Mike Lawrence Hata Nerede (3)

Oyunu oynarken sadece o eli değil, daha sonraki elleri de önceden düşünmeniz gerekir. Bu seride, elleri ve oyunun nasıl oynandığını söyleyeceğim. Sonunda size, “hatanın nerede yapıldığını ve nasıl farklı oynanabilirdi?” diye soracağım.      Mike Lawrence

7

Dağıtan: Batı

Zon: KG

Kuzey
V84
AV873
53
D83
 

 

Doğu
6
9654
ADT986
AT

 

Batı Kuzey Doğu Güney
Pas Pas 1 2♣
2♠ 3♣ Pas 5♣
H.Pas

Atak: R

Atak Doğu için sürpriz olur. Deklaran hemen yerden As ile alıp bir Kör daha dönüp elden ♣5 ile çakar. Elinden ♣V oynar. Pikden çaka imkanı olabileceğini düşünerek Doğu ♣A ile alıp Pik döner! Size göre en iyi defans bu mudur?

 

+++

 

7

Dağılım şöyle idi;

Kuzey
V84
AV873
53
D83
Batı
D7532
RDT
RV72
4
Doğu
6
9654
ADT986
AT
Güney
ART9
2
4
RV97652

Deklaran Piki elden As ile alır, yere ♣D ile geçer. Yerden küçük Kör oynayıp elden çakar. Bu löve Batının Kör Damının düşmesine neden olur. Hala yere ♣8 ile geçebildiğinden, yerin Körlerine eldeki kayıp Pikleri kaçar ve kontratı başarır.

Hata nerede idi?

Doğunun tek yapması gereken, ilk tur oynanan koz Ruasını boşlamalı idi. Bu defans, deklaranın yere geçip Körleri sağlamasına engel olurdu. Eğer Batının Pik alıcısı var ise, bu yolla onun el yapması sağlama alınırdı. Deklerasyondan en azından bir Pik onörünün Batıda çıkması gerekir. Doğunun düşünmesi gereken, deklaranın el dağılımı ve kayıpları olmalı idi.  (1 Trefl, 1 Karo ve 1 Pik kaybı var ise, kayıplarından kurtulmasına izin verilmemeliydi!)

Oyunu oynamak için tıklayın.

 

+++

 

8

Dağıtan: Güney

Zon: KG

Kuzey
9653
AT97
32
A86
 

 

Güney
AR72
R53
AV74
T7

 

Batı Kuzey Doğu Güney
1NT
2♣* Kontr** Pas 2♠
Pas 3♠ H.Pas

Atak: R

* Anlamı; Karolar ya da 5 li Majör & 5 li Minör. Genellikle bu deklare üzerine Doğunun 2 Karo rölesi yapması beklenir. Bu tarz iki anlamlı deklarelere karşı oynamak sıkıntılıdır ve bu deklarelere nasıl karşılık vereceğiniz konusunda ortağınız ile anlaşmalısınız.

** Kontrun anlamı; Stayman

Atağa yerden 2, Doğu 6 ve Güney 7. Atak Batıda kalır. Batı şöyle düşünür; “Eğer bir Karo daha oynayıp Doğuya çaktırır isem, Doğu muhtemelen alıcı kozu ile çakmış olacak”. Bu yüzden ikinci el 2 oynar.  Yerden 9, Doğu V ve elden Rua ile alır. Hemen iki tur koz çeker. Her iki tarafta koza uyar. Elden A oynar, Batı 5, yer 3 ve Doğu 4. Tekrar elden Karo oynar. Doğu büyütür, yerden ♠6 ve Doğu ♣5. Yerden önce ♣A sonra ♣6 oynar. Eli alan Doğu ♠D çeker. Artık elden son kayıp Karoya kaçma imkanı kalmaz. Kontrat 1 Pik, 1 Kör, 2 Karo ve 1 Trefl vererek batar.

 

+++

Dağılım şöyle idi;

Kuzey
9653
AT97
32
A86
Batı
VT
2
RDT985
R432
Doğu
D84
DV864
6
DV95
Güney
AR72
R53
AV74
T7

Deklaran için doğru oyun, ikinci el yerden A oynamaktı. Böylece ele karoları çakabilmek için geçiş imkanı olacaktı. Oyundan Batının elinde tek Kör ve 6 Karo olduğu anlaşılıyor. Koz sayısı da 2 ya da 3 olmalı ki, Körden çakarak el yapmayı amaçlıyor olmalı. Bu hem iyi hem kötü haber. Kötü çünkü kozlar bir an önce toplanmazsa, batı Köre çakacak. İyi haber ise, kozlar dışarıda dengeli dağılmış. Hemen iki tur Koz çekilir. Artık Doğu Karoyu çakmak için beklese bile işe yaramayacak çünkü R ile ele gelip son Karoya da çakma imkanı vardır.

Oyunu oynamak için tıklayın.

 

+++

 

9

Dağıtan: Kuzey

Zon: Herkes

İkili turnuva

Kuzey
A
R93
DV9764
AR6
 

 

Güney
R87
V752
A32
V75

 

Batı Kuzey Doğu Güney
1 Pas 1
Pas 3 Pas 3NT
H.Pas

Atak: ♠D

Atağı yerin Ası kazanır. Doğu ♠2 ve Güney ♠7 verir. 3NT kabak gözükmektedir. Güney şimdi kaç el fazla alabileceğine odaklanır. Eğer her şey yolunda giderse, 2 Pik, 1 Kör, 6 Karo ve 3 Trefl alabilir. Tabii bu çok iyimser bir görüştür. Ama mümkündür.

İkinci el yerden D ile empas dener ve hem Doğu hem Batı küçük Karo verir. Dışarıda sadece Karo Rua ve Onlu kalmıştır. Deklaran yerden  4 oynar, Doğu T oynayınca, As ile eli alır. Batı Pik defos eder.

Birden bire Güney düşünmeye başlar. Güney 3NT kontratının o kadar da garanti olmadığını fark eder. Eğer eldeki ♠R yı tahsil ederse rakiplere el kaptırdığı anda, kontrat Pikten batacaktır. Elinden üçüncü Karoyu oynar. Deklaran, eli Rua ile kazanan Doğunun Pik oynamasını ummaktadır. Ancak Doğu böyle yapmaz! ♣T oynar. Deklaran elden Vale koyar ancak Batı Dam ile örter. Artık deklaran ne yaparsa yapsın kontrat 8 elde kalacaktır.

Hata nerede idi?

 

+++

Dağılım şöyle idi;

Kuzey
A
R93
DV9764
AR6
Batı
DVT53
T84
5
D832
Doğu
9642
AD6
RT8
T94
Güney
R87
V752
A32
V75

4 ele bakınca çözümün Doğuya bir karo vermek olduğu rahatlıkla görülmektedir. Ama bunu ellerin dağılımını görmeden de düşünebilmek gerekir.

İlk Karo empası doğru idi. Ancak ikinci Karoda emniyet oyunu tercih edilmeli Doğunun eli almasına müsaade edilmeli idi. Artık deklaran kolaylıkla 2 Pik, 5 Karo ve 2 Trefl ile 9 ele ulaşması mümkündür. Evet bu oyun tarzı ile, ekstra hiç el alamadınız ama kontratı batırmaktan daha iyi bir iş çıkardınız!

Oyunu oynamak için tıklayın.

+++

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d