Bridge Class (06) Sinyaller

Sinyaller İçin İpuçları

 • Apel (Tutum)  Sinyali, ortağın renge devam etmesini istemek ya da istememek anlamında kullanılan bir sinyaldir. Standart Apel sinyali, Büyük: Olumlu, Küçük: Olumsuz anlamdadır. Apel, ortağın atak ettiği ya da el tuttuğunda ilk kez oynadığı renge yapılır.
 • Renk kontratında apel sinyali; oynanan renkte iki adet kartı var ise önce büyük sonra küçük verir.
 • Atakçının ortağında eşdeğer onör ya da iki alt onörü (bir alt onörü ortakta olmalı) var ise devam et sinyali verilir. İstisnalar;
  • Atakçı Rua atak ettiğinde, yerde AT9 var ise Vx den Vale verilmez.
  • As veya Rua atağına, elde Dx varsa Dam verilmez. Dam verilmesi ya Damın tek olduğunu ya da DV olduğuna işaret eder.
  • Atakçı As veya Rua atak ettiğinde yerde, yerde Dam var ise, üçüncü turda çakmak amacı ile Vx den Vale verilir.
  • Ortağın atak rengine yerde tek kart varken, koz promosyonu ihtimalide varsa, üçüncü elin vereceği büyük kart “devam et” anlamındadır. Koz promosyonu olasılığı yok ise renk tercihi anlamındadır.
 • Sanzatu kontratlarında apel sinyali, elinde o renkten üç veya daha fazla kart var ise standart beğendim sinyali verilir. Ancak ortak Rua atak ettiğinde elinde, Ax ya da Vx var ise ilk tur onörü koymak gerekir.
 • Apel sinyali vermek için oynanan onör kart, altındaki bitişik onör kartı vaat eder.
 • Defansın bir löve kaybına neden olacak kart ile sinyal verilmemelidir.
 • Kısalmaması gereken rengin bir kartı ile sinyal verilmemelidir.
 • Defanstan çok deklaranın işine yarayacak sinyal verilmemelidir. Bu tür durumlar ile genellikle 7/8 tur oynandıktan sonra karşılaşılır. Örneğin, deklaran size mi ortağınıza mı empas yapacağını çözmeye çalışıyorken, o renkten sinyal vermeye çalışmak deklaranın işini kolaylaştırır.
 • Sayı Sinyali, oynanan renkte kaç kartınız (tek sayı, çift sayı şeklinde) olduğunu bildiren sinyaldir. Standart Sayı sinyali, Büyük-Küçük: Çift Sayıda, Küçük – Büyük: Tek Sayıda anlamındadır.
 • Sayı sinyali genellikle deklaranın oynadığı renge uygulanır. Ancak ortağın atak ettiği renkte apel sinyali vermek anlamsız ise, sayı sinyali verilir. Daha önce apel sinyali verilmiş renk tekrar oynanıyorken sayı sinyali verilir.
 • Deklaran özellikle başka yere geçeri yok iken yerin uzun rengini oynar ise, keseri olan ortağının o rengi ne zaman keseceğine doğru karar verebilmesi için küçük kartları olan defans oyuncusu muhakkak sayı sinyali vermelidir.
 • Defansın tüm puanları ortaklardan birinde birikmiş ise, deklarana yardımcı olmamak için sayı sinyali verilmez.
 • Renk Tercihi (Preferans) Sinyali, ortağın belirli bir rengi oynamasını istemek anlamında kullanılan bir sinyaldir. Standart Renk Tercihi Sinyali, Büyük : Üst Rengi, Küçük: Alt Rengi işaret eder. Örneğin koz Pik iken, Karo oynanırken böyle bir sinyal verme şansınız var ise, büyük kağıt Kör rengini küçük kağıt Trefl rengini tercih ettiğinizi gösterir. Renk Tercihi Sinyalini kullanabileceğiniz durumlar;
  • Ortağa çaka verirken,
  • Defos yaparken,
  • Sıralı tepe onörleri oynama sırasına göre,
  • Rakip bir rengi ikinci kez oynadığında (ilki sayı sinyali) elinde tek sayıda kağıt var iken,
  • Yerde tek kağıt varken ortak As çektiğinde ya da yerde şikan olup çakıldığında,
  • Yerde renk kapalıdır ve defansın bu renkten el alamayacağı barizken,
  • Üçüncü oyuncu deklarasyon sırasında ortağına destek vermiş iken,
  • Deklaran elden oynayıp yere çaktırır iken

 

+++

 

Örnek 1

____________Kuzey:
____________ 852
____________ DT932
____________ DT7
____________ A7

Batı: (Siz)
 A93
 75
 AR853
 854

 

Güney Batı Kuzey Doğu
1 Pas 3 Pas
4 H.Pas

 

Atak: R (Kuzey 7, Doğu 9 ve Güney V oynuyor)

Nasıl devam edersiniz?

+++

Deklaran sizi yanıltmaya çalışıyor! Ortağınızda Karo 4 parça olsa idi, 9 değil alttan ikinci olan 4 verirdi. A ile devam edip, ortağın çaktıktan sonra Pik dönmesi için 8 oynayın. Doğu ♠D oynadığında kontrat 2 batacaktır.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ 852
____________ DT932
____________ DT7
____________ A7

Batı:                                                     Doğu:
 A93                                                    DV764
 75                                                       6
 AR853                                               92
 854                                                   V9632

____________Güney
____________ RT
____________ ARV84
____________ V64
____________ RDT

Oynamak için tıklayın

 

+++

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ D5
____________ RT
____________ ARDV953
____________ A2

Batı: (Siz)
 R9742
 V73
 84
 RD6

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

2

Pas

2

Pas 3

Pas

3NT

H.Pas

 

Atak:  4 (Ortağınız ♠A ile kazanır ve ikinci tur ♠8 oynar. Deklaran ♠V verir.)

Nasıl defans yaparsınız?  

+++

Çok dikkatli defans yapmanız gerekiyor. Ezbere eli alıp Pik oynarsanız kontrat çıkacak! Zira yerde hazır 8 el var. Deklaran bir de Pik alır ise kontrat çıkıyor. Ortağınızda ♠AT83 olsa idi ♠8 liyi dönmezdi. Oyunda görünmeyen kağıtlar ♠T ve ♠3. Ortak son Pikini dönmüş olabilir ya da 8li ve 3lü arasında tercih yapmış olabilir. Her durumda Pikten batırma ihtimali yok. Tek umut ortak Kör rengi için sinyal göndermiş olabilir. Eğer ortakta ADx var ise kontrat batacak. Pik Rua ile eli alıp 3 dönmelisiniz.

 Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ D5
____________ RT
____________ ARDV953
____________ A2

Batı:                                                     Doğu:
 R9742                                               A83
 V73                                                     AD84
 84                                                        62
 RD6                                                   T743

____________Güney
____________ VT6
____________ 9652
____________ T7
____________ V985

Oynamak için tıklayın

+++

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ RDV4
____________ 752
____________ T
____________ ADV94

                                                              Doğu: (Siz)
                                                              ♠ 7632
                                                               86
                                                               9742
                                                              ♣ R52

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

2 3

Pas

3

Pas 3

Pas

3NT

H.Pas

 

Atak:  R (Deklaran V verince eli alır ve D oynar. Eli A ile alan deklaran, elden ♣T yerden ♣4 oynar. )

Nasıl defans yaparsınız?  

+++

İlk 2 turda Kör dağılımı belli oldu. Ortak 6 parça Kör ile başlamış. İkinci tur elinde DT9(xx) varken, DT9 dan istediğini oynama imkanı vardı. Damı (büyük) oynamayı seçti. Demek ki Pik istiyor! Eli Rua ile alıp Pik oynarsınız.

 Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RDV4
____________ 752
____________ T
____________ ADV94

Batı:                                                     Doğu:
 A5                                                       7632
 RDT943                                           86
 863                                                     9742
 63                                                      R52

____________Güney
____________ T98
____________ AV
____________ ARDV5
____________ T87

Oynamak için tıklayın

+++

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________ RDT543
____________ 2
____________ 864
____________ 864

Batı: (Siz)
 –
 ARDV643
 975
 975

 

Güney Batı Kuzey Doğu
1 4 4 5
Pas Pas  5 H.Pas

 

Atak: A (ortak T verdi. Deklaran 8)

Nasıl devam edersiniz?

+++

Yerde tek kart olunca ortak apel ya da sayı sinyali değil renk tercihi belirtmelidir. Elindeki en büyüğü verdiğine göre Karo istiyor. Karo dönersiniz ve kontratı batırırsınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RDT543
____________ 2
____________ 864
____________ 864

Batı:                                                     Doğu:
 –                                                          86
 ARDV643                                         T975
 975                                                     ARV32
 975                                                   32

____________Güney
____________ AV972
____________ 8
____________ DT
____________ ARDVT

Oynamak için tıklayın

+++

 

Örnek 5

____________Kuzey:
____________ RVT9
____________ 3
____________ D8765
____________ AV2

Batı: (Siz)
 A542
 974
 9
 RDT64

Güney   Kuzey

1            1♠

2           4

4           4NT

5♣           6

 

Atak: R (Yerden A ve ortak 9 verdi. Ele Karo as ile geldi ve küçük bir Pik oynadı.)

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Rua atak edilince normal olarak sayı verilir ve ortak 9 vererek (büyük) çift sayı sinyali verdi. Eğer ortakta Trefller 4 parça ise, deklaranda tektir. Deklarasyona göre Kör As ve Karo Rua deklaranda. Yani Kör ve Karodan da el almak mümkün değil. Öyle ise tek şansınız Pik Damı ortakta aramak ve deklaranın Piki yanlış oynamasını beklemek. Küçük Pik ile devam edersiniz. [Önceden planlayıp, deklarana ek bilgi vermemek adına Piki hızlı oynamanız da fayda var!]

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RVT9
____________ 3
____________ D8765
____________ AV2

Batı:                                                     Doğu:
 A542                                                  D76
 974                                                    DT852
 9                                                          3
 RDT64                                              9853

____________Güney
____________ 83
____________ ARV6
____________ ARVT42
____________ 7

Oynamak için tıklayın

 

+++

 

Örnek 6

____________Kuzey:
____________ RD7
____________ ADV
____________ 96432
____________ 54

Batı: (Siz)
 65
 T83
 T
 AVT8763

 

Güney

Batı Kuzey

Doğu

1

Pas

1

4 Pas

Pas

Kontur

Pas 4

H.Pas

 

Atak:  T (Ortağınız 5 verdi. Deklaranda 7 verince eli siz aldınız.)

Nasıl defans yaparsınız?  

+++

T ile eli almanız sürpriz oldu. Ortak acaba neden eli almak istemedi? Belki de rakipler birbirlerini anlamadılar. Kuzey, Güneyin konturunu ceza olarak algılamadı herhalde! Eğer ortağınızda tek adet bile Trefl olsa alıp dönerdi. Bunu yapmadığına göre elinde Trefl yok! Öyle ise Trefl oynadığınızda çakması mümkün. Ancak yine de dikkatli oynamalısınız. Şimdi Trefl As ve küçük Trefl sırası ile oynarsanız, ortak çakar ama Karo döndüğünde deklaran büyük koz ile çakar ve kozları toplayıp kalan elleri alır ve böylece kontratı yapar. Bu yüzden, ilk el A değil küçük Trefl oynarsınız ve ortak çakar. Karo oynadığında eli deklaran alsa bile artık Treflden sadece bir el alabilecektir. Ancak 4 Pik, 4 Kör ve 1 Trefl alabilir.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RD7
____________ ADV
____________ 96432
____________ 54

Batı:                                                     Doğu:
 65                                                      9843
 T83                                                    642
 T                                                          ARDV85
 AVT8763                                        

____________Güney
____________ AVT2
____________ R975
____________ 7
____________ RD92

Oynamak için tıklayın

+++

 

Örnek 7

____________Kuzey:
____________♠ D82
____________ RDV3
____________ RD82
____________♣ RD

Batı: (Siz)
♠ T9765
982
3
♣ 9632

Kuzey   Güney

1            1

3♥           4

Atak: 3

Doğu As ile alıp, 5 oynar. Çakarak alırsınız.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Ortak küçük ile çaktırdı Trefl oynamanızı istiyor. Kontratı ilk dört eli alarak batıracaksınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ D82
____________♥ RDV3
____________ RD82
____________♣ RD

Batı:                                                     Doğu:
T9765                                              ♠ R43
982                                                   ♥ 74
3                                                         A9765
9632                                                ♣ A84

____________Güney
____________♠ AV
____________♥ AT65
____________♦ VT4
____________♣ VT75

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 8

____________Kuzey:
____________♠ T92
____________♥ RD75
____________♦ ADV86
____________♣ 3

                                                              Doğu: (Siz)
                                                              ♠ DV3
                                                               63 
                                                               T3
                                                              ♣ 987542

Kuzey   Güney

1            1

3           4

Atak: ♠4

Yerden ♠T. Ne oynayacaksınız?

+++

Valeyi koyacaksınız ki ortağınız yanılmasın. Dekleran As ile alınca Damın sizde olduğunu anlayacak ve el alınca küçük Pik oynar.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ T92
____________♥ RD75
____________♦ ADV86
____________♣ 3

Batı:                                                     Doğu:
R854                                                ♠ DV3
A94                                                  63
972                                                    T3
AT6                                                 ♣ 987542

____________Güney
____________♠ A76
____________♥ VT82
____________ R54
____________♣ RDV

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 9

____________Kuzey:
____________♠ T72
____________ A5
____________ 64
____________♣ VT7654

                                                              Doğu: (Siz)
                                                              ♠ V9
                                                              ♥ T9832
                                                               V73
                                                              ♣ AR9

Güney   Kuzey

2NT         3NT

 

Atak: ♠5

Yerden ♠2, siz ♠9 koydunuz. Deklaran ♠4 verdi. El sizde kaldı. ♠V ile devam edince, deklaran As ile alır. Batı ♠3 verir. Deklaran ♣D oynayınca ortak ♣8 verdi.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Eğer ilk el büyük koyarsanız deklaran yerin Trefllerini sağlar. Artık ikinci Trefli boşlasanız bile yerden bir kez daha Trefl oynar ve Kör Ası hala yere geçişi sağlar. İlk Trefle küçük koymalısınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ T72
____________ A5
____________♦ 64
____________♣ VT7654

Batı:                                                     Doğu:
D8653                                              ♠ V9
74                                                      T9832
D982                                                ♦ V73
82                                                     ♣ AR9

____________Güney
____________♠ AR4
____________♥ RDV6
____________ ART5
____________♣ D3

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 10

____________Kuzey:
____________♠ DV985
____________ V
____________♦ AD93
____________♣ ARD

                                                              Doğu: (Siz)
                                                              ♠ A63
                                                               A53
                                                               RVT86
                                                              ♣ T3

Kuzey    Güney

1♠              2

2NT         4

Atak: 7

A, 8, 2. Trefl As ve Rua. Elden Karo defos. ♣D oynayınca, siz 3 ile çakarsınız, deklaran üstüne çakıp eli alır. Kör oynar. As ile alırsınız.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Kontratı batırabilmek için Pik Ruanın Batıda olması şart. Ondan sonra ya Pik çakası ile ya da Karo Ruası ile bir löve daha bulmaya çalışacaksınız. Bu yüzden küçük Pik oynamalısınız.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ DV985
____________ V
____________ AD93
____________♣ ARD

Batı:                                                     Doğu:
R4                                                      ♠ A63
82                                                      A53
74                                                      RVT86
V987642                                        ♣ T3

____________Güney
____________♠ T72
____________ RDT9764
____________♦ 52
____________♣ 5

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 11

____________Kuzey:
____________♠ R
____________ RD62
____________♦ RD543
____________♣ AT9

Batı: (Siz)
♠ AVT876
A9
♦ 872
♣ R2

Batı     Kuzey     Doğu    Güney

–           1              Pas         1

1♠          4            H.Pas

Atak: ♠A

Doğu ♠2.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Yerde tek olunca ortak preferans gösterir. 2 li verdiğine göre Trefli tercih ediyor. ♣R oynayın. Ası çıkarırsınız. Sonra A ile el tutunca Trefli eli ortağa verip, 3. Trefle çakarsınız

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ R
____________♥ RD62
____________ RD543
____________♣ AT9

Batı:                                                     Doğu:
AVT876                                           ♠ D532
A9                                                      54 
872                                                    96
R2                                                     ♣ D8743

____________Güney
____________♠ 94
____________ VT873
____________ AVT
____________♣ V65

Oynamak için tıklayın.

 

+++

 

Örnek 12

____________Kuzey:
____________♠ D5
____________ VT3
____________ V9
____________♣ AR8763

                                                              Doğu: (Siz)
                                                              ♠ ARVT4
                                                               72
                                                               RT862
                                                              ♣ 2

Batı     Kuzey     Doğu    Güney

–           –              –              1

Pas        2♣          X              XX

2          3          Pas           4

Atak: ♠2

Atağı Vale ile alıp ♠R oynadınız. Batı ♠3 verdi. El sizde kaldı.

Nasıl defans yapacaksınız?

+++

Batıda 3 adet pik varmış ve muhtemelen Karo oynamanızı istemiyor. Bu yüzden tek umudunuz, Kozdan As ile el tutup size çaka vereceğini umarak Trefl oynamak.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________♠ D5
____________ VT3
____________ V9
____________♣ AR8763

Batı:                                                     Doğu:
932                                                    ♠ ARVT4
A54                                                    72 
7543                                                  RT862
954                                                   ♣ 2

____________Güney
____________♠ 876
____________ RD986
____________ AD
____________♣ DVT

Oynamak için tıklayın.

 

+++

Briç Test
%d blogcu bunu beğendi: