Yeni Başlayanlar İçin-11

Diğer Empas Teknikleri İçin İpuçları

  • İki eksik onöre karşı iki kez empas yapmayı düşünüyorsanız buna “Çifte Empas” [Double Finesse] adı verilir. Örneğin, elde (Güney) ADT varken, karşısındaki yerde (Kuzey) 763 olsun. Çifte empas yapma ihtiyacınız var ise, yerden oynanacak küçük Pike elden T konur. V Batıdan çıksın ya da çıkmasın daha sonra D ile empas tekrarlanır.
  • Çifte empas önce küçük kart ile yapılır. Önceki örnekte R Batıda ♠V Doğuda olsa idi, T Batının Ruasını çıkaracaktı.
  • Elde (Güney) ♣AV9 ve yerde (Kuzey) ♣652 olsun. Yerden oynayacağınız kağıda elden ilk el ♣9 oynarsınız. Eğer Doğuda RT veya DT var ise, ♣9 Batının sek Dam ya da Ruasını çıkarır. Daha sonra da ♣V ile empası tekrarlar, renkten iki el alırsınız. Buna “Derin Empas” [Deep Finesse] adı verilir.
  • Ellerden birinde o renk yokken, diğerinden bitişik onörlerden birini kaçırma yoluna gidersiniz. Örneğin yerde (Kuzey) RD82 varken elinizde (Güney) Kör hiç yoktur ve çakma imkanı vardır. Eğer A nın Doğuda olduğunu tahmin ediyorsanız, yerden bir onör oynarsınız ve Doğu As koyarsa çakarsınız(yerin diğer onörü alıcı olur), Doğu küçük koyarsa boşlarsınız ve eli alırsınız. Bu oyuna “Ekspas/Çakmalı Empas” [Ruffing Finesse] adı verilir.       

 

+++

 

Örnek 1

____________Kuzey:
____________♠ 85
____________ AD93
____________ R75
____________♣ A652

 

____________Güney
____________♠ ARDV93
____________ 752
____________ AD6
____________♣ 8

Kontrat: Güneyden 6Pik

Atak: ♣D

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 1

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Körde 2 el kayıp. Toplam 2 Potansiyel kayıp.

ii) Kördeki kayıplarınızı bire indirmeye çalışmalısınız. Bunun için tek olasılık Körde empasın tutmasıdır. Şansınızı artırmanın bir yolu Kör renginde “Derin Empası” denemektir. V ve T Batıda ise, yerin 9 su R yı çıkarır. Eğer ilk tur empası Doğu V veya T ile alır ise, kaybolan bir şey yoktur. Bir kez de Dam ile Rua empasını denersiniz. Kontratın yapılabilmesi için Batıda ya R ya da VT olmalıdır!

Oyun planı; Atağı aldıktan sonra, kozları toplar, 9 ile ilk tur empası denerim. Tutmaz ise ikinci tur D ile tekrarlarım.

 

+++

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________♠ RV2
____________ RDT3
____________ T95
____________♣ A85

 

____________Güney
____________♠ 85
____________ AV854
____________ A72
____________♣ R42

Kontrat: Güneyden 4 Kör

Atak: V

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 2

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 2, Körde 0, Karoda 2 ve Treflde 1 el kayıp. Toplam 5 Potansiyel kayıp.

ii) 2 kayıptan kurtulmanın yolu, A ve D ı Batıda bulabilmektir. Atağı As ile alıp, son el elde kalacak şekilde kozları toplarsınız. Pik oynarsınız. Muhtemelen Batı küçük oynar, V si ile empas denersiniz. Tutuyor ise Trefl ile ele geri döner ve bir kez daha Pik oynarsınız. As çıktığında R sına daha sonra kayıp Karonuzu kaçarsınız. Defans Sadece 1 Pik, 1 Karo ve 1 Trefl alabilir.

Oyun planı; Atağı As ile alıp, dışarıdaki kozları temizlemek. Batıda As ve Damı bulma umudu ile elden yere doğru Pik oynayıp Derin empas yapmak. Daha sonra sağlanan Pik Ruasına, kayıp bir Karo kağıdını kaçmak.

 

+++

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________♠ DV6
____________ D942
____________ A53
____________♣ QV8

 

____________Güney
____________♠ ART872
____________ VT5
____________ 942
____________♣ A

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: D

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 3

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 0, Körde 2, Karoda 2 ve Treflde 0 el kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Kırmızı renklerden ikişer kaybınız var. Bunlarda birini Trefle kaçma imkanı var (eğer R Doğuda ise). Ancak atağı As ile alacağınızdan, bundan sonra yere sadece 2 kez  (D ve V ile) geçebileceksiniz. Bu yüzden kozları doğru sıra ile toplamak önemli. Önce ♠A ile ele gelip, ♣A çekilir. ♠D ile yere geçilir. ♣D ile ekspas denenir. Doğu Ruayı koyarsa çakılır ve ♠V ile yere geçilip ♣V sine kayıp Karo kaçılır. Doğu Ruayı koymazsa Trefle kayıp Karo kaçılır. 

Oyun planı; Atağı As ile almak. ♠A, ♣A, ♠D ile yere geçiş, Treflden ekspas denemek. 

 

+++

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________♠ A63
____________ V4
____________ VT5
____________♣ V9842

 

____________Güney
____________♠ 842
____________ ARDT63
____________ A94
____________♣ A

Kontrat: Güneyden 4Kör

Atak: D

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 4

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 2, Körde 0, Karoda 2 ve Treflde 0 el kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Yere yeterli geçiş olmadığından yerdeki Trefl rengini sağlayarak eldeki kayıpları kaçmak mümkün değil. Tek şansınız Karoda çifte empas denemek. Atağı As ile alır almaz Karo empası denersiniz. Muhtemelen ile empas denemesi tutmayacaktır (R ve D ın birlikte Doğuda olma ihtimali %25). Defans 2 tur Pik alacaktır. Daha sonra Trefl ya da koz oynayacaktır. Önce A ile bir tur koz toplanır. Daha sonra ikinci Karo empası için V ile yere geçilir. Eğer hem de Dam Batıda ise yapacak bir şey yoktur.

Oyun planı; Atağı As ile alıp Karo empası denemek. El alınca sadece bir tur koz çekmek. Koz Valesi ile yere geçip Karo empasını tekrarlamak.

 

+++

 

Örnek 5

____________Kuzey:
____________♠ A6
____________ RT6
____________ T6532
____________♣ 874

 

____________Güney
____________♠ RDV8432
____________ 743
____________ 9
____________♣ AR

Kontrat: Güneyden 4 Pik

Atak: D

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 5

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 0, Körde 3, Karoda 1 ve Treflde 0 el kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Körde ki kaybı 2’ye indirebilmek için derin empas denemelisiniz. Atağı alıp, dışarıdaki kozları temizledikten sonra, elden küçük Kör oynanır ve yerden T konur. Eğer Batıda D ve V var ise, Doğunun A ı , T ile çıkarılmış olur. Eğer bu empas başarılı olmaz ise, ikinci kez elden yere doğru Kör oynanır ve A nın Batıda olması umut edilir.

Oyun planı; Atağı almak. Kozları bitirmek. Yere doğru Kör oynayıp önce T ile empas, tutmaz ise yine elden Kör oynayıp R yı kaçırmaya çalışmak.

 

+++

 

Örnek 6

____________Kuzey:
____________♠ DV2
____________ ART
____________ 9762
____________♣ 853

 

____________Güney
____________♠ ART976
____________ 63
____________ A83
____________♣ D7

Kontrat: Güneyden 4 Pik (Doğu 1 Trefl ile oyunu açar)

Atak: 9 (Doğu R ile kazanır Daha sonra önce A oynar. Üçüncü el V ile devam eder)

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

+++

Cevap 6

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 0, Körde 0, Karoda 2 ve Treflde 2 el (verildi) kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Defansa 2 el daha vermemek için, kayıplardan birini Köre kaçmak gerekiyor. Bunun içinde derin empas yapmak zorundasınız. Üçüncü Trefliye büyük bir kozla çakıp, kalan kozları temizlersiniz. Sonra elden yerin T na doğru küçük Kör oynarsınız. Umudunuz D ve V nin Batıda olmasıdır. Batı her iki onörde elinde olsa dahi küçük oynamalıdır. Onör koyarsa, defansa hiç bir faydası olmaz. Zira pozisyonu tekrarlarsınız. Hem de bu sefer daha büyük bir ihtimalle empasın tutacağını umarak! 

Oyun planı; Üçüncü tur Trefle büyük koz ile çakmak. Kozları temizlemek. Daha sonra Karo kaybını kaçabilmek için, T ile empas denemek.

 

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d