Darbeler-8 (Coups)

Darbeler ile ilgili son yazımda bahsedeceğim oyun teknikleri, rakipleri yanıltarak hatalı oynamalarına teşvik etmesi nedeni ile “Yanıltıcı Darbeler” olarak nitelendirilebilir.

Bu darbe adını The Bridge World dergisinde yayınlanan kısa hikayelerdeki bir hayali kahraman olan Philip Grosvenor’dan alır. Bu teknik Grosvenor Gambit olarak da bilinir. Amaç, rakibe oynayacağı oyun şeklinin yanlış ya da mantıksız olduğunu göstermektir. Defans oyuncusunun yapacağı bu darbe karşısında deklaran, kendisine sunulan fırsattan yararlanmayacak ve sonradan kendini suçlayacaktır. Bir çeşit psikolojik bir oyun tekniğidir. Rakipler arasına nifak tohumu ekmek ve konsantrasyonlarını bozmak amaçlanmaktadır.

____________Kuzey:
____________ 54
____________ DV
____________ R98732
____________ 732

Batı: (Grosvenor)                                     Doğu:
 8732                                                        DVT
 ART9                                                       6532
 DT6                                                         5
 54                                                          DVT86

____________Güney
____________ AR96
____________ 874
____________ AV4
____________ AR9

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: A

İlk 4 eli Kör oynayarak Batı alır ve Pik oynar. Artık Güney tüm elleri almalıdır. Karolar 2-2 dağılmış ise sorun kalmayacaktır. Ama değildir! Güney Karo Asını oynadıktan sonra, normal şartlarda oyunun çıkarı yoktur. Ancak deklaran elden Karo Vale oynadığında Batı Karo 10 koyar! (Grosvenor Darbesi) Deklaran şöyle düşünür; “hiç bir oyuncu elinde Dam ve 10 lu varken Valeye 10lu koymaz, demek ki Karolar 2-2 dağılmış.” Böylece yerden Ruayı koyar ve çıkacak kontratın batmasına neden olur!!

 

Bu darbenin amacı, rakibin dikkatsizliği veya ürkekliği gibi nedenlerden istifade ederek, sanki görünmeyen onör kendisindeymiş gibi oynayarak rakipleri yanıltmaktır. Örnekler;

____________Kuzey: (Yer)
____________ VT9
Batı:                                                   Doğu:
 R5                                                      A

____________Güney
____________ D32

Deklaran elden Damı oynar. Eğer Batı Rua ile almaya kalkar ise tuzağa düşer.

 

____________Kuzey: (Yer)
____________ VT2
Batı:                                                   Doğu:
 D9                                                      A743

____________Güney
____________ R865

Yerden Vale oynandığında, Doğu tuzağa düşüp Asını koymamalıdır. Defans, Ası koyar ise sadece bir el, koymaz ise iki el alacaktır.

 

____________Kuzey: (Yer)
____________ ART93
Batı:                                                   Doğu:
 V5                                                      D2

____________Güney
____________ 8764

Bu örneğimiz, defans tarafından deklaranı yanıltma örneği. Elden küçük Pik oynandığında Batı Vale koyar. Yerden Rua alır. Deklaran Batıda DV5 var sanır ve ele geçtikten sonra tekrar Pik oynadığında empas yapar ve eli Doğuya kaptırır. Normal şartlarda el alamayacak olan Dam el alır!

 

Hollandalı  Darbesi (Dutch Coup), 1972 yılında Jan R. Förch tarafından yayınlanmıştır. Rakipleri yanıltarak, bir çeşit sıkıştırma tekniğidir.

 

____________Kuzey:
____________ –
____________ –
____________ AR8
____________ T

Batı:                                             Doğu:
 –                                                 –
 –                                                 –
 DT                                               V95
 DV                                              R

____________Güney
____________ 6
____________ –
____________ 764
____________

Güney elden son Pikini oynar. Batı yerdeki As ve Ruanın elindeki Damı ezeceğini düşünerek elinden Karo defos eder. Yerden Trefl atılır. Doğu yanılarak şöyle düşünür; Trefl Damı Güneydedir ve Batıda Karo Damlı üç parça olmalı. Bu nedenle elinden Karo defos eder! Böylece deklaran, kalan tüm elleri yerden toplar.

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

Z21 – Z25

 

Darbeler-7 (Coups)

Koz Darbesi (Trump Coup), alışılmadık bir manevradır. Deklaran rakibin koz onörünü empasa alacak kozlara sahiptir ama, deklaranın elinde ya da yerde koz olmadığından manevraya başlayamamaktadır. Bu yüzden deklaran kozlanmadan alınabilecek tüm elleri alır ve sağındaki rakibin kozlamak zorunda kalacağı ve kendisinin de üstüne çakacağı bir pozisyon yaratır.

____________Kuzey:
____________ –
____________ A
____________ –
____________ 32

Batı:                                                           Doğu:
 –                                                               R2
 6                                                               7
 –                                                               –
 AR                                                          

____________Güney
____________ AD
____________ 2
____________ –
____________

Koz Pik. Deklaran yerden Kör Ası tahsil eder. Trefl oynadığında Doğu mecburen kozlar. Deklaran elden büyütür ve tüm elleri almış olur. Dikkat edilecek husus deklaranın kozlarının sayısının rakip eldeki ile eşit olmasıdır.

Örnek;

____________Kuzey:
____________ R5
____________ ARV2
____________ 764
____________ DV43

Batı:                                                          Doğu:
 4                                                              V763
 T76                                                          D9543
 T9852                                                      A3
 T876                                                        95

____________Güney
____________ ADT982
____________ 8
____________ RDV
____________ AR2

Kontrat: Güneyden 6 Pik

Atak: T

Eli As ile alan Doğu ikinci kez Karo döner. Kontratı riske sokacak tek konu kozların dengesiz dağılımdır. Kozlar Batıda birikti ise yapacak bir şey yoktur. Ancak kozlar Doğuda ise, “Koz Darbesi” ile kontrat başarılabilir. Ancak doğru sıra ile oynamak çok önemlidir!

Karonun ikinci dönüşünü alan deklaran, yere geçiş sınırlı olacağından önce Kör Ası ile yere geçer ve ikinci Körü elden kozlar. İki tur koz döndüğünde kötü dağılımı görür. Yerden oynayacağı Kör Valesini elden kozlar. Elindeki Koz sayısını rakip ile eşit sayıya getirir. Sonra Trefl Rua ve Trefl 2 ile yere Vale ile geçiş yapar. Kör Ruayı çeker. Eğer Doğu çakar ise üstüne çakıp tüm elleri alır. Ancak Doğu Köre uyunca elinde Trefl Asını defos eder. Trefl Damını çeker. Doğunun buna çakması kendisine bir el kazandırmayacaktır. Kör defos eder. Deklaran da son Karosunu kaçar. Doğunun elinde Pik V ve 7 var iken elde Pik Dam ve 10 kalmıştır. Yerden oynayacağı için tüm elleri alır.

 

Bazı durumlara deklaran Koz Darbesini uygulamayı düşünmektedir ama elinde ihtiyacından fazla koz vardır. Bu durumda Büyük Darbe (Grand Coup) uygular. Kozlarını kısaltabilmek için, kesin alıcı kağıtlarına çakar.

____________Kuzey:
____________ A
____________ –
____________ A43
____________

Batı: (önemli değil)                              Doğu:
                                                              2
                                                              –
                                                              5
                                                             D5

____________Güney
____________ –
____________ –
____________ 2
____________ AV2

Koz Trefl. Yerden A. Elden koz kısaltma için ♣2. Karo ile yere geçiş ve Doğunun kozlarını makasa alma!

 

William Pitt (1759-1806), İngiltere’de toplam 12 yıl iki ayrı dönem Başbakanlık yapmıştır. Pitt aynı zamanda usta bir Whist oyuncusu idi. Darbenin amacı, büyük koz ile kozlayarak büyük onörü debloke etmektir.

Örnek:

____________Kuzey:
____________ V986
____________ 863
____________ 865432
____________

Batı:                                                          Doğu:
 T432                                                        D
 95                                                            ADVT72
 RD                                                            T7
 D9852                                                      AV74

____________Güney
____________ AR75
____________ R4
____________ AV9
____________ RT63

Kontrat: Güneyden 4 Pik (Doğunun Kör ile araya girişi var)

Atak: 9

Doğu ile eli Asla alır ve Kör döner. Deklaran Rua ile alır. Elden Pik Ası yerden 8 liyi oynar (gerekir ise her iki yöne de Onlu empası yapabilmek için!). Doğudan Dam düşünce dağılım belli olur. Karoların 2-2 dağılımını ümit ederek iki tur Karo oynar. Eli kazanan Batı Trefl döner. Yerden çakmaz ve Kör kaçar. Eli Ası ile alan Doğu Kör döner. Deklaran buna elden Rua ile çakar. Sonra ki el, oynayacağı elden Pik 7 ni Batı büyütmeyince yerden 6 yı verir. Dekrar Koz oynayıp dışarıdaki kozları toplar. Son koza elinden Karo önörünü atar ve yerin Karolarını toplar.

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

Z16 – Z20

 

Darbeler-6 (Coups)

Makas Darbesi (Scissors Coup), deklaranın kilit bir kartı oynayarak rakipler arasındaki geçişi kesmesidir.

Örnek;

____________Kuzey:
____________ 76
____________ V652
____________ 84
____________ T7632

Batı:                                                           Doğu:
 D4                                                            T852
 RD74                                                        AT983
 V965                                                         –
 V54                                                          AD98

____________Güney
____________ ARV93
____________ –
____________ ARDT732
____________ R

Kontrat: Güneyden 5 Karo

Atak: R

Deklaran ilk eli kozlayarak alır. Elden Pik As ve Ruayı alır. İkinci Pike Batıdan Dam düşer. Deklaranın amacı yere kayıp Pikini çaktırmaktır. Önce bir tur koz çektiğinde kötü haberi alır! Dışarıdaki tüm kozlar Batıdadır.

Yanlış oyun, elden küçük Pik oynamaktır. 9 ile çakacak olan Batı hemen Trefl Ası ile eli Doğuya aktarır ve Doğunun döneceği son Pike, V ile çakıp kontratı batırır.

Halbuki Doğru oyun, Batı ile Doğu arasındaki geçişi makasla keser gibi kesmektir (Makas Darbesi). ♣R nı oynamak bu işe yarar. Eli Doğu alır ama ancak bir kez Pik dönebilir! Artık Batı Piki kozladığında eli ortağına aktaramaz. 

Milton Cooper Work (1864-1937) Amerikalı Whist ve Briç yazarıdır.

____________Kuzey:
____________ T87
____________ VT763
____________ 62
____________ DV3

Batı:                                                           Doğu:
 963                                                           2
 82                                                             954
 RV85                                                         T73
 RT65                                                        A98742

____________Güney
____________ ARDV54
____________ ARD
____________ AD94
____________

Kontrat: Güneyden 6 Pik

Atak: 3

Yerden ♠7, Doğu ♠2 ve elden ♠4. Kozlar 2-2 dağılmadı ise (yukarıda ki el gibi) Körler Güneyde tıkanacaktır. Karo empasını yapıp, iki kez Karoyu yere çaktırmanın başarı şansı ise %50 dir. Halbuki çok daha garanti bir oyun tarzı vardır. Yerden Trefl oynayıp Kör onörü kaçmak (Milton Work Darbesi)! Defans ne dönerse dönsün eli alıp iki tur Kör oynar ve Kozları toplayıp yerde kalır. Artık sağ üç Körüne elinden kayıp Karoları atabilir.

 

Viyana darbesi, rakiplerde büyük bir onör var iken, sıkıştırma öncesi tek olan daha büyük onörün çekilme operasyonudur. Bu teknik, 19. yyda Viyana’da uygulandığında yapan oyuncu “Viyana’nın en iyi oyuncusu” unvanı ile şereflendirilmişti.

Aşağıdaki örnek 1986 yılında, Charles Goren ve Omar Sharif tarafından yazılmıştı.

____________Kuzey:
____________ 8
____________ AT63
____________ AR95
____________ AT85

Batı:                                                           Doğu:
 T9753                                                       ARV62
 42                                                             –
 84                                                             DV73
 9762                                                        RV43

____________Güney
____________ D4
____________ RDV9875
____________ T62
____________ D

Doğu oyunu 1 Pik açar

Kontrat: Güneyden 6 Kör

Atak: ♠T

İlk eli alan Doğu D nı oynar. 11 el hazır duruyor. 1 Pik yerden çaka, 7 Kör, 2 Karo ve 1 Trefl. Oyunu Doğu açtığından, dışarıdaki onörler oraya yığılmış olmalı. 12. ci eli yapmak için iki seçenek var. Birinci seçenek, ♣R ve ♣V i düşürüp yerin ♣T na el yaptırmak. İkinci seçenek Doğuyu minörlerde sıkıştırmak. Dışarıda 8 parça Trefl varken birinci seçeneğin kazanma şansı düşük. O yüzden deklaran Doğuyu sıkıştırma seçeneğini tercih eder.

Artık oyunu doğru sıra ile oynaması gerekmektedir.

İkinci eli yerden R ile alır. Kozla ele gelir yere son Pikini çaktırır. Dışarıdaki son kozu da alır ve Viyana Darbesi olarak A nı çeker. Bundan sonra sadece koz oynar ve son koz çekilmeden önce durum şudur;

____________Kuzey:
____________ –
____________ –
____________ 9
____________ AT

Batı:                                     Doğu:
________________ –
________________ –
________________ D
________________ RV

____________Güney
____________ –
____________ 8
____________ T
____________ D

Güney son Körü elden oynadığında yerden Karo atar. Doğu Karo ve Trefl arasında sıkışır. Karo kaçar ise, eldeki Karo el yapar. Trefl kaçar ise elindeki Trefli tek bırakacağından, deklaran yerden son 2 Trefli tahsil eder.

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

K16 – K20

 

Darbeler-5 (Coups)

Guillemard Manevrası şu durumda yapılabilir, bir rengin dördüncü kağıdına çakmanız gerekmektedir, ama kozlarınız küçüktür. Şu sıra ile manevra gerçekleştirilir;

. Önce tedbir olarak o rengin ilk kağıdı bağışlanır.

. Sonra iki tur koz çekilir.

. Daha sonra kozlanacak rengin, kozu kısa olan tarafta da kısa olduğu varsayımı ile As ve Rua çekilir ve son kağıt küçük koz ile çakılır.

Örnek;

____________Kuzey:
____________ 6532
____________ 432
____________ 875
____________ AR4

Batı:                                                           Doğu:
 AV7                                                           T983
 DT9                                                          V7
 VT9                                                           D6432
 DT98                                                        V2

____________Güney
____________ RD
____________ AR865
____________ AR
____________ 7653

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: V

İlk el elden alınır. Eğer Trefller 3-3 dağılmış ise sorun yok. Ama 4-2 dağılım var ise, 1 Pik, 1 Kör ve 2 Trefl kaybı var gözüküyor. Hedef Trefl kaybını bire indirmek. Burada hatalı oyun, iki tur koz ve iki tur Trefl oynamaktır. Eli alan Batı hemen koz oynayıp yerden Trefle çakacağınız kozu öldürür. Doğru oyun;

Elden yerden küçük Trefl, sonra iki tur Koz, arkasından As Rua Trefl, ele geçip dördüncü Trefle yerden çakmak.

 

Teleskopu keşfeden Galileo’nun uzak görüşlülüğünden esinlenilmiştir. Küçük bir kart oynayarak rakiplerin ellerinden aynı elde koz As ve Papazını düşürebilmek için çok ciddi uzak görüşlü olmak gerekir!

____________Kuzey:
____________ D6532
____________ V432
____________ A8
____________ R4

Batı:                                                           Doğu:
 A                                                                R
 RD865                                                     VT9
 965                                                            T432
 A865                                                        VT932

____________Güney
____________ VT9873
____________ A
____________ RDV7
____________ D7

Güneyin 1 Pik açısına defans Kör ile araya girer.

Kontrat: Güneyden 5 Pik

Atak: R

Kayıplar, Trefl as, Pik As ve Pik Rua. Ancak deklaran uzak görüşlülük ile Pik onörleri dağıldığını öngörebilir ise sadece iki kayıp el olacak.

 

Adını tarihi bir kişilik olan kardinal Morton’dan alır. İngiltere Kralı VII. Henry ordu masraflarını finanse edebilmek için ek kaynağa ihtiyaç duyar. Akıl hocalığını yapan kardinal şu öneriyi getirir. “İhtiyaç duyulan kaynağı varlıklı tüccarlardan toplayalım. Gösterişli bir hayat sürenler zaten çok kazanıyorlar demektir. Daha gösterişsiz tutumlu bir hayat sürenler ise, tasarruf yapıyorlar demektir. Her halükarda, fazla paraları var demektir.” Yani her iki durumda da tüccarlar “Morton Çatalına” yakalanırlar.

____________Kuzey:
____________ RD98
____________ R98
____________ RD9
____________ R98

Batı:                                                           Doğu:
 3                                                               2
 AT53                                                        V642
 VT732                                                       A8654
 V54                                                          D32

____________Güney
____________ AVT7654
____________ D7
____________ –
____________ AT76

Kontrat: Güneyden 6 Pik

Atak: V

1 Trefl ve 1 Kör kaybı var gözüküyor. En iyi ihtimalle Karodan el vermeden bir el alınabilir ama bu da yeterli değil! Oyunu yapabilmek için ya Kör kaybından kurtulmalı ya da 2 Kör alıp, iki Trefl kaybının birini Köre birini Karoya kaçmalıdır.

İlk kartın açılışı A ın Doğuda olduğunu gösteriyor. Rakiplerin deklarasyonundan dışarıdaki Asların dağınık olduğu anlaşılıyor. Yani A Batıda olmalı. Deklaran şöyle oynamalıdır;

İlk ele yerden 9 koyup (onör değil!) elden çakmalı ve hemen dışarıdaki kozları temizleyip, elden 7 oynayarak defansı Morton Çatalına düşürmelidir. Batı;

. Ya Batı Kör Ası ile alacaktır. Artık deklaranın hem Rua hem de Damı alıcı olacaktır. Daha sonra Karo Ruasını da alıcı hale getirip elden kayıp 2 Trefl atacaktır.

. Ya da Batı altına girecek ve yerin Ruası alacaktır. Yerden Karo Dam Doğunun Asını çıkaracak, eli çakarak alan deklaran yere geçip Karo Rua oynadığında elindeki kayıp D ı kaçacaktır. Böylece sadece 1 Trefl vererek oyunu yapacaktır.

Darbenin en önemli noktası ilk eli büyütmemektedir. Zira Doğu kurnazlık yapıp eli boşlayabilir! Bu durumda deklaran vakitsiz bir boşlama yapmak zorunda kalır. Kör mü Trefl mi boşlayacak? Halbuki bu boşlamaya Kör Asının konması ya da konmamasına bağlı olarak daha sonra karar vermek doğru oyun olacaktır.

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

Z11 – Z15

 

 

 

Darbeler-4 (Coups)

Alexandre Deschapelles (1780 – 1847), zamanının ünlü bir Whist ve satranç oyuncusu idi. Tekniğin özelliği, defans oyuncularından birinin elinden korunmasız bir onörün oynanarak, ortağın elinde geçiş kağıdı yaratılmasıdır.

____________Kuzey:
____________ J6
____________ AVT83
____________ D62
____________ RV8

Batı:                                                           Doğu:
 5432                                                         RDT87
 D5                                                            R962
 V                                                              R97
 T97532                                                   A

____________Güney
____________ A9
____________ 74
____________ AT8543
____________ D64

Kontrat: Güneyden 4 Karo

Atak: ♠5

Yerden ♠6,Doğudan ♠D, Elden ♠A. Deklaran ikinci el ♠9 oynayınca eli Doğu kazanıyor. Doğu ♣A oynuyor. Şimdi Trefl gelmesi için eli Batıya geçirmesi lazım ama nasıl? Tek ihtimal D nı Batıda bulmak ümidi ile elinden R yı oynamak (Deschappelles Darbesi). Deklaran yerden A ile alır. Kayıplarını sayar, dışarı koz vermez ise 1 Trefl, 1 Pik ve 1 Kör gözüküyor. Oyun tarzından D Doğuda gibi.

Koza girer yerden D, Doğu R, elden A ve Batıdan V. Vale Batıdan düşünce 9 nun Doğuda olduğunu anlar. Yerden koz oynamak için küçük Trefl oynar. Ancak Doğu Ruaya çakar. Kör ile eli Batıya verir ve Trefl dönüşüne bir kez daha çakar. Oyun 2 batmıştır.

 

Şeytan Darbesi (Devil’s Coup), savunmanın ellerinde Dxx ve Vx olmasına rağmen el alamamasını sağlayan bir tekniktir. Adeta alıcı koz buharlaşıp uçar!

____________Kuzey:
____________ J542
____________ RT7
____________ A6
____________ R964

Batı:                                                           Doğu:
 AR73                                                         D986
 D65                                                          V8
 V93                                                           D872
 VT7                                                         532

____________Güney
____________ T
____________ A9432
____________ RT54
____________ AD8

Kontrat: Güneyden 6 Kör

Atak: ♠A

El i) Batı ilk eli As ile alır.

El ii) İkinci el R oynar. Deklaran kozlar.

Deklaran durumu analiz eder. İlk eli vermiştir ve kozdan bir el daha verme ihtimali vardır. Eğer dışarıdaki kozlar 5-0 veya 4-1 (iki onör aynı elde) dağılmış ise kontratı yapma şansı yoktur. Tek şansı kozların 3-2 ve onörlerin karşılıklı dağılmasıdır ve diğer renklerde de dengeli dağılım olmalıdır. Kontratı yapmanın tek yolu “Şeytan Darbesi” yapmaktadır.

El iii,iv,v) Son el yerde kalmak üzere 3 tur Trefl oynar. Yerin 9 metr kalmıştır. Eğer tüm kozlar temizlenebilse alıcı olabilirdi. Ama kozlar çekilerek temizlenemeyeceğinden bu kağıt alıcı olarak dikkate alınamaz.

El vi) Yerden 5 elden koz.

El vii) Elden 4 yerden A.

El viii) Yerden 6 elden R.

El ix) Elden 5 yerden koz.

El x) Yerden V elden koz. Son üç el öncesi durum:

____________Kuzey:
____________ –
____________ RT
____________ –
____________ 9

Batı:                                                           Doğu:
 –                                                               –
 D65                                                          V8
 –                                                               D
 –                                                             

____________Güney
____________ –
____________ A9
____________ T
____________

Deklaran elden T oynar. Defans çaresiz kalır! Batı küçük koz koyar ise, Kuzeyin Onlusu alır. Rua ve As da kalanları toplar. Batı Damını koyar ise, Kuzey Rua ile alır ve Doğunun Valesini makasa alır.

Eski bir çocuk tekerlemesi vardı;

“Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi,”

“Elimde 3 koz vardı, 2 koz tarafından ezildi!”

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

K11 – K15

 

 

Darbeler-3 (Coups)

Merrimac Darbesi, defans oyuncusunun, deklaranın hayati bir geçiş kartını öldürmek için, bir alıcı onörünü  feda etmesidir. İsmini, Amerika-İspanya savaşı sırasında İspanyol donanmasının Santiago – Küba limanına girişini engellemek için Amerikalıların Merrimac adlı kömür gemisini liman ağzında batırma olayından almıştır.

____________Kuzey:
____________ 854
____________ T3
____________ RDV985
____________ A3

Batı:                                                           Doğu:
 VT963                                                      A7
 R98                                                          D742
 63                                                             AT4
 965                                                         RT72

____________Güney
____________ RD2
____________ AV65
____________ 72
____________ DV84

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: ♠V

Atağı As ile alan Doğu, yerde uzun Karoları görünce Karoları sağlaması halinde deklaranın kontratı yapabileceğini anlıyor. Bunu engelleyebilmek için hem A nı üç tur beklemesi (dağılım 3-1 ise, bu elde olduğu gibi 2-2 dağılım olduğunu anlarsa sadece bir tur boşlayıp ikinci Karoyu alması uygun olacaktır), hem de yerin tek geçiş kağıdı olan A nı bir an önce çıkartması gerektiğini anlar ve Merrimac darbesini R nı feda ederek yapar. Deklaran bu kağıdın altına da girse ikinci tur düşmek zorunda kalacaktır. Böylece deklaran sadece 2 Pik, 1 (veya 2) Kör, 1 Karo ve 3 Trefl alacaktır.

 

Dişçi Darbesi (Dendist Coup) rakibin elinden alıcı kağıdının çekip alınması oyunudur. Mucidi Danimarkalı oyuncu John Trelde’nin mesleğinin de dişçilik olması böyle bir espriye neden olmuştur. Aşağıdaki örnekte, “Bath Darbesi”, “Merrimac Darbesi” ve “Dişçi Darbesi” peşi sıra uygulanmıştır.

____________Kuzey:
____________ A7
____________ 653
____________ 842
____________ RDVT4

Batı:                                                           Doğu:
 RT95                                                        863
 RDT94                                                     82
 93                                                             DVT76
 83                                                            A92

____________Güney
____________ DV42
____________ AV7
____________ AR5
____________ 765

Güney

Batı Kuzey Doğu

1NT

2 * 2♠**

Pas

2NT Pas 3NT

H.Pas

  • * Majörler (5/4)
  • ** Pik keseri, zon ile ilgiliyim

Atak: D

D ı atağı ortağından Vale kendisinde ise atmasını istemektedir. Ancak Doğuda Vale olmadığından sayı sinyali olarak 8 verir. Deklaran ilk eli boşlar (Bath Darbesi). Bunu Trefl Asının Doğuda olması ihtimaline karşı tedbir olarak da tercih eder. Kör Asını alır ve el Doğuya geçer ise, Doğu hemen Kör oynayıp oyunu batırır.

Batı ilk eli aldığında ortağından gelen sinyali de dikkate alarak, Köre devam etmemesi gerektiğini anlar. Renk değiştirecektir ama hangi renk? Şöyle düşünür, eğer A Doğuda değil ise oyunun batarı yoktur. A düştüğünde deklaran Treflden 4 el alacaktır. Karo oynamakta ortağının bir onörünü ezdirecektir. Öyle ise en doğrusu Pike girmek. Ama hangi kağıt ile? Küçük Pik oynarsa deklaran eli kendine doğru çekecektir. Daha sonra Trefl Asını düşürüp yere Pik As ile geçebilecektir. Ama R oynarsa yerden A nı koymak zorunda kalacak ve Treflden başka keseri kalmayacaktır! (Merrimac Darbesi)

Deklaran Pik Ruayı yerden As ile alır ve hemen R ve ardından D oynar. Ancak Doğuda sağlam bir defans oyuncusu vardır. İki tur Asını koymaz. Durum şudur;

____________Kuzey:
____________ 7
____________ 65
____________ 842
____________ VT4

Batı:                                                           Doğu:
 T95                                                          86
 RT94                                                       2
 93                                                            DVT76
 –                                                             A

____________Güney
____________ DV4
____________ AV
____________ AR5
____________ 7

Deklaran şu ana kadar 3 el almıştır. Elinde 5 alıcı kağıt daha vardır. Oyun 1 batacak gibi gözükmekte. Ancak Batının 2♣ (majörler) deklarasyonu vardı. Batı daha önce oynanan 2 Trefle uyduğuna göre, elinde 2 Karodan fazlası olamaz. Deklaran elden A ve R ı oynar. Böylece, Batının elindeki emniyetli çıkış kağıtlarını elimine etmiş olur. Daha sonra ♠D ve ♠V yi de tahsil eder. ♠4 ile eli Batıya teslim eder. Elinde Körden başka kağıt olmayan Batı, deklaranın As Vale çatalına oynamak zorunda kalır. Yani Körden yatırılır ve elindeki Rua adeta elinden çekilip alınmış olur. (Dişçi Darbesi)

+++ 

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

Z06 – Z10

 

 

Darbeler-2 (Coups)

Bariyer Darbesi (Barricade Coup) adını Fransız Briç yazarı Bertrand Romanet (1921-2003) almıştır. Fransızca “barriquer” kelimesinin anlamı gibi defansı engellemeye yönelik bir oyun tekniğidir. İlk defa 1966 yılında yayınlanmıştır.

____________Kuzey:
____________ RT2
____________ 87
____________ RD632
____________ RD4

Batı:                                                           Doğu:
 83                                                             AV976
 RVT3                                                        542
 A7                                                             985
 VT762                                                     93

____________Güney
____________ D54
____________ AD96
____________ VT4
____________ A85

Kontrat: Güneyden 3 NT

Atak: ♠8

Eğer yerden ♠2 veya ♠T konacak olur ise, Doğu sırası ile ♠6 veya ♠V koyacaktır. Böylece, ilk turu Güney alsa bile Batı tekrar eli alıp Pik döndüğünde Doğu kalan tüm Piklerden el alacaktır. Bunu engellemek adına deklaran ilk el yerden ♠R oynar. Doğu asını almak zorundadır. Ancak tekrar Pik oynamasını eldeki ♠D ve yerdeki ♠T engellemektedir. Artık defans, bir değil iki kez (ilki Batıdan olmak üzere) el alması gerekmektedir.

Bu darbe “Bath Darbesine” benzemektedir. Rengin defans tarafından tekrar oynanmasını bloke etmektedir.

 

Bir Fransızca deyim olan “Coup En Passant” (Geçerken Kozlama) satrançta piyonun düz giderken çapraz kareden taş almasından esinlenilmiştir. İlk kez Macar yazar Geza Ottlik tarafından 1967 de yayınlanmıştır.

Teknik, Rakibin büyük kozunu çekip deklaranın küçük kozunu alamadan, küçük kozunu kaçırmasıdır.

Koz Pik

Deklaranın 2 el almaya ihtiyacı var.

____________Kuzey:
____________ –
____________ A
____________ –
____________ 32

Batı:                                                         Doğu:
 –                                                             A
 6                                                             7
 A                                                             3
 A                                                            

____________Güney
____________ R
____________ 2
____________ 2
____________

Doğu eli ele geçirebilse deklaranın son kozunu alacaktır. Ama A ile yere geçip Trefl oynadığında defans çaresiz kalır.

Diğer örnek: Rakipte 2 alıcı koz varken

____________Kuzey:
____________ –
____________ 86
____________ T4
____________

Batı:                                                         Doğu:
 –                                                             VT
 97                                                           –
 3                                                              RD
 9                                                            

____________Güney
____________ 53
____________ –
____________ 52
____________

Koz Pik. Deklaranın kalan ellerin birisini almaya ihtiyacı var. Eğer el Doğuda olsa tüm elleri alacak. Yerden Kör oynar. Doğu çakarsa kayıp Karosunu atar. Çakmazsa elden çakar. Bu el yerde ya da elde kalmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer elden oynamak zorunda kalsa idi, hiç el alamayacaktı!

Son örnek Kuzey Amerika Şampiyonasında oynanmış bir el.

____________Kuzey:
____________ A6
____________ V9873
____________ RV74
____________ T8

Batı:                                                           Doğu:
 R93                                                           7542
 RDT2                                                        –
 A5                                                             DT98632
 AR63                                                       D2

____________Güney
____________ DVT8
____________ A654
____________ –
____________ V9754

Kontrat: Güneyden 3 Kör

Atak: A

Defans ilk iki eli Trefl oynayarak alır. Sonra A ı oynar. Deklaran elden çakar ve koz Asını çektiğinde kötü sürpriz ile karşılaşır. Ancak yine de kontratı çıkaracak doğru oyunu bulur. Önce elden ♠D ı oynar Batı akıllıca Ruayı oturmaz. Bu sefer elden ♣V oynar ve yerden Pik asını defos eder! Sonraki el ♠V oynadığında Batı Rua ile büyütmek zorundadır. Bu eli yerden kozlar. Sonra Karo çakarak ele gelir ve ♣9 oynar. Kalan kağıtlar şöyledir:

____________Kuzey:
____________ –
____________ V98
____________ R
____________

Batı:                                                           Doğu:
 9                                                              75
 RDT                                                          –
 –                                                               DT
 –                                                            

____________Güney
____________ T8
____________ 6
____________ –
____________ 7

 İlk iki eli verdiğinden deklaran kalan 4 elin 2 ni almaya ihtiyacı vardır. Elden ♣7 oynar. Batı küçük koz ile çakar ise büyütür. Batı Pik kaçar ise yerden Karo Rua oynar. Böylece iki eli alır. Yok Batı büyük koz ile çakarsa, yerden 8 oynar (Karo Ruayı değil)!! Yani elindeki koz sayısını kısaltır. Artık Batı hangi kağıdı oynarsa oynasın deklarana iki el vermekten kurtulmaz!  

 

Savunma oyuncusunun (genellikle ikinci oyuncunun), tıkanmayı önlemek için gerekenden büyük oynaması tekniğidir. Oynadığı büyük kart ortağının tek onörünü alır ve böylece defans yatırılamamış olur. Örnek:

____________Kuzey:
____________ –
____________ –
____________ T7
____________ A94

Batı:                                                           Doğu:
 –                                                             
 –                                                               73
 AD                                                             R
 DV8                                                         53

____________Güney
____________ V
____________ –
____________ 32
____________ RT

Koz Piktir. Deklaran son beş elin dördünü almak arzusundadır. Bunun için elden Karo oynar.

. Eğer Batı yerdeki kartlara bakıp dikkatsizce D nı oynarsa, deklaranın tuzağına düşer. Eli Rua ile alan Doğu elinde kalan renklerden Kör ya da Trefl oynamak zorundadır. Doğu Kör oynarsa deklaran elden çakar, Batı minörler arasında sıkışır. Doğu Trefl oynarsa, deklaran elden Rua ile alır. Son Pikini çektiğinde Batı yine minörlerden sıkışır!

. Halbuki, Batı başına gelebileceği önceden görüp A nı koysa idi, eli alacak ve tehlikesiz bir şekilde bir tur daha Karo dönebilecekti. Zaten Batının bilemediği son Karo ortağında da olsa, Batı eli alıp Karo döndüğünde deklaran çakmak zorunda kalacak ve elinde ya Kör ya da Trefl olacaktı. Son eli defansa teslim edecekti.

Batının darbeyi uygulamak için büyük oynaması, bir timsahın ağzını büyükçe açıp avını yakalamasına benzetilmiştir.

+++

Bu haftaki problemlerimize aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

K06 – K10