Löveleri Sayma (5)

Deklaranın koz lövelerini sayma

Koz kontratlarında löve sayarken, işin içine başka unsurlar da girer.

    1. Deklaranın elinde kaç adet koz var? Deklaranın görünmeyen elinde kaç adet koz olduğunu bildiğinizde lövelerini saymak kolaylaşır.
    2. Şunu unutmayın ki, deklaranın elindeki uzun kozlardan çakması ona ekstra el kazandırmaz. Ancak kozların kısa olduğu taraftan çakar ise, ekstra el kazanmış olur.
    3. Karşılıklı çaka durumu var ise;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ RV97

Batı:                                                    Doğu:
♠ 53                                                      ♠ 642

____________Güney:
____________ ♠ ADT8

Koz Piktir. Hem yerde hem elde, kısa renkler vardır. Eğer deklaran tüm kozlarını çakmak için kullanır ise, 8 el alır. Eğer defans 1 tur koz dönebilirse, bu el sayısı 7 ye, eğer 2 tur koz dönebilir ise, el sayısı 6 ya inecektir. Son olarak defans 3 tur koz dönme şansı bulur ise, deklaranın el sayısı 5 e iner. Bu da her hâlükârda yapabileceği löve sayısıdır.

  1. Gizli uzun yan renk tehlikesi

Eğer deklaran dışarıdaki kozları toplayıp, her iki tarafta da koz bırakabilirse, yeni bir tehlike ortaya çıkar. Deklaranın elindeki uzun yan renge yerden kart kaçıp, deklaranın elinde kayıp kağıtları olan bu rengi yerden çakması!

____________Kuzey:
____________ 74
____________ DT986
____________ DV5
____________ RD5

Batı:                                                     Doğu:
ARD63                                              VT952
53                                                       7
A72                                                    RT863
643                                                   72

____________Güney:
____________ 8
____________ ARV42
____________ 94
____________ AVT98

Batı Kuzey Doğu Güney
     Pas 1 
 1♠  2♠ (CueBid – Güçlü Kör desteği) 4♠  5 
H.Pas       

Batı Pik atak eder ve ortağından sayı sinyalini alır. Artık deklaranın ikinci Pike çakacağını bilirsiniz. Buna rağmen bir çok oyuncu ikinci Piki oynamayı tercih eder! Bu da büyük hata olur. Zira deklaranın elinde uzun Treflleri vardır. İkinci Piki çakar, kozları toplar ve elindeki Trefllere yerden iki defa Karo kaçar. Sonuç olarak, 1 Pik ve 1 Karo lövesi vererek kontratı yapar.

Halbuki ikinci elde, doğru oyun kontratın tek batarı olan Karo Ruayı ortakta bulabilmek adına Karo As ve küçük Karo oynamaktadır. Eğer yerde RVx olsa idi, yapmanız gereken deklaranı tahmin yapmaya zorlamak adına küçük Karo oynamak olacaktı.

  1. Yerin uzun yan rengi var mı? Eğer var ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

  2. Deklaran yerin uzun rengini kozlayarak sağlayabilir mi? Eğer öyle ise, deklaran buradan kaç el alabilir?

Eğer yan renkten kaç el alabileceğini hesaplayabiliyorsanız, defansınızı ona göre planlayabilirsiniz.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
                                                            V53
                                                            86
                                                            AT875
                                                            V72

Batı Kuzey Doğu Güney
2 (zayıf)
Pas 4 H.Pas

Batı R atak eder. Yerdeki uzun Pikler, minörlerden 4 el alamazsanız kontratın batarı olmadığını söylüyor. 1 löve Karodan 3 löve de Treflden almalısınız. Bunun için atağı Asla alıp, ♣V oynamalısınız. Kontrat, ellerin dağılımı aşağıdaki gibi ise batar.

____________Kuzey:
____________ ARDT92
____________ AV4
____________ 6
____________ 864

Batı:                                                    Doğu:
764                                                    V53
72                                                      86
RD43                                                 AT875
ADT3                                               V72

____________Güney:
____________ 8
____________ RDT953
____________ V92
____________ R95

 

Deklarasyon ve yerdeki kartlardan, defans lövelerinin yerin uzun rengini çakarak geleceği gözüküyor ise, bunu değerlendirin! Çoğunlukla bu rengi oynamayı normal şartlarda düşünmezsiniz.

____________Kuzey:
____________ DT9
____________ DVT
____________ DVT97
____________ T2

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
64                                                     82
9843                                                 R76
A85                                                   R4
DV76                                                AR9853

____________Güney:
____________ ARV753
____________ A52
____________ 632
____________ 4

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas  Pas  1♣  1♠ 
2♣  2♠  3♣  4♠ 
H.Pas       

Batı ♣D atak eder. Yer açılınca siz de durumu analiz edersiniz. Ortak Trefle destek verdiğine göre, muhtemelen elinde 4 parça Trefl var. Bu durumda deklaranda Trefl tek parça olmalı. Ayrıca ortağın artırıma katılabilmesi için elinde bir As ya da Rua olmalı. Eğer bu koz renginde ise, kötü haber kırmızı Aslar deklaranda demektir ve sizin Rualar empasa düşecektir. Eğer Kör As batıda ise Körden iki el daha alacaksınız demektir. Ama bu da kontratı batırmaya yetmez. Ancak Karo As Batıda ve deklaranda 3 parça Karo var ise, kontratı batırabilirsiniz.

Atağı alıp R oynarsınız. Karo devam edip, ortağın Asla alıp size Karo çakası vermesini beklersiniz.

 

Aşağıdaki el 1972 Briç Olimpiyatında, Jim Jacoby tarafından oynanmıştır. Usta bir oyuncunun, löve sayarken ki becerisine iyi bir örnektir.

____________Kuzey:
____________ D754
____________ 4
____________AT2
____________ D9532

Batı:                                                    Doğu: (Jim Jacoby)
986                                                    V3
DT63                                                A9852
D7654                                               R98
4                                                        876

____________Güney:
____________ ART2
____________ RV7
____________ V3
____________ ARVT

 

Batı Kuzey Doğu Güney
      2NT (20-21OP) 
Pas  3♣ (Stayman)  Pas  3♠ 
Pas  4♣ (Gerber)  Pas  5♣ (3 Key Card) 
Pas  6♠  H.Pas   

Atak: 5

Yerden As ile alan deklaran 3 tur koz çeker. Ardından 5 tur Trefl oynar. İkinci tur Trefle Batı 4, sonra Kör ve daha sonra ki Trefllere de 2 kez Karo defos eder. Son Trefle, deklaran elinden Karo kaçar.

Jim Jacoby deklaranın lövelerini sayar. 5 Pik, 5 Trefl ve 1 Karo ile 11 löve hazır. Demek ki 1 Kör lövesi daha alabilirse, kontrat çıkacak. Yerden Kör oynadığında, Jim Jacoby düşünmeden küçük koyar. Amacı eğer elinde RVx var ise, yanlış tercih yapmasına fırsat vermektir. Masada da böyle olur, deklaran Valeyi koyunca defans Körden 2 el alır.

 

Yerin uzun renginin çakarak sağlanması

Bazen, yerdeki uzun rengi deklaran elden çakarak sağlayabilir. Ama burada kilit bir nokta vardır. Kozlar toplandıktan sonra, sağlanan rengi sağlayabilmek için yere geçiş imkanı. Deklaran için bundan istifade edebilmek için iki yol vardır; (1) Kozları toplarken, son kozu alırken yerde kalmak. (2) Kozları topladıktan sonra yan renkten yere geçiş.

Buna karşın sizin karşı hamleniz nedir? Ya alıcı kağıtlarınızı bir an önce çekersiniz ya da yere geçiş kağıdını bir an önce öldürürsünüz. Bunu yapabilirseniz, sırtınıza yaslanıp deklaranın elleri size teslim etmesini beklersiniz.

Önce deklaranın, söz konusu renkten lövelerini saymaya çalışalım.

Koz Kör iken Piklerin yan renk olduğunu varsayalım;

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V98                                                  ♠ D54

____________Güney:
____________ ♠ R3

Deklaran Rua, As ve 3.cü Piki oynadığında elden çakar. Eğer renk 3-3 dağılmış ise, kalan kağıtları sağlar. Ama dağılım aşağıdaki gibi olur ise, rengi hemen sağlayamaz.

____________Kuzey: (Yer)
____________ ♠ AT762

Batı:                                                    Doğu:
♠ V984                                                ♠ D5

____________Güney:
____________ ♠ R3

Ancak yere yeteri kadar geçişi var ise, 5.ci Piki sağlayabilir. Defans olarak deklaranın Pikten 3 eli olduğunu hesaplamalısınız.

Bazen yere geçişi sağlayabilmek adına, deklaran kozları toplarken son kozu çektiğinde yerde kalmaya gayret eder. Ancak kurnaz defans oyuncuları buna engel olabilir.

____________Kuzey:
____________ AR8752
____________ T3
____________ AV5
____________ T9

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
T43                                                   DV9
V9542                                               ARD
632                                                    4
R6                                                     875432

____________Güney:
____________ 6
____________ 876
____________ RDT987
____________ ADV

Batı Kuzey Doğu Güney
  1♠  Pas  2♦ 
Pas  2♠  Pas  3♣ 
Pas  4♦  Pas  5 
H.Pas       

Atak: 4

3 tur Kör oynadığınızda, deklaran 3.cü Köre yerden çakmak zorunda kalır. Batıda 3 parça koz olduğundan, artık deklaran yerin Piklerini sağlayamayacaktır.

Eğer 3.cü tur Kör yerine Trefl oynasa idiniz, deklaran elden As ile alıp, 3 tur Pik çeker, kozları toplarken de yerde kalır ve sağladığı Pikleri tahsil ederdi.

Halbuki 3.cü Körü oynamanız, deklaranı kaybedecek Trefl empasını yapmaya mecbur bırakır. Kontrat bir batar.

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d