Yeni Başlayanlar İçin-17

Oyunda Saymak İçin İpuçları

  • Oyunlarınızda başarılı olmak istiyorsanız, defans ellerinin dağılımını izlemeli ve saymalısınız.
  • Eğer bir defans oyuncusunda bir renk uzun ise, muhtemelen diğer renklerde ortağının elindekilerden daha kısadır.
  • Eğer bir renkte Dam için her iki tarafa da empas yapabiliyorsanız, hangi defans oyuncusunda bu rengin uzun olduğunu keşfetmeye çalışın. Deklarasyon aksine işaret etmediği sürece, Dam bu oyuncuda imiş gibi oynayın.
  • Defansın onör puanlarını saymakta çok önemli bilgi sağlar.
  • Eğer bir defans oyuncusu oyunu açmadı ise elinde 12 OP yok demektir. Eğer bir defans oyuncusu ortağının 1 Renk açısına Pas geçiyor ise 6 OP yok demektir. Bu bilgiler, belirli bir kartın hangi elde bulunabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

+++

 

Örnek 1

____________Kuzey:
____________♠ T87
____________ DT832
____________ RV9
____________♣ 54

 

____________Güney
____________♠ 63
____________ ARV97
____________ AD2
____________♣ RV7

Kontrat: Güneyden 4 Kör

(Konuşmalar Güney: 1 Kör / Kuzey: 2 Kör / Güney 4 Kör)

Atak: A (ikinci el R, üçüncü el küçük Pik Doğu D)

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 1

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 2 (verildi), Körde 0, Karoda 0 ve Treflde 2 el (3.cüye yerden çakılacağı için) kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Oyunun başında iki el verildiğinden, artık sadece Treflden bir el verebilirsiniz. Bu yüzden yerden Trefl oynadığınızda, elden R mı yoksa V mi oynayacağınıza karar vermelisiniz. Doğunun D ı, Batıda V olduğuna işaret ediyor! Eğer ♣A da elinde olsa idi, Batının aşağıdakine benzer bir eli olması söz konusu olacaktı;

ARVx  xxxx  ♣Axxx  Böyle bir elle 1 Kör açılışına herhalde Kontur ile araya girerdi. Bunu yapmadığında göre ♣A Doğunun elinde olmalı! 

Oyun planı; Üçüncü eli çaktıktan sonra, dışarıdaki kozları toplamak ve yerden ele doğru Trefl oynamak. A ını Doğunun elinde aramak.

 

+++

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________♠ AT3
____________ A32
____________ R43
____________♣ RDT4

 

____________Güney
____________♠ RD8754
____________ D6
____________ A86
____________♣ V8

Kontrat: Güneyden 6 Pik (1 Pik açışınıza Batının 2 Kör ile araya girişi var)

Atak: D

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 2

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 1 (en kötü dağılım olan 4-0 ise), Körde 1, Karoda 1 ve Treflde 1 el kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Sağlanacak yerin Trefllerine elden 2 kayıp kaçılabilir. Pikler 2-2 veya 3-1 dağıldı ise kontratı çıkarmak kolay olacaktır. Tedbirli davranıp Piklerin 4-0 dağılımına karşı önlem de alınabilir. Batıda Körler uzunken Piklerin de 4 parça olma ihtimali çok düşük. Bu yüzden Doğuda 4 Pik olma olasılığına göre oynamak lazım! Önce elden A ile atağı alırsınız.

Eğer ilk tur elden ♠R oynarsanız ve Doğuda ♠V962 var ise kontratın çıkarı kalmaz. Önce ♠A oynanıp dağılıma bakılır. Batı ilk tura uymayınca tedbirli olmanın ödülünü alırsınız. Arkasından yerden ♠T, Doğu ♠V ve elden ♠D oynanır. Son Pik empasını yapmadan Trefl Asını düşürmek için elden ♣V yi oynarsınız. Defans ♣A nı hemen koyarsa işiniz kolaylaşır, Karo ile yere geçip Pik empası ve son Pikin toplanması yapılıp yerin sağ Trefllerine elden kayıplar kaçılır. Ancak iyi bir defans hemen ♣A nı koymaz. O zaman, yine Karo ile yere geçip Pik empası yaparsınız. Pikleri topladıktan sonra Trefli ile devam edersiniz. Yere geçiş kağıdı olarak A nı kullanırsınız.   

Oyun planı; Atağı A ile elden almak. Doğuda olabilecek 4 parça Pike karşı tedbir almak. Önce A, sonra T oynamak. Treflleri sağlamaya gitmek. Sağlanacak Trefllere elden iki kayıp kağıt kaçmak.

 

+++

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________♠ VT3
____________ 8642
____________ 762
____________♣ RD7

 

____________Güney
____________♠ RD9762
____________ RV
____________ 943
____________♣ AV

Kontrat: Güneyden 2 Pik (Batı 1 NT açar 15-17 OP)

Atak: A (İkinci tur R, üçüncü tur V yi, Doğu D ile alır. Dördüncü tur 7 oynar)

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

+++

Cevap 3

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 1, Körde 2, Karoda 3 (verildi) ve Treflde 0 el kayıp. Toplam 6 Potansiyel kayıp.

ii) Oyunun başında 3 el verdiniz. Birer elde kesin Pik ve Körden vereceksiniz. Demek ki Körde 2.ci kaybı önlemek lazım. Batının puanlarını sayalım. Karodan 8 OP, Pik Ası da muhtemelen Batıdadır 4 OP. 1 NT açabilmesi için 3 OP ile 5 OP arasında bir kuvvete daha ihtiyacı var. Bu nedenle hem A hem de D elinde olamaz. Muhtemelen A Batıda D Doğudadır. Kör atağına elden V yi oynarsınız.

Oyun planı; Pik ve Kör Aslarını, oyunu 1 NT açan Batıya plase edip, V yi oynamak.

 

+++

 

Örnek 4

____________Kuzey:
____________♠ AR6
____________ RT5
____________ AV72
____________♣ AD5

 

____________Güney
____________♠ DV4
____________ AV3
____________ RD84
____________♣ RV2

Kontrat: Güneyden 7 NT

Atak: T

i) Her renkteki hazır löveleriniz  ve toplam hazır löveniz kaç adettir?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 4

i)Pikte 3, Körde 2, Karoda 4 ve Treflde 3 el kayıp. Toplam 12 hazır löve. 1 el daha bulmak lazım.

ii) 12 hazır el var ve 13.cü el Kör empası ile sağlanabilir. Ancak hangi tarafa empas yapmalı? Bununla ilgili ipucu sağlamak için 10 el Pik, Karo ve Trefl oynanır ve defans oyuncularının elleri sayılır! Örneğin, Batıdan 3 Pik, 2 Karo ve 5 Trefl çıksın. Demek ki;

Batının eli: xxx  ?xx  xx  ♣xxxxx  

Doğunun eli: xxxx  ?xxxxx  ♣xx imiş.

Doğunun Kör sayısı (4) Batınınkinden (3) daha fazla imiş. Öyle ise Damı Doğuda aramak daha doğru olacaktır.   

Oyun planı; Tüm Pik, Karo ve Treflleri çekip dağılımı saymak. Kör hangi tarafta daha uzun ise Damın o tarafta olduğunu varsayarak empas yapmak.

 

+++

 

Örnek 5

____________Kuzey:
____________♠ A64
____________ A53
____________ D97
____________♣ RDV6

 

____________Güney
____________♠ 8
____________ RVT972
____________ RV5
____________♣ A42

Kontrat: Güneyden 6 Kör (Batı oyunu 3 Pik açar)

Atak: R

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 5

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 0, Körde 1, Karoda 1 ve Treflde 0 el kayıp. Toplam 2 Potansiyel kayıp.

ii) Karodan 1 el kaybedeceğiniz kesin gözüküyor. Bu yüzden kozdan el vermemelisiniz! Batıda 7 parça Pik olduğunu öğrendiniz (Doğuda 2 parça Pik var demek). Batının bilinmeyen kağıt sayısı 6 iken, Doğunun bilinmeyen kağıt sayısı 11 dir. Bunun anlamı D nı Doğuda bulunma ihtimali 11 e 6 dır!

Doğru karar vermenize yardımcı olacak bir diğer hususta, 3 seviyesinde oyun açanın elinde singleton (tek parça) renk olması beklenir. Eğer bu tek parça renk Minör renklerden biri olsa idi muhtemelen daha sonra çakma umudu ile o rengi açılırdı. Halbuki kendi rengi olan Piki açılmayı tercih etti. Demek ki, elinde singleton renk varsa, bu renk Kör demektir.

Oyun planı; Atağı As ile almak. Kör As ve Vale ile empas sırası ile oynamak. Batının Piki uzun ise muhtemelen Körü kısadır.

 

+++

 

Örnek 6

____________Kuzey:
____________♠ D64
____________ 8532
____________ ADV
____________♣ R76

 

____________Güney
____________♠ ARVT82
____________ R
____________ R5
____________♣ 8532

Kontrat: Güneyden 4Pik (Doğu oyunu 1 Kör açar)

Atak: 9 (Doğu A ile alır. D ile devam eder.)

i) Ana el hangisi ve kaç potansiyel kaybınız var?

ii) Oyun planınız nedir?

 

+++

 

Cevap 6

i) Ana el Güneyin elidir. Potansiyel kayıplar; Pikte 0, Körde 1 (verildi), Karoda 0 ve Treflde 3 el kayıp. Toplam 4 Potansiyel kayıp.

ii) Yerden sağlanacak Karoya elinizdeki dördüncü Trefli kaçabileceksiniz ama hala Treflde 3 el kayıp var. İkinci tur Köre üste çakılma ihtimaline karşı büyük bir koz ile çakarsınız. Dışarıdaki kozları toplarsınız. Normal oyun elden yerin Ruasına doğru Trefl oynamak iken bu oyunda yanlış olacaktır! Çünkü Doğu oyunu açtı ve dışarıda sadece 14 OP var. Demek ki A kesin Doğudadır. Tek şansınız Doğuda Trefl renginin iki parça olma ihtimalidir. Bu yüzden elden ve yerden 2 tur küçük Trefl oynayıp Asın Doğudan düşmesini beklersiniz.

Oyun planı; İkinci tur Körü büyük bir koz ile çakmak. Kozları toplamak. İki tur elden ve yerden küçük Trefl oynayıp A ı Doğuda iki parça bulmayı ummak.

 

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: