14 Defansta Kozlama 2

Önceki bölümde, defansın iki şartın oluştuğunda kozlamanın faydalı olduğunu görmüştük;

(i) Siz çakmazsanız deklaran eli alacaktır.

(ii) Kozunuz el kazanacak bir koz değildir ya da onörün yanında koruyucu bir koz değildir.

Çoğunlukla, iki oyuncunun karşılıklı olarak birer renkten elinde kağıt kalmadığı pozisyonlardı.

Bazen ilginç pozisyonlar ortaya çıkar.

____________♠ T863

♠ V94                                                          ♠ 5

____________♠ ARD72

Koz Pik olsun ve Doğunun, herkesin çakabileceği metr kalmış bir yan renk oynadığını varsayalım. Deklaran zor durumda kalır. Büyük koz ile çakarsa, Batının Valesi terfi eder. Çakmazsa ya da küçük çakarsa, Batı el alamayacak koz Valesi ile çakar!

Aynı pozisyonda varsayalım ki, Doğunun oynadığı renk yerde de (Kuzey) bulunsun ama Doğunun kağıdı büyük olsun. Bu durumda deklaran elden çakmazsa, Batıda çakmaz!

Batının Valesinin alıcı hale geldiği pozisyona, “Koz Terfisi” adı verilir.

Eli biraz değiştirelim;

____________♠ 9863

♠ RT4                                                          ♠ 5

____________♠ ADV72

Yine Doğu metr bir yan renk oynasın. Deklaran elden kozlamazsa (ya da küçük koz koyarsa), Batı ♠T koyup eli alır ve Ruası hala el alacaktır.

Esas soru, deklaran Dam veya Vale ile kozlar ise ne olacaktır? Eğer Rua ile büyütürseniz, deklaran kalan kozları toplayabilecek hale gelir ve kozdan iki el alamazsınız. Bu yüzden, böyle bir durumda hiç koz kullanmamak daha iyidir. Koz Valesi (ya da Damı) kullanıldığından artık Onlunun da alıcı olma şansı doğmuştur.

____________♠ 8653

♠ R94                                                          ♠ V

____________♠ ADT72

Böyle bir dağılımda, deklaranın ♠T koyması durumunda, Batı dağılımı bilemediğinden, ne oynaması gerektiğinden emin olamaz!

Bu durumda Rua koyarsa defans kozdan başka el alamaz. Ama eğer Valeyi ortağında bulabileceğini düşünüyor ise, Onluyu büyütmemesi ve kozlarını saklaması gerekir. Artık deklaran kozları toplamaya başladığında, hem Rua hem de 9 lu ile el alabilecektir.

Şimdi de, tüm dağılımlı eller ile kozlama durumlarına bakalım;

____________Kuzey:
____________ V532
____________ 754
____________ ARD83
____________ 2

Batı:
 76
 V832
 65
 T8754

Ortağınız Doğu 1 Pik açar ama kontrat Güneyden 4 Köre bağlanır. ♠7 atak edersiniz ve Doğunun ilk iki eli, Pik As ve Rua ile aldığına memnun olursunuz. Ortak üçüncü tur Pik oynadığında, deklaran T ile çakar. Ne yapacaksınız?

Daha önceki örneklerden, eğer koz terfisi söz konusu ise, kozlamanın iyi bir taktik olmadığını görmüştük. Eliniz en kötü dağılımda bile bir koz alabilecek durumdadır. Ama ortakta bir koz onörü var ise, ufukta 8 linin de terfi ihtimali belirmekte. Bu durumda kozdan iki el almış olursunuz. Bu nedenle üste çakmayın ve elinizden Karo defos edin.

____________Kuzey:
____________ V532
____________ 754
____________ ARD83
____________ 2

Batı:                                                    Doğu:
 76                                                      ARD94
 V832                                                 D
 65                                                      VT92
 T8754                                             D96

____________Güney:
____________ T8
____________ ART96
____________ 74
____________ ARV3

Deklaran Koz As ve Papazı çektiğinde elinizden sadece 2 ve 3 ü alabilir. Sizde V8 varken deklaranda 96 yerde sadece 7 kalmıştır.

Bir sonra ki örnekte yer değiştiriyorsunuz. Yeni yeriniz Doğu;

____________Kuzey:
____________ D962
____________ D764
____________ R753
____________ R

Batı:                                                    Doğu: (Siz)
♠                                                             AV4
                                                            ARV952
♦                                                              –
                                                            VT63

Kontrat Güneyden 5 Karo. Güney her iki minörü de okudu.

Batı 8 atak edince Vale ile ilk eli kazanırsınız. Deklaran ikinci Köre çakacak olsa bile yerin Körünü Rua ile kesebildiğinizden, ikinci el Kör Rua oynarsınız. Deklaran buna da uyar. Şimdi ne oynayacaksınız?

İlk bakışta Pik asını tahsil edip oyunu batırmak iyi imiş gibi duruyor ama, deklaranın elinde Pik varsa bu oyun işe yarayacak. Zaten deklaranın elindeki (eğer varsa) kayıp Piki kaçabileceği bir yan renk yok! Trefl As ortakta ise, o da zaten kesin alıcı. Acaba Kör oynarsanız, ortak kozunu terfi edebilir mi? En akılcı oyun Kör oynamak.

____________Kuzey:
____________ D962
____________ D764
____________ R753
____________ R

Batı:                                                    Doğu:
 RT8753                                            AV4
 8                                                         ARV952
 V96                                                    –
 875                                                   VT63

____________Güney:
____________ –
____________ T3
____________ ADT842
____________ AD942

Siz Kör oynayınca, kontratın çıkarı kalmaz. Ruayı oynamazsınız (bütün büyük kozlar deklaranda ve elinde bir Piki var ise, yerin Damına kayıp Piki kaçamaması için tedbir olarak) Deklaran çakmak zorundadır. Onludan küçük çakarsa Batı büyütür. Büyük çakarsa, elinde 9lu da olduğundan Valesi terfi edecektir.

Batıda, farklı koz dağılımları ile de koz terfisi mümkün olabilirdi. Aşağıdaki dağılımlar buna örnektir;

____________ R753

D96                                                         

____________ AVT842

Kör atağı olmasa idi, deklaran önce As ile alıp sonra empas ile tüm kozları toplayabilirdi. Ama şimdi bir el vermekten kurtulamaz.

____________ R753

D862                                                       

____________ AVT94

Yine deklarana fırsat verilmiş olsa tüm kozları alabilirdi, ama Kör oyunu bunu bozuyor olacaktı.

____________ R753

 V862                                                       

____________ ADT94

Bir kez daha, Kör oynandığında, ortağın kozu terfi edecektir.

Hatta deklaranda 7 adet koz bile olsa bile, 3.cü Körü oynayarak ortağın kozunun terfi olabileceği pozisyonlar vardır. Bu durumda Batının iki parça kozu DV veya DT olmalıdır!

Farklı bir koz terfisi pozisyonu, bir boks deyimi olan “aparkat” deyimi ile tarif edilir. Bu durumda, defans oyuncusu kozlarken deklaranın (ya da yerin) da üstüne çakabileceğini bilir. Amaç, ortağın kozlarını terfi etmektir.

____________ R753

V86                                                          T2

____________ AD94

Böyle bir dağılımda, deklaran kolaylıkla dışarıdaki kozları toplayabilecek durumdadır. Ancak Batı, hem Doğunun hem de deklaranın çakabileceği bir renk oynadığında, Doğu T ile çaktığında, deklaran üstüne çakmak zorundadır ve artık Batının V si terfi eder.

____________ 953

AT6                                                          82

____________ RDV74

Batınınkoz Ası her zaman bir el alacaktır. Ama, öneki pozisyonda olduğu gibi Doğu büyük kozu ile çakıp, deklaran üstüne çaktığında artık Batının T da el alabilecek hale gelir.

Doğal olarak, yukarıda ki her iki örnekte de, Doğu tasarruf yapacağını zannederek (!) 2 ile çakarsa, bu oyun hiç bir işe yaramaz!

Kural; Ortağın kozunun terfisi söz konusu ise, rengi en büyük kozunuz ile kozlayın.

Kural; Koz terfisinden önce, yan renginizde ki alıcıları tahsil edin.  

____________Kuzey:
____________ 9652
____________ A6
____________ R983
____________ RV4

Batı:                                                    Doğu:
 RDT83                                              A4
 9852                                                 V
 AV6                                                    DT754
 8                                                        T7653

____________Güney:
____________ V7
____________ RDT743
____________ 2
____________ AD92

Kontrat Güneyden 4 Kör. Batı Pik Rua çıkar. Doğu As ile eli alıp, Pik döner. Deklaran ilk iki tura uyar. Bu eli Dam ile alırsınız. Şimdi ne oynamalısınız?

Karo As ile bir el daha alabileceksiniz. Kontratı batırabilecek löveyi nereden bulacaksınız? Eğer ortak minör renklerden bir el alabilirse kontratı batıracaksınız. Ama Karo Damın el alması çok zor görünüyor. Trefl Damı ortakta olsa bile deklaranın empasa alma riski var. Bu durumda sizin kozdan bir el alma peşine düşmeniz gerekiyor. Bu da ancak koz terfisi ile olabilir. Ama dikkat. Önce ortağa çakaya giderseniz, deklaran üste çakmaz ve elindeki kayıp Karoyu kaçar ve kontratı yapar. Bu yüzden önce Karo Ası tahsil etmelisiniz. Sonra Pik oynadığınız Doğu Vale ile çakar ve deklaranın üste çakmaktan başka çaresi kalmaz.

Bir diğer örnek;

____________Kuzey:
____________♠ 7
____________ DT874
____________ V9862
____________ AT

Batı:                                                    Doğu:
 A632                                                 85
 92                                                      ARV3
 AD53                                                 T7
 983                                                    V7542

____________Güney:
____________ RDVT94
____________ 65
____________ R4
____________ RD6

Kontrat Güneyden 2 Pik. Batı 9 atak eder. Doğu Vale ile eli alır. Doğu eli değerlendirdiğinde Batının atağının tek parça olma ihtimalinin çift parça olma ihtimalinden düşük olduğunu düşünür ve Karo Onlu oynar. Batı Karodan hemen iki el alır. Şimdi Batı kuralı uygular ve koz terfisinden önce alıcı önörünü almak için Kör döner. Doğu alır ve Köre devam eder. Deklaran elinden büyük koz (örneğin Vale) ile çakar. Şimdi Batı bir kurala daha uyar;

Kural; zaten alıcı olan bir koz ile üste çakmayın.

Bu yüzden Batı boşlar. Kurnaz bir deklaran, eli Astan kaçırabilmek için ♠9 oynar. Batı şöyle düşünür, eğer Doğuda Dam olsa yere geçip empas yapardı. Bu yüzden Pik Ası ile eli alır. Şimdi sıra Karo oynamaya gelmiştir. Doğu ♠8 ile çakınca, deklaran üste çakar. Şimdi deklaranda ♠RD4 varken Batıda ♠632 kalmıştır. ♠6 sı kontratı batıracak eli getirecektir!

Son olarak bazı, özel aparkat dağılımlarına bakalım.

____________ RVT3

 75                                                          D92

____________ A864

Çoğunlukla aparkat tekniği, ortakta ek bir el yaratır. Ama bu dağılımda değil! Doğu 9 ile çaktığında, elinde ki Dam alıcı hale gelir. Burada aparkat tekniği kendi kendine terfi sağlamakta!

____________ V

 853                                                          D9

____________ ART7642

Normal şartlarda, Doğunun büyük kozu ile çakması beklenir. Ama burada Dam ile çakması hata olur! Ama 9 ile çakarsa deklaran Onlu ile alsa bile, Batıya kozdan bir el vermekten kurtulamaz.

____________ 6

 V5                                                            AT3

____________ RD98742

Aparkat ile ilgili önemli bir konu, elinizde ortağın elinde ki kozdan daha fazla olduğunda teknik çalışmaz! Özellikle elinizde işe yarar koz olduğunda, deklaranın bunun üzerine çakılmamasını istersiniz. Eğer, Doğu As ile çakarsa deklaranın 2 koz kaybı teke iner. Doğu Onlu ile çakarsa da kötü olur. Bu durumda, deklaran dağılım ile ilgili doğru tahminde bulunursa, kozdan tek kayıp ile kurtulur.

Julian Pottage

+++

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d