13 Defansta Kozlama 1

Defansta iken, defos yapmak zevksiz bir iş iken, kozlamak gayet keyifli olabilir. Rakip koz kontratı oynarken, elinizdeki kozlar ile bir kaç el almak herhalde çok güzel olurdu. Defansta kozlarken, kozlamanın iyi bir fikir olup olmadığını anlamak için iki kritere bakın;

i) Kozladığınız el bir alıcı mı yoksa kayıp mı? (yani ortağın alacağı eli mi kozluyorsunuz?)

ii) Kozlayarak ekstra bir el alabiliyor musunuz?

Kozlamak için en iyi zaman, kozlamamanız halinde rakibin alacağı eli kozlamaktır. Hele de elinizdeki bu koz, alıcı ya da onörü koruyucu bir kart değil ise!

Önce koz dağılımlarını inceleyerek, kozlamanın faydalı ya da faydasız olduğu durumlara bakalım;

____________♠ T863

♠ D94                                                          ♠ 5

____________♠ ARV72

Böyle bir dağılımda, Doğunun işe yaramaz koz 5lisi ile çakmasında hiç bir sorun yoktur. Ama aynı şeyi Batı için söylemek mümkün değildir. Eğer, Batı küçük koz ile çakacak olur ise, koz Damı savunmasız hale gelecektir ve ekstra el üretilememiş olacaktır. Batının Damı koruyabilmek için, 2 koza ihtiyacı vardır.

____________♠ T863

♠ D94                                                          ♠ R

____________♠ AV752

Böyle bir dağılımda ise, eğer Batı çakma fırsatı bulabilirse ek bir el üretebilecektir. Rua Doğuda olduğu ise, Damı korumak için bir koz yeterli olacaktır!

____________♠ T863

♠ D94                                                          ♠ A2

____________♠ RV75

Yukarıdaki gibi bir dağılım ile, eğer deklaran koz Asını çıkardıktan sonra, empas denerse hala Batı kozdan iki el alabilir. Bir çaka ve bir koz Damı. Ortakta As ile alınca toplam 3 el kozdan gelir. Tabii, deklaranın empas deneyeceği kesin değildir!

Eğer, oyunda üstünüze çakılma ihtimali var ise, kozlama daha tehlikeli bir hale gelir. Eğer üstünüze çakacak olan yer ise daha şanslısınız. Zira yeri gördüğünüz için, çakıp çakmamaya daha doğru karar verebilirsiniz.

Esas tehlike, siz yerin arkasında (deklarandan önce) oturduğunuzda ortaya çıkar. Deklaran yerden çakabileceğiniz bir renk oynar. Siz çakınca da üstünüze çakar! Böyle durumlarda daha da dikkatli oynamak gerekir.

____________♠ D863

♠ V4                                                             ♠ R2

____________♠ AT975

Böyle bir dağılımda Doğu olarak çakarsanız deklaran üstünüze çakar ve kozdan hiç el alamaz hale gelirsiniz. Rua ile çaksanız bile As ile alıp yerdeki Dama doğru oynayarak Valeyi empasa alabilir.

Kuzey deklaran, Güney yerde olsa durum aynıdır. Batı çaktığında Kuzey üstüne çakar ve tüm elleri alabilir. Eğer oynanan kağıt deklaran için kayıp, bir kağıt ise ekstra bir el verdiniz demektir. Ancak, deklaranın alıcı kağıdına bunu yaptıysanız, ne kar ne zarar diye bakabilirsiniz!

____________♠ RV63

♠ D4                                                          ♠ 82

____________♠ AT975

Böyle bir dağılımda, üste çakılma ihtimali var ise, her iki defans oyuncusu da dikkatli olmalıdır. Zira deklaranın kozları nasıl toplamayı düşündüğünü bilmiyorsunuz. Belki de empas deneyecek! Ama defansın bir kozunu üste çakarak alabilirse, dışarıda sadece 3 parça koz kalacağından, empasa gerek kalmayacaktır.

Örnek;

____________Kuzey:
____________ DT74
____________ VT974
____________ R3
____________ A5

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♠                                                             A5
                                                            A8532
♦                                                              72
                                                            VT63

Güney             Kuzey

1                         1

1♠                         3♠

4♠

Atak: 6

Atak kesin tek parçadan olmalı. As ile alırsınız? Nasıl devam edeceksiniz?

Şüphe yok ki, Batıda çakmak için kullanabileceği yedek kozlar olmalı. Yoksa tek parça Körü çıkmazdı. Öte yandan, deklarasyondan, Güneyde 4 parça Pik olduğu anlaşılıyor. Ancak ortağa çakması için Kör oynamak da, pek akıllıca olmayacaktır. İki As ve bir çakaya rağmen, kontratı batırabilmek için dördüncü ele ihtiyacınız var. Eğer ortakta, Pik Rua ya da Karo As yoksa Treflde bir şeyler olmalıdır. Hem Trefl Rua hem de Trefl Dam deklaranda olamaz. Ortağa çaktırmak için aceleye gerek yok. Koz As ile eli alınca da çaktırabilirsiniz. Şimdi Trefl oynarsınız. Eğer Batı Trefl oynamak zorunda kalırsa deklaran elindeki Dama çeker. Bu yüzden Kör değil Trefl ile devam etmek ♣V oynamak doğru olacaktır.

Ellerin dağılımı;

____________Kuzey:
____________ DT74
____________ VT974
____________ R3
____________ A5

Batı:                                                    Doğu:
 862                                                    A5
 6                                                         A8532
 DT86                                                 72
 R9742                                             VT63

____________Güney:
____________ RV93
____________ RD
____________ AV954
____________ D8

Siz Trefle girince kontratın çıkarı kalmaz.

Örnek;

____________Kuzey:
____________ V65
____________ RT72
____________ 4
____________ A7653

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♠                                                             A2
                                                            V53
♦                                                              9762
                                                            T842

Güney   Batı     Kuzey    Doğu

1             1♠          Dbl          Pas

3            Pas        4

Atak: ♠7

Atağı As ile alırsınız. Güneyden 9lu gelir. ♠2 oynarsınız, deklaran ♠D ve Batı Rua ile eli alıp, ♣D döner. Yerden As ile alan deklaran, yerden son Piki oynar. Çakacak mısınız? Ortak ikinci Piki aldıktan sonra Pike devam etmedi ve başka renge döndü. Demek ki, ortağın rengi 6 parça imiş ve deklaranın üstünüze çakacağını biliyormuş. Şimdi aynı oyunu deklaran oynuyor. Bu da bunun teyidi demek! Şimdi çakmanızın riskini görebiliyor musunuz?

Tüm dağılıma bakın;

____________Kuzey:
____________ V65
____________ RT72
____________ 4
____________ A7653

Batı:                                                    Doğu:
 RT8743                                            A2
 D8                                                      V53
 A53                                                    9762
 DV                                                    T842

____________Güney:
____________ D9
____________ A964
____________ RDVT8
____________ R9

Ne kadar yüksek çakarsanız çakın, deklaran üstünüze çıkar ve kalan kozları kolayca toplar. Ama siz çakmazsanız, deklaran hem bir koz hem de Karo Asına el verecektir. Koz Ası Batıda olsaydı bile, çakmamak akıllıca olacaktı.

Piklere dikkat ederseniz, 3.cü tur yerin Pik Valesi alıcıdır. Ama yukarıdaki dağılım ile deklaranın elinden kaçabileceği kayıp bir kağıdı yoktur!

Eli biraz değiştirelim ve Batının Pik Ruası ile el aldığında, üçüncü tur Pik oynamasının doğru olduğu duruma bakalım;

____________Kuzey:
____________ V65
____________ RT72
____________ 4
____________ A7653

Batı:                                                    Doğu:
 RT8743                                            A2
 98                                                      V53
 A93                                                    9762
 RV                                                    T842

____________Güney:
____________ D9
____________ AD64
____________ RDVT5
____________ D9

Şimdi Batı üçüncü Piki çakmanız için oynamalıdır! Böylece, siz çakınca deklaran Pik Valesine elindeki kayıp Trefli kaçamayacaktır.

Bir önceki oyunda, hangi kartı defos ettiğinizin önemi yoktu. Sadece çakmamanız önemli idi. Ancak bazen defos ettiğiniz kart da önemli olabilir.

____________Kuzey:
____________ 87532
____________ A7
____________ 8732
____________ AR

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
 ARVT6                                             94
 RT96                                                V543
 –                                                          A95
 T842                                                 9765

____________Güney:
____________ D
____________ D82
____________ RDVT64
____________ DV3

Kontrat: Güneyden 5 Karo

Batı iki tur Pik As ve Rua çeker. Deklaran ikinci tur Pike çakar. Deklaran elinden Karo Ruayı çekince, Batı uymaz ve siz As ile alırsınız. Eli aldıktan sonra tekrar küçük koz dönersiniz. Şimdi deklaran eli alır ve yerin, A, ♣A ve ♣R sını tahsil eder. Sıra yerden Pik oynamaya gelir. Ne yapacaksınız?

Bu aşamada çakmak söz konusu olamaz zira, zaten deklaran Piki kozluyor! Belki elinizdeki 9 yerin kozunu ezmeye yarar. Acaba yerden hangi kağıdı çakmayı planlıyor dersiniz? Cevap Kör olmalı. Deklaranın oynayış biçimi Kör Ruanın ortağınızda olduğuna işaret ediyor. Deklaranın planı yerdeki son Körü Trefle kaçmak ve ardından Körü kozlamak olmalı. Bu yüzden elinizdeki Körleri kısaltmalısınız.

____________Kuzey:
____________ 875
____________ 7
____________ 87
____________

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
 VT                                                      –
 RT                                                     V54
 –                                                         9
 T8                                                     97

____________Güney:
____________ –
____________ D8
____________ VT6
____________ D

Şimdi yerden Pik oynayınca, elinizden Kör defos edersiniz. Deklaran çakarak alır ve Trefl Dam oynar. Buna da yerden son Körünü atar. Kör oynayıp yerden çakar. Ele gelebilmek için bir tur daha Pik çakmak zorundadır. Şimdi siz buna da elinizdeki son Körü atarsınız. Artık deklaran elden kayıp Körünü oynadığında, yerin kozunun üstüne çakabilecek duruma geldiniz.

Ne zaman, “alıcı olabilecek bir koz” ile çakmalısınız sorusunun cevabı; Hemen kontratı batırıcı hamleyi yapabilmek için ya da yerin uzun rengini kesebilmek için olmalıdır.

 

____________Kuzey:
____________ T5
____________ V82
____________ AR6
____________ AV952

Batı:
 D83
 AT96
 VT82
 T7

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Karo Valeyi atak edersiniz. Deklaran yerden Karo Ası ile eli alır. Koz Ası ile ele geçer ve ♣D oynayıp empas dener. Doğu Rua ile eli alır. Karo Dam oynar Bu eli de deklaran yerden Rua ile alır ve bir kez daha koz oynar. Doğu koza uyar ve elinden koz Ruası ile bu eli de alır. Şimdi Trefl As ile bir kez daha yere geçer. Ardından, ♣V oynar ve deklaran elinden bir Karo defos eder. Şimdi, siz alıcı Pik Damı ile çakacak mısınız?

Evet tabii ki çakmalısınız. Zira bırakırsanız, yerden Trefl oynamaya ve elden kayıp kağıtlarını kaçmaya devam edecek. Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ T5
____________ V82
____________ AR6
____________ AV952

Batı:                                                    Doğu:
 D83                                                    76
 AT96                                                D743
 VT82                                                 D75
 T7                                                     R843

____________Güney:
____________ ARV942
____________ R5
____________ 943
____________ D6

Eli alınca tek yapmanız gereken, Kör oynamamak ve deklaranın daha sonra mecburen bu renge girip iki eli size teslim etmesini beklemek!

____________Kuzey:
____________ T98
____________ ARD96
____________ V854
____________ D

Batı:
 RDV742
 V52
 AD2
 2

Batı     Kuzey    Doğu    Güney

1♠           2            Pas         3

Pas         4           Pas          5

H.Pas

Pik Rua ile atak edersiniz. Ortak ♠6 verir. Deklaran elden As ile eli alıp, Trefl Ası çeker. Şimdi bir tur daha Trefl oynar. Çakacak mısınız?

Eğer deklaran yere geçip, koz empası deneyecek ise sizin için mahsuru yok! Ama ortağın atağa verdi kağıda göre, deklaranda iki parça Pik var ve bu kayıp kağıdı, Köre atmaya çalışıyor olabilir! Bu durumda en iyi hamle Dam ile çakıp, bir Pik eli daha almak için Damı oynamaktır.

____________Kuzey:
____________ T98
____________ ARD96
____________ V854
____________ D

Batı:                                                    Doğu:
 RDV742                                           63
 V52                                                    T8743
 AD2                                                   –
 2                                                       RT8764

____________Güney:
____________ A5
____________ –
____________ RT9763
____________ AV953

Bu durumda koz Ası da el alacağından kontrat batacaktır.

Julian Pottage

+++

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: