Ödüllü Seçilmiş Briç Yazıları-3

1974- 1976 ve 1987-1994 yılları arasında, “Bols The Dutch Distillers” ve “IBPA- International Bridge Press Association” nın birlikte organize ettiği, yıllın yayınlanmış en iyi briç tavsiyeleri ödülleri verilmişti. Bu ödülleri kazanan tavsiyeleri bu yazı dizisinde bulacaksınız.

+++

Gabriel Chagas (1944-  ) Brezilya. Dünya çapında önemli başarılara imza atmış Briç uzmanı.

1- “Dağınık onörleri olan kozunuzu (ya da bir rengi) sağlamaya çalıştığınızda, ilk turda 7li, 8li ve 9luları kullanarak derin empas yapmayı düşünün..” (1974/2)

Gabriel Chagas

[Yer Oyunu Önerisi]

Gabriel Chagas’ın yazısının başlığı “Empası severim” idi.

___D853

V7                RT4

___A962

Yukarıdaki gibi bir dağılımla renkten 3 el almak istiyorsunuz. Doğru oyun, elden yere doğru 2li, Batının 7lisine 8li koymaktır. Batı Vale koyarsa Dam ile büyütülür. Doğu Onlu ile eli alacaktır. Ancak daha sonra yerden Dam oynandığında Doğu çaresiz kalır.

____________Kuzey:
____________ D92
____________ 654
____________ AD3
____________ R843

Batı:                                                     Doğu:
 T6                                                       RV7
 T982                                                 ARDV
 54                                                       T976
 T9752                                               DV

____________Güney:
____________ A8543
____________ 73
____________ RV82
____________ A6

Kontrat: Güneyden 4 Pik (Doğunun 1NT ile açısı var)

Atak: T

Doğu atağı alıp iki tur daha Kör oynar. Üçüncü Köre çakan deklaran ♠4 oynar, Batı ♠6, yerden ♠9, Doğu eli ♠V ile alır. Deklaran puanları sayınca koz Ruasının Doğuda olduğundan emin olur. Dağılım anlamak için üç tur Trefl oynar. Doğu uymayınca, Doğuda kozun üç parça olduğunu anlar. Artık yere Karo ile geçip, öldürücü darbe olan ♠D ı oynayabilir!

____________Kuzey:
____________ RV2
____________ A92
____________ R962
____________ 963

Batı:                                                     Doğu:
 86                                                       T9754
 V5                                                       DT76
 DT3                                                    84
 RDVT87                                           54

____________Güney:
____________ AD3
____________ R843
____________ AV75
____________ A2

Kontrat: Güneyden 4 Kör (Batının 2 Trefl ile araya girişi var)

Atak: ♣R

Atağı boşlarsınız. Batı Trefl devam ettiğinde As ile alırsınız. (Trefllerin 6-2 dağıldığı belli oldu). Körlerin 3-3 dağılması pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden elden, 3 oynarsınız. Batı 5, yerden 9, Doğu T ile eli alır. Doğu Pik oynar. Eli alıp koz Ası ve yerden son kozu oynayıp Doğunun Damına empas yaparsınız. Son Köre yerden (Trefl değil!) Karo atarsınız. Elden küçük Karo oynadığınızda, Batı 9 ile empasa müsaade etmemek için T koyar. Sizde yerden R ile eli alırsınız. Şu anda 9 el sağlam görülüyor. 10.cu el Batıya uygulanacak oyun sonundan gelecektir. Pik onörlerini çektiğinizde, Batının eli belli olmuştur. 2-2-3-6 dağılımı var.

Son Pik öncesi durum şudur;

____________Kuzey:
____________ R
____________ –
____________ 96
____________ 9

Batı:                                                     Doğu:
 –                                                          T97
 –                                                          –
 D3                                                       8
 VT                                                     

____________Güney:
____________ 3
____________ –
____________ AV7
____________

Batı Karo Damını korumak için Trefl kaçacaktır. Yerden kayıp Trefli oynanır. Eli alan Batı Karodan yatırılmış olur!

Üç onör yokken bile, kağıtların doğru yerleşmesi halinde muhteşem sonuçlar elde etmek mümkündür. Elde A752, yerde V94 varken üç el almak mümkün müdür?

Evet mümkündür!

___V94

T8                RD63

___A752

Elden 2, Batı 8, yerden 9, Doğu eli Dam ile alır. Artık Onlunun Batıda olduğu anlaşılmıştır. Yerden Vale gelinir. Doğu Ruayı koymak zorundadır. Eldeki 75 Doğunun 63 nü makasa alır!

____________Kuzey:
____________ 84
____________ 93
____________ 97643
____________ AT97

Batı:                                                     Doğu:
 D973                                                  V5
 DT8642                                            AV5
 52                                                        RVT8
 4                                                         D653

____________Güney:
____________ ART62
____________ R7
____________ AD
____________ RV82

Kontrat: Güneyden 3NT (Doğu 1 Karo açar, Batının Kör deklaresi var.)

Atak: 6

Atağı As ile alan Doğu, Kör Vale oynar. Deklaranın artık dışarı el kaptırmaması gerekmektedir. Zira Körler kontratı batıracaktır. Karo empasının tutması halinde bile Treflden 4 el almak gereklidir. Oyunu açtığı için ♣D muhtemelen Doğudadır. Ancak sorun, Karo empası yapabilmek için son Treflde yerde kalmak gerekir. Kurnaz bir defans oyuncusu deklaranın sıkıntısını anlayıp Damı koymak için doğru zamanı bekleyecektir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için elden Trefl büyüklerini debloke etmek gerekir. Vale yerden As ile alınır. Onluyu Doğu büyütmez, elden 8li verilir. Artık yerden 9lu oynandığında Doğu Damı koysa da koymasa da amaç gerçekleşmiştir!

____________Kuzey:
____________ D
____________ AT943
____________ 987
____________ RV62

Batı:                                                     Doğu:
 AVT97653                                       42
 RV85                                                 D72
 –                                                          RT64
 7                                                         DT54

____________Güney:
____________ R8
____________ 6
____________ ADV532
____________ A983

 

Güney Batı Kuzey Doğu
1¨ 1ª 2© Pas
3¨ 4ª 5¨ Dbl
Pas Pas Pas

Batı Pik As atak eder. Pik ile devam eder. Deklaran elden Rua ile alır. Doğu önce 4 sonra 2 verir.

Deklaran kontratını yapmak için nasıl oynamalıdır?

Batıda iki parça Trefl ya da tek Dam veya Onlu olması halinde kontrat başarılacaktır. Deklaran elden ♣8 oynar, Batının ♣7 ni görünce, yerden ♣2 koyar. Doğu Onlu ile eli alır. Deklaran Doğunun Kör oynamasını yerden As ile alır. İlk tur Karo oynar. Doğunun Onluyu koyması gerekir. Vale ile eli alan deklaran, elden ♣9 oynar (♣3 değil. Yere geçiş için kullanılacak!) ve yerden ♣R ile eli alır. Yerde ♣V6, elde ♣A3 ve Doğuda ♣D5 kalmıştır. Yerden Vale oynar Doğu büyütse de büyütmese de, deklaran yerden Karo empasını tekrarlayabilecek durumdadır.

+++

 

2- “Küçük kartları dikkatli takip edin. Onlar size elin hikayesini anlatacaktır.” (1987/2)

Gabriel Chagas

[Genel Briç Önerisi]

Genellikle, briç oyuncuları dikkatlerini büyük kağıtlara verirler. Yeni başlayanlar önce puanları ve alıcı onörleri sayar. Daha sonra, ortanca kağıtlar olan D,V,T,9,8,7 nin önemi anlaşılır. Daha da ilerleyince 4,3,2 nin bile önemli olabileceği anlaşılır.

Defans oyuncuları için, küçük kağıtlar her zaman önemlidir. Yapılan atak ve sinyaller, apel, uzunluk ya da diğer renklerde tercihler bu kağıtlar ile belirlenebilir. Doğal olarak defansın ellerini doğru tahmin edebilmek için, deklaran da bu kağıtları takip etmelidir.

Az görülen durumlardan biri defans oyunculardan birinin elinden Ası defos etmesidir. Bu çok kuvvetli bir renk değiştirme çağrısı olacaktır. Halbuki hemen her el karşılaşılabilecek, defansın 2li oynamasının ya da defos etmesinin farklı anlamları olabilir.

Küçük kartların önemini gösteren bir örnek;

____________Kuzey:
____________ V5
____________ 9765
____________ AV3
____________ RV53

 

 

____________Güney:
____________ AT8
____________ ARV
____________ R42
____________ AT86

Kontrat: 6NT (Aşırı yüksek bir kontrat)

Atak: 3

Atağa Doğu D koyar ve deklaran Rua ile eli kazanır. Deklaran yer açılınca kontratı yapabilmek için çok eksiği olduğunu görür. Yapacağı tüm empasların tutması gereklidir. Önce yapmak zorunda olduğu Karo empası ile başlar. Ancak küçük kartlara saygı gösterir ve kontratı çıkaracak olan doğru kartı oynar. Önemsizmiş gibi duran 2 yi değil, 4 ü oynar. Eli yerden Vale ile kazanır. D nın yeri belli olmuştur (Batı).  Defansta bulunan bir Rua ve dört Dam dağınık dağılmış olmalı diye düşünür. ♣D nı Doğuda bulunacağı varsayımı ile yerden ♣V oynar. Doğu Damı koyar. Eli As ile alan deklaran, yerin Ruasına doğru bir Trefl daha oynar. Batı buna uymayınca eller anlaşılmaya başlanır. ♣97 Doğudadır ve empas yapılabilir. Batının dağılımı 3451 iken, Doğunun eli 5224 imiş. Eğer Batıda 6 kart Karo olsa idi, ya deklare eder ya da Karo atağı yapardı. “Pik Rua ve Damda dağılmış olmalı” diye düşünür. Trefl ile ele gelir.

İlk dağılım;

____________Kuzey:
____________ V5
____________ 9765
____________ AV3
____________ RV53

Batı:                                                     Doğu:
 R43                                                     D9762
 T842                                                  D3
 DT875                                                96
 2                                                          D974

____________Güney:
____________ AT8
____________ ARV
____________ R42
____________ AT86

Son durum;

____________Kuzey:
____________ V5
____________ 97
____________ A3
____________ 5

Batı:                                                     Doğu:
 R43                                                     D9762
 T8                                                       –
 DT                                                       9
  –                                                         9

____________Güney:
____________ AT8
____________ A
____________ R2
____________ T

Deklaran elden ♣T oynayınca Batı sıkışır. Körlerini veya Piklerini kısaltması çok riskli olacaktır. En zararsız gibi duran defos Karodur. Şimdi deklarana, yere geçiş için ihtiyacı olan yeni bir antre doğmuştur 3. R oynar ve yerden A ile eli alır. ♠V yi oynar. Artık Doğu bunu büyütse de büyütmese de Pikten iki el alacaktır. Zira elinde sakladığı 2 yere geçiş kağıdı olacaktır.

Defans yapanlarında küçük kartlara önem vermesi gerektiğini gösteren bir örnek;

____________Kuzey:
____________ AV5
____________ 8653
____________ R543
____________ A2

__________________Doğu:
__________________♠ RD7643
__________________ T
__________________ T6
__________________♣ RVT4

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

Pas 2NT

3♠

4

Pas 4♠

DBL

5

Pas 6

H.Pas

Atak: ♠T

Yerden ♠V, Doğu ♠D ile eli alır ve ♠R ile devam eder. Deklaran elden Pike uyar, yerin Ası ile eli kazanır. Doğal olarak Batının ikinci Pike uyması deklaranı biraz rahatlatır. 5 tur koz çeker. Doğu olarak siz 3 Pik ve 1 Trefl defos edersiniz. Ortağınız Batıda üç tur koza uyar, iki Trefl defos eder. Son koza yerden ♣2 defos edilir. ♣A ile deklaran yere geçer.

Daha sonra deklaran Karoya girer. Önce elden As yerden 3lü. Sonra elden 7li yerden Rua. Ortak 8li ve 9lu verir. Son durum şudur;

____________Kuzey:
____________ 5
____________ –
____________ 54
____________

__________________Doğu:
__________________♠ 7
__________________ –
__________________ –
__________________♣ RV

Şimdi yerden 4 oynar. Siz, deklaranın Karo Dam ile ele geçmeyi planladığını anlarsınız. Artık yerde de alıcı kağıt kalmadığına göre üçüncü Karoya Pik kaçarsınız! Elden D ile eli alır veee sürpriz elden 2 oynayarak, 5 ile yere geçer ve son Piki de tahsil eder. Sizde 2liyi takip etmeyip dikkatsiz kağıt kaçtığınız için kendinizi suçlarsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AV5
____________ 8653
____________ R543
____________ A2

Batı:                                                     Doğu:
 T8                                                       RD7643
 974                                                    T
 V98                                                    T6
 87653                                               RVT4

____________Güney:
____________ 92
____________ ARDV2
____________ AD72
____________ D9

 

+++

 

3- “Ortağınızın parlak oyununu bozmayın..” (1990/1)

Gabriel Chagas

[Genel Briç Önerisi]

Bazen briç masasında çok orijinal bir oyununuz, ortağın yaptığınız parlak hamleyi anlamamasından ötürü bozulur. Bu da çok sinir bozucu bir durumdur. Şu durumla çok sık karşılaşılır. Koz oyununda, ortağınız Asın altından çıkar! ve eli Rua ile kazanırsınız. Hemen kendinize ne oluyor diye sormalısınız. “Ortak benden bir kağıdı oynamamı istiyor olmalı!”

Örneğimize bakalım;

____________Kuzey:
____________ 82
____________ VT43
____________ ART9876
____________

__________________Doğu:
__________________♠ D6
__________________ 987
__________________ V
__________________♣ RT97652

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1♠

Pas 2

Pas

2NT

Pas 3

Pas

3NT

H.Pas

Atak: ♣3

Yerden küçük Kör defos edilir. Sizin Ruanızı deklaran As ile alır. Durum hiçte iyi görünmemektedir. Eğer deklaranın elinde 3 adet Karo varsa 8 el cepte demektir. Elden 3 oynanır, ortak D koyar. Deklaran yerden 6 koyunca şaşırırsınız. Hemen durumu anlarsınız. Deklaranda tek Karo olsa idi eli alırdı. Aynı şekilde üç Karosu varsa da Damı büyütürdü. Öyle ise Karosu iki parça olmalı. Eli ilk aldığında Karolarını tahsil edecek.

Siz tam durumu kavramaya çalışırken, ortak Trefl değil Pik 3lüyü oynar. “Neden Trefl oynamadı acaba? Benim mi gelmemi bekliyor?” diye kafanız karışır. Esas şaşkınlığınızı Pik Damınız ile eli alınca yaşarsınız! Hemen eliniz ♣T a gider. Ama birden aklınıza şimdi okuduğunuz yazı gelir. Acaba ortak farklı bir şey mi bekliyor! Ya Trefl Damı ortakta değil ise ne olacak? Deklarana eli bir kez kaptırırsak kontratı çıkarır. Tekrar oyunu en baştan düşünürsünüz. Güney 1 Pik açtı. Ortak Trefl atak etti. Damın ben de olmadığını anladı. Mecbur değil iken Karo Damını koydu! Acaba bu preferansiyel renk tercihi sinyali mi? Öyle ise Pik istiyor demektir. Arkasından sürpriz bir şekilde Pik Damı ile eli kazandım. Pik As ya da Rua deklaranda olsa herhalde 5 parçadan eli bağışlamazdı. Demek ki, ortak Pik gelmemi istiyor deyip Pik oynarsınız ve kontratı batıracak yolu bulursunuz.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 82
____________ VT43
____________ ART9876
____________

Batı:                                                     Doğu:
 ART4                                                 D6
 D65                                                    987
 D42                                                    V
 V83                                                    RT97652

____________Güney:
____________ V9753
____________ AR2
____________ 53
____________ AD4

Batı Trefl Damının deklaranda olduğunu anlayınca, Treflden defansa fayda gelmeyeceğini anladı. Yere geçiş sıkıntısı olduğu için, eğer deklaranın elinde üçden az sayıda Karo var ise boşlaması gerekeceğini keşfetti. Bu oyun tarzına göre ortak Karo Vale ile alabilirdi. Ama Trefl gelmesini istemediğinden hem sinyal veren, hem de eli kazanıp renk değiştirmesine imkan veren orijinal bir yöntem buldu. Karo Damı ile eli alıp, Pik Damını ortağında aramak! Zaten Pik Damı ortakta değil de deklaranda ise, her durumda kontrat fazla çıkacaktı. İyi ki ortağınızın orijinal oyununu bozmadınız!!

[Halim Hanyaloğlu’nun Notu]

Bu yazıyı hazırladığımın ertesi günü, katıldığım turnuvanın son elinde tam bu durum ile karşılaştım (maalesef!). Turnuvada oynadığımız son bord yaklaşık 14 IMPye ve dört sıra birden aşağı inmemize mal olmuştu;

____________Kuzey:
____________ RT432
____________ RT4
____________ RV8
____________ R3

_________________   Doğu: (Ben)
_________________   ♠ AD985
_________________    7
_________________    3
_________________   ♣ DT9542

Kuzey                  Güney

1♠                             2

2♠                             3

4                             4NT (RKCB sorusu)

5♣ (1/4 KC)           5

İyi Briç oyuncuları olduğunu düşündüğüm rakipler, Karodan şlem araştırmış ama durmuşlardı. Ortağım Batı Trefl açıldı. Deklaran elinden As ile alıp, Pik 7 oynadı. Batı Valeyi koydu yerden küçük verdi! Defans olarak çok kritik bir noktada olduğumuzu anladım. Eli hızlıca değerlendirdim;

Güneyde 6 koz olduğu kesindi ve kozları hemen toplamaması bizim için şanstı.

Deklaran 2 Ası olmadığı için şlemden vazgeçmişti. Pik Ası bende olduğuna göre muhtemelen Kör Ası ortakta idi. Kör Ası onda olduğu için Kör atak etmedi. Piki 2 parça olduğu için Pik atak etmedi.

Deklaranın minör renklerden sağlam 8 eli var. Pikler ve Körlerden 3 el daha bulması gerekiyor. Pik oynadığına göre Köre bizim girmemizi istiyor.

Eğer eli ortağın Pik Valesine bırakırsam, ya As Damın bende olduğunu düşünüp Pik oynayacak ya da ilk atağı olan Trefli tekrar oynayacak. Halbuki benim arzum, Kör Ası çekip, benim kıytırık kozum ile çakabilmem için ikinci turda Köre devam etmesi.

Ortağa bu mesajı verebilmek adına şöyle bir yol düşündüm. Pik Valesini Dam ile ezip, yerde Rua olmasına rağmen Kör oynamak! Artık ortak “Ne oluyor? Ortağım elinde As Dam, yerde Rua varken benim Valemi neden ezdi acaba?” diye kendine sorar diye bekliyordum.

Ama öyle olmadı. Hiç düşünmeden ezbere Pik oynadı! Artık kontratın batarı kalmamıştı. O sırada hiç sesimi çıkarmama rağmen, benim garip oyunumu deklaran çözmüştü. En büyük hayal kırıklığım, ortağımın “Pik Asın sende olduğunu anladım, alıp Pik dönersen üçüncüye çakacaktım” demesi idi! “Ah ortak keşke daha önce bu yazıyı okusa idin”. Neyse daha sonra üzerinde konuştuğumuz için bu da bize bir tecrübe oldu diye düşünüyorum. Tekrarında daha dikkatli düşüneceğiz inşallah!

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RT432
____________ RT4
____________ RV8
____________ R3

Batı:                                                     Doğu: (Ben)
 V6                                                       AD985
 AV832                                               7
 T65                                                     3
 876                                                    DT9542

____________Güney:
____________ 7
____________ D965
____________ AD9742
____________ AV

 

+++

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: