
____________ 7652
____________ D
____________ AV8

Batı:                                                     Doğu:
 D8                                                       VT753
 RT983                                               V
 RT63                                                  V954
 72                                                       D54

____________Güney:
____________ A
____________ AD4
____________ A872
____________ RT963

Kontrat: Güneyden 5 Trefl

Kırmızı renklerde atak kontratın çıkmasına yardımcı olacaktır. Pik atak etmek biraz daha iyidir, ama yine de deklaran iyi bir oyun ile kontratı çıkarabilir. En iyi atak koz atağıdır.

♣2 atak ettim. Yerden Vale konunca ortağım Doğu çok akıllıca oynayarak Damı koymadı. Damı koysa idi, yere iki kez Karo çaktırıp kozları toplayacaktı. Artık deklaran 2 Kör ve 1 Trefl vermekten kurtulamayacaktı. Eğer küçük değil de ♣7 atak etse idim, ortağımın akıllı oyununa rağmen kontrat başarılacaktı. Pikleri elden çakarken Karolara yerden çakarak! Deklaranın kozunu büyütemeyecektim!

 

+++

 

2- “Çok yaşa Kral!” (1990/3)

Derek Rimington

[Defans Önerisi]

Bayan baylar! Sizleri As Ruaya karşı davasında jüri olarak seçiyorum!

Bir çok briç oyuncusu, defansta iken, As Rua kombinasyonunda ilk el Ası oynar. Sadece iki parça ise önce Ruayı oynar. Bir çok uzman da benzer bir yöntemi tercih eder. Sadece şlem kontratlarına defans yaparken hariç.

Atalarımız ilk el Ruayı oynardı. Yer açıldıktan sonra üçüncü oyuncu elinde V72 ile ikilemde kalırdı. Ortağında Dam olduğunu bilse, cesaret verici olmak için 7 oynardı. Ama bunu bilemediğinden 2 oynar. Bu yüzden bir çok yazar tarafından Rua atağı suçlanmıştır. Ancak ben bazı özel durumlarda bu oyun tarzının doğru oyun olduğunu iddia etmekteyim.

Şlem kontratlarına veya preemptive yüksek kontratlara karşı, ARx(xx.) den Rua açılmak doğrudur. Ortağının sayı sinyali vermesi (büyük – çift, küçük – tek) beklenir. Böylece atak eden defans oyuncusu renge devam edip etmemeye karar verir.

Tersine ilk el As atak ettiğinde Ruanın kendinde olup olmadığını belli etmek için apel (beğendim/beğenmedim) sinyali verir. Böylece bir renkten iki kolay el alarak, yaptkırılabilecek şlemlerin önüne geçilmiş olur.

Zon ya da part skor kontratlara karşı Ruanın mesajcı olarak kullanılması doğru değildir! Atağı Rua ile aldıktan sonra sizin elinizde ki Astan ötürü beğendim sinyaline rağmen başka renge dönüyor ise, bilin ki bu renk ortağınızda tek parçadır.

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ VT93
____________ RD
____________ RV62
____________ V3

Batı:                                                     Doğu: (ben)
 74                                                       62
 97542                                               AVT8
 –                                                          D8754
 ART954                                           82

____________Güney:
____________ ARD85
____________ 63
____________ AT93
____________ D7

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Ortağım Bob Rowlands Trefl Rua ile atak etti. “Yaşasın Rua!” Ben ♣8 verdim. Bob ikinci el bende tek parça olabileceğini düşünerek ♣A oynadı ve eli kazandı. Ben Karo oynayacağını düşünürken 9 oynadı. As ile alıp durumu analiz ettim. Bobun elinde Kör tek parça olamazdı! O zaman jeton düştü! Elinde Karo olmadığı için Karo oynamamıştı. Karoya Batı çakınca kontrat batmış oldu. Bu defans oyunun dışındaki tüm defans alternatifleri kontratın çıkmasına neden olacaktı.

“İlk el oynanan Ruaya dikkat edin. Mesaj veriyor olabilir!”

 

+++

 

3- “Kozları akıcı oynayın!” (1994/7)

Derek Rimington

[Yer Oyunu Önerisi]

Akışkanlık sıvıların bir fiziksel özelliğidir ve alkollü içeceklerin kalite göstergesidir. Aynı durum briç oyununda da geçerlidir. Deklaran kozlarını çekerken her iki yönde de geçişi sağlayacak şekilde koz onörlerini çekmelidir. Bunu bir örnek ile gösterelim;

Herkes Zonda

____________Kuzey:
____________ A765
____________ 9742
____________ AV5
____________ A6

Batı:                                                     Doğu:
 43                                                        V2
 8                                                          VT53
 RT9                                                    D87642
 DVT6432                                         9

____________Güney:
____________ RDT98
____________ ARD6
____________ 3
____________ R87

Kontrat: Güneyden 7 Pik

Atak: ♣D

Güneyde oturan usta oyuncu Helen Sobel, atağı elden Rua ile aldı. Kötü koz dağılımına (4-0) karşı tedbir olarak elden ♠R oynadı. Her iki tarafta uyunca bir koz daha çekmeye karar verdi. Sanki hangi onörü çektiği önemsiz gibi durmakla birlikte, el yer geçişini korumak adına elden ♠D oynanması doğru idi. Böylece Ası yere geçiş için kullanabilecekti. Defans ikinci koza da uydu. İki tur Karo oynayıp elden çaktı. Yere tekrar ♣A ile geçtiğinde Doğu Karo yedi. Batının eli ya 2-1-3-7 ya da 2-0-4-7 olmalı idi. Bu durumda Batının elinde 3 veya 5 den büyük bir adet Kör var ise eldeki 6 empas için kullanılabilecekti. Bir Karo daha çakıp ele geldi. Kör As oynadığında Batıdan 8 düştü. Yere Trefl çakarak geçti. Kör oynadığında Doğu mecburen büyük koydu. Artık iş, Pik Ası ile yere geçip son Kör empasını yapmaya kalmıştı.

Bir diğer örnek;

Kimse Zonda değil

____________Kuzey:
____________ R97
____________ 753
____________ 642
____________ AD53

Batı:                                                     Doğu:
 DVT8                                                 –
 RV4                                                    DT9862
 T98                                                     752
 RV2                                                   T984

____________Güney:
____________ A65432
____________ A
____________ ARDV
____________ 76

Kontrat: Güneyden 6 Pik

Atak: T

Atağı elden alan deklaran durumu analiz eder. Kozlara girmeden Trefl empasını denemek gerekir! Eğer empas tutmaz ise Piklerin 2-2 dağılmış olması şart olacaktır. Ancak el ve yer arasında akıcı bir şekilde geçişi sağlamak için önce Kör Asını tahsil etmek gerekir. Kör Astan sonra Trefl empası tutar. Kör çakarak ele gelir ve ♠2 oynar, emniyet oyunu açısından Batı ♠8 koyar ise, yerden ♠9 ile örtecek ve Doğu eli alsa bile kontrat emniyete alınmış olacaktı. Ancak Batı ♠T oynayınca mecburen yerden Rua ile aldı. Kör çakarak ele geldi. Yerin Trefl Asına gitti. Bir kez de Trefl çaktı. İki tur Karo oynadı. Son Karoyu oynadığında Batı Yatırılmış oldu!

____________Kuzey:
____________ 97
____________ 5

Batı:
 DV8

____________Güney:
____________ A6
____________ V
Batı büyük çakarsa, son iki eli deklarana teslim edecek. Küçük çakarsa yerden üstüne çakılacak. Kozları akıllıca ve akıcı oynamaya güzel bir örnekti. Kontratın batırılabilmesi için yer ve el arasındaki akışı (gidişi gelişi) kesmek için ♣R ile başlanması gerekiyordu!

Son örneğimiz usta oyuncu Terence Reese’den;

____________Kuzey:
____________ 6432
____________ V64
____________ DT4
____________ 843

Batı:                                                     Doğu:
 V87                                                     –
 ARD9732                                          8
 9                                                           RV8752
 95                                                       DVT762

____________Güney:
____________ ARDT95
____________ T5
____________ A63
____________ AR

Kontrat, Batı 4 Kör açtıktan sonra Güneyden 4 Pik oldu.

Batı 3 tur Kör oynar. Sonuncuya elden çakan deklaran planını yapar. İki turda kozları temizleyip, iki tur Trefl oynayıp ♠6 ile yere geçip Trefle çakmak ve küçük Karo oynayıp ya Ruayı Batıdan çıkarmak ya da eli Doğuya verip yatırmak. Ya Trefl oynayıp el çaka yere çaka ya da Karo oynama zorunda bırakma.

Ancak ilk Piki çektiğinde kötü haberi alır. Doğuda Pik yoktur. Artık bu planı uygulamak mümkün olmayacaktı. Ancak kozların akışından istifade edebilirdi! Kozları toplamak için üç tur Pik oynadı. Trefl As ve Ruayı çekti. Batının elinde 12 kağıt belli olmuştu. 3 Pik, 7 Kör ve 2 Trefl. Kalan tek kağıt Trefl ya da Karo olmalı idi. Eğer elinde Karoda tek parça Rua, Vale veya Dokuzlu var ise kontrat çıkacaktı!

Elden küçük Karo oynar ve yerden küçük koyar. Eğer el Batıda kalır ise, Kör oynamak zorunda kalır ve kontrat çıkar. Doğu eli alır ise, en iyi seçeneği Trefl oynamaktır. Deklaran elden büyük koz ile çakar, elinde sakladığı ♠5 ile yere geçer ve Karo Ruaya empasını yapar. (Doğu daha önce Valesini ilk Karo dönüşünü almak için kullanmak durumunda kalmıştı!)

 

+++

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: