Yeni Başlayanlar İçin-21

Aktif Defans / Pasif Defans İçin İpuçları

 • Aktif Defans; Bir an önce alabileceklerimizi alma şeklinde yapılan defanstır. Deklarana kendi oynayarak yapamayacağı löveleri kaptırma riski vardır.
 • Aktif defans, (i) bir an önce alacakları alabilmek için defans ortaklığının uzun renginden onör çıkılarak yapılır.
 • Aktif defans, (ii) yerin çok sağlam bir rengi var ve yere geçişleri az ise, deklaran kozları topladıktan sonra o rengi kullanmasını önlemek için o renk oynanır.
 • Aktif defans, (iii) “kuşatma oyunu” ile deklaran sıkıştırılarak yapılır. Kuşatma oyunu;

___T85

R63              AV92 (Siz)

___D74

Tüm elleri almak için yerin en büyük kağıdı olan Onluyu elinizdeki As, Vale ve Dokuzlu ile kuşatabiliyorsunuz. Önce V oynarsınız. Deklaran küçük koyarsa 2 ile devam edersiniz. Artık tüm eller defansın. Deklaran büyük koyarsa ortağınız Rua ile alır ve tekrar oynadığında yerin T sini makasa alırsınız.

 • Oyunda şu durumlardan biri var ise, aktif defans yapmayı tercih edin;
  • Yerde, elde ki kayıpların kaçılabileceği uzun bir renk vardır.
  • Deklarasyondan hem elin hem de yerin kuvvetli olduğu anlaşılmıştır.
  • Elde veya yerde uzun ve kapalı bir renk vardır. Örneğin rakiplerden biri Gambling 3NT deklere etmiştir.
 • Pasif Defans; ise deklarana kendi yapabileceği dışında el yaptırmama prensibine göre yapılan defanstır. Burada ki riskte, defans alacağı löveleri alamadan, deklaranın löveleri toplamasıdır.
 • Pasif defans, (i) firesiz atak yapmak için sıralı onörlerin tepesinden çıkılır.
 • Pasif defans, (ii) onörlerin dağılımı aleyhinize olduğunu düşünüyorsanız ya da deklaranın eldeki kayıplarını yerdeki kozları ile çakacağını düşünüyorsanız, koz oynanır.
 • Oyunda şu durumlardan biri var ise, pasif defans yapmayı tercih edin;
  • Yerde, elde ki kayıpların kaçılabileceği kaliteli ve uzun bir rengi yoktur.
  • Deklaran kuvvetli ve yer zayıftır.
  • Rakipler “Grand Şlem” oynuyorlardır.
 • Pasif defansın amacı deklarana hak etmediği eli vermemek olduğundan, kozlu kontratlarda şu tür atakları yapmak uygun olacaktır;
  • Sekans başından (AR, RDV gibi),
  • Onörü olmayan (ortağınızda da onör olmadığını umduğunuz) renkten (xxx gibi),
  • Ortakta Rua, Dam veya Vale gibi onörlerin olmadığını düşündüğünüz koz rengini oynamak. Hedef kozun kısa olduğu taraftan çakaları önlemektir. Şu durumlarda koz atağını yapmak uygun olur;
   • Rakip misfittir. Rakip ya basit renk tercihi yapmıştır ya da ortağınız take-out konturuna pas geçmiştir.
   • Yer sanzatudan kaçmıştır.
   • Yer iki renk söyleyip üçüncüyü tutmuştur.
   • Koz dışındaki renkler defans tarafında kuvvetlidir.
   • Rakip baraj konuşması yapmıştır.
   • Rakiplerin yan renginde durdurucularınız vardır.
 • Sanzatu kontratlarında, her renk değiştirmenin, yarım löveye mal olduğu düşünülür. Bu yüzden kesin batırıcı bir planınız yoksa defansta renk değiştirmeyin. Öte yandan, renge devam ettiğiniz taktirde deklaranın başarılı olacağını düşünüyorsanız, başka bir rengi deneyin.
 • Sanzatuya Rua atak etmenin önemli bir mesajı vardır; ortağına “Asın varsa al ve renge devam et, başka onörün varsa debloke et, aksi taktirde sayı bildir”.

 

+++

 

Örnek 1

 

Batı: (Siz)
 R5432
 A2
 T987
 43

Kuzey    Güney

1♣            1

3♣            3

3            3♠

4NT        5

6             Pas

 

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Pasif defans yapacak olsanız T oynardınız. Ancak yerde uzun ve kuvvetli Trefller olduğunu biliyorsunuz. Eğer deklaranın elinde Pikten kayıp varsa bunu Trefllere atabilir. Bu yüzden küçük bir Pik oynamalısınız. Eğer ortakta Pik Damı yoksa kontratı batırmak imkansız gibi.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ T8
____________ VT9
____________ AV
____________ ARDV97

Batı:                                                     Doğu:
 R5432                                                D976
 A2                                                       543
 T987                                                  543
 43                                                       862

____________Güney
____________ AV
____________ RD876
____________ RD62
____________ T5

 

Pik dışında hangi rengi oynarsanız rakip şlem kontratını yapıyor. Riski ve ödülü yüksek bir el! Pik Dam ve Valenin yerini değiştirseniz, sanki deklaranın Damına boşuna el verilmiş yanılgısına düşmeyin. Deklaran zaten Damı yerin Trefllerine kaçacaktı!

 

+++

 

Örnek 2

____________Kuzey:
____________ RDVT3
____________ V4
____________ A4
____________ T732

Batı: (Siz)
 42
 R73
 RDV7
 D85

Güney   Kuzey

1            1♠

2            3♣

3            Pas

 

Atak: R (Yerden A, ortak 2, deklaran 5 oynar. İkinci tur yerden Kör oynanınca, Doğu As ile alıp Karo oynar ve Vale ile alırsınız.)

Nasıl defans yapacaksınız?

 

+++

 

Ortağın sinyali Karolar tek (yani 5 parça olmalı). Piki tercih etmediğine göre, Piki üçlü değil. Öyle ise yerin Piklerini izole etmek için Pike girersiniz.

Deklaran, A ile alır ve bir kez daha koz oynar. Rua ile alırsınız ve ikinci tur Pik oynarsınız. Yerden alır. Piklerin 3-3 dağılmasını umarak deklaran Pik oynar ve elinden Trefl kaçar. Siz üçüncü Pike çakarsınız. Deklara bir tane de Trefl kaybeder. Kontratı, 1 Pik çaka, 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl alarak batırırsınız.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RDVT3
____________ V4
____________ A4
____________ T732

Batı:                                                     Doğu:
 42                                                        9874
 R73                                                     A6
 RDV7                                                  98632
 D85                                                    R94

____________Güney
____________ A5
____________ DT9852
____________ T5
____________ AV6

 

+++

 

Örnek 3

____________Kuzey:
____________ AV7
____________ VT96
____________ R987
____________ R7

__________________Doğu: (Siz)
__________________♠ DT6
__________________ AR5
__________________ AD3
__________________♣ T852

Güney   Kuzey

1            1

1NT         3NT

Pas

Atak: 6 (yerden 7 oynandı.)

Nasıl defans yaparsınız?

 

+++

____________Kuzey:
____________ AV7
____________ VT96
____________ R987
____________ R7

Batı:                                                     Doğu: (Siz)
 8543                                                  DT6
 732                                                     AR5
 652                                                     AD3
 V63                                                    T852

____________Güney
____________ R92
____________ D84
____________ VT4
____________ AD94

D ile eli alırsınız. Ortak uzun bir renkten oynamamış gözüküyor. Yerde 12 OP, sizde 15 OP gözüküyor. Açanda da 12 OP olsa toplamı 39 OP ediyor. Demek ki ortakta en fazla bir Vale olabilir. Bu da olsa olsa V olabilir. Öyle ise, yerin Trefllerine kuşatma oyunu oynanabilir. Önce 8 oynanır. Eğer deklaran elden küçük koyarsa yerden Rua ile almak zorundadır. Bu durumda dördüncü tur Trefliniz (5) alıcı olur. Eğer deklaran elden 9 koyarsa ortağınız V ile büyütür ve Ruayı çıkarır. Daha sonra el tuttuğunuzda T oynarsınız. Bu şekilde yerin 7lisi iki kez kuşatılmış olur.

+++

 

Örnek 4

 

Batı: (Siz)
 VT3
 64
 RVT4
 AV63

Güney   Kuzey

1            1

1NT        2NT

3NT        Pas

 

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Deklarasyona sırasında deklaranın Karo konuşması var. Körlerde muhtemelen ortağınızdadır. Ayrıca 3NT kontratına oldukça zorlanarak geldiler. Ekstra puanları yok gibi. Bütün bunlar nedeni ile “pasif defans” yapmak daha akıllıca görünüyor. V atak edin.

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ RD7
____________ AV973
____________ 65
____________ DT2

Batı:                                                     Doğu:
 VT3                                                     9652
 64                                                       RD82
 RVT4                                                  753
 AV63                                                  75

____________Güney
____________ A84
____________ T5
____________ AD98
____________ R984

 

Atağı elden alan deklaran T ile empas dener. Eli Doğu alır. Karo oynayınca deklaran 9 oynar ve eli T ile alırsınız. Tekrar pasif defansa devam edip Pik oynarsanız, kontratın çıkarı kalmaz. Deklaran ancak 3 Pik, 1 Kör, 2 Karo ve 2 Trefl alabilecektir. Eğer Trefl açılsa ya da eli alınca oynasa idiniz , muhtemelen deklaran Treflden 3 el alacaktı!

 

+++

 

Örnek 5

 

Batı: (Siz)
 65
 D53
 D975
 RDT3

Güney   Kuzey

1            1♠

2           3

3           4

Pas

Hangi kartı atak edeceksiniz?

 

+++

 

Eğer onörler deklaranın aleyhine dağılmışsa, “pasif defans” olarak koz oynamak defansın lehine olur. Deklaranın renklerini sağlamakta zorluk çekeceğini düşünüyorsanız, çakalarını önlemek için koz oynamalısınız.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AD9832
____________ 92
____________ A862
____________ V

Batı:                                                     Doğu:
 65                                                       RVT4
 D53                                                    74
 D975                                                  T4
 RDT3                                                 A9862

____________Güney
____________ 7
____________ ARVT85
____________ RV3
____________ 754

 

Siz koz açılırsınız, Doğuda ♣A ile alınca koz dönerse, Deklaran 3 Trefl ve 1 Karo vermekten kurtulamaz!

Buna karşın atak ♣R olsa idi ve Doğu büyük vererek sizin Pik oynamanızı istese idi, oynayacağınız Piki yerden As ile alır. Yere 2 kez Trefl çaktırır. Sadece Kör, Karo ve Treflden birer el vererek kontratı yapar. Doğu ♣R atağını As ile alıp hemen Kör dönmelidir. Böylece deklaran yerden sadece 1 Trefl çakabilir. 1 Kör, 1 Karo ve 2 Trefl vererek batar.

 

+++

 

Örnek 6

____________Kuzey:
____________ AT6
____________ 85
____________ RDVT3
____________ V93

Batı: (Siz)
 974
 RDT63
95
 862

 

Güney    Kuzey

1NT         3NT

Pas

Atak: R (yerden 5, Doğu 2, deklaran 4 oynadı.)

Nasıl devam edeceksiniz?

 

+++

 

Sanzatuya Rua atak ettiniz, ancak ortaktan A ya da V gelmedi! Demek k, bu onörler deklaranın elinde. Köre devam edemezsiniz. Renk değiştirmeniz gerekiyor! Yoksa Körden deklarana hak etmediği bir el vereceksiniz. En doğru renk Pik görünüyor.

Artık deklaran Pik Asını koysa da, koymasa da batacak duruma gelmiştir.

Ası koyarsa defans 3 Pik, 1 Kör ve 1 Karo alarak kontratı batırır. Ası koymazsa Doğu el alınca Kör döner. Deklaran Kör Asını beklemek zorundadır. Siz eli alıp Pik döndüğünüzde, artık 3 Pik, 2 Kör ve 1 Karo vererek kontrat batar.

 

Dağılım şöyle idi;

____________Kuzey:
____________ AT6
____________ 85
____________ RDVT3
____________ V93

Batı:                                                     Doğu:
 974                                                     RD53
 RDT63                                               972
95                                                        A42
 862                                                    T75

____________Güney
____________ V82
____________ AV4
____________ 876
____________ ARD4

 

+++

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d blogcu bunu beğendi: