08 Renk Tercihi Sinyali Mc Kenney

Önceki yazıda, defos ile standart sinyal metoduna bakmıştık. Bu yazıda ise, alternatif “renk tercihi sinyali” olan Mc Kenney (sistemi ilk yayınlayan kişi) ya da Lavinthal (sistemi ilk öne süren kişi) adı ile bilinen sistemi inceleyeceğiz. Vereceğimiz sinyal hiyerarşik olarak, hangi rengi tercih ettiğimizi belirtecek.

Önce kozlu kontratlarda nasıl yapıldığına bakalım. Sinyal ile verilmek istenen mesaj, koz dışındaki renklerden büyüğünü ya da küçüğünü istiyorum tarzıdır. Zaten sıklıkla defos koz rengi oynanırken yapılır.

Oynanan kağıt, büyükçe bir kağıt ise üst rengi, küçükçe bir kağıt ise alt rengi tercih ettiğine işarettir. Örneğin;

Rakipler 4 Pike oynuyorlar.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        AD92
 …                                                        DT652
 …                                                       D93

Batı küçük Karo atak edince Damınızı deklaran As ile aldı. Pik Asını çekti ve tekrar Pik oynadı. Ortak eli Rua ile alacak. Şimdi siz hangi kağıdı defos edeceksiniz. Mc Kenney (Lavinthal) sinyalini kullanıyorsanız, Karoyu sinyal rengi olarak kullanacaksınız demektir ve vereceğiniz kağıdın büyüklüğüne göre kalan iki renkten (Kör ve Trefl) tercihiniz belirlenecek demektir. Doğal olarak, yerdeki Ruayı makasa almak için, ortağın Kör gelmesini isteyeceksiniz. Bu durumda en açık mesajı T ile verebileceksiniz. Her ne kadar, deklaranda AV9x olma riski varsa da, yerde tek Karo varken Karodan defansın el alabilmesi imkansıza yakın gözükmekte! Muhtemelen R da deklaranda. Yoksa yerden kozlama imkanı varken, niye değerli kozlarını, koz toplamak için harcasın ki!

Diyelim ki, elinizdeki T nu sinyal vermek için kullanmayı istemediniz, öyle ise nasıl Kör rengini işaret edeceksiniz. Mc Kenney kullanıyorsanız, büyükçe bir Kör oynamanın anlamı yok, zira bu “Karo” istiyorum anlamına gelecek. Öyle ise, aynı mesajı Trefl rengi ile yapmak lazım. Kalan renklerden (Kör ve Karo) büyüğünü istiyorum demek için, ♣9 vermelisiniz. Bu metodun en büyük avantajı buradadır. Yani sinyali bir renk ile veremiyorsan, diğer renk ile deneyebilirsin!

Şimdi elinizi biraz değiştirip duruma bakalım;

Kontrat, atak ve ilk iki el aynı olsun.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        D93
 …                                                         DT652
 …                                                       AD92

Şimdi elinizin kuvveti, Körden Trefle kaydı. Öyle ise, ortaktan Trefl istemelisiniz. İkinci tur Pike hangi kağıdı vermelisiniz? Hiyerarşik olarak Trefl en küçük renk olduğuna göre, küçük bir kağıt yiyeceğiz. Eğer Karo defos edecekseniz, 2 ile sinyal vermelisiniz. Ama deklaranda 5 parça Karo olduğunu biliyorsanız, aynı mesajı 3 ile de verebilirsiniz.

Şimdi biraz daha farklı bir problemi inceleyelim;

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        A93
 …                                                         DT652
 …                                                       AT42

Her şey önceki gibi. Ama sizin eliniz farklı. Yani belirgin bir tercihiniz yok! Hatta belki de, Batının Kör ya da Trefl rengine girmesi yerine, daha pasif oyun olan koza ya da Karoya devam etmesi bile daha iyi bir tercih olabilir. Bunları, tartıp karar verebilecek durumda değilsiniz. Öyle ise; ” Ortak hangi rengi oynamanın daha iyi olduğunu bilmiyorum!” mesajını nasıl vereceksiniz?

Herhalde tahmin ettiniz. Madem büyük kağıt üst rengi, küçük kağıt alt rengi işaret ediyor, öyle ise “ortanca ” kağıt da “bilmiyorum” demek olmalı! Ancak tabi ortanca da izafi bir kavram olarak sıkıntı yaratacaktır. Bu yüzden, bu sistemi oynayan bazı ortaklar şu hususlar üzerinde anlaşmaya varırlar;

Yedi, Sekiz, Dokuz ve üstü kağıtlar her zaman büyüktür.

İki, Üç ve Dört ise her zaman küçüktür.

Beş ve Altı ise ortancadır.

Önceden anlaşmak iyidir ama, elinizde ♠A987, ♣R432 varken nasıl mesaj göndereceksiniz! Burada ortakların ustalığı devreye girecektir. Elindeki ve yerdeki kağıtlara bakarak, ortağın ne demek istediğini anlaması gerekecektir. Yani nispeten daha acemi oyuncular için bu sistem, faydadan çok zarar getirebilir.

Yukarıdaki ele dönersek, 6 ya da 5 vermesi sorunu çözecektir. Ama bunu Kör ya da Trefl defos ederek yapamayacaktınız.

Şimdi aynı sistemi, Sanzatu kontratlarında görelim. Şunu unutmayalım, Mc Kenney (Lavinthal) metodunda, defos edeceğinize göre bir renk zaten elinizde olmayacak, defos ettiğiniz renkte sadece mesaj taşıyıcı olacağından, o renkte hariç olacaktır. Yani tercih kalan iki renkten biri demektir.

Örneğin;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 VT82
 ADV6
 7
 9854

Güneyin 3 NT kontratına karşı, ♠V atak edersiniz. Elden Rua ile atağı kazanan deklaran, Karo Dam oynar. El kendisinde kalınca ikinci tur Karo oynar. Umudunuz ortak Ası koymak için zamanını bekliyor olması. Ama şimdi siz defos yapacaksınız. Mc Kenney sistemine göre hangi kağıdı vereceksiniz?

Şimdi eli değerlendirelim. Pik As ortakta olmadığı sürece Pikten el almanız mümkün değil. Pik As ortakta olsa bile, Piki değil Kör oynamasını isteyeceksiniz? İstenen renk belli olduğuna göre sıra, sinyal kağıdının seçimine geldi. Seçenekler büyük Pik ya da küçük Trefl olacak.

Eli biraz değiştirelim;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 AVT82
 DV6
 7
 9854

Her şey öneki el gibi olsun. Şimdi sizden Mc Kenney sinyali bekleniyor! Kesin olan bir şey varsa o da ortağın Pik oynamasını istemek. Bu da büyük Kör veya Trefl oynayarak mümkün. Kör defos etmek, el alabilecek kağıdı yok etmek anlamına geleceği için, ♣9 vermelisiniz.

Benzer tarzda el şöyle olsa idi;

____________Kuzey:
____________ D3
____________ 854
____________ RVT943
____________ T7

Batı:
 VT82
 D632
 7
 AV98

Eğer ortağın elinde ♣Rxx ya da ♣Dxx varsa, Trefl dönmesi çok işe yarayacak. Bu mesajı Kör ya da Pik ikilisi ile yapabileceksiniz. 2 ni tercih etmek az biraz daha iyi duruyor.

Sistemin Kusuru

Mc Kenney (Lavinthal) sistemini popüler yapan husus, bir çok oyuncu ortağına kozlaması için kağıt oynarken, o rengin büyüğü / küçüğü ile “renk tercihini” iletme metoduna alışık olmasıdır. Ancak ilk örnekte olduğu gibi;

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R854
____________ 8
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                       AD92
 …                                                         DT652
 …                                                       D93

dağılımı bilemediğinizden, önemli bir kağıdı sinyal için harcamak istemeyebilirsiniz ya da elinizde ortanca kağıt olmadığından yanlış anlama gelebilecek bir kağıt atmak zorunda kalırsınız. Defans oyuncuları arasında yanlış anlama olduğunda da başarısızlık garantidir.

Bir alternatif metot, yuvarlanan defostur (Revolving discard). Yani renkler kendi içlerinde döner;

Yani renklerin sırası, saat yönüne göredir. Büyük kağıt için saat yönünde, küçük kağıt için ters saat yönünde gidilir. Örnek, Körde Trefl ile sinyal verirken; büyük Karo, küçük Pik anlamına gelecektir. Diğer örnek, Pikte Kör ile sinyal verirken, büyük Trefl, küçük Karo anlamına gelecektir.

Bu sistem, biraz daha zihin zorlayıcıdır. Ama avantajı hep elden küçük kağıtlar verilerek yapılabilir.

Ancak her iki sisteminde sıkıntısı, istenen rengi dolaylı yoldan tarif etmeye çalışmasıdır. Örneğin, rakip yine 4 Pike oynuyor, atak ve oyun daha önceki gibi.

____________Kuzey:
____________ T863
____________ R75
____________ R3
____________ R765

Batı:                                                    Doğu:
 …                                                        V
 …                                                        DT9
 …                                                        ADT852
 …                                                       DT8

Ortağınızdan, doğal olarak Karo gelmesini isteyeceksiniz ama nasıl!

Mc Kenney sistemine göre, büyük Kör! (D) ya da küçük Trefl! (♣8) vermelisiniz.

Revolving sistemine göre, küçük Kör! (9) ya da büyük Trefl! (♣T) vermelisiniz.

Aslında bunların hepsi ya değerli kağıt ya da yanlış anlama gelebilecek kağıtlar. Eminim keşke büyük Karo ile işi çözseydim diyorsunuzdur.

Bir diğer alternatif, renk tercihi sinyali Romen Defos sinyalleridir. Burada oynanan renkte kağıdın tek/çift olması önem kazanır. Şu esaslara göre oynanır;

Tek sayıda ise (3,5,7), verilen defos o renkte cesaret verir.

Çift sayıda ve küçük ise (2 ve 4), verilen defos o renkte cesaret kırar ve kalan iki renkten küçüğünü ister.

Çift sayıda ve büyük ise (8 ve 10), verilen defos o renkte cesaret kırar ve kalan iki renkten büyüğünü ister.

6li ise tercih olmadığını gösterir.

Tabii bu sistemin de kusuru, elinde o kağıt yoksa ne olacağıdır.

Aslında hiç bir sistem mükemmel ve kusursuz değildir. Tavsiyem, ortağınız ile kullanacağınız sistem hakkında anlaşmanız ve sistemin kolay akılda kalıcı olmasıdır.

Julian Pottage

+++

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: