Briçte Defansın Olmazsa Olmazı – Sinyaller

Briçte defans yapan çift, birbirlerinin elini göremedikleri için, birbirleri ile haberleşebilecekleri tek yol oynadıkları kağıt yolu ile eli hakkında bilgi aktarabilmektir. Sinyallerin farklı zamanlarda, farklı kullanım formları vardır. En sık karşılaşılan sinyaller;

  1. Oyunun başında, ilk atak edilen kağıda, “beğendim beğenmedim” – Tutum Sinyali
  2. Oyunun başında, ilk atak edilen kağıda, “elindeki kart sayısı. Tek çift.” – Sayı Sinyali
  3. Ortağın, ilk defa oynadığı renge, “beğendim beğenmedim” – Tutum Sinyali
  4. Rakibin oynadığı renge kayıp kağıt oynanırken, “elindeki kart sayısı. Tek çift.” – Sayı Sinyali
  5. Elinizden ilk kez oynayacağınız renge girer iken,  Ortağın bu rengi size dönmesi için sinyal veya Bu renkten bir beklentiniz olmadığını göstermek için sinyal veya Bu renkten bir miktar kuvvetiniz olduğunu göstermek için sinyal. Örneğin küçük onör vaat eder gibi. – Güç (Tutum) Sinyali
  6. Ortağınızın çakacağını bildiğiniz bir kartı oynarken, aldıktan sonra “gelmesini istediğiniz rengi” belirtmek için – Renk Tercihi Sinyali
  7. Defos yaparken, ortağınızın el tuttuğunda, “gelmesini istediğiniz rengi” belirtmek için – Renk Tercihi Sinyali

Sinyaller için farklı metotlar uygulanabilmektedir. Burada (testlerde) kullanacağımız metot, “Büyük Olumlu, Küçük Olumsuz” yöntemidir. İngilizce tabiri “HELD” – “High: Encourage, Low: Discourage”.

Kart büyüklüklerinin genel anlamı (elin özelliğine göre kaymalar olabilir);

7,8,9 : Büyük

5,6    : Orta (iki tarafa da kayabilir)

2,3,4 : Küçük

Bunları kesin kural kabul etmemek gerekir. Büyüklük küçüklük izafidir ve görünürlüğe bağlı olarak anlamı değişebilir.

Ortak bir rengi ilk kez oynadığında, beklenen ilk sinyal “Tutum Sinyali”dir. Önce büyük sonra küçük kart oynamak “Beğendim” anlamına gelir. Önce küçük sonra büyük kart oynamak ise “Beğenmedim” anlamına gelir.

Tutum sinyali vermenin anlamı yoksa, örneğin tüm onörler yerde ise “Sayı Sinyali” verilir. Önce büyük sonra küçük kart oynamak, “Elinizdeki kartların Çift sayıda” olduğunu, tersine önce küçük sonra büyük kart oynamak ise “Elinizdeki kartların Tek sayıda” olduğunu gösterir.

“Tutum ve Sayı” sinyali vermenin anlamsız olduğu durumda, “Renk Tercihi” sinyali devreye girer. Aynı durum, oynanan renge uyamayıp bir kart “Defos” ederken de geçerlidir. Büyük kart, koz dışında kalan renklerin hiyerarşik sıraya göre “Büyüğünü”, küçük kart ise “Küçüğünü” tercih ettiğinizi gösterir. Eğer kontrat Sanzatu ise ve oynanabilecek üç renkte söz konusu ise, “Ortanca” rengi de belirtecek sinyali dikkate almalısınız.

Rakibin oynadığı renge “Tutum Sinyali” verilmez.

İyi eğlenceler.

Halim Hanyaloğlu

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d