12 Yerdeki Zayıflık 2

Bir önceki yazıda, yerdeki zayıflıktan istifade ederken yerin arkasında (solunda) otururken ki durumu incelemiştik. Bu bölümde ise, yerin önünde (sağında) otururken ki durumu inceleyeceğiz. Doğal olarak, yerin önünde oturmak arkasında oturmaya göre daha karışık bir durum ortaya çıkarır. Artık, yerin zayıf renginden istifade etmek o kadar kolay değildir. Daha fazla risk ve daha az verimlilik söz konusudur. Yine de rakip ellerden birinin zayıf olduğu rengi oynamanın faydalı olabileceği durumlar vardır. Eğer onörlerin çoğu sizin tarafta ise, deklaranın onörlerini çevirebilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde, aksi belirtilmiyorsa hep Batıda oturacaksınız. Güney deklarandır. Atağı farklı bir renkten yaptığınızı düşünün. Şimdi yeri (zayıf rengini) görüyorsunuz!

Önce hiç bir değerinizin olmadığı örneğe bakalım;

____________ 865

 943                                                          VT7

____________ ARD2

Bu rengi oynamak emniyetlidir. Yani hiç bir zaman, renkten deklarana ekstra el vermezsiniz. Deklaran zaten alacağı elleri alır.

____________ 865

 943                                                          DT7

____________ ARV2

İkinci örnekte, ilk örneğe benzer. Zaten deklaran yerden oynayarak Dama empas yapabilecek durumdadır. Eğer yere geçiş sorunu yok ise, ekstra bir el vermiş sayılmazsınız. (Sadece, rengi oynayarak deklaranın işini kolaylaştırmış olursunuz!)

____________ 865

 943                                                          DV2

____________ ART7

Doğunun eli biraz kuvvetlenmekle birlikte, yine sizin tarafa el yoktur. Öte yandan, deklaran Körden tüm elleri alabilmesi için, eğer siz rengi oynamazsanız, iki kez yere geçmesi gerekecektir. Empas yapabilmek için, iki kez yere geçmek bazen zor olabilir. Bu yüzden mecbur olmadıkça bu renge girmeyin.

Ortağınızda iki onör olmasına rağmen, rengi oynamanızın sizin tarafa faydası olmadığını fark etmişsinizdir. Söz konusu renkten iş yapabilmeniz için, ortakta ya üç onör ya da Rua Dam olmalıdır.

____________ 865

 943                                                          RDT72

____________ AV

Muhtemelen, elinizdeki ve yerdeki renk zayıfken, rengi oynamanın en faydalı olduğu durum, deklaranda rengin iki parça olduğu dağılımdır. Rengin kısalığından ötürü pozisyon avantajı kalmaz. Yukarıdaki el ile, koz kontratında 1 el, Sanzatu kontratında 4 el alırsınız. Ancak şu riski unutmayın, Doğu sizde Kör onörü olabileceğini düşünürse, onluyu koyabilir ve Körden hiç el alamazsınız! Bu yüzden onör vaat eden en küçük kartınızı oynamaktan kaçının!

Neden, deklaranda rengin tek parça değil de iki parça olması saldırmak için daha iyi hedef oluyor, onu açıklayayım. Koz kontratında deklaranda renk tek parça ise, diğerlerine çakabileceği için en fazla bir el alabilirsiniz. Hele tek parça da As ise, hiç el alamayacaksınız demektir. Eğer tek parça As değilse de, yerde kaçabileceği yan renk varsa sizin tarafın bir an önce Ası alması akıllıca oyun olur. Sanzatu kontratında ise, hem yerde zayıf renk hem deklaranda tek parça olması oldukça uzak ihtimaldir. Bu tür fırsat çok nadir karşınıza çıkar.

Önceki örnekte olduğu gibi, yanlış oyun sadece deklaranın yere geçişinden tasarruf mu sağlar yoksa daha pahalıya mal olabilir mi?

____________ 9865

 4                                                               DT7

____________ ARV32

Evet, bu elde Kör oynarsanız, deklarana muazzam bir hediye vermiş olursunuz. Deklaran sadece ortağın Damını makasa almaz, aynı zamanda yere geçiş probleminden kurtulur! Hem de tercih ve tahmin yapmaktan kurtarırsınız. Normal oyun, toplam 9 parça Körü olduğu için, deklaranın önce As ve Ruayı, Damı düşürmek için çekmesidir. Ama siz onu yapabileceği bu hatadan kurtarıp, Körden 5 el hediye etmiş oldunuz!

____________ 986

 4                                                          VT53

____________ ARD72

Bu dağılımda da benzer tehlike var. Eğer Batı olarak siz rengi oynamazsanız, deklaran muhtemelen Körden empas denemeyecektir.

Doğal olarak deklarasyon sırasında, son iki örnekteki gibi deklaran eli açığa çıkacaktır. Bu renk çoğunlukla koz rengi olacaktır. Bu yüzden elinizde tek koz olduğunda, koz oynamayı iki kez düşünün!

____________ 985

♦ T43                                                        DV72

____________ AR6

Bu el ile Onlu oynamayı tercih edin. Ortağınızdaki, onörler iş yapacaktır.

____________ 985

 T43                                                        RD82

____________ AV6

Bu el ile de, Karo rengine girmek zorunda iseniz, Onlu oynamak mantıklı. Zira, deklaranın renkten iki kez empas ihtiyacı olasılığı düşüktür. Burada ki esas risk şudur. Eğer deklaran kontratı yapabilmek için, Karodan iki ele ihtiyacı var ise ve bunu yapabilmek için, “onörlerin dağılımı” prensibine uygun olarak yerden iki tur empas yapmayı planlıyor ise, bu hatayı yapmasına engel olmuş olursunuz.

____________ 965

 V843                                                      D72

____________ ART

Şimdi, önceki örneklerden farklı olarak, burada Vale oynamak o kadar emniyetli değildir. Karo oynayacaksanız, küçük oynarsınız. Ortağın Damı mecburen ezilir ama, ortağın renge devam etmesi halinde, Valeniz alıcı hale gelir.

____________ 965

 V843                                                        A72

____________ RDT

Böyle bir dağılım ile, Karoya girerseniz deklaranın Rua ve Damı alıcı olur. Eğer siz rengi oynamazsanız, iki şey olabilir. Yerden oynayabilmek için, deklaran yere geçiş için değerli iki antresini harcamak zorunda kalır. Eğer yere tek antresi var ise, yerden oynadığında Onlu ile empas deneyebilir. Yere geçiş sorunu olmasa bile, yerden oynadığında ortağınız Ası koymaz ve deklaran Rua (ya da Dam) ile eli alır. Ama ikinci oynadığında, elinizde Axx ile boşlamış olabileceğinizi düşünerek, Onluyu koyabilir!

____________ 542

 V8                                                         ♦ D963

____________ ART7

Eğer elinizde Valeden iki parça (Vx) var ise, durum daha da riskli hale gelir. Eğer Valeyi oynarsanız, deklaran elden alır ve daha sonra Onlu ile empas yapıp, renkten 3 el alır. Küçük oynasanız bile, ortak Damı koymak zorunda kalır ve deklaran yine 3 eli rahat alır. Eğer bu rengi oynamazsanız, hiç bir zaman deklaran renkten 3 el alamaz.

Genel prensip olarak, eğer renk değiştirecekseniz, ortağın konuştuğu ya da sinyal verdiği rengi ya da deklaranın hiç konuşmadığı bir rengi oynamaya gayret edin. Bu tür durumlarda ortakta, bir miktar kuvvet çıkması olasıdır.

Eğer elinizde, Vale veya Onlu ile başlayan veya onörü olmayan ve bir miktar uzunluk olan rengi oynamak, izafi olarak pasif ve emniyetli bir defans tarzıdır. Eğer elinizde Dam ya da daha büyük onör var ise, deklaranın onörlerine doğru ya da makasına doğru oynama riski olduğunu unutmayın. Eğer deklaranın elindeki onörden büyük bir onörünüz var ise, rengi oynamanız sadece tempo veya antre kaybına değil ayrıca deklarana bir el hediye etmenize neden olabilir.

____________ 965

 D43                                                          T82

____________ ARV7

Eğer bu dağılımda Karo oynarsanız, Dama veda edersiniz!

____________ 965

 DT3                                                          R842

____________ AV7

Bir önceki elde, deklarasyondan deklaranda Karo kuvveti olduğu ortaya çıkmadı ise, ARVx doğru Damın yanından oynuyor olmak büyük şanssızlık idi. Bu elde ise, normal olarak görünmeyen 3 onörden birinin ortağınızda olması beklenir. Küçük Karo oynadığınızda ortağın Ruası Asa ezilir, ama ortak el tutabilir ise Karo oynar ve siz deklaranın Valesini makasa alırsınız.

____________ 96

 DT4                                                          A8752

____________ RV3

Eğer Koz kontratı oynuyorsanız, Karoya girip girmeme konusu, defansın Karodan kaç el almaya ihtiyacı olduğuna bağlıdır. Eğer defansa bir el yetecek ise, Batı olarak rahatça Karoya girersiniz. Ortağınızda Rua bile varsa bir el alacaksınız. As varsa o bir eli hemen alacaksınız. Ancak Karodan iki el almaya ihtiyacınız var ise, renge girmemeyi tercih edin. RV deklaranda iken, Kuzey ya da Doğudan renk oynandığında, deklaran hangi kağıdı koyacağı ile ilgili bir tahminde bulunmak zorunda kalacaktır.

____________ 965

 RT4                                                         ♦ AV72

____________♦ D83

Elinizde Rua ve yanında Vale ya da Onlu var ise, risk ve ödül yükselir. Yukarıdaki el ile küçük Karo oynadığınızda Karodan tüm elleri alırsınız.

____________ 965

 RT4                                                         ♦ D872

____________ AV3

Bu dağılımda da, küçük Karo oynamak defans için yararlıdır.

____________ 965

 RT4                                                         ♦ V872

____________ AD3

Ancak, şimdi bu dağılım ile Karoya girmek defansa pahalıya patlar ve Karodan bir eli deklarana teslim eder.

____________ 9543

 R76                                                          V8

____________ ADT2

Bu dağılımda ise, karşı tarafta renk uzunken ve sizde de değersiz ara kağıtlar var iken, bu renge girmek size büyük zarar vermez. Zira her durumda deklaran Karodan 3 el yapabilecek durumdadır.

Şimdi de Asın yanından rengi oynamaya bakalım. Bu en çok cesaret isteyen oyun olmalıdır. Zira hamlenin başarılı olabilmesi için, ortakta Rua bulmak şarttır.

____________ 753

 AV64                                                        R92

____________ DT8

Sanzatu kontratında, deklaranda rengin kısa olmadığını düşünüyorsanız, küçük oynamak doğrudur. Ası, deklaranın Damını ezmek için saklarsınız ve Sanzatu kontratında Karodan 4 el alırsınız.

____________ 753

 AV64                                                       ♦ T92

____________ RD8

Bu elde de, küçük oynamak doğrudur. Ortak ileride el alabilirse, Karodan 3 el alacaksınız. Yine Asınız, deklaranın onörünü ezmek için beklemektedir.

Belki, neden risksiz bir sekans örneği olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın ki, siz zaten ilk atağı başka bir renkten yaptınız ve o renge devam etmenin yararsız olduğu durumları inceliyoruz. Yani böyle bir sekansınız olsa idi herhalde ilk atağı da oradan yapardınız! Zaten elinde iki sekanslı renk olacak kadar şanslı iseniz, tereddütsüz şimdi de ikinci sekans renginden oynayabilirsiniz.

Şimdi de tüm dağılımı kapsayan örneklere bakalım;

____________Kuzey:
____________ 82
____________ 982
____________ 98
____________ ARV932

Batı:
 RDT9
 V73
 V754
 T5

Kontrat: Güneyden 3 NT (1 Karo ile oyun açar)

Atak: ♠R

İlk  atağa, 2,3 ve 5 düşer. Ortaktan cesaret verici bir kağıt gelmedi. Hem de, sanzatu kontratında Rua oynadığınızdan, ortağın var ise onörünü oynamasını beklerdiniz. Bunlar olmadığına göre As ve Vale deklaranda sizi, Bath kupuna getirmeye çalışıyor. Bath Darbesi

Öyle ise Piki bırakıp başka renge girmelisiniz. Bu renk, herhalde yerde bu kadar kuvvet varken Trefl olamaz! Öyle ise, Karo ve Kör arasında bir tercih yapacaksınız. Her ikisi de Valeden başlıyor. Karonun 4 parça olması daha iyi gibi, ama deklaranın açışı 1 Karo idi. Kontratı batırabilmeniz için, ortağınızda hem Trefl Damı hem de kırmızı renklerden bir As bulmalısınız ki, Pikten de üç el alıp kontratı batırabilin. Bu yüzden 3 oynarsınız.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 82
____________ 982
____________ 98
____________ ARV932

Batı:                                                    Doğu:
 RDT9                                                7643
 V73                                                   AT65
 V754                                                  T3
 T5                                                     D84

____________Güney:
____________ AV5
____________ RD4
____________ ARD52
____________ 76

Doğu As ile eli alıp hemen Pik döner. Muhtemelen deklaran bunu da boşlayacaktır. Artık Karodan şansını dener tutmaz, Treflden dener tutmaz ve bir el batmaktan kurtulamaz.

____________Kuzey:
____________ 862
____________ T92
____________ 982
____________ RDV3

Batı:
 V973
 R
 DT54
 T985

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: ♣T

Yerden 3, Doğudan 6 (tavrın anlamı olmadığı için sayı sinyali – çift) ve deklaran As ile alır. Deklaran Kör 3 oynayınca tek Rua ile eli aldığınıza sevinirsiniz. Şimdi ne oynayacaksınız? Görünüşe göre, Koz Ası ortağınızda. Eğer deklaranın elinde Trefl As tek ise, yere geçebilmek için koz onlusuna ihtiyacı var. Ancak yere geçebilir ise kontratı başarabilecek. Öyle ise hemen iki el daha bulmanız şart. Bunun için Pik mi daha uygun Karo mu bunu nasıl bileceksiniz? Deklarasyon sırasında bu iki renk de okunmadı! Şu anda elinizde başka hiç bir ipucu olmadığından, biri Vale ile başlayan diğeri ise Dam ile başlayan iki renkten hangisi diye düşünürseniz, Dam ile başlayanı tercih etmelisiniz. Pikten iki el alabilmeniz için, As, Rua, Damdan ikisinin ortağınızda olması gerekir. Halbuki Karodan, As, Ruadan sadece biri olsa yeterli olacaktır.

Ellerin dağılımı şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 862
____________ T92
____________ 982
____________ RDV3

Batı:                                                    Doğu:
 V973                                                 RT54
 R                                                        A6
 DT54                                                R63
 T985                                                7642

____________Güney:
____________ AD
____________ DV87543
____________ AV7
____________ A

Karo oynayınca, ortağın Ruası Ası çıkarır. Koz Ası ile alınca ortak Karo gelir ve deklaranın Valesini makasa alıp kontratı batırırsınız.

Julian Pottage

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: