Briç Yasaları – Cezalı Kart (Bilgi)

Cezalı Kart

YASA 50 – CEZALI KARTIN DURUMU

Bir defans oyuncusu tarafından vaktinden önce gösterilen bir kart  hakem aksini belirtmedikçe cezalı karttır.

A. Cezalı Kart Açık Durur

Bir onarma seçilinceye kadar cezalı kart, kime aitse masanın üstünde hemen o oyuncunun önünde yüzü açık olarak bırakılmalıdır.

B. Majör veya Minör Cezalı Kart

Kasıtsız olarak gösterilen ve onör derecesinin altında tek bir kart (bir löveye iki kart oynanması veya bir kartı yanlışlıkla düşürmede olduğu gibi) minör cezalı karta dönüşür. Onör derecesinde herhangi bir kart veya oynamak maksadıyla gösterilen her kart (örneğin sırasız atak veya rönons yapılması ve daha sonra düzeltilmesinde olduğu gibi), majör cezalı karta dönüşür; bir defans oyuncusunun iki veya daha fazla cezalı kartı olduğunda, bütün bu kartlar majör cezalı karta dönüşür.

C. Minör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun bir minör cezalı kartı varken, cezalı kartı oynayıncaya kadar, aynı renkten onör derecesinin altında hiçbir kartı oynayamaz, ancak, bir onör kartı oynayabilir. Kusurlu oyuncunun ortağı çıkış kısıtlamasına tabi değildir, ancak cezalı kartın görülmesi yoluyla edinilen bilgiler, izinsiz bilgidir. (Ancak bkz. aşağıdaki E bendi.)

D. Majör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun majör cezalı kartı varsa hem kusurlu oyuncunun kendisi hem de ortağı kısıtlama altındadır. Kusurlu oyuncu için oynama sırası her kendisine geldiğinde, ortağı ise çıkış yapacağı her zaman kısıtlamaya tabi tutulabilir.

1. (a) Aşağıdaki (b) bendinde belirtilen durum dışında, bir majör cezalı kart ister çıkışta, renge uyarken, defos yaparken veya çakarken olsun ilk yasal fırsatta oynanmak zorundadır. Bir defans oyuncusunun yasal olarak oynayabileceği iki ya da daha fazla cezalı kartı varsa deklaran hangisinin oynanacağını belirtir.

(b) Renge uyma veya bir çıkış veya oyun kısıtlamasını yerine getirme zorunluluğu, bir majör cezalı kartı oynama zorunluluğundan önce gelir, ancak cezalı kart masanın üstünde yüzü açık olarak bırakılmak ve bir sonraki yasal fırsatta oynanmak zorundadır.

2. Çıkış sırası partnerinin bir majör cezalı kartı bulunan bir defans oyuncusuna geldiğinde, deklaran aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçtiğini belirtinceye kadar çıkış yapamaz (eğer defans oyuncusu zamanından önce çıkış yaparsa, Yasa 49’a göre yaptırım uygulanabilir). Deklaran aşağıdakilerden birini seçebilir:

(a) Defans oyuncusundan cezalı kartın rengini çıkmasını istemek veya çıkış kendisinde kaldığı müddetçe o rengi çıkmasını yasaklamak; eğer deklaran bu seçeneği uygularsa, kart artık cezalı kart olmaktan çıkar ve ait olduğu ele geri konur.

(b) Bir çıkışı istememek veya yasaklamamak, bu durumda defans oyuncusu herhangi bir kartı çıkabilir; cezalı kart masa üzerinde cezalı kart olarak kalır. Bu seçenek seçildiğinde, cezalı kart cezalı olarak kaldığı sürece Yasa 50D uygulanmaya devam eder.

E. Cezalı Karttan Edinilen Bilgi

1. Cezalı karttan edinilen bilgi ve o kartın oynanması zorunluluğu bilgisi, cezalı kart masada açık olarak kaldığı sürece bütün oyuncular için izinli bir bilgidir.

2. Cezalı kartın, Yasa 50D2(a) kapsamında, ele geri konmasından gelen bilgi, bu cezalı karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (bkz. Yasa 16C), ama deklaran için izinlidir.

3. Bir cezalı kartın oynanmasından sonra, bu kartın cezalı hale gelmesine yol açan koşullara ilişkin bilgi, cezalı karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (henüz oynanmamış durumdaki bir cezalı kart için bkz. yukarıdaki E1 maddesi).

4. E1 maddesinin uygulanmasından sonra, Eğer hakem oyunun sonunda, görünen kartın kusursuz tarafa zarar veren (bkz Yasa 12B1) bir bilgiyi ilettiğine karar verirse ayarlı bir skor atamalıdır. Hakem, ayarlı skoru belirlerken, cezalı kart(lar)ın söz konusu olmadığı şartlar çerçevesinde gerçekleşebilecek olası sonuca en yakın duruma ulaşmayı hedefler.

Briç Yasaları – Cezalı Kart (Sorular)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: