02 İkinci Elin Oyunu 2

Önceki bölümde, ikinci elin oyununu analiz ederken, hep ikinci oyuncunun küçük koyması gereken durumları görmüştük. Bu bölümde ise, aksine büyük oynaması gereken, yani “ikinci küçük oynar” deyişinin yanlış olduğu durumları göreceğiz.

Briç, biraz araba sürmeye benzer. Önce emniyetli gitmeyi ve kurallara uymayı öğrenmek gerekir! Normal olarak aracınızı yolun sağından sürersiniz, ama sollama yapacaksınız ya da sola dönecekseniz yolun soluna geçersiniz. Aynı trafikte olduğu gibi, kurallardan ne zaman sapmanız gerektiğini bilirseniz, briç oyununda da başarılı olursunuz.

Önceki bölümde olduğu gibi, dağılım örneklerinde hep Deklaran Güney, Dummy (yer) Kuzeydir. Kontratlar Sanzatu ya da kozun Pik olduğu kontratlar şeklindedir. Pik dışındaki renkler yan renkler kabul edilecektir. Kozun önemli olduğu kontratlar ayrıca belirtilecektir. Şimdi, Batıda oturuyorsunuz ve Güney elden yere doğru küçük kart oynuyor;

Dağılım 1

____________ R952

 ADV6                                                        T843

____________ 7

 

Dağılım 2

____________ D7

 RV92                                                        8643

____________ AT5

Yukarıdaki her iki dağılımda da Batı büyük oynamalıdır. Zira şimdi eli alamazsa, daha sonra Körü kısa olan taraftan kozlanacağı için bir daha renkten el alamayacaktır.

 

Dağılım 3

____________ AV743

 RD9                                                           T62

____________ 85

Batıda sağlam bir sekans olmasına rağmen, eğer büyük koymaz ise, önce Vale eli alacak. Sonra As alacak ve 3.cü tur elden çakılacaktır. Böylece deklaran Karodan hiç el vermeden 4 el birden alabilir. Eğer, Batı ilk tur onör koyarsa ve deklaran “onörlerin dağılımı” prensibine göre oynayıp, ikinci tur yerden küçük koyar ise, Karodan tek el alma durumu ile karşılaşabilir.

Şimdi, Doğuda oturuyorsunuz ve deklaran yerden ele doğru küçük kart oynuyor;

Dağılım 4

____________♣ 632

♣ 85                                                          ♣ DVT7

____________♣ AR94

Oyunda koz kalmadığını varsayalım. Deklaranın ucuza el kapmaması için yerden küçük oynandığında Doğu onör koymalıdır. Deklaran Treflden 3 el alabilmek için, 2 kez daha yere geçip Trefl oynaması gerekecektir.

Ancak dağılım aşağıdaki iki örnek gibi (Batıda tek parça) olsa idi, Doğunun küçük koyması uygun olurdu;

____________♣ 632

♣ R (veya 9)                                                           ♣ DVT7

____________♣ A9(veya R)854

 

Şimdi de bitişik onör durumuna bakalım. Bir rengi atak ederken bitişik onörlerden büyüğünü oynarsınız. Üçüncü pozisyonda iseniz bitişik onörlerden küçüğünü oynarsınız. Peki ikinci pozisyonda hangisini oynamak daha doğru? Bu konuda uzmanların farklı görüşü olmakla birlikte, benim düşünceme göre, eğer ortağınızın sizin kuvvetiniz hakkında fikir sahibi olmasını istiyorsanız bitişik onörlerden büyüğünü oynayın. Ama, rakip rengi oynadığı için o rengin dağılımı hakkında ki bilgi, ortaktan çok deklaranın işine yarayacaksa, bitişik onörleri rastgele oynayın!

Dağılım 5

____________♣ 32

♣ R65                                                       ♣ DT7

____________♣ AV984

Sanzatu kontratı oynandığını ve yere yeteri kadar geçiş imkanı olduğunu varsayalım. Eğer Doğu kurala uygun oynarsa, defans Treflden 2 el alabilecektir. Aksi taktirde tek elde kalacaktır.

Eğer Doğu küçük oynar ise, deklaran önce 9lu ile empas dener. Eli Batı alır ama bundan sonra ki empas tutacak ve tüm elleri alabilecektir. Ama Doğu Dam koyarsa deklaran yanılıp dağılımı şöyle düşünebilir;

____________♣ 32

♣ T65                                                          ♣ RD7

____________♣ AV984

 

Şimdi tekrar, Batıda oturuyorsunuz;

____________Kuzey:
____________♠ DV7
____________ A6
____________♦ T92
____________♣ RDV53

Batı:
♠ A92
 RT853
 V65
♣ 97

Kontrat: Güneyden 3 NT

5 atak edersiniz. Yerden 6, Doğu 9 ve elden D. Deklaran elden küçük Pik oynar. Nasıl oynarsınız?

İlk akla gelen, ileride Körlerden yararlanabilmek adına Pik Asını antre olarak saklamak ve Pik Ruayı ortakta beklemek olabilir. Ama bu hata olur! Çünkü rakibin, bu durumda 2 Kör, 5 Trefl ve 2 Karo (muhtemel empas ile) eli hazır olurdu.

Halbuki Pik Rua değil de Trefl As ortakta ise, durum farklı olacak. İlk tur Kör oyunundan V nin Güneyin elinde olduğu anlaşılıyor. Zira Doğu hiç bir zaman V9x den 9 koymaz! Öyle ise hemen Kör Asını düşürüp, daha sonra ortağa eli geçirebilmek lazım.

Pik As ile alıp Kör oynarsınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ DV7
____________ A6
____________ T92
____________♣ RDV53

Batı:                                                           Doğu:
♠ A92                                                         ♠ 8653
 RT853                                                    942
 V65                                                          D74
♣ 97                                                           ♣ A82

____________Güney
____________♠ RT4
____________ DV7
____________ AR83
____________♣ T64

 

Bir sonraki örnekte, koz kontratı oynanmakla birlikte defans taktiği aynıdır.

____________Kuzey:
____________♠ 642
____________ 953
____________ AVT76
____________♣ D6

Batı:
♠ 975
 RT6
 R93
♣ VT82

Kontrat: Güneyden 4 Pik

♣V atak edersiniz. Sırayla Dam, Rua ve As çıkar. Deklaran kozları 3 turda temizler. Doğu kozun ilk turuna uyup, daha sonra 2 adet Trefli defos eder. Deklaran elden küçük Karo oynar. Ne düşünüyorsunuz?

Önce küçük koymanın ne zaman doğru olduğuna bakalım;

i) Eğer ortakta Dam tek parça ise. Bu durumda deklaranda 6 Pik ve 4 Karo var demek olur ki, kontrat batırılamaz. En iyi ihtimalle Kör, Karo ve Treflden birer alınabilir.

ii) Eğer deklaranın elinde Karo tek ise. Bu durumda eli 6313 dağılım var demektir ve kontratı batırmak çok zor olurdu. Ayrıca kozları toplamadan, elindeki kayıp Trefli yere çaktırmaya oynaması daha doğru olurdu.

Bu iki ihtimalin olma olasılığı çok düşük görünmekte. Bu yüzden, deklaranın empasını engellemek adına büyük koymalısınız. Küçük oynarsanız, yerin 4 Karosu da iş yapacak. Deklaranda 6322 dağılıma oynarsınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ 642
____________ 953
____________ AVT76
____________♣ D6

Batı:                                                           Doğu:
♠ 975                                                          ♠ 8
 RT6                                                          D842
 R93                                                           D84
♣ VT82                                                      ♣ R7543

____________Güney
____________♠ ARDVT3
____________ AV7
____________ 52
____________♣ A9

Karo Rua oynayınca, deklaran 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl vermekten kurtulamaz. Hele de deklaran yanılıp sizde RDx olduğunu düşünüp, ilk tur boşlayıp, ikinci tur empas denerse 2 batar!

Şimdi tekrar Doğunun yerine geçelim;

____________Kuzey:
____________♠ D5
____________ A972
____________ DT65
____________♣ AD8

Batı:                                                          Doğu:
♠                                                                  ♠ T32
♥                                                                  T84
♦                                                                   A94
♣                                                                 ♣ T974

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: ♠6

Yerin Damı atağı alır. İkinci tur yerden 5 oynanır. Ne yapacaksınız?

İki nedenle Asınızı hemen oynamalısınız; Birincisi, Pik rengi sağlanana kadar ortakta olabilecek Karo Ruayı korumak, ikincisi ise, eğer deklaranda Pik As ve Vale var ise, ortak Pik oynayamaz! Sizin Pik oynamanızı bekler.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ D5
____________ A972
____________♦ DT65
____________♣ AD8

Batı:                                                          Doğu:
♠ R9764                                                   ♠ T32
 D65                                                         T84
 R2                                                            A94
♣ 653                                                        ♣ T974

____________Güney
____________♠ AV8
____________ RV3
____________ V873
____________♣ RV2

 

Bir örnek daha;

____________Kuzey:
____________♠ A9842
____________ AR
____________ V72
____________♣ V94

Batı:                                                          Doğu:
♠                                                                  ♠ RT7
♥                                                                  T64
♦                                                                   RDT3
♣                                                                 ♣ D73

Güney              Kuzey

1NT (12-14)   2 (transfer)

2♠                       3NT

Pas

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: D

Atak yerden As ile alınıp, ♠2 oynanır. Nasıl oynayacaksınız?

Normal oyun, ortakta olabilecek ♠Dx ihtimaline göre küçük oynamak olurdu. Ama deklarasyondan anlıyoruz ki, deklaranda 3 parça Pik yok! Öyle ise hemen Rua ile alıp, yerdeki Kör onörünü çıkartmalısınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ A9842
____________ AR
____________ V72
____________♣ V94

Batı:                                                          Doğu:
♠ V53                                                         ♠ RT7
 DV982                                                    T64
 54                                                             RDT3
♣ T65                                                        ♣ D73

____________Güney
____________♠ D6
____________ 753
____________ A986
____________♣ AR82

Siz Pik Ruayı koyup, Kör oynadığınızda, yerin Pikleri bloke kalır! Bir batar ile kurtulabilmek için deklaranın en iyi oyunu, yerin 9 suna doğru küçük Trefl oynayarak Damı çıkartmak olacaktır.

Son örneğimiz biraz daha komplike bir durum olacak;

____________Kuzey:
____________♠ 9
____________ 732
____________♦ T8532
____________♣ ARV3

Batı:                                                          Doğu:
♠                                                                  ♠ V8753
♥                                                                  AT95
♦                                                                   R7
♣                                                                 ♣ 94

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♣

1 3♣ 3
3♠ Pas 5♣

H.Pas

Atak: R

Atağı deklaran elden çakar ve iki tur koz oynar. Batı ikinci tura Kör defos eder. Deklaran daha sonra Pik As, Rua ve Dam çeker. Yerden 2 Kör defos eder. 4.cü Pike yerden çakar. Batı buna yine Kör defos eder. Şimdi yerden küçük Karo oynar. Rua mı Yedili mi oynayacaksınız?

Şimdi löveleri ve dağılımı saymanın zamanı! Şu ana kadar deklaran 7 el aldı ve elinde 3 koz daha var. Eli 4036 şeklinde imiş. Karodan 3 el alınamaz ise, kontrat batırılamaz. Bu yüzden Karo Ası mutlaka ortakta çıkmalı! Ama yetmez ayrıca deklaranın elindeki Karo onörünü de makasa almalı! Bu yüzden Rua ile eli alıp Karo oynamalısınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ 9
____________ 732
____________ T8532
____________♣ ARV3

Batı:                                                          Doğu:
♠ T62                                                        ♠ V8753
 RDV864                                                AT95
 AV6                                                         R7
♣ 6                                                             ♣ 94

____________Güney
____________♠ ARD4
____________ –
____________ D94
____________♣ DT8752

Eğer Rua yerine küçük oynarsanız, Batı Vale ile eli alacak ama hem Ası hem de Ruayı tahsil edemeyecektiniz! Rua ile eli size aktarsa bile, el çaka yer çaka ile bir eli deklarana hediye edecektiniz.

Julian Pottage

+++

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: