72 İlk Atak 2

Ortağın rengi dışında bir rengi atak etmek için, çok iyi bir nedeniniz olmalıdır. Ortağın rengini açılmanın en büyük avantajı, fire verme ihtimalinin en düşük olduğu renk olmasından ötürüdür. Eğer söz konusu rengi açılmanız, kötü sonuç veriyorsa, bilin ki deklarasyonda bir hata vardır!

Ancak unutmayın ki, açılış yapan eller ile araya giriş elleri arasında ciddi farklar vardır. Açarken, renkteki onörlerden çok, uzunluk önemli iken, araya girişlerde, ortağa açış için yönlendirme de söz konusu olduğundan, renk mutlaka kaliteli olmalıdır.

El1                      El2

 97654             AR987
 AV43               543
 AR3                  V652
 2                       2

El1 ile oyun açılabilirken, aynı el ile rakibin 1 Trefl açışına araya giriş yapılmamalıdır.

El2 ise, tersine araya giriş için çok uygun iken, el açmak için zayıf kalır. Bu el ile, kontratı alamasanız bile ortağınıza atak için renk göstermiş olursunuz.

Yani ortak araya girdi ise, ortağın rengini atak etmeyi tercih edin. Ancak oyun açışı yapmış ise, başka renkleri de atak etmeyi araştırabilirsiniz. Böyle durumlarda ortağın rengini açılmamanın nedenleri şunlar olabilir;

a) Axx gibi bir renginiz vardır.

b) Elinizde singleton ya da kapalı bir sekans vardır.

c) Koz atağı daha doğru gözüküyordur.

Sanzatu kontratlarına ataklar

En uzun ve en kuvvetli renginizi atak edin. Eğer elinizde 5 ya da daha uzun renk varsa, bunu seçin. Ancak zayıf (onörsüz ya da tek onörlü) 4 parça rengi açılmayı düşünüyorsanız, bir kez daha durumu analiz edin. Zira baştan rakiplere kaptıracağınız eli, belki de rengi sağlayamayarak telafi edemeyeceksiniz.

En uzun ve en kuvvetli renginizi atak etmemenin nedenleri;

a)  Ortağınız bir rengi konuşmuştur.

b) Eliniz yeteri kadar kuvvetli değildir. Rengin dışarıdaki onörlerini düşürtebilseniz bile, ele geçer kağıdınız yoktur.

c) Rakipler sizin renginizi konuşmuştur.

d) Renginiz, Rua ya da Damdan başlayan 4 parçadır.

Atak açısından T984 şeklinde ki dağılım, R832 şeklinde ki dağılımdan daha iyidir. Zira fire verme ihtimali daha düşüktür.

Koz kontratlarına ataklar

Temelde, koz kontratlarına karşı 3 tip atak olabilir;

A) Kısa rengi ileride çakmak umudu ile atak etmek.

Koz kontratlarında, tek parça rengi atak etmek faydalıdır. Ortak el aldığında, ikinci tur rengi döner ve çakma ya da elden kağıt kaçma fırsatı doğar. Ancak, doubletondan atak etmek o kadar iyi netice vermeyebilir. Hele de, kağıtlardan biri onör ise! İki parçadan atak, karanlığa taş atmaya benzer. Hedefi tutturma şansınız düşüktür. Özellikle, söz konusu renk rakipler tarafından konuşulmuş ise, böyle bir atak rakibinize bir el hediye edebilir. Bu yüzden, illa da doubletondan çıkacaksanız rakiplerin rengi olmamasına dikkat edin.

B) En uzun ve en kuvvetli eli atak etmek.

Uzun bir renkten atak etmek, ortağa çaktırmak ya da deklaranı çakmaya zorlayarak, koz kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği için faydalıdır. Ancak onörünüzün makasa gelmemesine gayret edin. Zira, sanzatudan farklı olarak bunun telafisi yoktur. Deklaran elinden çakarak sizin sonra ki elleri almanızı engeller.

C) Koz atak etmek.

Bunun iki nedeni olabilir;

(i) Kozu kısa olan taraftan, çakaları engelleyebilmek için koz atak edilebilir. Deklarasyondan yere açılacak elin, hem kozu kısa hem de çakabileceği bir yan renk varsa, bunu engellemeye çalışırsınız. Bir kere de yerin kozlarını bitiremeyeceğiniz için, ortağınız ile birlikte her el aldığınızda, yerin kozunu bitirinceye kadar koz dönmeye devam etmelisiniz.

(ii) Emniyet açısından. Başka tüm renklerde fire verme ihtimali vardır.

Eğer rakipleriniz bir rengi deklare ediyorlar ise, çok muhtemeldir ki, rengin onörleri kendilerindedir. Bu yüzden, koz olan o rengi atak etmek genellikle fireye neden olmaz. Eğer diğer renkleri atak etmeniz deklaranın işine geliyor ise, koz atak etmek daha uygun olabilir.

İlk atak yapılırken elinizdeki tek ipucu deklarasyondur. Daha sonra yer açılacağından , buradaki kağıtları dikkate alarak defans yapabilirsiniz. Uzman briç oyuncuları diğer oyunculara göre daha fazla koz atağı yaparlar.

Bir koz atağı örneğine bakalım;

Batı:
 64
 D754
 RVT64
 82

Güney              Kuzey

1♠                        2♣

2♠                        4♠

Batı olarak yukarıdaki el ile atak edeceksiniz. Konuşmaya göre minimum Güneyde 5 parça, Kuzeyde 3 parça koz var. Two over One sistemine göre, Kuzeyde de açar el var. Güneyin açışı minimum (12-14 OP) ve ikinci rengi olmadığından kendi rengini tekrar eder.  Rakibin el sayısı sınırdadır ve bir el fire verilir ise, kontrat kesin olarak yaptırtılmış olur. Kör ve Karo renklerindeki onörlerinizin yanından atak etmek risklidir. Trefl ise, hem doubletondur hem de bu elde çaka alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden en düşük risk koz çıkmaktadır. Ayrıca Kuzeyde 5 Trefl ve 3 Parça Pik var ise, kalan renklerden birine çakabilecek demektir.

____________Kuzey:
____________ D93
____________ R32
____________ 95
____________ ART43

Batı:                                                    Doğu:
 64                                                      A75
 D754                                                T96
 RVT64                                             D83
 82                                                    DV65

____________Güney:
____________ RVT82
____________ AV8
____________ A72
____________ 97

Deklaranın 4 el Pikten, 2 el Körden, 1 el Karodan ve 2 el Treflden toplam 9 eli vardır. 10.cu el için yerden Karoya çakma ihtiyacı vardır. Ancak sizin koz çıkışınız işini zorlaştırdı. Durumu anlayan ortağınız, atağı boşlar. Böylece siz ya da ortağınız el tuttuğunda Pik oynayıp yerin kozunu bitirebilecek hale gelir.

İlk atak yaparken dikkat edilecekler; 

(1) Konuşulmamış renk

Bu özellikle Sanzatuda geçerlidir. Eğer Sanzatu kontratına gelirken, 3 rengi konuştular ise, muhtemelen (her zaman değil ama!) konuşulmayan renk en zayıf renkleridir. Elinizde kısa olsa bile bu rengi açılmayı düşünün.

Batı:
 DV965
 V2
 76
 T732

Güney              Kuzey

1♠                        2♣

2                        3

3NT

Sanzatuya atak açışından, Pik rengi cazip duruyor ama unutmayın ki, deklaranın açış rengi Pik. İkinci uzun renginiz Trefli de Kuzey söyledi. Bu durumda ortakta uzunluk olacağını tahmin ederek, V atağı en doğru atak olacaktır.

____________Kuzey:
____________ T2
____________ T87
____________ RT84
____________ ARV4

Batı:                                                    Doğu:
 DV965                                              3
 V2                                                      RD943
 76                                                       A83
 T732                                                 D986

____________Güney:
____________ AR874
____________ A65
____________ DV52
____________ 5

Deklaran 2 Pik, 1 Kör, 3 Karo ve 3 Trefl alabilir ise kontratı başarabilecekti. Ancak sizin Kör atağı, bütün planı bozdu. Deklaran boşlasa bile, defans Köre devam eder ve deklaran Karo Asını çıkarmaya ihtiyaç duyacağından, eli Doğuya kaptırdığı anda batacaktır!

(2) Neden Stayman kullanmadılar

İki deklarasyonu kıyaslayın

1NT  –  2♣                                                                      1NT  –  3NT

2♠      –  3NT

İkinci deklarasyonda Stayman yapılmamıştır, çünkü cevapçının dörtlü majör rengi yoktur. Bu durumda majör rengi atak etmeyi düşünün.

(3) Ortak konuşmamasına rağmen, ortağın rengini bulmak

Ortak deklarasyona dahil olmamasına rağmen, ortakta (1) de olduğu gibi işe yarar uzun bir renk olabilir. Eğer eliniz çok zayıf ve hiç antreniz yok ise, bu tip bir atak düşünün. Sizin uzun renginiz bir işe yaramayacaktır! Muhtemelen şimdi oyundaki tek atağınızı yapacaksınız. Yani tek kurşununuzu kullanacaksınız. Sizin zayıf olmanız puanların ortağınızda olduğuna işaret ediyor!

Batı:
 95432
 V9
 VT4
 VT5

Güney              Kuzey

1                        2♣

2NT                    3NT

Bu el ile ne atak edeceksiniz? Uzun Pikinizi sağlamanız imkansız gibi. Rakiplerin renkleri belli. Rakiplerin konuşmalara göre zon puanları var. Ancak sizde sadece 3 OP olduğuna göre, ortağınızda 12 puana kadar kuvvet olabilir demek! Ortağın uzun rengini açılmakta fayda var. Bu durumda bu da olsa olsa Karo rengidir! V atak edersiniz.

____________Kuzey:
____________ DV8
____________ D4
____________ 75
____________ AR7642

Batı:                                                    Doğu:
 95432                                              A6
 V9                                                     8765
 VT4                                                   RD982
 VT5                                                 D9

____________Güney:
____________ RT7
____________ ART32
____________ A63
____________ 83

Aslında öldürücü atağı buldunuz! Artık deklaran ne yaparsa yapsın kontratı batacak.

(4) Aktif mi? Pasif mi?

Son olarak defansın en önemli kararına geldik.

Aktif defans, defansın risk alarak da olsa bir an önce alabileceği elleri almaya çalışmasıdır.

Pasif defans ise, defansın emniyetli oynayıp, deklaranın vereceği elleri kendisine teslim etmesini beklemektir.

İkili turnuvalarda, sıralama açısından her alınan ekstra elin değeri yüksek olduğundan, genellikle pasif defans tercih edilir. Takım maçlarında ya da IMP turnuvalarında oyun stratejisi farklı olabilir.

Özellikle zorlama zon ilan edilen kontratlara karşı pasif defans yapmak daha iyidir;

Güney              Kuzey

1NT                    2♣

2♠                       3♠

4♠

Bu konuşmalar, karşı tarafın 25 puan civarında olduğuna işaret ediyor. Hediye el vermemek şart! Pasif defans yapmalısınız.

Pasif defans yaparken bitişik olmayan onörlerin altından oynamazsınız. Mümkünse kapalı renkten ya da koz oynamayı tercih edersiniz.

Halbuki aktif defans yaparken, mümkün olduğu kadar çabuk el almaya çalışırsınız ve dolayısı ile risk alırsınız. Hatta onörlü bir doubltondan bile, daha sonra çaka almak umudu ile açılabilirsiniz!

Kaçınılması gereken ataklar;

Koz kontratlarına karşı ….

(a) As altından atak etmek.

(b) Elinde Rua yok iken As açılmak.

(c) Ortağın rengi olmayan renkten, Rua altından atak etmek.

(d) Tek parça kozu çıkmak.

Sizde tek parça koz var ise, çok muhtemeldir ki, ortağınızda onörlü 4 parça koz vardır. Dxxx veya Vxxx var ise, onörü makasa alınacaktır. Tek parça koz çıkmak, ancak aktif defans yapmaya karar verip yerin kısa kozlarına saldırmak istediğinizde yararlı olabilir. Yani tek parça koz atağı pasif değil, aktif bir yaklaşımdır.

Sonuç

Defans yapmak yer görüldüğünde bile zor iken, her şey kapalı iken atak etmek hepten zordur. Eskilerin bir deyişi, “ilk atak defansın yarısıdır” der. Doğrudur. Yapılacak hatanın telafisi çoğunlukla mümkün değildir. Ataktan önce mutlaka, deklarasyonu düşünün, elinizin kuvvetini ölçün ve ortağınızın kuvvetinin nerede olabileceğini tahmin etmeye çalışın. Unutmayın briç ortaklık oyunudur. Ortağın elini de dikkate aldığınızda, hem çok daha mutlu bir ortak ile oynarsınız, hem de çok daha başarılı sonuçlar alırsınız.

Bernard Magee

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: